در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

اقتصادی عملیات بازار باز بانکی در واقع به بانک مرکزی... انقباض میزان پول در سیستم بانکی اقدام کنند به طوری... که خرید اوراق به سیستم بانکی پول تزریق می کند... دنبال کند در بسیاری کشورها مهم ترین وظیفه بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۵۳۱۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


رئیس کل اسبق بانک مرکزی مطرح کرد؛
۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ یک سال ریاست کل بانک مرکزی ایران... ها و اعتباراتی خط اعتباری است که بانک مرکزی به... دولت یا بانک ها پرداخت می کند هر یک تومنی... که بانک مرکزی به عنوان تسهیلات و یا خط اعتباری...
کد خبر: ۹۵۳۱۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


بدهی بانک های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی با... مانده سپرده بانک مرکزی نزد بانک ها معادل 208 هزار... هزار و 100 میلیارد تومان آن بدهی بانک های خصوصی...
بدهی بانک ها به بانک مرکزی که شامل اصل و... سود خطوط اعتباری و اصل و جریمه اضافه برداشت بانک... ها از منابع بانک مرکزی است بسیار بیشتر از ارقام... اعلامی بانک مرکزی است بعد از محرمانه شدن غیرمنطقی گزارش...
کد خبر: ۹۵۲۹۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


در صرافی های مجاز و بانکی سطح کشور هستیم به... در صرافی های مجاز و بانکی به نرخ 12900 تومان... ارز ثابت ماند بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای... نسبت به روز گذشته ثابت ماند بر اساس اعلام بانک...
کد خبر: ۹۵۲۸۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


مستخدمین‌حسینی مطرح کرد
بازار پول بانک ها رابطه بانک ها با بانک مرکزی... وضعیت بدهی سپرده قانونی و عملیات بین بانکی ایجاد کند... بازار قرار می دهد به هر صورت بانک ها نیز... بانکی از کانال آن امکانپذیر خواهد بود به گونه ای...
کد خبر: ۹۵۲۷۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کشور بی سابقه بوده است بانک مرکزی هند در گزارش... ارزهای مختلف رقم خورده است طبق اعلام بانک مرکزی هند... ین ژاپن بیشترین سهم را از ترکیب ذخایر ارزی بانک... مرکزی هند داشته اند هم چنین هند در ابتدای سال...
کد خبر: ۹۵۲۶۷۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


عملیات بازار باز سرانجام به بانک مرکزی ایران رسید و... که می تواند تحولی در سیاست های پولی و بانکی... برگزاری پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی با اعلام خبر... بانک مرکزی - از آغاز به کار عملیات بازار باز...
کد خبر: ۹۵۲۶۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کمیسیون در روز یکشنبه با حضور رئیس کل بانک مرکزی... کنند و بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور... رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت بانکی کشور...
کد خبر: ۹۵۲۵۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


ارزی توسط بازارساز آغاز شده است همچنین بانک مرکزی نرخ...
ارزی توسط بازارساز آغاز شده است همچنین بانک مرکزی نرخ... مجاز و بانکی سطح کشور هستیم به گونه ای که... تومان کاهش داشته است نرخ رسمی 47 ارز در بانک... مرکزی بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام...
کد خبر: ۹۵۲۵۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


عده ای از معترضان وارد حیاط داخلی بانک مرکزی شدند... تظاهرکنندگان از آن خارج شده اما به طرف ساختمان بانک...
به سیاست های مالی و اقتصادی بانک مرکزی در اصلی... و شیشه های این بانک را در خیابان « الحمراء»... لبنان عده ای از معترضان وارد حیاط داخلی بانک مرکزی... بانک سنگ و شیشه شکسته پرتاب کردند بر اساس این...
کد خبر: ۹۵۲۴۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


رئیس کل بانک مرکزی بااشاره به رونمایی سازوکار جدید سیاستگذاری... بانک مرکزی سامانه معاملاتی « عملیات بازار باز» رونمایی و... بر اساس وعده ای که در ابتدای حضورم در بانک... مرکزی داده بودم به حول قوه الهی سازوکار جدید سیاستگذاری...
کد خبر: ۹۵۲۴۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


حسب اعلام بانک مرکزی به زودی دسترسی به حساب های... حساب های بانک ملی ایران در https //bmi ir/fa/shahab امکان... به شعب بانک با تکمیل اطلاعات خود آن را دریافت...
کد خبر: ۹۵۲۴۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


اقتصاد در گذر زمان
آن به بانک مرکزی انتقال یافت 28 دی 1346 قرارداد... تبریز و کرمانشاه معامله با بانک صادرات تحریم شد گفته... شده بود که اکثر سهام این بانک مربوط به بهائیان... از این بانک خارج کنند 28 دی 1357 کلیه کارکنان...
کد خبر: ۹۵۲۴۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


بر اساس اعلام عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی عملیات...
اجرای این طرح مدیریت نقدینگی بانک ها و موسسات اعتباری... و همچنین بهبود مدیریت سود بانکی در عین دستیابی به... است برذاین اساس در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک... مرکزی که با حضور رییس جمهوری برگزار شد آغاز عملیات...
کد خبر: ۹۵۲۳۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


محور اول وضعیت اقتصاد کلان و نظام بانکی در تابستان... شکل گیری ناترازی نظام بانکی ایجاد شده بود و با... که بسیاری از تحلیل گران صحبت از بحران نظام بانکی... و حتی ورشکستگی و فرار بانکی از یک طرف و...
کد خبر: ۹۵۲۲۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


پیمانه اقتصادی؛
بانکی و مجاز سطح کشور هر اسکناس دلار آمریکا به... یک عملیات جدید بانکی از شنبه صبح امروز همتی رئیس... کل بانک مرکزی در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک... مرکزی اعلام کرد عملیات بازار باز را از شنبه آغاز...
کد خبر: ۹۵۲۲۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


رئیس کل بانک مرکزی در مجمع سالانه برای اولین بار تشریح کرد:
رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز در جلسه سالانه مجمع... بانک مرکزی حضور یافت و به تشریح وضعیت اقتصاد کلان... و نظام بانکی در تابستان 1397 و همچنین وظیفه دشوار... بانک مرکزی و فضای امکان پذیر سیاستگذاری آن و نتیجه...
رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز در جلسه سالانه مجمع... بانک مرکزی حضور یافت و به تشریح وضعیت اقتصاد کلان... و نظام بانکی در تابستان 1397 و همچنین وظیفه دشوار... بانک مرکزی و فضای امکان پذیر سیاستگذاری آن و نتیجه...
کد خبر: ۹۵۲۲۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از شکل... می دهد که در مورد اضافه برداشت های بانک ها...
رئیس کل بانک مرکزی در پنجاه و نهمین مجمع بانک... مرکزی که هم اکنون با حضور حسن روحانی رئیس جمهور... این اساس طلیعه تلاش بانک مرکزی ثبات در بازار ها... ناترازی هایی که در سیستم بانکی وجود داشت انتظارات عمومی...
کد خبر: ۹۵۲۱۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


گزارش «تابناک اقتصادی» از پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی؛
در جلسه امروز مجمع عمومی بانک مرکزی که با حضور... است ترازنامه سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی در آن به تصویب... « تابناک اقتصادی» پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی... قانون پولی و بانکی کشور وظایف این مجمع عبارت است...
کد خبر: ۹۵۲۱۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


بانک مرکزی چین روز چهارشنبه با ارائه وام های جدید... کوتاه مدت و میان مدت به بانک ها پیش از...
بانک مرکزی چین روز چهارشنبه با ارائه وام های جدید... کوتاه مدت و میان مدت به بانک ها پیش از... بی سی بانک مرکزی چین روز چهارشنبه با ارائه وام... های جدید کوتاه مدت و میان مدت به بانک ها...
کد خبر: ۹۵۱۹۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv