در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تورم ماهانه تولیدکننده در...
کد خبر: ۹۷۵۶۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲


شناسایی و لیست آنها را برای بانک مرکزی ارسال کرد...
ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت وی افزود طبق... اعلام قبلی بانک مرکزی از ٢۴ ساعت پس از دریافت... بانکی آنها مسدود بود واریز نشد بررسی ها برای رفع...
کد خبر: ۹۷۵۲۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰


عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعتراض بخش خصوصی را...
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعتراض بخش خصوصی را... کل بانک مرکزی حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال... اقدام بانک مرکزی از یک سو باعث سلب اعتمادبخش خصوصی... و صادرکنندگان نسبت به سیاست های دولت و بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۷۵۱۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰


دکتر علی سعدوندی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در هفتم اردیبهشت ماه... در سیستم بانکی در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال... گفت میزان سپرده های مردم نزد سیستم بانکی در پایان... استادیار پیشین بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی...
کد خبر: ۹۷۵۰۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹


تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش...
تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش... مهر به نقل از بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک ها... بخش توسط بانک ها در سال جاری است در جدول...
کد خبر: ۹۷۵۰۵۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹


را بگیرد بانک مرکزی ونزوئلا در گزارشی اعلام کرده است...
کد خبر: ۹۷۴۹۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸


ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن امروز به دلیل ابتلا...
انارکی مدیرعامل بانک مسکن امروز به دلیل ابتلا به کرونا... درگذشت عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به این مناسبت... بانک مسکن بر اثر بیماری کرونا بسیار تاسف برانگیز و... حزن آور است مرحوم رحیمی انارکی سالیان طولانی در بانک...
کد خبر: ۹۷۴۵۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷


رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی گفت آنچه امروز در بازار پول... در خصوص روند سود سپرده ها و سود بین بانکی... و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانک ها و موسسه... اضافه کرد تجدید نظر در صلاحیت فنی مدیران بانک هایی...
کد خبر: ۹۷۴۴۵۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶


رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود ۶ دلیل... را برای کاهش یافتن نرخ سود بانکی مطرح کرده است... بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ناتراز و...
به گزارش تابناک رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی... سود سپرده ها و سود بین بانکی مشاهده می شود... شده بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ناتراز... قوا ۲- تجدید نظر بر صلاحیت مدیران بانک هایی که...
کد خبر: ۹۷۴۴۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶


از رویترز همان طور که انتظار می رفت بانک مرکزی... پولی بانک مرکزی در بیانیه ای به مناسبت هشتمین کاهش... این بانک از تمامی ابزارهای موجود خود برای حمایت از... استفاده خواهد کرد این تصمیم بانک مرکزی باعث رقم خوردن...
کد خبر: ۹۷۴۱۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵


مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۹۶/۵...
اعتبارات بانک مرکزی بانک های عامل تا ساعت ۱۸ روز... پیش رو پرداخت می شود طبق اعلام بانک مرکزی همچنین...
کد خبر: ۹۷۴۱۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴


رئیس کل بانک مرکزی گفت که وام یک میلیون تومانی...
لازم سیستم بانکی آمادگی کامل را دارد و خوشبختانه همکاران... خواهد شد رییس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد... علاوه بر سیستم بانکی صندوق ولایت که مربوط به کمیته...
کد خبر: ۹۷۴۰۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴


همتی خطاب به رئیس صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به رئیس صندوق بین المللی...
در این اجلاس عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری... ما در مقابل صندوق و همچنین بانک جهانی درخواست پاسخگویی... بانک مرکزی تاکید کرد ما در پرونده خودمان داده ها... بانک مرکزی همتی با بیان اینکه ما بر این باور...
کد خبر: ۹۷۴۰۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳


بانک مرکزی زمان واریز وام یک میلیون تومانی به خانوار...
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا طبق آنچه بانک... مرکزی اعلام کرده در حال حاضر لیست سرپرستان خانوار متقاضی... شده چنانچه لیست مذکور تا ظهر چهارشنبه به بانک مرکزی... ارسال شود این بانک با هماهنگی بانک های عامل طی...
کد خبر: ۹۷۳۸۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳


عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت بانک مرکزی باید... با ابلاغ بخشنامه ای به بانک مسکن نسبت به تعلیق...
اخیر بانک مرکزی در عدم تعلیق بازپرداخت تسهیلات مسکن گفت... متأسفانه شاهدیم که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود درباره... گیرند بانک مرکزی باید بازپرداخت تسهیلات مسکن را تعلیق کند/... کمیسیون اقتصادی مجلس افزود دولت و بانک مرکزی باید با...
کد خبر: ۹۷۳۸۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲


بانک مرکزی نامه دادستان انتظامی مالیاتی در رابطه با ارتکاب... جرم مالیاتی و مجازات مباشرت در جرم برای کارکنان بانکها... را به مدیران بانکی ابلاغ کرد ...
به گزارش « تابناک» به نقل از فارس بانک مرکزی... بانک ها و موسسات مالی که ارتکاب جرم مالیاتی را... گزارش نکنند به مدیران عامل بانک ها ابلاغ کرد پیرو... این نامه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با...
کد خبر: ۹۷۳۶۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲


رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای تاکید کرد که... مدیران عامل شبکه بانکی از ظرفیت بازار سرمایه برای واگذاری... باید منابع بانک ها و مؤسسات اعتباری آزاد صرف حمایت...
بخشنامه ای به مدیران عامل شبکه بانکی ضمن تأکید بر... خود بهره گیرند علاوه براین طبق اعلام بانک همتی در... بخشنامه مذکور بر تکالیف مقرر برای بانک ها درماده ۱۶... تولید بایستی منابع بانک ها و مؤسسات اعتباری آزاد صرف...
کد خبر: ۹۷۳۵۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱


پیش بینی تابناک اقتصادی محقق شد
طی جلسه ای مدیران عامل بانک ها تصمیم گرفته اند... که نرخ سود بانکی را از امروز به مصوبه سال... ماه نیز ۸ درصد خواهد بود این تصمیم بانک ها...
بر عهده نظام بانکی است و کمتر از ۱۰ درصد... روی دوش بازار سرمایه است از این رو بانک ها... اهمیت نظام بانکی در تامین مالی تولید کشور هر گونه... از بانک ها همواره به عنوان یکی از سه مانع...
کد خبر: ۹۷۳۵۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱


مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی:
مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها...
مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها... مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی درباره... بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که در مقطع ۱۵ اسفند... ۱۳۹۸ به سیستم بانکی ابلاغ شد بانک ها و مؤسسات...
کد خبر: ۹۷۳۴۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱


مرور روزنامه‌های دوشنبه یکم اردیبهشت ماه
اینترنتی ‏در ایام کرونا و توافق بانک ها بر سر...
درصدی در بانک ها از دیگر سو محور اصلی تعدادی... کاهش ارزش پول ملی نوشت کاهش نرخ &rlm سود بانکی... عین حال سرعت برداشت پول از بانک ها نیز با... که بانک ها ذخیره کافی برای تسویه بین بانکی نداشته...
کد خبر: ۹۷۳۴۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv