در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


شورای شهر مجلسی است محلی که در سطخ شهرهای کشور با رأی مستقیم مردم نمایندگان آن انتخاب می شوند؛ مجلسی که وظیفه اصلی اعضای آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

 

 

شورای شهر در قانون اساسی


بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.

 

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر


بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

 

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر


بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

مشارکت مردمی و شورای شهر


توجه به ایجاد و تـوسعۀسـازمان‌های محلّی یکی از مشخصات قرن حاضر است. اگرچه نمی‌توان خاستگاه این حکومت‌ها را به کشور یا ملّت خاصی نسبت داد، آنـچه مـسلم است، حکومت‌های محلی سابقه و قدمت نسبتا زیادی دارند. در مورد حکومت محلّی تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت که با وجود کثرت و تنوع تعاریف، نقاط مـشترک بـسیاری در آنـ‌ها به چشم می‌خورد.

طبق تعریف سازمان ملل متحد، واژۀحکومت مـحلی بـه تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که با قانون ایجاد شـده و کـنترل اساسی امور محلّی همچون قدرت وضـع مـالیات را در دست دارد و هـیأت اداره کننده (حکومتی) چنین مـوجودیتی به صورت محلّی انتخاب می‌گردد.

در ایـران، بانیان مشروطیت به اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی واقـف بـودند و علاقه آنان به پی ریزی سازمان‌های مـحلی از تصویب قوانین مربوط بـه ایـجاد و توسعه چنین سازمان‌هایی در دور اول مـجلس بـه خوبی نمایان است. تا جایی که که در حدود دو سوم قوانینی که در دوره تقنینیه اول تصویب گردید مـربوط بـه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بـلدیه بـود. قانون اسـاسی جمهوری اسلامی نیز اهمیت بـسیاری بـرای سازمان‌های محلّی و مشارکت مـردم در امـور کشور قائل شده است، به گونه‌ای که در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها»، در اصول یکصد تا یکصد و شـشم، اهداف، نحوۀ تـشکیل و حدود اختیارات شورا‌ها را ذکر کرده است.

اگرچه مـشارکت مـردم در ابعاد مـختلف فـرهنگی، اجتماعی و... بـه صورت غیر رسمی و از دیـرباز به عنوان یک سنّت حسنه در کشورمان وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به اشکال مختلف و متنابهی ظـهور مـی یافته است؛ اما علیرغم همۀاین مطالب در کـشورمان (در گـذشته) به لحـاظ وجـود سـاختار سیاسی متمرکز و بـعضا حـکومت‌های غیر مردمی، بهای چندانی به این سازمان‌ها داده نشده است؛ بنابراین مشارکت مردم در امور محلّی نیز وجود نداشته است.

بعد از انقلاب اسلامی و مـردمی شـدن نـظام حکومتی، به حق ملّت‌ها در اداره جامعه بهای بیشتری داده شـده اسـت و بـسیاری از امـور تـوسط رای مـردم تعیین می‌شود. در همین زمینه با انجام انتخابات شورا‌ها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گام مهمی در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شد. شورا‌ها تبلور حـضور مردم، دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیاز‌ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده اند. فلسفه آن بر پایۀمحدودیت توان، فکر و اندیشه دستگاه‌های اجایی و محدودیت حیطه عمل، خلاء مدیریتی و اصلاح ساختار مدیریتی است.

 

شورای اسلامی شهر تهران


 شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، شورایی مرکب از ۲۱ نفر است که با رأی مردم شهر‌های تهران،  ری و تجریش، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.  کمیته حمل و نقل و ترافیک از جمله کمیته‌های شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش می‌باشد. نام این شورا تا دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بود. در حال حاضر ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران واقع شده است.

در سه دوره اول، این شورا دارای ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل بود، اما در دور چهارم تعداد اعضا به ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی‌البدل افزایش یافت.  هیئت رئیسه شورا شامل رئیس، نایب رئیس، دو نفر منشی و سخنگو می‌باشد. در نخستین دوره، آقای عبدالله نوری، و در دوره‌های دوم، سوم و چهارم آقای مهدی چمران ریاست این شورا را برعهده داشت؛ به استثنای سال نخست از دوره چهارم، که احمد مسجدجامعی ریاست آن را بر عهده داشت. در سال چهارم از دوره چهارم مهدی چمران رئیس و مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره پنجم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران شد.

طبق نتایج نظرسنجی ایسپا، ۳۱٫۸ درصد شهروندان تهرانی معتقدند آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم (جدید)، بهتر خواهد شد، ۴۰٫۶ درصد آن‌ها گفته‌اند تغییر چندانی نخواهد کرد و ۲۱٫۱ درصد دیگر شهروندان نیز بر این نظر هستند که آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم بدتر خواهد شد. ۶٫۵درصد نیز پاسخ ندانند.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

 

اعضای شورای شهر تهران در دوره پنجم


اسامی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم به شرح زیر است:

1-محسن هاشمی رفسنجانی رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲- سید ابراهیم امینی نایب رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۳ -علی اعطا سخنگو لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۴ -زهرا نژادبهرام منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۵ -بهاره آروین منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۶ -محمدجواد حق‌شناس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۷ -مرتضی الویری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره اول
۸ -افشین حبیب‌زاده لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۹ -آرش حسینی میلانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۰- حسن خلیل‌آبادی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۱ -احمد مسجدجامعی لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره سوم و چهارم
۱۲ -زهرا صدراعظم نوری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۳ -محمد سالاری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره چهارم
۱۴ -حسن رسولی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۵ -ناهید خداکرمی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۶- مجید فراهانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۷ -شهربانو امانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۸ -محمود میرلوحی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۹ -الهام فخاری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۰ -محمد علیخانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۱ -حجت نظری

در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به... زیرا این عزیزان در خط مقدم خدمت رسانی به شهروندان... می تواند زمینه های ارتقاء کیفیت خدمات و رضایت شهروندان... را فراهم کند عضو شورای شهر تهران تاکید کرد فراهم...
کد خبر: ۹۴۴۶۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ضمن تذکر به شهردار... تهران درخصوص بدهی شرکت بی دود به شهروندان گفت شهردار... تهران همچنین از ارائه یارانه اختصاصی به این شرکت صحبت... سومین جلسه علنی شورای شهر تهران طی تذکری به شهردار...
کد خبر: ۹۴۴۶۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


رییس شورای شهر تهران برخی مباحث مطرح شده در جلسه... هم اندیشی صبح امروز شورایی ها را تشریح کرد ...
رییس شورای شهر تهران برخی مباحث مطرح شده در جلسه... هم اندیشی صبح امروز شورایی ها را تشریح کرد به... گزارش ایسنا محسن هاشمی امروز پیش از جلسه شورای شهر... تهران با حضور در جمع خبرنگاران در مورد جلسه هم...
کد خبر: ۹۴۴۲۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


به بهانه استعفای پورسید آقایی؛
محسن پورسید آقایی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران... از شهرداری تهران رفت رویدادی که به بهانه آن قصد... و ترافیک شهرداری تهران به شرح ذیل است بسمه تعالی... جناب آقای دکتر حناچی &ndash شهردار محترم تهران با سلام...
کد خبر: ۹۴۴۱۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


سردیس سه‌شنبه رونمایی می‌شود
رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران از نصب تابلوی بلوار...
در نامه ای رسمی در شورای شهر پیشنهاد کردم که... فوتبال استقلال و نیز تمامی ورزش دوستان معبری در تهران... دیگر اعضای شورای شهر تهران نیز روبه رو شد وی... ادامه داد سرانجام با موافقت دیگر اعضای شورای شهر تهران...
کد خبر: ۹۴۴۱۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


محمد علیخانی در گفت‌وگو با «تابناک»؛
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران... در تهران راه اندازی کند و همچنین این امر مصوبه... داشته و در نهایت در شورای عالی ترافیک نیز مطالعات...
طرف شهردار تهران مطرح شد این در حالی است که... تمرکز شورای شهر در راستای حمل و نقل عمومی از... جامع حمل و نقل شهر تهران در حال بازنگری بوده... یک خط و مسیر برای تراموا در منطقه بازار تهران...
کد خبر: ۹۴۳۹۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


آیا حذف هزینه های شهردار تهران در این گزارش ها... ادامه خواهد داشت یا آنکه معاون مالی شهردار تهران تنها...
خزانه دار شورای شهر تهران در حالی گزارش حسابرسی هشت... این گزارش اثری از هزینه کرد دفتر شهردار وجود ندارد... معاون مالی شهردار تهران با ژست شفافیت از تاکید بر... حسابرسی از دفتر شهردار سخن گفته بود به گزارش «...
کد خبر: ۹۴۳۳۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


در گفت‌وگو با «تابناک» مطرح شد؛
ارائه وام و تسهیلات موتور های فرسوده از سطح شهر... هایی که هر روزه تعدادشان در سطح شهر قارچ گونه...
هوا در تهران اوج بگیرد تنها چند روز سکون هوا... می تواند شهر را در وضعیت نامطلوبی قرار دهد این... طرح جدید کنترل آلودگی هوای شهر تهران و محدودیت هایی... موتورسواران در سطح شهر تهران افزایش پیدا کرده و یکی...
کد خبر: ۹۴۳۰۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


فراهانی در گفت‌و‌گو با «تابناک»؛
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت... به شهرداری پاک شفاف و عاری از فساد نمی توان... اعم از شهرداری یا دولت و دیگر قوا نیازمند مشارکت... پرداخت رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران...
کد خبر: ۹۴۲۷۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


شهرداری منطقه باید نسبت به پاکسازی معابر موصوف از مشاغل... به سرعت اقدام کرده وگزارش لازم را به شورای اسلامی... شهر منعکس کند ...
پروژه زیرگذر چهارراه گلوبندک و ایجاد شرایط نامناسب تردد شهروندان... در محدوده شهرداری منطقه 12 شاهد شرایط نامناسب تردد شهروندان... است که محل توقف اتوبوسهای شهری نیز دقیقاً در همان... عمرانی شهرداری تهران و شهردار منطقه 12 میخواهم نسبت به...
کد خبر: ۹۴۲۳۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


رئیس شورای شهر تهران در یکصدو هشتادمین جلسه شورای شهر... تهران از احتمال ایجاد ترانوای یا اتوبوس های برقی خبرداد...
به گزارش تابناک در یکصدو هشتاد و یکمین جلسه شورای... شهر تهران محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در جمع...
کد خبر: ۹۴۲۳۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


سخنگوی شورای شهر تهران گفت در بحث فروش یا رزرو... صندلی های اتوبوس با قیمت بالاتر شورای شهر تهران و... با قیمت بالاتر به شهرداری نداده است ...
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران درباره فروش صندلی اتوبوس... که منتفع خواهند شد سخنگوی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد... در حال حاضر انتظار می رود شهرداری با پیگیری مصوبه... شورای اقتصاد پیگیر افزایش ناوگان باشد چرا که در ۶...
کد خبر: ۹۴۲۰۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵


رئیس شورای شهر تهران گفت دیشب استانداری حرف آخر را... جلسه شورای شهر تهران درخصوص انتشار بوی نامطبوع در سطح... شهر گفت دیشب استانداری حرف آخر را زد و اعلام...
کد خبر: ۹۴۱۳۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد؛
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از اتمام عملیات عمرانی احداث... اکبری با اعلام این خبر تصریح کرد رویکرد شهرداری تهران... در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری صرفاً معطوف... مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران متذکر شد مسکن در برنامه...
کد خبر: ۹۴۱۱۰۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


رئیس شورای شهر تهران:
رئیس شورای اسلامی کلان شهر تهران با بیان این که... گفت توقع از شورا و شهرداری در خصوص حل آلودگی...
و همیشه به دنبال کاهش آن باشیم رئیس شورای اسلامی... شهر تهران با تاکید بر این که باید قبول کنیم... آلودگی هوای تهران را کاهش دهیم باید به این دو... توجه داشته باشیم رئیس شورای شهر تهران افزود درخصوص آلایندگی...
کد خبر: ۹۴۰۹۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص موضوع ساخت پلاسکو... گفت تصمیم گیر نهایی در مورد پلاسکو شهردار تهران است... شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات... درباره حذف نام شهدا از تابلو های معابر شهری ارائه...
کد خبر: ۹۴۰۹۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


عضو شورای شهر تهران گفت یک هزار مورد جدید بیمار... مجموعه مدیریت شهری در این مدت حمایت های لازم را... ساکن در شهر تهران لازم است که شهرداری تهران بودجه... محیط زیست شورای شهر تهران گفت همه باید با هم...
کد خبر: ۹۴۰۸۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


رییس شورای شهر تهران اعلام کرد که وضعیت حمل و...
رییس شورای شهر تهران اعلام کرد که وضعیت حمل و... هاشمی صبح امروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران با... اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران گفت روزهای گذشته را... در حالی سپری کردیم که آلودگی هوای تهران به مرحله...
کد خبر: ۹۴۰۸۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


جلسه شورای شهر در تذکرهایی به شهرداری اظهار کرد براساس... شهرداری ها مکلف شدند در صدور پروانه احداث بازسازی و... آموزشی ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری... را انجام که افراد دارای معلولیت بتوانند در سطح شهر...
کد خبر: ۹۴۰۸۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


شورای شهر تهران اظهارکرد متاسفانه شاهد چند روز بسیار آلوده... در هوای شهر تهران بودیم و دراین بین عمده انتظارات... برای کاهش آلودگی هوا از مدیریت شهری بود اما باید... هوا مدیریت شهری تهران نیست وی ادامه داد مدیریت شهری...
کد خبر: ۹۴۰۸۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv