tabnak-adv
tabnak-adv
بورس امروز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰/ نقشه بازار باز هم قرمز پوشید!
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ شاخص کل در نهایت با کاهش ۱۰۸۸۹ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۸۹۶ واحدی آرام گرفت. امروز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
بورس امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰/ قرمزپوشی ادامه دار بازار
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ شاخص کل در نهایت با کاهش ۱۹۳۴ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۸۰۰ واحدی آرام گرفت. امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
بورس امروز سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰/ بورس امروز چگونه بود؟
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ شاخص کل در نهایت با کاهش ۶۷۳۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۷۴۵ واحدی آرام گرفت. امروز سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
بورس امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰/ نقشه بازار امروز چگونه بود؟
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ شاخص کل در نهایت با کاهش ۱۳۲۳۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۶۹ هزار و ۷۱۱ واحدی آرام گرفت. امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
بورس امروز یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰/ ۳ درصد نماد‌ها در صف خرید
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ شاخص کل در نهایت با کاهش ۱۱۶۴۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۸۲ هزار و ۸۷۸ واحدی آرام گرفت. امروز یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
بورس امروز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ / این نمادها بیشترین متقاضی را داشتند
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ شاخص کل در نهایت با کاهش ۸۶۵۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۹۴ هزار و ۵۴۳ واحدی آرام گرفت. امروز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
بورس امروز چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰/ کانال ۱.۳ میلیون واحدی از دست رفت
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ شاخص کل در نهایت با کاهش ۲۰۵۹ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۸۲۷ واحدی آرام گرفت. امروز چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
بورس امروز سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰/ نقشه بازار امروز چگونه بود؟
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰ شاخص کل در نهایت با کاهش ۲۷۰۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۰۶ هزار و ۸۵۹ واحدی آرام گرفت. امروز سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
مردم سهام عدالت خود را نگه دارند/ برخی از حقوقی ها مسئولیت خود را به خوبی انجام ندادند/ چشم انداز بازار سرمایه در بلندمدت مثبت است
رئیس سازمان بورس در گفتگوی زنده تلویزیونی مطرح کرد:
دهقان دهنوی امروز ۸ فروردین ۱۴۰۰ در شبکه خبر سیما حاضر شد و درباره چشم انداز بورس در سال ۱۴۰۰ صحبت کرد.
توافقنامه ایران و چین برای بورس ایران خوب است؟
روز گذشته ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین به امضا رسید. این توافقنامه حاوی ابعاد سیاسی، استراتژیکی و اقتصادی است. توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین از نظر کارشناسان چه تاثیری می‌تواند بر اقتصاد و بورس ایران داشته باشد؟
بورس امروز یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰/ روند شاخص کل امروز چگونه بود؟
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ شاخص کل در نهایت با افزایش ۱۸۴۹ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۰۹ هزار و ۵۵۵ واحدی آرام گرفت. امروز یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
بورس امروز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰/ نقشه بازار امروز چگونه بود؟
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۹۹ شاخص کل در نهایت با افزایش ۱۷۱۸۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۰۷ هزار و ۶۵۸ واحدی آرام گرفت. امروز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
روند بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟
سال ۱۳۹۹ سالی با دو نیمه متفاوت برای بازار سرمایه بود. عده‌ای با سود‌های عجیب از بازار سرمایه خارج شدند و عده دیگر با ضرر‌های عجیب تر. در نهایت کسانی که در ابتدای سال وارد بازار سرمایه شده بودند، احتمالا با توجه به شاخص کل باید بازدهی ۱۵۷ درصدی را تجربه کرده باشند. پرسش این است که سال ۱۴۰۰ از دیدگاه کارشناسان برای بورس چگونه خواهد بود؟
چه سهامدارانی می‌توانند اوراق حامی ۱۴۰۱بخرند؟
امروز آخرین فرصت خرید اوراق اختیار فروش حامی ۱۴۰۱ است. اما اوراق فروش حامی ۱۴۰۱ چیست؟
شاخص کل در آخرین روز سال ۹۹ چه روندی را طی خواهد کرد؟
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹ در نهایت با افزایش ۳۶۳۰۹ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۹۰ هزار و ۵۲۲ واحدی آرام گرفت. امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۹۹ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
شورای عالی بورس افزایش دامنه نوسان را تصویب کرد/ سه سیاست در تغییر دامنه نوسان
امروز موضوع دامنه نوسان در شورای عالی بورس مطرح شد و این شورا تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کرد.
بورس امروز سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹/ بازار سبز پوشید
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹ در نهایت با افزایش ۹۰۶۶ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۲۵۱ واحدی آرام گرفت. امروز سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
بورس امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹/ شاخص سبز پوشید
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹ در نهایت با افزایش ۱۵۷۶۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۴۰ واحدی آرام گرفت. امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
چرا عرضه اولیه‌ها لغو شدند؟
پنج عرضه اولیه‌ای که در سال ۹۹ لغو شدند:
در هفته گذشته بود که دو عرضه اولیه حآفرین و مدار از مدار عرضه اولیه‌ها خارج شدند و عرضه اولیه آن‌ها لغو شد. حآفرین برای دومین بار بود که برای عرضه اولیه آگهی و عرضه اولیه آن لغو می‌شد. کدام عرضه اولیه‌ها در سال جاری لغو شدند و دلیل لغو چه بود؟
بورس امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹/ بورس امروز چگونه بود؟
گزارش لحظه به لحظه «بورس تابناک» از نبض تالار شیشه‌ای سعادت آباد:
شاخص کل بورس روز شنبه ۲۳ اسفند ۹۹ در نهایت با افزایش ۲۱۴۴۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۳۲ واحدی آرام گرفت. امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹ با گزارش لحظه به لحظه از تالار شیشه‌ای سعادت آباد با ما همراه باشید.
tabnak-adv
پربحث ترین عناوین