بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
پیمانه اقتصادی؛
ونزوئلا نزد بانک انگلیس را در بر دارد ...
ممنوع شد و افزایش ذخایر طلای ونزوئلا نزد بانک انگلیس... ۵۰۰ تومانی شب گذشته همتی رئیس کل بانک مرکزی در... تحولات بازار مسکن توسط بانک مرکزی منتشر می شود و... اختصاص می دهد ذخایر طلای ونزوئلا نزد بانک انگلیس افزایش...
کد خبر: ۸۷۲۲۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳


ادامه تعامل میان بخش خصوصی و بانک مرکزی تاکید کردند... شدند به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی... و به ویژه حوزه ارزی از اقدامات بانک مرکزی برای... اعتبار بر ادامه تعامل میان بخش خصوصی و بانک مرکزی...
کد خبر: ۸۷۲۲۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳


راه اندازی بازار متشکل ارزی تا ۲ هفته آینده/ جریان ورود ارز به اقتصاد تشدید میشود/ ۹.۲ میلیارد دلار ارز صادراتی برگشت
در برنامه تیتر امشب به تشریح اقدامات 6 ماهه بانک... مرکزی و تازه ترین برنامه های این بانک در حوزه... گفت وگوی تلویزیونی رئیس کل بانک مرکزی بازاری ها و... شما در بانک مرکزی چیست همتی در ابتدای سخنان خود...
کد خبر: ۸۷۲۲۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


رئیس کل بانک مرکزی:
دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در گفتگوی... و پولی بانک مرکزی پرداخت وی درباره سیاست های پولی... و بانکی اظهار داشت اگر در این زمینه تصمیمی بگیریم... سیستم بانکی انجام شده سیستم بانکی ما وضعیت ویژه ای...
کد خبر: ۸۷۲۲۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


خصوصی و بانک مرکزی تأکید و از صادرکنندگان درخواست کردند... ارزی از اقدامات بانک مرکزی برای تأمین ارز واردکنندگان و... میان بخش خصوصی و بانک مرکزی تأکید و از صادرکنندگان...
کد خبر: ۸۷۲۱۸۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


اعلام شده توسط صرافی های مجاز بانکی به عنوان بازارساز...
اعلام شده توسط صرافی های مجاز بانکی به عنوان بازارساز... اساس اعلام بانک مرکزی در سامانه سنا نرخ لحظه ای... می دهد به گونه ای که به نقل از بانک... مرکزی امروز در صرافی های مجاز بانکی هر اسکناس دلار...
کد خبر: ۸۷۲۱۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


با مخالفت بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز... بانکی تامین ارز گردیده اند با پرداخت مابه التفاوت نرخ... ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص می باشند هر نوع تخصیص... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه...
کد خبر: ۸۷۲۰۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


رئیس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت ۲۰ میلیارد... نقل از بانک مرکزی عبدالناصر همتی با اشاره به جلسات... شده اند رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مقرر... معضل تعهد را که در حساب های بانک مرکزی و...
کد خبر: ۸۷۲۰۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرد تا... صادرات میان صادرکنندگان و بانک مرکزی در شرایطی همچنان پابرجا... همتی رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرده... خبرنگار مهر از درخواست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی...
کد خبر: ۸۷۱۸۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که از امروز پرداخت... سود سپرده توسط نظام بانکی متناسب با ماهیت سپرده ها...
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که از امروز پرداخت... سود سپرده توسط نظام بانکی متناسب با ماهیت سپرده ها... به مشتریان سیستم بانکی گفت پرداخت سود سپرده به صورت... بانک مرکزی افزود سپرده های کوتاه مدت از سیالیت بیشتری...
کد خبر: ۸۷۱۷۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


بانک ها از امروز یکم بهمن سودهای علی الحساب سپرده... سپرده های بانکی را تشکیل می دهد و بسیاری از... سپرده گذاران از این نوع سپرده برای دریافت سودهای بانکی... این اساس پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه در یک...
کد خبر: ۸۷۱۶۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


رییس کل بانک مرکزی ایران گفت بعد از کشورهای چین... کنار ده ها میلیارد دلار منابع فعال بانک مرکزی نزد... بانک های خارجی که پشتیبان قوی و مطمئن تجارت کشورمان... که صادرکنندگان با بانک مرکزی می کنند به تدریج در...
کد خبر: ۸۷۱۶۰۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


با بانک مرکزی اروپا و ضرب سکه ها بر عهده... بانک های مرکزی کشورهای عضو منطقه یورو است به همین... بانک مرکزی اروپا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد یوروهای چاپ... در رده های بعدی قرار دارند ۹-بانک مرکزی اروپا که...
کد خبر: ۸۷۱۵۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ژاپن نیز واردات... شود به گزارش « تابناک» عبدالناصر همتی رییس کل بانک... مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت بعد از کشور های... فعال بانک مرکزی در نزد بانک های خارجی که پشتیبان...
کد خبر: ۸۷۱۵۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


بهانه‌ای جدید برای دلالان خودروهای خارجی جهت افزایش قیمت‌ها؛
درست و منطقی رئیس کل بانک مرکزی و عدم امکان... بانک مرکزی ایجاد شد و همچنین تثبیت وزیر جدید در... از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک... مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است همچنین کلیه ثبت سفارش...
کد خبر: ۸۷۱۵۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


با تمهیدات جدید بانک مرکزی از این پس می توانید... صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱... بانک مرکزی مطلع شوید ...
با تمهیدات جدید بانک مرکزی از این پس می توانید... صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱... بانک مرکزی مطلع شوید ...
کد خبر: ۸۷۱۴۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


بانک مرکزی را تشریح کرد به گزارش « تابناک» به... تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده سیف رئیس سابق بانک... مرکزی اظهار کرد طبق آخرین اخبار پرونده سیف به دادگاه...
کد خبر: ۸۷۱۴۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


به سپرده های بانکی متوقف شد به گزارش « تابناک»... به نقل از خبرآنلاین با تصمیم بانک مرکزی با هدف... کاهش هزینه های سربار بانکی و ساماندهی بازار پولی مقرر... شد پرداخت سود روزشمار به سپرده های بانکی متوقف شده...
کد خبر: ۸۷۱۴۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


رویترز بانک مرکزی روسیه با حمایت های ولادیمیر پوتین رئیس... بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۱۸ اقدام به خرید ۸... و طلا رو به افزایش بوده است بانک مرکزی روسیه... این بانک بیشتر شده است و اکنون یورو با ۳۲...
کد خبر: ۸۷۱۲۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که مجموع ذخایر طلای این... بانک در سال گذشته میلادی با بیش از ۲۷۳ تن...
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که مجموع ذخایر طلای این... بانک در سال گذشته میلادی با بیش از ۲۷۳ تن... نقل از تاس نیوز بانک مرکزی روسیه ذخایر طلای خود... طلا در بانک مرکزی روسیه در پایان سال ۲۰۱۸ میلادی...
کد خبر: ۸۷۱۲۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv