بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
رئیس فدراسیون فوتبال برای حل مشکلات مالی از بانک مرکزی... دلیل تحریم ها و همچنین مسدود شدن حساب های بانکی... سازمان بازرسی مهدی تاج در نامه ای از بانک مرکزی... رئیس بانک مرکزی درخواست ۱۰ میلیون دلار قرض کرد تا...
کد خبر: ۹۱۱۷۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


«تابناک اقتصادی» بررسی می‌کند؛
آخرین گزارش بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار معاملات مسکن در...
کد خبر: ۹۱۱۷۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان براساس تازه ترین آمار بانک... مرکزی حجم کل بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به... بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ به ۱۳۸ هزار و... حالی است که رشد بدهی بانک ها در مدت مشابه...
کد خبر: ۹۱۱۶۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


رئیس کل بانک مرکزی گفت با اینکه هنوز بانک مرکزی... دهیم رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد با اینکه هنوز... بانک مرکزی به عنوان متولی بخش ارزی و پولی کشور... تدریج تحت کنترل قرار گیرد این تصور که بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۱۱۶۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


بازار ارز در دومین روز هفته؛
۴۷ ارز در بانک مرکزی بودیم ...
۴۷ ارز در بانک مرکزی بودیم به گزارش تابناک اقتصادی... ارز بر اساس اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی که بیانگر... شده در سامانه نظارت ارز توسط بانک ها و صرافی... اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز « یکشنبه...
کد خبر: ۹۱۱۵۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


رئیس کل بانک مرکزی گفت با استقبال فعالان اقتصادی از...
به گزارش فارس به نقل از بانک مرکزی عبدالناصر همتی... وی افزود بانک مرکزی تمام توان خود را برای رفع... بانک مرکزی با بیان اینکه هدایت نقدینگی به واحدهای تولیدی...
کد خبر: ۹۱۱۵۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


بانک مرکزی اعلام کرد؛
هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجوز انتشار رمزارز از بانک... مرکزی دریافت نکرده است به گزارش تابناک به نقل از... ایسنا درپی مطرح شدن انتشار رمزارز بومی با مجوز بانک... مرکزی این بانک اعلام کرد که سیاست بانک مرکزی در...
کد خبر: ۹۱۱۳۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲


گزارش ایسنا به نقل از گلوب اند میل بانک مرکزی... ۷۵ درصد باقی نگه داشت به نظر می رسد بانک... مرکزی کانادا تصمیم گرفته است رویکردی مستقل از بانک مرکزی... تأثیر سیاست های بانک های مرکزی کانادا و آمریکا بالا...
کد خبر: ۹۱۱۳۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲


بازار ارز در اولین روز هفته؛
از سوی بازارساز رغم خورده است همچنین امروز بانک مرکزی...
از سوی بازارساز رغم خورده است همچنین امروز بانک مرکزی... در بازار شده بود و حتی همتی رئیس کل بانک... مرکزی در تاریخ ۲۴ خردادماه همزمان با روز هایی که... نکرده و بانک مرکزی بر بازار مسلط است از این...
کد خبر: ۹۱۱۳۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲


بانک مرکزی از طریق راه اندازی چکاوک و پذیرش و... پردازش الکترونیکی چک های کاغذی بین بانکی امکانی را برای... بانک ها فراهم کرد که به جای فیزیک چک تصویر... است بانک مرکزی سامانه ای را برای پذیرش و پردازش...
کد خبر: ۹۱۱۰۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که بانک ها... در سال گذشته تسهیلات بانکی را افزایش داده و نسبت... داشتند به گزارش ایسنا بر اساس تازه ترین آمار بانک... مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور مانده کل تسهیلات...
کد خبر: ۹۱۰۹۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


رئیس بانک مرکزی آمریکا به کاهش نرخ بهره باعث شد... جز عقب نشینی نداشته باشد جروم پاول رئیس بانک مرکزی... دلیل جنگ تجاری با چین گفته بود که بانک مرکزی... و درآمد بانک "گلد من ساکس" گفت کمی تعجب آور...
کد خبر: ۹۱۰۹۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


در حالی که رئیس کل بانک مرکزی فدرال آمریکا از...
پاول رئیس کل بانک مرکزی فدرال آمریکا این هفته برای... نرخ بهره افزایش یابد ترور هانیکات کارشناس حوزه بانک مرکزی... سوی بانک مرکزی فدرال آمریکا وجود ندارد کارشناس رویترز می... انتظار داشت که بانک مرکزی فدرال نرخ بهره را برای...
کد خبر: ۹۱۰۹۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی...
بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی... نقل از بانک مرکزی فهرست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان... دریافت کرده اند فهرست دریافت کنندگان ارز بانکی دولتی -... حقیقی دریافت کننده ارز نیمایی فهرست دریافت کنندگان ارز بانکی...
کد خبر: ۹۱۰۸۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


بانک مرکزی و بازارساز بر روند عرضه و تقاضا دارد... همچنین امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد...
بانک مرکزی و بازارساز بر روند عرضه و تقاضا دارد... همچنین امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد... شنبه بیستم تیرماه ۹۸ بر اساس اطلاعات سامانه سنا بانک... مرکزی که بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارزبر...
کد خبر: ۹۱۰۸۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


دولت به دلیل میزان بدهی خود به سیستم بانکی همواره... به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شناخته می شود و آخرین... گزارش بانک مرکزی در زمینه بدهی بخش دولتی شامل دولت... و شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی نشان...
دولت به دلیل میزان بدهی خود به سیستم بانکی همواره... به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شناخته می شود و آخرین... گزارش بانک مرکزی در زمینه بدهی بخش دولتی شامل دولت... و شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی نشان...
کد خبر: ۹۱۰۷۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


بانک مرکزی اطلاعیه داد:
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای 4 بندی بار دیگر... ارز در انحصار بانک مرکزی است به گزارش مهر به... نقل از بانک مرکزی با استناد به قانون پولی و... بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن که...
کد خبر: ۹۱۰۶۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


بانک مرکزی درباره فعالیت و معامله در حوزه رمزارز ها... گزارش ایسنا با استناد به قانون پولی و بانکی کشور... انحصار بانک مرکزی قرار داده است این بانک ضمن تاکید... مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر...
کد خبر: ۹۱۰۶۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت برخی بانک ها سلیقه ای... قانون مصوب مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی را رعایت نمی...
آیین نامه بانک مرکزی درباره وام ازدواج گفت فلسفه ورود... مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مجموعه بانکی انتظار... زوج های جوان تعامل داشته باشند افزود بانک مرکزی با... ازدواج کرد تا بین بانک ها درباره نحوه پرداخت این...
کد خبر: ۹۱۰۵۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


در چهارمین روز هفته؛
به کاهش قیمت روی آروده است همچنین امروز بانک مرکزی...
به کاهش قیمت روی آروده است همچنین امروز بانک مرکزی... به نقل از اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی که بیانگر... شده در سامانه نظارت ارز توسط بانک ها و صرافی... یافت بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای...
کد خبر: ۹۱۰۵۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv