در مورد کووید19 در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

حدود دو ماه پیش، با افزایش کرونا روبه رو شدیم و حدود سه هفته است، با موج جدیدی مواجه هستیم که موارد بستری و به دنبال آن بستری رو به افزایش است. همچنین از حدود دو هفته گذشته، مرگ و میر‌های کرونا به دو برابر افزایش پیدا کرده؛ اما طی دو تا سه روز گذشته، آمار بستری‌ها رو به کاهش بوده است.
کد خبر: ۱۱۷۰۱۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷

مسئولان امر نباید این اطمینان را به مردم بدهند که با فروکش کردن فعلی موارد بیماری و مرگ همه چیز عادی شده است؛ در عین حال باید در بعضی از محدودیتهای وضع شده کرونایی تغییرات متناسبی ایجاد کرد.
کد خبر: ۱۱۶۸۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۲

دانشمندان طی تحقیقات خود تعدادی نمونه سلول تی را از افراد متعلق به گروه‌های مذکور گرفته و آنها را برای شناسایی و هدف قرار دادن سلول‌های سرطانی مجددا مهندسی ژنتیکی کردند.
کد خبر: ۱۱۶۷۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

کد خبر: ۱۱۶۷۷۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۲۷ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از سیصد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۸۸ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۴۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۲۴ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از دویست تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۷۸ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۴۹۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

کد خبر: ۱۱۶۴۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۱۹ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۶۷ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۴۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۱۹ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۶۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۴۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

بر اساس نقشه جدید، شمار شهر‌های آبی، شهر‌هایی که در وضعیت عادی قرار دارند، از ۳۵۲ به ۳۵۷ شهرستان افزایش یافته و بدین ترتیب، نزدیک به ۸۰ درصد شهرستان‌های کشورمان در وضعیت عادی کرونایی قرار دارد؛ وضعیتی که امیدواریم تداوم داشته باشد و حتی بهتر شود.
کد خبر: ۱۱۶۴۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ضمن تشریح‌ وضعیت فعلی کرونا در کشور، درباره شرایط بیماری در روزهای منتهی به عید نوروز، دو سناریو را مطرح کرد.
کد خبر: ۱۱۶۴۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۱۹ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۶۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۴۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۱۹ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از دویست تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۶۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۴۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۱۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۵۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۴۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۱۳ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۴۸ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۴۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۱۱ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۳۹ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۳۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۰۷ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۳۳ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۳۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۰۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۲۶ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۳۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۰۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۳۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۳۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۱

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۵ میلیون و ۴۰۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از صد تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی‌شان بستری هستند و حال ۲۲۶ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۶۳۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰