اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۳۱:۱۵
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۲۳
اذان ظهر
۱۱:۵۷:۲۶
غروب آفتاب
۱۶:۵۱:۰۸
اذان مغرب
۱۷:۱۰:۱۳
نیمه شب شرعی