در مورد تحلیل تکنیکال در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

امروز قصد داریم تا به بررسی دو سهم رنیک و سیستم به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی این دو سهم در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۵۴۵۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام فارس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد فارس در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۵۴۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

سوت
در جریان آخر دور بازیهای مرحله گروهی جام جهانی قطر، تیم فوتبال ایران که با شکست در مقابل تیم انگلیس و پیروزی بر ولز، برای صعود در مقابل آمریکای دو، تنها به یک تساوی نیاز داشت، نتوانست از دروازه خود حفاظت و تک گل آمریکا را نیز نتوانست جبران کند و بدین ترتیب آمریکا به عنوان تیم دوم در کنار انگلیس از گروه B صعود کرد. مجید کوهستانی از دوحه قطر و از درون ورزشگاه، پس از بازی تحلیل فنی این رویارویی نفس گیر را بیان کرده که در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۵۲۵۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام پالایشی یکم به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد پالایشی یکم در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۵۱۰۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام دارایکم به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد دارایکم در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۵۱۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام فملی و گپارس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نمادهای فملی و گپارس در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۵۱۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام پلاست به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد پلاست در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۵۰۲۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام سکارون به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد سکارون در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۵۰۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

امروز قصد داریم تا به بررسی سه سهم شستا، فملی و دکوثر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی این سه سهم در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۸۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

امروز قصد داریم تا به بررسی صندوق طلای لوتوس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی صندوق طلای لوتوس در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۸۸۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وپویا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وپویا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۸۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام ستران به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد ستران در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۸۲۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام رافزا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد رافزا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۷۸۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام پشاهن به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد پشاهن در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۷۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شپدیس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شپدیس در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۷۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام سیستم به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد سیستم در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۷۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شبندر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شبندر در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۷۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام دتوزیع به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد دتوزیع در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۷۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام زاگرس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد زاگرس در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۶۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام زفکا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد زفکا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۱۱۴۶۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲