بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
همتی:
رئیس کل بانک مرکزی گفت ساز و کار تولید ارز... به نقل از خانه ملت عبدالناصر همتی رییس کل بانک... مرکزی درباره آخرین وضعیت استفاده از بیت کوین در کشور... کل بانک مرکزی تصریح کرد در آینده نزدیک موضوع ارز...
کد خبر: ۹۱۳۰۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


بازار ارز در دومین روز هفته؛
۴۷ ارز ثبات داشت و بر اساس اعلام بانک مرکزی...
۴۷ ارز ثبات داشت و بر اساس اعلام بانک مرکزی... های بانکی و بازار آزاد بودیم روندی که از آخرین... تصمیم به توقف کاهش بهای ارز در صرافی های بانکی... بانکی سطح کشور با رشد ۱۵۰ تومان فروخته شد و...
کد خبر: ۹۱۳۰۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


تدبیر جدید دولت برای رهایی از اجاره نشینی؛
خانوارهای بانک مرکزی حدود 25 9 درصد از مردم ایران...
کد خبر: ۹۱۲۹۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


در اولین روز هفته؛
در صرافی های بانکی و مجاز کشور باشیم ...
در صرافی های بانکی و مجاز کشور باشیم به گزارش... و به نقل از آخرین اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی... معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز توسط بانک ها... یافت بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای...
کد خبر: ۹۱۲۷۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


این کمیسیون منتظر دریافت استعلامات از بانک مرکزی و گمرک...
این کمیسیون منتظر دریافت استعلامات از بانک مرکزی و گمرک... کردیم و سال گذشته استعلامی از بانک مرکزی درباره میزان... بود وی افزود جدیداً استعلامی از بانک مرکزی در مورد...
کد خبر: ۹۱۲۷۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


و برگزاری مجامع برخی بانک ها و موسسات اعتباری نیست... و حالا بانک مرکزی برای برگزاری مجامع آنها پیش شرط...
بانک مرکزی با توجه به عدم برگزاری مجامع برخی بانک... عمومی است این بانک به عنوان مقام ناظر و مرجع... صدور مجوز برگزاری مجامع بانک ها و موسسات اعتباری به... نامه های متعدد به نظام بانکی کشور شرایط لازم برای...
کد خبر: ۹۱۲۷۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


از رویترز هر چند که مدیران ارشد بانک مرکزی آمریکا... موسسه "وسترن یونیون بیزینس سالوشنز" گفت نظر مدیران بانک مرکزی... کند دلار به اخبار مرتبط با بانک مرکزی آمریکا حساسیت... در پیش بودن برگزیت و وعده بانک مرکزی اروپا به...
کد خبر: ۹۱۲۷۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تابناک اقتصادی»؛
کردند در نتیجه با دولت و بانک مرکزی توافق کرده...
نرخ سامانه نیما از اهداف جدی بانک مرکزی و سیاست... و بانک مرکزی هم به عنوان متولی و سیاست گذار... ترجیحی دریافت می کردند در نتیجه با دولت و بانک... مرکزی توافق کرده بودند در یک نرخ توافقی ارز خود...
کد خبر: ۹۱۲۴۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


نرخ دلار و یورو در صرافی ها بانکی همراه شد... است که امروز بانک مرکز نرخ ۴۷ ارز را اعلام...
نرخ دلار و یورو در صرافی ها بانکی همراه شد... است که امروز بانک مرکز نرخ ۴۷ ارز را اعلام... سنا بانک مرکزی که بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و... توسط بانک ها و صرافی های مجاز کل کشور است...
کد خبر: ۹۱۲۴۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


شرایطی رخ داده است که رئیس کل بانک مرکزی می... برسانند تا بلکه از زیان بیشتر جلوگیری نمایند کارسازی بانک... مرکزی جواب داد در این میان فعالان بازار هم خبر... از مدیریت بانک مرکزی در بازار می دهند که البته...
کد خبر: ۹۱۲۲۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


بازار ارز در پنجمین روز هفته؛
از آخرین اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی که بیانگر میانگین... در سامانه نظارت ارز توسط بانک ها و صرافی های... پیش نرخ فروش دلار در صرافی های مجاز و بانکی... بانکی و مجاز با رقمی کمتر از دلار در سامانه...
کد خبر: ۹۱۲۲۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


همتی:
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی کشور را... به طور هدفمند به سمت تولید خواهیم برد گفت بانک... مرکزی ارقام ویژه ای را برای افزایش سرمایه در گردش... نقدینگی هستند و وظیفه سیستم بانکی تامین نقدینگی این واحدها...
کد خبر: ۹۱۲۱۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


خوانده می‌شوید؛
چراغ خاموش نرخ سود بانکی در جهت جذب نقدینگی» «... ارز» « مدیریت هوشمندانه بازار ارز توسط بانک مرکزی» و... سال گذشته ندارند سیاست های بانک مرکزی در این خصوص...
کد خبر: ۹۱۲۱۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


بازار ارز در چهارمین روز هفته؛
سامانه سنا بانک مرکزی که بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید... ارز توسط بانک ها و صرافی های مجاز کل کشور... بیشتر خواهد شد هرچند رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین... است و بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نمی...
کد خبر: ۹۱۲۰۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


همتی:
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی... رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته ٤٢ میلیارد دلار... بانک مرکزی روند بازار ارز را رو به ثبات برده... در خصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۱۱۹۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


شدت و دلواپسی باید در وزارت ورزش و بانک مرکزی... که آن ها مدعی شدند نتوانستند شریک بانکی پیدا کنند...
کد خبر: ۹۱۱۸۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


در سومین روز هفته؛
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر...
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر... بانک مرکزی که بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش... بانکها و صرافی های مجاز کل کشور است هر اسکناس... بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز...
کد خبر: ۹۱۱۷۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


رئیس فدراسیون فوتبال برای حل مشکلات مالی از بانک مرکزی... دلیل تحریم ها و همچنین مسدود شدن حساب های بانکی... سازمان بازرسی مهدی تاج در نامه ای از بانک مرکزی... رئیس بانک مرکزی درخواست ۱۰ میلیون دلار قرض کرد تا...
کد خبر: ۹۱۱۷۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


«تابناک اقتصادی» بررسی می‌کند؛
آخرین گزارش بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار معاملات مسکن در...
کد خبر: ۹۱۱۷۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان براساس تازه ترین آمار بانک... مرکزی حجم کل بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به... بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ به ۱۳۸ هزار و... حالی است که رشد بدهی بانک ها در مدت مشابه...
کد خبر: ۹۱۱۶۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv