در مورد تحلیل تکنیکال در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شستا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شستا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۶۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خگستر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خگستر در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۵۲۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام های وب به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد های وب در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۵۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام ثشاهد به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد ثشاهد در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۴۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام بترانس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد بترانس در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۴۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

بپیوند در تایم فریم روزانه در روز سه شنبه با معاملات خوبی مواجه شد، امروز مهمترین مقاومت در این مدت برای بپیوند است و باید دید می تواند از سد آن بگذرد؟
کد خبر: ۱۱۲۴۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام تپکو به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد تپکو در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۴۰۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام ثاخت به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد ثاخت در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۴۰۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شبندر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شبندر در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۳۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام فملی به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد فملی در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۳۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شسپا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شسپا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۱۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وخارزم به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وخارزم در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۱۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شلرد به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شلرد در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۱۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شپنا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شپنا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۱۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شتران به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شتران در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۰۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شتران به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شتران در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۰۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام های وب به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد های وب در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۰۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وتجارت به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وتجارت در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۰۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام تاپیکو به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد تاپیکو در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۰۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خساپا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خساپا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۲۰۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱