در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


شورای شهر مجلسی است محلی که در سطخ شهرهای کشور با رأی مستقیم مردم نمایندگان آن انتخاب می شوند؛ مجلسی که وظیفه اصلی اعضای آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

 

 

شورای شهر در قانون اساسی


بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.

 

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر


بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

 

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر


بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

مشارکت مردمی و شورای شهر


توجه به ایجاد و تـوسعۀسـازمان‌های محلّی یکی از مشخصات قرن حاضر است. اگرچه نمی‌توان خاستگاه این حکومت‌ها را به کشور یا ملّت خاصی نسبت داد، آنـچه مـسلم است، حکومت‌های محلی سابقه و قدمت نسبتا زیادی دارند. در مورد حکومت محلّی تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت که با وجود کثرت و تنوع تعاریف، نقاط مـشترک بـسیاری در آنـ‌ها به چشم می‌خورد.

طبق تعریف سازمان ملل متحد، واژۀحکومت مـحلی بـه تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که با قانون ایجاد شـده و کـنترل اساسی امور محلّی همچون قدرت وضـع مـالیات را در دست دارد و هـیأت اداره کننده (حکومتی) چنین مـوجودیتی به صورت محلّی انتخاب می‌گردد.

در ایـران، بانیان مشروطیت به اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی واقـف بـودند و علاقه آنان به پی ریزی سازمان‌های مـحلی از تصویب قوانین مربوط بـه ایـجاد و توسعه چنین سازمان‌هایی در دور اول مـجلس بـه خوبی نمایان است. تا جایی که که در حدود دو سوم قوانینی که در دوره تقنینیه اول تصویب گردید مـربوط بـه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بـلدیه بـود. قانون اسـاسی جمهوری اسلامی نیز اهمیت بـسیاری بـرای سازمان‌های محلّی و مشارکت مـردم در امـور کشور قائل شده است، به گونه‌ای که در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها»، در اصول یکصد تا یکصد و شـشم، اهداف، نحوۀ تـشکیل و حدود اختیارات شورا‌ها را ذکر کرده است.

اگرچه مـشارکت مـردم در ابعاد مـختلف فـرهنگی، اجتماعی و... بـه صورت غیر رسمی و از دیـرباز به عنوان یک سنّت حسنه در کشورمان وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به اشکال مختلف و متنابهی ظـهور مـی یافته است؛ اما علیرغم همۀاین مطالب در کـشورمان (در گـذشته) به لحـاظ وجـود سـاختار سیاسی متمرکز و بـعضا حـکومت‌های غیر مردمی، بهای چندانی به این سازمان‌ها داده نشده است؛ بنابراین مشارکت مردم در امور محلّی نیز وجود نداشته است.

بعد از انقلاب اسلامی و مـردمی شـدن نـظام حکومتی، به حق ملّت‌ها در اداره جامعه بهای بیشتری داده شـده اسـت و بـسیاری از امـور تـوسط رای مـردم تعیین می‌شود. در همین زمینه با انجام انتخابات شورا‌ها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گام مهمی در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شد. شورا‌ها تبلور حـضور مردم، دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیاز‌ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده اند. فلسفه آن بر پایۀمحدودیت توان، فکر و اندیشه دستگاه‌های اجایی و محدودیت حیطه عمل، خلاء مدیریتی و اصلاح ساختار مدیریتی است.

 

شورای اسلامی شهر تهران


 شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، شورایی مرکب از ۲۱ نفر است که با رأی مردم شهر‌های تهران،  ری و تجریش، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.  کمیته حمل و نقل و ترافیک از جمله کمیته‌های شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش می‌باشد. نام این شورا تا دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بود. در حال حاضر ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران واقع شده است.

در سه دوره اول، این شورا دارای ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل بود، اما در دور چهارم تعداد اعضا به ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی‌البدل افزایش یافت.  هیئت رئیسه شورا شامل رئیس، نایب رئیس، دو نفر منشی و سخنگو می‌باشد. در نخستین دوره، آقای عبدالله نوری، و در دوره‌های دوم، سوم و چهارم آقای مهدی چمران ریاست این شورا را برعهده داشت؛ به استثنای سال نخست از دوره چهارم، که احمد مسجدجامعی ریاست آن را بر عهده داشت. در سال چهارم از دوره چهارم مهدی چمران رئیس و مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره پنجم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران شد.

طبق نتایج نظرسنجی ایسپا، ۳۱٫۸ درصد شهروندان تهرانی معتقدند آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم (جدید)، بهتر خواهد شد، ۴۰٫۶ درصد آن‌ها گفته‌اند تغییر چندانی نخواهد کرد و ۲۱٫۱ درصد دیگر شهروندان نیز بر این نظر هستند که آینده شهر تهران با آمدن و شروع به کار شورای شهر پنجم بدتر خواهد شد. ۶٫۵درصد نیز پاسخ ندانند.

نتیجه تصویری برای شورای شهر تهران + تابناک

 

اعضای شورای شهر تهران در دوره پنجم


اسامی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم به شرح زیر است:

1-محسن هاشمی رفسنجانی رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲- سید ابراهیم امینی نایب رئیس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۳ -علی اعطا سخنگو لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۴ -زهرا نژادبهرام منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۵ -بهاره آروین منشی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۶ -محمدجواد حق‌شناس لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۷ -مرتضی الویری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره اول
۸ -افشین حبیب‌زاده لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۹ -آرش حسینی میلانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۰- حسن خلیل‌آبادی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۱ -احمد مسجدجامعی لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره سوم و چهارم
۱۲ -زهرا صدراعظم نوری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۳ -محمد سالاری لیست امید (اصلاح‌طلبان) دوره چهارم
۱۴ -حسن رسولی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۵ -ناهید خداکرمی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۶- مجید فراهانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۷ -شهربانو امانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۸ -محمود میرلوحی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۱۹ -الهام فخاری لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۰ -محمد علیخانی لیست امید (اصلاح‌طلبان)
۲۱ -حجت نظری

در مورد شورای شهر تهران در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

انبارهای نفت شهران باز شده است انبارهایی که روزگاری نه... چندان دور در بیرون محدوده شهری ساخته شدند تا به... انرژی شهر را تغذیه کنند اما حالا با گسترش شهرنشینی... در میان یک بافت شهری آنهم مسکونی قرار گرفتند و...
دیگر پرونده انبارهای نفت شهران رسانه ای شده اما از... کمیته بودجه شورای شهر در صفحه اینستاگرام خود با انتشار... محله شهران یک بمب هیدروژنی داخل شهر بوده و بر... روی گسل زلزله مشا بنا شده انبار نفت شهران با...
کد خبر: ۹۹۷۹۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱


کمتر از چند روز به برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای... شهر تهران باقی مانده و بازار گمانه زنی ها در... اعضا به عنوان کاندیدای ریاست شورای شهر تهران مطرح شده...
رئیسه شورای شهر پنجم یکشنبه هفته آینده برگزار می شود... شهریور آخرین انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر پنجم پایتخت برگزار... های مختلفی مواجه شده است شورای شهر پنجم بزودی وارد... پایان فعالیت شورایی ها موج انتقادات به این شورا و...
کد خبر: ۹۹۷۸۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰


رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران...
بهبودی در خدمت شهروندان عزیز خواهم بود "...
کد خبر: ۹۹۷۵۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹


رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از افتتاح پلازای...
داشت که از شهرداری تهران خواستیم هر چه سریعتر به... این موضوع ورود کند رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر... تهران با بیان این که طبق اعلام شهرداری تهران پروژه... نشانی در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری قرار...
کد خبر: ۹۹۷۳۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه از کاندید شدن...
شورای شهر تهران درباره انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر اظهار... شورای شهر تهران ادامه داد بنابر این نقدم هم در... رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران هم قرار... است کاندیدای ریاست شورای شهر تهران شود و در فضای...
کد خبر: ۹۹۷۱۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت... میان شهرداری و وزارت نفت به منظور تغییرمسیر تردد خودرو...
آفرین شهر تهران انبار های مواد شیمیایی واقع در محدوده... شهر تهران برگزار شد سالاری افزود در این جلسه مسئولان... مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی مدیریت بحران استانداری... تهران مدیریت بحران و آتش نشانی شهرداری تهران شهرداری منطقه...
کد خبر: ۹۹۶۸۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


به گزارش تابناک سخنگوی شورای شهر تهران از احضار یکی... از اعضای شورای شهر به دادسرای کارکنان دولت خبرداد علی... کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران به دادسرای کارکنان دولت... بهداشت حوزه شهر" از وظایف شورا های شهر دانسته شده...
کد خبر: ۹۹۶۷۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت ۴۰ درصد بافت...
با ایسنا درباره وضعیت نوسازی بافت های فرسوده در تهران... این آمار آنقدر شوک آور بود که شهرداری تهران سازمان... یابد نژاد بهرام همچنین در خصوص بافت ناپایدار در تهران... هم داده می شد اما در پی مصوبه شورای عالی...
کد خبر: ۹۹۶۵۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۴


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا اعضای شورای اسلامی... شهر تهران صبح امروز بررسی نام گذاری چند معبر تهران... شناس به عنوان رئیس کمیته نام گذاری شورای شهر به... است که خیابان سازمان آب ۱۷ بار در تهران تکرار...
کد خبر: ۹۹۵۹۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران از نامگذاری معابر...
کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران دو معبر پیشنهادی بنده برای...
کد خبر: ۹۹۵۶۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


عضو شورای شهر تهران از دیدار محسن هاشمی با محمدباقر... های شهر تهران به کمک مدیریت شهری می آیند ...
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین زهرا صدراعظم... نوری عضو شورای شهر تهران درباره دیدار اخیر محسن هاشمی... رئیس شورای شهر با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی... در باره همکاری بین مجلس و شورای شهر مباحثی مطرح...
کد خبر: ۹۹۵۳۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸


رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد که به... واسطه وجود انبار نفت در داخل بافت مسکونی شهران فاجعه... ای دهشتناک تر از بیروت در کمین تهران است ...
مواد شیمیایی در بطن و مرکز شهر ها و اماکن... که شناسایی نقاط پرخطر در شهر تهران و دیگر شهر... این بمب های ساعتی از شهر را بایست از دولت... وذمدیریت شهری طلب کنیم فراهانی با بیان اینکه عدم رعایت...
کد خبر: ۹۹۵۰۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با ارائه ۳... پیشنهاد به ستاد مقابله با کرونای استان تهران گفت جریمه... کردن شهروندانی که از ماسک استفاده نمی کنند یکی از...
امروز به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر نامه... مقابله با کرونای استان تهران نوشتم گفت در این نامه... شهر ها و کشور ها در مهار و کاهش شیوع... نماینده مردم تهران پیشنهاد دادم که لازم است از آن...
کد خبر: ۹۹۴۰۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


عضو شورای شهر تهران:
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حناچی نمی...
عضو شورای شهر تهران درباره لغو احتمالی طرح ترافیک در... پایتخت به دلیل شیوع کرونا اظهار داشت پیروز حناچی شهردار... تهران نمی تواند تصمیم شخصی در زمینه اجرا یا لغو... مناسب صورت گیرد وی با اشاره به این که شورای...
کد خبر: ۹۹۳۶۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
بدانیم واکنش محسن هاشمی به تعطیلی احتمالی مترو تهران برای... ها اختلاف شورای شهری ها بر سر تخفیف پارک حاشیه... گزینه غذایی برای ناباروری آقایان تداوم آلودگی هوای تهران برای...
کد خبر: ۹۹۱۹۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت براساس مصوبه ستاد کرونا... امسال شهرداری مراکز عرضه دام برای قربانی در روز عید... قربان را برپا نخواهد کرد به گزارش فارس شهربانو امانی... عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت تذکر علیخانی در خصوص...
کد خبر: ۹۹۱۸۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برخی کژ... رفتاری ها در شهرداری تهران مسبوق به سابقه است و... شهردار تهران باید نسبت به شان صندلی های مدیریتی در... شهرداری با وسواس بیشتری عمل کند گفت وظیفه نماینده مردم...
روز دوشنبه با اشاره به روند ارائه تذکر اعضای شورای... شهر در صحن علنی شورا اظهار داشت تذکر نسبت به... هر سوء عملکرد در شهردارى در صحن علنى حق قانونى... عضو شورا را شهردار محترم به صورت مکتوب خطاب به...
کد خبر: ۹۹۱۷۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


سخنگوی شورای شهر تهران از اعمال محدودیت های کرونایى در...
شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ابلاغیه به مدیریت... شهری اظهار داشت مجموعه اى از محدودیت ها به مدت... یک هفته در تهران و شهرهاى قرمز ١٠ استان دیگر... فضای مجازی برای خرید مایحتاج عمومی و کاهش مراجعات شهروندان...
کد خبر: ۹۹۰۳۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


هاشمی درباره ابطال انتخابات شورایاری ها و شیوع ویروس کرونا... هاشمی رئیس شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور... دویست و بیست و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران... در مورد ابطال انتخابات شورایاری ها اعلام کرد رئیس شورای...
کد خبر: ۹۸۹۹۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران وضعیت شیوع کرونا در تهران...
شیوع کرونا در شهرهای مختلف کشور حائز اهمیت شده و... در تهران هم شرایط به گفته مسؤولان در وضعیت هشدار... قرار دارد محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران دو... روز قبل در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران...
کد خبر: ۹۸۹۲۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv