در مورد کووید19 در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۰۳ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۵ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۶۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۹

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۰۳ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۶۲۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸

زنگ خطر بروز فاجعه در کنترل کرونا در کشور
طی ۴۸ ساعت اخیر، تنها هزار و ۱۵۲ دوز واکسن کووید ۱۹ تزریق شده است؛ عددی که حاصل جمع همه واکسن‌های تزریق شده به عنوان دوز اول، دوم، سوم و بالاتر در سراسر کشور است. در ۴۴۸ شهرستانی که هر کدام پایگاه‌های پرشماری برای تزریق واکسن دارند که انواع واکسنِ تولید و خریداری شده میانشان توزیع گردیده، اما تقریبا کسی داوطلب تزریق شان نیست.
کد خبر: ۱۱۴۶۰۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۰۳ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۶۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۰۲ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۵۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۰۱ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۵۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۱۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۵۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۹۴ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۱۳ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۵۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۸۸ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۰ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۵۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۲

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۸۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۳ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۴۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۱

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۸۰ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۵ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۴۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۷۱ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۴۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۶۴ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۴۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۵۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۱۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۴۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۴۷ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۳۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

با دقت به تغییرات نقشه رنگ بندی کشورمان در هفته‌های گذشته، می‌توانید روند وخیم شدن اوضاع و سپس بهبود شرایط را کامل دریابید؛ روندی که خوشبختانه حالا از صفر شدن شهر‌های قرمز هم فراتر رفته و به ترسیم نقشه‌ای منجر شده که بخش‌های زیادی از آن با آبی رنگ آمیزی شده است.
کد خبر: ۱۱۴۳۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۴۰ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۸ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۳۸۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۵

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۳۸ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۶ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۳۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۳۰ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۰ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۳۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸۲۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۳۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲