بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها سقف صدور... به گزارش ایبِنا در بخشنامه ای که بانک مرکزی به... مدیران عامل بانک ها ابلاغ کرده آمده است به منظور... نیز قابل قبول بودن وضعیت اعتباری متقاضی از سوی بانک...
کد خبر: ۹۱۵۷۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


تا به واسطه آن به سیر تا پیاز اطلاعات بانکی... فروش اطلاعات بانکی شهروندان با جزئیاتی شگفت آور و حیرت...
بانکی تان دسترسی پیدا کند به گزارش « تابناک» این... اعتبار مالی و بانکی شهروندان تأکید و اصرار دارند که... است شرکتی به ریز و درشت اطلاعات بانکی شهروندان دسترسی... که مشخص می کند از کدام بانک ها تسهیلات دریافت...
کد خبر: ۹۱۵۷۰۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


خوانده می‌شوید؛
در دی ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی از... چون در ایران چک های جدید بانک مرکزی با کمرنگ...
در دی ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی از... چون در ایران چک های جدید بانک مرکزی با کمرنگ... گذشته لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول... جامعه هستیم برخی کارشناسان پولی و بانکی نیز در دفاع...
کد خبر: ۹۱۵۶۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


غیره می باشند مطابق با آخرین گزارش دریافتی از بانک... مرکزی در تاریخ ۲۹ تیرماه ۹۸ مجموع موارد رفع تعهد... بانک مرکزی که در رسانه ها منتشر شده شامل تمام... همین جهت بانک مرکزی مهلت هایی برای رفع تعهدات درنظر...
کد خبر: ۹۱۵۴۷۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۱


در آخرین روز هفته؛
حالی است که امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را... تابناک اقتصادی به گونه ای که اطلاعات سامانه سنا بانک... مرکزی بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارزبر مبنای... معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز توسط بانک ها...
کد خبر: ۹۱۵۴۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


مرور روزنامه‌های پنجشنبه دهم مردادماه؛
بانک مرکزی و مرکز آمار نیز سه تا شش صفر... از این رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که... دهد که ترامپ فاقد ایده های مرکزی منسجم برای ورود... بانک مرکزی طی نامه ای اسامی متخلفان ارز دولتی را...
کد خبر: ۹۱۵۳۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


از سوی رئیس جمهوری
اسلامی را که به پیشنهاد بانک مرکزی و به منظور... تصفیه مشمول نظارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند... با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات... الحسنه مربوط از اقدامات نظارتی بانک مرکزی مستثنی شده اند...
کد خبر: ۹۱۵۲۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹


بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت سکه طرح جدید در... است به گزارش مهر به نقل از آمارهای بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۱۵۲۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹


بازاز ارز در پنجمین روز هفته؛
بانکی و مجاز کانال ۱۱ هزار تومان را برای نرخ... گذاری شاخص ارزی انتخاب کردند هرچند امروز بانک مرکزی نرخ...
بانکی و مجاز کانال ۱۱ هزار تومان را برای نرخ... گذاری شاخص ارزی انتخاب کردند هرچند امروز بانک مرکزی نرخ... و به نقل از اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی بیانگر... شده در سامانه نظارت ارز توسط بانک ها و صرافی...
کد خبر: ۹۱۵۲۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹


بر اساس مصوبه امروز هيأت دولت؛
بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال... مطرح شد و بانک مرکزی در آن زمان مطالعات گسترده­... این طرح به قدری جدی شده بود که بانک مرکزی... معاون وقت امور بانکی وزیر اقتصاد که در دولت قبل...
کد خبر: ۹۱۵۱۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹


در چهارمین روز هفته؛
اندک قیمت ها و همچنین در صرافی های بانکی شاهد... بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر...
اندک قیمت ها و همچنین در صرافی های بانکی شاهد... بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر... بانک مرکزی بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارزبر... مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز توسط بانک...
کد خبر: ۹۱۴۹۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


رییس کل بانک مرکزی کشورمان خبری روی خروجی سایت بانک... مرکزی قرار گرفت که حکایت از پایان یافتن تست های... تعویقی که همتی رئیس بانک مرکزی دلیلش را انجام بررسی... ۱- بوروکراسی بانکی از جمله شاخصه های کلیدی بازار متشکل...
کد خبر: ۹۱۴۹۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


جمهوری بانک مرکزی بوده است به گزارش تابناک به نقل... ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران... بانک مرکزی در نشست مذکور بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری...
کد خبر: ۹۱۴۸۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷


تصویر نامه ارسالی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور...
تصویر نامه ارسالی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور... ماه 1398 تصویر نامه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی... اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک به نظر می... اقدام شود و برگه سبز گمرک تحویل بانک شود تا...
کد خبر: ۹۱۴۷۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷


کل بانک مرکزی متعلق به وزارت رفاه نیستند به گزارش... - رئیس کل بانک مرکزی-به رئیس جمهوری پیرامون متخلفان ارزی...
کد خبر: ۹۱۴۶۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


دولتی را وارد قضیه کرد از کانال بانک مرکزی پیگیری... بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی شرکت های مربوطه از... اساسی و ضروری تقلیل یافت بانک مرکزی نیز در راستای... که گفته می شود عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۱۴۵۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


دومین روز هفته؛
یورو در صرافی های بانکی و مجاز بود هرچند امروز... بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که قیمت...
یورو در صرافی های بانکی و مجاز بود هرچند امروز... بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که قیمت... حالی است که نرخ ارز در صرافی های بانکی افزایش... سامانه سنا بانک مرکزی امروز هر اسکناس دلار آمریکا در...
کد خبر: ۹۱۴۵۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


تأکید کرده که کمیته ویژه در بانک مرکزی به این...
بانک مرکزی با رئیس جمهور درباره عدم رفع تعهدات ارزی... موضوعات داغ رسانه ای تبدیل شده است رئیس کل بانک... مرکزی در این نامه ضمن اعلام اسامی 20 شرکت متخلف... نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور نوشته شده...
کد خبر: ۹۱۴۵۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در... نسبت به تیرماه سال قبل بر اساس اعلام بانک مرکزی... در بازار بودند گرفته اند آمار بانک مرکزی نیز نشانگر...
کد خبر: ۹۱۴۵۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


بانک مرکزی اعلام کرد در آستانه عید قربان فعالیت بازار... از بانک مرکزی در دیدار رییس هیئت مدیره و مدیرعامل... بازار متشکل ارزی با عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی... شود رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با شروع...
کد خبر: ۹۱۴۳۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv