در مورد کووید19 در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۸۱۲ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش حدود ۳ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۸۷ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۶۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۷۴۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۳ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۱۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۶۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۶۷۷ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۴ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۳۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۶۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۵۹۸ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۳ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۴۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۶۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۵۲۹ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از یک هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۶۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۶۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۵۰۹ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش حدود ۴ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۸۶ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۵۹۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۴۸۳ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۴ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۱۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۵۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۳۸۴ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش حدود ۶ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۵۶ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۵۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۳۷۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۷ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۸۶ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۵۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۳۶۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۶ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۷۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۵۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۳۵۴ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۳ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۵۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۴۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

ایران نیز از نظر مجموع تعداد مبتلایان کووید-۱۹ در رده هفدهم قرار دارد.
کد خبر: ۱۱۳۴۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۳۵۰ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۶ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۸۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۴۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۳۴۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۷ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۶۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۴۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۳۳۹ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۵ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۷۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۴۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۳۳۱ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۲ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۹۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۴۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۳۲۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۳ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۹۳ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۳۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۷

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۳۲۲ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۵ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۷۶ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۳۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۶

تاملی بر گزارش ارائه شده در نشست امروز ستاد ملی مقابله با کرونا
البته تغییرات رقم خورده منحصر به آمار بیماران بستری و جان باختگان نیست و در بیماران شناسایی شده از میان مراجعان سرپایی به مراکز درمانی نیز شاهد رشد چشمگیر آمار‌ هستیم؛ هرچند می‌دانیم به دلیل کاهش بسیار شدید و چشمگیر تعداد تست‌های کرونایی، بسیاری از افراد مبتلا به کووید ۱۹ در کشورمان هرگز جایی در آمار‌ها پیدا نمی‌کنند!
کد خبر: ۱۱۳۳۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۳۱۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۳ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۵۵ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۳۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵