در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


شورای شهر مجلسی است محلی که در سطخ شهرهای کشور با رأی مستقیم مردم نمایندگان آن انتخاب می شوند؛ مجلسی که وظیفه اصلی اعضای آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

 

 

شورای شهر در قانون اساسی


بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.

 

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر


بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

 

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر


بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

مشارکت مردمی و شورای شهر


توجه به ایجاد و تـوسعۀسـازمان‌های محلّی یکی از مشخصات قرن حاضر است. اگرچه نمی‌توان خاستگاه این حکومت‌ها را به کشور یا ملّت خاصی نسبت داد، آنـچه مـسلم است، حکومت‌های محلی سابقه و قدمت نسبتا زیادی دارند. در مورد حکومت محلّی تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت که با وجود کثرت و تنوع تعاریف، نقاط مـشترک بـسیاری در آنـ‌ها به چشم می‌خورد.

طبق تعریف سازمان ملل متحد، واژۀحکومت مـحلی بـه تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که با قانون ایجاد شـده و کـنترل اساسی امور محلّی همچون قدرت وضـع مـالیات را در دست دارد و هـیأت اداره کننده (حکومتی) چنین مـوجودیتی به صورت محلّی انتخاب می‌گردد.

در ایـران، بانیان مشروطیت به اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی واقـف بـودند و علاقه آنان به پی ریزی سازمان‌های مـحلی از تصویب قوانین مربوط بـه ایـجاد و توسعه چنین سازمان‌هایی در دور اول مـجلس بـه خوبی نمایان است. تا جایی که که در حدود دو سوم قوانینی که در دوره تقنینیه اول تصویب گردید مـربوط بـه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بـلدیه بـود. قانون اسـاسی جمهوری اسلامی نیز اهمیت بـسیاری بـرای سازمان‌های محلّی و مشارکت مـردم در امـور کشور قائل شده است، به گونه‌ای که در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها»، در اصول یکصد تا یکصد و شـشم، اهداف، نحوۀ تـشکیل و حدود اختیارات شورا‌ها را ذکر کرده است.

اگرچه مـشارکت مـردم در ابعاد مـختلف فـرهنگی، اجتماعی و... بـه صورت غیر رسمی و از دیـرباز به عنوان یک سنّت حسنه در کشورمان وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به اشکال مختلف و متنابهی ظـهور مـی یافته است؛ اما علیرغم همۀاین مطالب در کـشورمان (در گـذشته) به لحـاظ وجـود سـاختار سیاسی متمرکز و بـعضا حـکومت‌های غیر مردمی، بهای چندانی به این سازمان‌ها داده نشده است؛ بنابراین مشارکت مردم در امور محلّی نیز وجود نداشته است.

بعد از انقلاب اسلامی و مـردمی شـدن نـظام حکومتی، به حق ملّت‌ها در اداره جامعه بهای بیشتری داده شـده اسـت و بـسیاری از امـور تـوسط رای مـردم تعیین می‌شود. در همین زمینه با انجام انتخابات شورا‌ها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گام مهمی در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شد. شورا‌ها تبلور حـضور مردم، دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیاز‌ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده اند. فلسفه آن بر پایۀمحدودیت توان، فکر و اندیشه دستگاه‌های اجایی و محدودیت حیطه عمل، خلاء مدیریتی و اصلاح ساختار مدیریتی است.

 

شورای اسلامی شهر تهران


 شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، شورایی مرکب از ۲۱ نفر است که با رأی مردم شهر‌های تهران،  ری و تجریش، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.  کمیته حمل و نقل و ترافیک از جمله کمیته‌های شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش می‌باشد. نام این شورا تا دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بود. در حال حاضر ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران واقع شده است.

در سه دوره اول، این شورا دارای ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل بود، اما در دور چهارم تعداد اعضا به ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی‌البدل افزایش یافت.  هیئت رئیسه شورا شامل رئیس، نایب رئیس، دو نفر منشی و سخنگو می‌باشد. در نخستین دوره، آقای عبدالله نوری، و در دوره‌های دوم، سوم و چهارم آقای مهدی چمران ریاست این شورا را برعهده داشت؛ به استثنای سال نخست از دوره چهارم، که احمد مسجدجامعی ریاست آن را بر عهده داشت. در سال چهارم از دوره چهارم مهدی چمران رئیس و مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره پنجم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران شد.

طبق نتایج نظرسنجی ایسپا، ۳۱٫۸ درصد شهروندان تهرانی معتقدند آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم (جدید)، بهتر خواهد شد، ۴۰٫۶ درصد آن‌ها گفته‌اند تغییر چندانی نخواهد کرد و ۲۱٫۱ درصد دیگر شهروندان نیز بر این نظر هستند که آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم بدتر خواهد شد. ۶٫۵درصد نیز پاسخ ندانند.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

 

اعضای شورای شهر تهران در دوره پنجم


اسامی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم به شرح زیر است:

1-محسن هاشمی رفسنجانی رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲- سید ابراهیم امینی نایب رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۳ -علی اعطا سخنگو لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۴ -زهرا نژادبهرام منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۵ -بهاره آروین منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۶ -محمدجواد حق‌شناس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۷ -مرتضی الویری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره اول
۸ -افشین حبیب‌زاده لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۹ -آرش حسینی میلانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۰- حسن خلیل‌آبادی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۱ -احمد مسجدجامعی لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره سوم و چهارم
۱۲ -زهرا صدراعظم نوری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۳ -محمد سالاری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره چهارم
۱۴ -حسن رسولی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۵ -ناهید خداکرمی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۶- مجید فراهانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۷ -شهربانو امانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۸ -محمود میرلوحی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۹ -الهام فخاری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۰ -محمد علیخانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۱ -حجت نظری

در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

سخنگوی شورای شهر تهران از اعمال محدودیت های کرونایى در...
شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ابلاغیه به مدیریت... شهری اظهار داشت مجموعه اى از محدودیت ها به مدت... یک هفته در تهران و شهرهاى قرمز ١٠ استان دیگر... فضای مجازی برای خرید مایحتاج عمومی و کاهش مراجعات شهروندان...
کد خبر: ۹۹۰۳۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


هاشمی درباره ابطال انتخابات شورایاری ها و شیوع ویروس کرونا... هاشمی رئیس شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور... دویست و بیست و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران... در مورد ابطال انتخابات شورایاری ها اعلام کرد رئیس شورای...
کد خبر: ۹۸۹۹۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران وضعیت شیوع کرونا در تهران...
شیوع کرونا در شهرهای مختلف کشور حائز اهمیت شده و... در تهران هم شرایط به گفته مسؤولان در وضعیت هشدار... قرار دارد محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران دو... روز قبل در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران...
کد خبر: ۹۸۹۲۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


براساس مصوبه امروز شورای اسلامی شهر تهران سقف اختیارات مالی... شهردار تهران افزایش یافت ...
صبح امروز با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر... تهران با ارائه لایحه دو فوریتی تحت عنوان "لایحه دو... فوریتی اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام مطالعات مربوط... به تکمیل توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران" گفت...
کد خبر: ۹۸۸۹۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


رئیس شورای شهر تهران درباره افزایش آمار جان باختکان ویروس...
به گزارش « تابناک» باشگاه خبرنگاران محسن هاشمی رئیس شورای... شهر تهران پیش از دستور دویست و بیست و پنجمین... جلسه علنی شورای شهر تهران که امروز سه شنبه ۱۷... از مشاغل پر خطر با توجه به افزایش ابتلا شهروندان...
کد خبر: ۹۸۸۹۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران پیشنهاد کرد تا مترو... این شهر به علت شیوع کرونا تعطیل شود ...
عضو شورای شهر تهران درباره احتمال لغو طرح ترافیک در... شورای شهر حمایت های لازم را انجام می دهیم و... داشت این عضو شورای شهر تهران گفت همه مسافرانی که... نکنند خلیل آبادی گفت درخواست شهروندان فعال بودن سیستم حمل...
کد خبر: ۹۸۸۸۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با...
نوری رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران... است این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه... نگهداری چندین کپسول اقدام کرده است این عضو شورای شهر... تهران گفت به دلیل انفجارهای پی در پی محل ورودی...
کد خبر: ۹۸۸۵۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
شاه به شورای شهر باز شد ترامپ ادعای تحرکات روسیه...
کد خبر: ۹۸۷۱۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


رئیس شورای شهر تهران گفت براساس اداره پایش ما برخی...
جمع خبرنگاران گفت اعضای شورای شهر پیشوا جلسه ای با... اینجانب درخصوص ساخت مترو برای این شهر دارند که باید... هنگام شهردار تهران و ایجاد این شائبه که شاید شهردار... اشتباها یک لایحه آمد که شهردار تهران آن را امضا...
کد خبر: ۹۸۷۰۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


/ دوست داشتم شهردار می شدم تا شهرداری کارنامه مقبولی...
به گزارش « تابناک» محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران... می کنم مدیریت شهری در این دوره در حوزه حمل... که قبلا بین رئیس جمهور و شهردار دیده می شد... وجود نداشت شهرداری نتوانست از فرصت استفاده کند و الان...
کد خبر: ۹۸۶۸۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت در صورتی که با... جمهوری برخورد شود در تهران تخلف های این چنینی نخواهیم...
حاشیه جلسه علنی امروز شورای شهر تهران درباره تخریب ملک... جمهوری برخورد شود دیگر در تهران تخلفات این چنینی نخواهیم... می شوند رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی... در مورد زمان ملاقات اعضای شورای شهر با رئیس مجلس...
کد خبر: ۹۸۶۱۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳


محمد سالاری درباره جزئیات دستگیری یکی از کارشناسان شورای شهر... تهران گفت این فرد دانشجوی معماری بوده و حدود دو... سال پیش فعالیت خود را با کمیسیون شهرسازی و معماری...
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم رئیس کمسیسیون شهرسازی... و معماری شورای شهر تهران درباره بازداشت کارشناس این کمیسیون... از کارشناسان شورای شهر تهران اظهار کرد این فرد در... کمیسیون شهرسازی و معماری به عنوان کارشناس و به صورت...
کد خبر: ۹۸۵۷۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


شهرداری منطقه یک تهران و روابط عمومی ریاست جمهوری از...
گذشته پس از آنکه محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر... تهران با انتشار یک تصویر در صفحه توئیتر خود نوشت... نظارت همکارانم در شورای اسلامی شهر» با جایگزین کردن کلمه... در شمال تهران بوده است ساعاتی بعد از انتشار خبر...
کد خبر: ۹۸۵۶۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تخریب ملک... و ساز با پیگیری اعضای شورای شهر انجام گرفته است...
شورای شهر تهران درباره خبر ساخت و ساز غیرقانونی خانه... به دلیل تخلف انجام گرفته در ساخت و ساز شهرداری... گفت شورای شهر پیگیر این تخلف بود و به محض... اطلاع توسط شهروندان شهرداری منطقه با حضور برخی از اعضای...
کد خبر: ۹۸۵۵۷۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


عضو شورای شهر ساخت بنای غیر قانونی روحانی در جماران...
کد خبر: ۹۸۵۵۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


اعتراض بهاره آروین در شورای شهر تهران به حذف قیمت مسکن از سایت‌های اینترنتی؛
بهاره آروین عضو شورای شهر تهران امروز یکشنبه در صحن... شورای شهر نسبت به تصمیمات اخیر قوه قضاییه مبنی بر... شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات خواند عضو شورای... شهر تهران از مسئولینی که از یک طرف شعار «...
کد خبر: ۹۸۴۵۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه...
تشریح نحوه ورود شورای شهر تهران به موضوع آتش سوزی... بوستان های شهر تهران گفت کمیسیون سلامت محیط زیست و... خدمات شهری طی روزهای گذشته جلسه ای را با شهرداران... به همراه معاون خدمات شهری ریاست سازمان بوستان ها و...
کد خبر: ۹۸۴۰۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
تلاش شورای شهر برای نامگذاری یک خیابان به نام مهندس...
کد خبر: ۹۸۲۸۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران توضیحاتی درباره...
رئیس کمیسیون نام گذاری شورای شهر تهران در مورد نام... کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت در فضای...
کد خبر: ۹۸۱۷۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


یک عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت اگر هستند افرادی... در شهرداری که تقاضای تمدید قرارداد پس از موعد بازنشستگی...
در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان این که... تمهیدات اندیشیده شود وی با اشاره به پاسخ شهرداری تهران... به یکی از تذکر های وی گفت شهردار تهران در... منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران نامه ای را...
کد خبر: ۹۸۱۶۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv