در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


شورای شهر مجلسی است محلی که در سطخ شهرهای کشور با رأی مستقیم مردم نمایندگان آن انتخاب می شوند؛ مجلسی که وظیفه اصلی اعضای آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

 

 

شورای شهر در قانون اساسی


بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.

 

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر


بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

 

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر


بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

مشارکت مردمی و شورای شهر


توجه به ایجاد و تـوسعۀسـازمان‌های محلّی یکی از مشخصات قرن حاضر است. اگرچه نمی‌توان خاستگاه این حکومت‌ها را به کشور یا ملّت خاصی نسبت داد، آنـچه مـسلم است، حکومت‌های محلی سابقه و قدمت نسبتا زیادی دارند. در مورد حکومت محلّی تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت که با وجود کثرت و تنوع تعاریف، نقاط مـشترک بـسیاری در آنـ‌ها به چشم می‌خورد.

طبق تعریف سازمان ملل متحد، واژۀحکومت مـحلی بـه تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که با قانون ایجاد شـده و کـنترل اساسی امور محلّی همچون قدرت وضـع مـالیات را در دست دارد و هـیأت اداره کننده (حکومتی) چنین مـوجودیتی به صورت محلّی انتخاب می‌گردد.

در ایـران، بانیان مشروطیت به اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی واقـف بـودند و علاقه آنان به پی ریزی سازمان‌های مـحلی از تصویب قوانین مربوط بـه ایـجاد و توسعه چنین سازمان‌هایی در دور اول مـجلس بـه خوبی نمایان است. تا جایی که که در حدود دو سوم قوانینی که در دوره تقنینیه اول تصویب گردید مـربوط بـه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بـلدیه بـود. قانون اسـاسی جمهوری اسلامی نیز اهمیت بـسیاری بـرای سازمان‌های محلّی و مشارکت مـردم در امـور کشور قائل شده است، به گونه‌ای که در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها»، در اصول یکصد تا یکصد و شـشم، اهداف، نحوۀ تـشکیل و حدود اختیارات شورا‌ها را ذکر کرده است.

اگرچه مـشارکت مـردم در ابعاد مـختلف فـرهنگی، اجتماعی و... بـه صورت غیر رسمی و از دیـرباز به عنوان یک سنّت حسنه در کشورمان وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به اشکال مختلف و متنابهی ظـهور مـی یافته است؛ اما علیرغم همۀاین مطالب در کـشورمان (در گـذشته) به لحـاظ وجـود سـاختار سیاسی متمرکز و بـعضا حـکومت‌های غیر مردمی، بهای چندانی به این سازمان‌ها داده نشده است؛ بنابراین مشارکت مردم در امور محلّی نیز وجود نداشته است.

بعد از انقلاب اسلامی و مـردمی شـدن نـظام حکومتی، به حق ملّت‌ها در اداره جامعه بهای بیشتری داده شـده اسـت و بـسیاری از امـور تـوسط رای مـردم تعیین می‌شود. در همین زمینه با انجام انتخابات شورا‌ها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گام مهمی در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شد. شورا‌ها تبلور حـضور مردم، دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیاز‌ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده اند. فلسفه آن بر پایۀمحدودیت توان، فکر و اندیشه دستگاه‌های اجایی و محدودیت حیطه عمل، خلاء مدیریتی و اصلاح ساختار مدیریتی است.

 

شورای اسلامی شهر تهران


 شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، شورایی مرکب از ۲۱ نفر است که با رأی مردم شهر‌های تهران،  ری و تجریش، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.  کمیته حمل و نقل و ترافیک از جمله کمیته‌های شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش می‌باشد. نام این شورا تا دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بود. در حال حاضر ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران واقع شده است.

در سه دوره اول، این شورا دارای ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل بود، اما در دور چهارم تعداد اعضا به ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی‌البدل افزایش یافت.  هیئت رئیسه شورا شامل رئیس، نایب رئیس، دو نفر منشی و سخنگو می‌باشد. در نخستین دوره، آقای عبدالله نوری، و در دوره‌های دوم، سوم و چهارم آقای مهدی چمران ریاست این شورا را برعهده داشت؛ به استثنای سال نخست از دوره چهارم، که احمد مسجدجامعی ریاست آن را بر عهده داشت. در سال چهارم از دوره چهارم مهدی چمران رئیس و مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره پنجم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران شد.

طبق نتایج نظرسنجی ایسپا، ۳۱٫۸ درصد شهروندان تهرانی معتقدند آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم (جدید)، بهتر خواهد شد، ۴۰٫۶ درصد آن‌ها گفته‌اند تغییر چندانی نخواهد کرد و ۲۱٫۱ درصد دیگر شهروندان نیز بر این نظر هستند که آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم بدتر خواهد شد. ۶٫۵درصد نیز پاسخ ندانند.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

 

اعضای شورای شهر تهران در دوره پنجم


اسامی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم به شرح زیر است:

1-محسن هاشمی رفسنجانی رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲- سید ابراهیم امینی نایب رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۳ -علی اعطا سخنگو لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۴ -زهرا نژادبهرام منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۵ -بهاره آروین منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۶ -محمدجواد حق‌شناس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۷ -مرتضی الویری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره اول
۸ -افشین حبیب‌زاده لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۹ -آرش حسینی میلانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۰- حسن خلیل‌آبادی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۱ -احمد مسجدجامعی لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره سوم و چهارم
۱۲ -زهرا صدراعظم نوری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۳ -محمد سالاری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره چهارم
۱۴ -حسن رسولی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۵ -ناهید خداکرمی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۶- مجید فراهانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۷ -شهربانو امانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۸ -محمود میرلوحی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۹ -الهام فخاری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۰ -محمد علیخانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۱ -حجت نظری

در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

محسن هاشمی:
رییس شورای شهر تهران گفت طی ۱۵ ماه سپری شده...
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا رییس شورای شهر... تهران با بیان اینکه تعداد فوتی ها در تهران از... پنجمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت متاسفانه در... و تعداد فوتی ها در تهران از عدد ۷۰ عبور...
کد خبر: ۱۰۴۵۳۶۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


آمار فوتی های تهران ۳ برابر بیشتر شده است مدیران... شهری می گویند لغو طرح ترافیک تأثیری در کاهش کرونا... ندارد و فقط تعطیلی تهران آمار مسافران مترو را کاهش...
که تهران به لحاظ وضعیت کرونا مانند بسیاری از شهر... بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری درباره وضعیت بیمارستان های تهران... عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره تأثیر اجرای طرح... گره ترافیکی و تجمع در معابر و جریان های شهری...
کد خبر: ۱۰۴۴۷۵۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹


رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه فرایند...
در اولین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در سال... به شهروندان تهرانی گفت متاسفانه امسال نیز نوروز تحت تاثیر... شود رئیس شورای شهر تهران ضمن گلایه از ناهماهنگی بین... اخیر بسیار افزایش یافته است رییس شورای اسلامی شهر تهران...
کد خبر: ۱۰۴۳۹۱۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


یک عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن انتقاد از مقصر... و شناورشدن ساعات کاری در تهران و شهرهای قرمز و... نارنجی کرونایی را در صحن شورای شهر تهران مطرح کرد...
در دویست و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی... شهر تهران در تذکری گفت فرارسیدن سال ۱۴۰۰ را به... خصوص مردم تهران تبریک عرض می کنم و امیدوارم که... عزیزان از آمار ارائه شده توسط استاندارتهران و ستاد ملی...
کد خبر: ۱۰۴۳۹۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
شورای شهر تهران اعلام شد علائم چهره جدید کرونا پشت...
کد خبر: ۱۰۴۲۳۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۵


عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت اینکه یک کوه چگونه... سازمان محیط زیست و شهرداری باید نسبت به بازگشت این...
بر موضوع کوه خواری در کوه بی بی شهر بانو... در شهرری گفت این کوه که نخستین رویداد آن مربوط... کوه بی بس شهر بانو هیچ نشانی از فضای گردشگری... اقدام کند این عضو شورای شهر تهران خطاب به شهرداری...
کد خبر: ۱۰۳۹۲۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت لیست ارائه شده به... شورا درباره املاک واگذار شده شهرداری نهایی نیست و در...
مهر در خصوص آخرین وضعیت املاک واگذار شده شهرداری و... لیست املاک مربوط به بند ۶ ماده ۵۵ در شورای... شهر وجود دارد اما فضاهایی در شهر هست که می... دانیم متعلق به شهرداری است و طبق بند ۶ بهره...
کد خبر: ۱۰۳۸۳۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


توقف بلند مرتبه سازی در پایتخت
عضو شورای شهر تهران با اشاره به توقف بلند مرتبه...
شورای شهر تهران درباره وضعیت ساخت و ساز در پایتخت... اظهارداشت توقف چرخه شهر فروشی پروژه مدیریت شهری بوده و... فقدان یک برنامه برای اقتصاد شهر ها حتی قبل از... استراتژی اقتصاد سیاسی کشور و اداره امور شهر ها شودکه...
کد خبر: ۱۰۳۷۷۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


نتیجه گیری سوال برانگیز شورای شهر تهران از یک شکست
در ماه های پایانی عمر شورای شهر ندارد و چه...
زمانی که طرح « تهران شهر آرزوها» کلید خورد... نوشتیم که « مدیران شهری در "خروج" و "ورود" را... عمر دوره فعلی شورا های اسلامی شهر و روستا در... تهران طرحی در دستور کار پارلمان شهری قرار گرفت که...
کد خبر: ۱۰۳۶۷۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


هیات رئیسه شورای اسلامی استان تهران به بررسی آنچه که... سال هاست تحت عنوان تحمیل مشکلات تهران به ری مطرح...
به گزارش « تابناک» به نقل از همشهری آنلاین سی... وششمین جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی استان تهران در خصوص... مشکلاتی که تهران به ری تحمیل کرده و در رابطه... با حقوق قانونی این شهرستان مبنی بر داشتن شورای شهر...
کد خبر: ۱۰۳۶۴۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


بازگشت معضل «قبر» به رئوس کاری شورای شهر تهران
و به گفته مسئولان شهری متروکه است در جنوب تهران... جایی که گورستان زباله تهران در کهریزک هم تمام می...
اندام می کند اما آیا براستی مدیران شهری قادر به... امر است همان زمینی که در اطراف برخی شهر ها... مانند تهران کیمیاست و پیشتر هم کیمیا بودنش ثابت شده... ها یکی از دستورکار های ویژه شورای شهر تهران بود...
کد خبر: ۱۰۳۴۶۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


چرا فساد یک مقام ارشد شهرداری به صورت غیرشفاف در... است که محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر تهران در... نامه ای خطاب به اعضای شورای شهر و شهرداری تهران...
مورد اشاره این عضو شورای شهر پایتخت پرونده عیسی شریفی... است پرونده ای که ماجرای آن از شهریور ماه ۹۶... مدیریت شهری چندان شناخته شده نبود اما پس از استعفا... از شهرداری تهران به دلیل تخلفات مالی به چهره ای...
کد خبر: ۱۰۳۴۵۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه حمل... و نقل عمومی کلانشهرها نیازمند اقدام عملی مسئولین دولتی است... نتیجه اقدامی عملی برای حل مشکل حمل ونقل عمومی تهران...
در دویست و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن... رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران گفت بسیاری از مردم... شرق تهران که آیت الله جلالی خمینی پشتیبان نیازمندان این... شرق تهران که البته مدنظرشان خیابان فرجام بود به نام...
کد خبر: ۱۰۳۲۸۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹


رئیس شورای شهر تهران به مخالفت فرمانداری با طرح زیست...
جریان دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای شهر تهران... هاشمی افزود لذا شهرداری تهران لوایحی را فرستاده بود که... وظایف خود عمل کردیم و از شهرداری و اعضای شورا... به سرانجام برسانیم او ادامه داد شهرداری افزایش ۲۰ درصدی...
کد خبر: ۱۰۳۱۳۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲


رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گفت ۱۸۰ پروژه مشارکتی... شهرداری در بخش های مختلف از سال ۹۰ قفل شده...
میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در پاسخ به... سوالی درباره فسخ چندین قرار داد تجاری شهرداری پس از... از ضررهای پروژه های مشارکتی به شهرداری تهران گفت هنوز... مراحل بلوغ سرمایه گذاری و ارزش افزوده در تهران محقق...
کد خبر: ۱۰۳۰۹۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰


سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران طی نامه ای به شهردار... تهران درباره طرح ساماندهی خیابان ولیعصر عج ابراز نگرانی کرد...
به گزارش « تابناک» به نقل از همشهری آنلاین از... معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران... علی اعطا خطاب به پیروز حناچی شهردار تهران با تأکید... طبیعی ولیعصر گفت از آنجا که معاونت شهرسازی و معماری...
کد خبر: ۱۰۳۰۳۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷


۱۱۰ بیمارستان پایتخت در شرایط ناایمن
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره...
شهر ایمن» با گرامیداشت یاد شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو... تهران و دیگر شهر ها مجموعه ای از چالش ها... به انسان ها است و همین مساله شهرسازی و معماری... توسعه شهری و ضوابط شهرسازی و معماری مبتنی بر درآمدزایی...
کد خبر: ۱۰۲۹۰۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱


وضعیت هوای تهران بحرانی است
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس... تصاویر ماهواره ای وضعیت هوای تهران بحرانی است گفت ⁧کرونا⁩... و ⁧آلودگی هوا⁩ در گرفتن جان شهروندان با یکدیگر هماهنگى...
شورای شهر تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره... ⁧آلودگی هوا⁩ در گرفتن جان شهروندان با یکدیگر در همکارى... با توجیه عدم همکارى و عدم هماهنگى شهروندان را رها... تهران خبر می دهد مناسب تر است برخى مسوولین ارشد...
کد خبر: ۱۰۲۷۸۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت در کارخانجات و نیروگاه...
میلانی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت شورای... شهر تهران رسماً به اداره کل محیط زیست استان تهران... اطراف تهران مازوت وجود دارد اعلام کنند تا براساس اطلاعات... ۲۰۰ باشد بنا بر قانون شهر باید تعطیل شود ولی...
کد خبر: ۱۰۲۷۶۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت باید کارهای ویژه تر... و بزرگ تری برای رفع مشکل آلودگی هوای تهران انجام...
در جلسه صبح یکشنبه شورای شهر تهران تاکید کرد وضعیت... آلودگی هوا در تهران همچنان ادامه دارد و باید کارهای... هوای تهران انجام نشده است ...
کد خبر: ۱۰۲۶۹۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv