در مورد کووید19 در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۷۴۵۱ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۷۲۳ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۲۱۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۰۲۲۳ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۷۷۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۲۰۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۱۰۲۳ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۷۸۰ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۹۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۱۵۶۱ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۸۰۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۹۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۲۱۵۱ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۸۱۷ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۹۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۳۳۴۱ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۸۲۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۹۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۳۳۲۱ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۸۵۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۸۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۳۹۶۱ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۸۴۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۷۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۳۷۲۱ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۸۲۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۶۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۲۴۶۰ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۸۱۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۶۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۲۹۳۱ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۷۷۸ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۶۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۳۲۶۰ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۷۵۶ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۶۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۳۲۳۳ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۷۲۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۶۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۳۴۲۱ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۷۱۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۵۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۳۰۵۳ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۶۷۷ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۵۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۱۲۰۳ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۶۴۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۵۰۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۱۵۱۷ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۶۱۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۴۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۱۱۷۸۰ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۶۰۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۴۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

امروزه مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در تمامی گروه های سنی مشاهده مي شود و بروز تظاهرات بالینی متعدد و با شدت های متفاوت،این سوال را در ذهن ايجاد میکند که چرا ویروس کووید-۱۹ اینگونه عمل میکند. چه باید کرد؟ راه نجات از این بیماری در چیست؟ آیا به دنبال واکسن باشیم یا به درمان هاي اختصاصي فكر كنيم ؟ دکترمحمد زماني در گفتگوی زیر به تعدادی از این پرسش ها پاسخ داده است
کد خبر: ۱۰۱۴۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

از میان موارد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمان در ۲۴ ساعت اخیر، آزمایش ۹۲۳۶ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شود؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۵۲۳ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۰۱۳۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ