بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
بازار ارز در آخرین روز هفته؛
مدیریت بازار توسط بانک مرکزی و همچنین کاهش تقاضا رقم... خورده است همچنین بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای...
مدیریت بازار توسط بانک مرکزی و همچنین کاهش تقاضا رقم... خورده است همچنین بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای... و به نقل از سامانه سنا بانک مرکزی که بیانگر... شده در سامانه نظارت ارز توسط بانک ها و صرافی...
کد خبر: ۹۱۸۲۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴


و یورو همراه شد این در حالی است که بانک... مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس... 98 بر اساس اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی بیانگر میانگین... در سامانه نظارت ارز توسط بانکها و صرافی های مجاز...
کد خبر: ۹۱۸۰۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


بازار ارز در چهارمین روز هفته؛
در صرافی های بانکی و بازار آزاد می باشد زیرا... این گزارش امروز در صرافی های بانکی و مجاز کشور... بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز...
کد خبر: ۹۱۷۸۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار تصویب شد:
و ظرفیت های بانک مرکزی نیست و این بانک هم...
بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمار... شورای عالی آمار نمایندگانی از بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی...
کد خبر: ۹۱۷۷۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


بانک مرکزی امارات متحده عربی در گزارشی اعلام کرد که...
کد خبر: ۹۱۷۶۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


یک مقام ارشد بانک مرکزی چین اعلام کرد این کشور... به زودی ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را با نام...
مقام ارشد بانک مرکزی چین اعلام کرد این کشور به... زودی ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را با نام cbdc... بانک پیپل چین اظهار داشت که ارز مجازی cbdc وجود... ارز دیجیتال بانک مرکزی چین آماده است وی گفت «...
کد خبر: ۹۱۷۵۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱


حجم خرید طلا توسط بانک مرکزی چین برای هشتمین ماه... شده است تحلیل گران بانک "سوسیه جنرال" در گزارشی اعلام... ارزی خواهد بود در حال حاضر بانک های مرکزی روسیه... طلا هستند از ماه ژانویه تاکنون بانک مرکزی روسیه ۹۶...
کد خبر: ۹۱۷۵۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


کد خبر: ۹۱۷۴۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


حمله مجدد ترامپ به فدرال رزرو:
بانک مرکزی آمریکا ساخت به گزارش ایسنا به نقل از... مدیران بانک مرکزی را برای چنین کاری متقاعد کند وی... این است که مدیران بانک مرکزی ما مغرورتر از آن... این بانک ماه گذشته و پس از ۱۰ سال نرخ...
کد خبر: ۹۱۷۴۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


بازار در دومین روز هفته؛
بودیم روندی که در روز های اخیر با تدبیر بانک... مرکزی در جهت مدیریت عرضه و تقاضا رقم خورده است... که امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد...
بودیم روندی که در روز های اخیر با تدبیر بانک... مرکزی در جهت مدیریت عرضه و تقاضا رقم خورده است... که امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد... بانک مرکزی هر اسکناس دلار آمریکا به نرخ ۱۱۶۵۰ تومان...
کد خبر: ۹۱۷۳۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


پیمانه اقتصادی؛
صنعتی زلزله در بانک مرکزی ترکیه رشد نرخ تورم تولید...
دلاری توسط هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی زلزله در بانک... مرکزی ترکیه رشد نرخ تورم تولید گاوداری های صنعتی در... نواحی صنعتی فراهم شده است زلزله در بانک مرکزی ترکیه... در تازه ترین دور از تغییر سیاست های بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۱۷۲۵۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


چندین مدیر ارشد بانک مرکزی ترکیه از سمت خود برکنار... ترین دور از تغییر سیاست های بانک مرکزی ترکیه و... شیوه تفکر رئیس قبلی این بانک شمار زیادی از مدیران... ارشد بانک مرکزی به همراه هاکان کارا مشاور ارشد اقتصادی...
کد خبر: ۹۱۷۲۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


لایحه پیشنهادی بانک مرکزی توسط هیئت دولت و تائید حذف... بعد ار یکی دو دهه بانک مرکزی اعتبار جدیدی پیدا... کرده است با طرح این موضوع اعتبار بانک از بین... نیست اولویت با شفافیت و جلوگیری از نرخ بهره بانکها...
کد خبر: ۹۱۷۱۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


هیچ تاثیری بر تورم ندارد هیچ تاثیری در ساختار بانکی... بانک مرکزی روش های سیاست های پولی را اصلاح می... خرید می کنید چک پول های بانک مرکزی که بالاترین... اینها را احیا کنیم رییس کل بانک مرکزی گفت بالاخره...
کد خبر: ۹۱۷۰۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


حجم خرید طلا توسط بانک مرکزی چین برای هشتمین ماه... شده است تحلیل گران بانک "سوسیه جنرال" در گزارشی اعلام... ارزی خواهد بود در حال حاضر بانک های مرکزی روسیه... طلا هستند از ماه ژانویه تاکنون بانک مرکزی روسیه ۹۶...
کد خبر: ۹۱۷۰۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


بانک مرکزی ۵۹ ساله شد
۱۸مرداد پنجاه و نهمین سال تاسیس بانک مرکزی است این... بانک در سال ۱۳۳۹تاسیس شد و وظیفه اصلی آن در... این بانک تاکنون ۲۰رییس کل ۱۸نفر داشته است و مهدی... مختلف رییس کل شدند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق...
کد خبر: ۹۱۷۰۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی؛
را فرصت نکردم انجام بدهم ببخشید خلاصه به بانک آمدیم...
رئیس کل بانک مرکزی در برنامه دستخط به مناسبت سالروز... تاسیس بانک مرکزی به پرسش هایی در خصوص شرایط اقتصادی... فعالیت صرافی ها و نظارت بر آن ادغام بانک ها... وگوی محمدحسین رنجبران با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی...
کد خبر: ۹۱۶۹۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸


قانون جدید صدور چک گفت بانک مرکزی وظایف سنگینی را...
افراد در بانک اطلاعاتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است... و اینکه دیگر بانک ها بدون حساب و کتاب دسته... در بانک متمرکز اطلاعاتی افراد بوده و هنگام صدور دسته... کاهش یافته است کاظمی با بیان اینکه بانک مرکزی وظایف...
کد خبر: ۹۱۶۸۵۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸


به نقل از فارس رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه...
کد خبر: ۹۱۶۸۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷


رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی گفت علت کندی در خروج کالاهای... اساسی از انبارها مهم ترین دغدغه ما در بانک مرکزی... به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی... با تاکید بر اینکه وظیفه بانک مرکزی به عنوان تامین...
کد خبر: ۹۱۶۷۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv