مدیران خودرو ۷۷۷
مدیران خودرو ۷۷۷
گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۱۹۹۲۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۸۵۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
آقای اژه ای به داد ۶۰ میلیون ایرانی برسید
نامه مدیرمسئول نبض بورس به رئیس قوه قضائیه در ضیافت افطاری:
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شامگاه یکشنبه مورخه ۱۹ فروردین ماه با جمعی از مدیران مسئول رسانه‌های کشور دیدار و به مدت حدود سه ساعت، سخنان و دغدغه‌های آنان را شنید. در این جلسه هر چند نوبت به صحبت‌های محمدصادق عرب مدیرمسئول نبض بورس نرسید، اما نامه‌ای پیرامون مشکلات بورس و البته ماجرای ۱۷ اردیبهشت و آن نامه نرخ خوراک و ریزش بورس به رئیس قوه قضائیه تقدیم شد. متن این نامه را در ادامه می‌خوانید.
جلسه مهم سازمان بورس با حضور وزیر اقتصاد | مجید عشقی ماندنی خواهد شد؟
مدت زمان قانونی حضور مجید عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه به پایان رسیده است. امروز جلسه مهم شورای عالی بورس برگزار خواهد شد. این جلسه چه ساعتی و برای چه برگزار می‌گردد؟
گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۳۹۶۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۸۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۱۹۹۱۱ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۹۹۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۵۶۴۲ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۹۰۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۱۵۷۲۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۴۴۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۱۱۹۷۱ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۹۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
پیش بینی بورس در بهار ۱۴۰۳| بورس سبزپوش می‌شود؟
گفت‌وگوی نبض بورس با محمدصادق میرزایی؛
شاخص کل بورس در روز سه شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ توانست بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۴۱۶ واحد آرام بگیرد. در سه روزی که از معاملات در سال جاری گذشته است می توان گفت که اوضاع به نسبت پایان سال گذشته بد نبوده است. آیا بورس روزهای سبزی را در بهار به خود خواهد دید؟
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۴۱۸۴ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۴۱۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز سه شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۱۷۲۵۵ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۶۰۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۳۴۶۸۷ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۹۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ | بورس در آخرین روز معاملاتی ۱۴۰۲
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۱۱۹۹۲ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۴۸۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲
شاخص کل بورس روز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۱۵۱۷ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۵۱۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۱۳۲۹۲ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۲۰۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۱۹۲۱ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۴۸۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
چرا برخی نماد‌ها گزارش ارزشیابی سهام خود را روی کدال قرار نمی‌دهند؟
در تحلیل بنیادی، ارزشیابی یکی از راه‌های تعیین و دستیابی به قیمت مناسب سهام است. این کار برای نماد‌هایی که در آستانه عرضه اولیه قرار می‌گیرند، انجام و گزارشی برای آن تهیه می‌شود. یکی از گزارش‌هایی که باید روی کدال توسط نماد‌ها منتشر شود، همین گزارش ارزشیابی سهام است. چرا گزارش ارزشیابی برخی سهام روی کدال دیگر قرار نمی‌گیرد؟ کدام نماد‌ها گزارش ارزشیابی سهام خود را روی کدال قرار نداده اند؟
گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ | پرسودترین نماد‌های امروز بورس تهران
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۱۳۵۰ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۷۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ | صف خرید سنگین در این سه نماد
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۳۴۹۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۲۵۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ | این نماد‌ها در صدر تقاضای سهامداران
شاخص کل بورس روز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۱۹۹۴ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۷۵۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
مدیران خودرو ۷۷۷
مدیران خودرو ۷۷۷
مدیران خودرو ۷۷۷
مدیران خودرو ۷۷۷
مدیران خودرو ۷۷۷
پربحث ترین عناوین
مدیران خودرو ۷۷۷
مدیران خودرو ۷۷۷
مدیران خودرو ۷۷۷
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس