در مورد کووید19 در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون ۹ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۹۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۹۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون ۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از سیصد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۹۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۹۲۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۹۵ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۹۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۹۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۰۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۸۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۹۳ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۰۷ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۸۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۳

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۹۲ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۱۸ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۸۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۸۲ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از دویست تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۸۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۸۲ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از ۲۰۰ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۶ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۸۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۷۷ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۲۰۰ تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۳ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۸۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۷۲ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۷۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۶۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۷ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۷۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

بر اساس رنگ‌بندی جدید کرونایی کشورمان که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر کرده، وضعیت کرونایی هفته گذشته کشورمان تداوم یافته است؛ وضعیتی که تا حدی شکننده بوده و ممکن است در نتیجه سهل انگاری ها، به سرعت رو به وخامت بگراید.
کد خبر: ۱۱۴۷۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۶۱ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۴۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۷۶۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۶۰ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۸ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۷۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۵۴ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۰ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۷۳۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۴۸ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۷۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۳۲ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۷ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۷۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۳۲ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۷ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۶۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

در هفته گذشته شاهد بودیم که موارد بیماری به شدت افزایش یافت، تا جایی که حدود ۵۰ درصد نمونه‌هایی که علایم سرماخوردگی داشتند، مبتلا به این بیماری بوده اند. در دو سال گذشته که با شیوع بالای کرونا، شیوع آنفلوانزا به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهشی بود؛ اما امسال که کمتر شاهد رعایت پروتکل‌ها هستیم، بروز موارد افزایشی دور از انتظار نیست.
کد خبر: ۱۱۴۶۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۹۲۳ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۳۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۶۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰