در مورد لعیا جنیدی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


لعیا جنیدی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و معاون حقوق رئیس جمهور ایران در دولت دوازدهم است. جنیدی دکترای حقوق خصوصی دارد و در در دولت دوازدهم جایگزین مجید انصاری در این سمت شد.

Image result for ‫لعیا جنیدی + تابناک‬‎

تحصیلات و سوابق علمی


«لعیا جنیدی» استاد دانشگاه و وکیل دادگستری است. او شاگرد اساتیدی چون دکتر ناصر کاتوزیان، محمد علی الماسی، محمد حسین صفایی بوده است. وی درجات کارشناسی حقوق قضایی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی خود در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با رتبه اول کسب کرد.

زمینه‌ی تخصصی جنیدی حقوق تجارت و داوری است و با زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه نیز آشناست. در سال‌های ۸۱ و ۸۲ در دوره تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد (معادل فوق دکتری) بورس تحصیلی خود را گذراند.

 

سوابق اجرای


جنیدی درسال ۱۳۹۲ طی حکمی از سوی نصیری قیداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری به سمت مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری منصوب شد و ۱۳۸۶ عهده‌دار این سمت بود.  جنیدی اکنون عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تهران هست و ﺭﺍﻫﻨﻤﺎیی ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ، ﺩﺍﻭﺭﻳ ﻬﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠلی ﻭ مﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی را بر عهده داشته‌است.پیشینه تحصیلی، علمی و حرفه‌ای


جنیدی درجه کارشناسی حقوق قضایی خود را در سال ۱۳۶۸از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻی و اسلامی خود را در سال ۱۳۷۳از دانشگاه تهران، دکتری تخصصی خود را در سال 1379 از دانشگاه تهران و نیز -فوق دکتری، حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی خود را در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه هاروارد گرفت.ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻐﻠی ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍی


ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ از سال 1379 تا کنون، وﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳک ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٧٨ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗی ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎی ﻧﻔﺘی، ﮔﺎﺯی، ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤی، ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫی، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟی ﻭ. ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭی، ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی از جمله سوابق شغلی او است.

 

 			 				 					درخواست دیدار خانم معاون با رئیس دستگاه قضا


ﻛﺘﺐ تألیفی


جنیدی در طول فعالیت علمی خود کتاب هایی چون ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭی‌های ﺗﺠﺎﺭی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ١٣٧٦، ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳی ﺗﻄﺒﻴﻘی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﻭﺭی ﺗﺠﺎﺭی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٧٨، ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ. ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻏﻤﺎﻣی، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷی ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔی، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٨٠ ﻭ. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎﭖ ﺁﻥ ﺩﺭ ١٣٨١، ﺍﺟﺮﺍی ﺁﺭﺍی ﺩﺍﻭﺭی ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧی ﺧﺎﺭﺟی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ. ﭘﮋﻭﻫﺸی ﺣﻘﻮﻗی ﺷﻬﺮ ﺩﺍﻧﺶ ١٣٨١ ﻭ. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎﭖ ﺁﻥ ﺩﺭ ١٣٨٧، آﺯﺍﺩی ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ. ﺑﻴﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ. ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ. ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٨٢و ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭک،١٣٨٣ (۲۰۰۴) را به رشته تحریر درآورده است.

در مورد لعیا جنیدی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

به گزارش « تابناک» به نقل از برنا « لعیا... جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با طرح مجلس... برساند جنیدی در خصوص پیگیری های معاونت حقوقی درباره شکایت...
کد خبر: ۱۰۶۷۰۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹


حسینعلی امیری لعیا جنیدی و معصومه ابتکار با حضور در... بیش از پیش بهره بگیریم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس...
کد خبر: ۱۰۶۲۵۹۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷


لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در پی حادثه واژگون...
کد خبر: ۱۰۵۹۹۴۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳


لعیا جنیدی خبر داد
لعیا جنیدی گفت دغدغه اصلی مجمع محترم این بود که...
به گزارش تابناک روزنامه ایران نوشت لعیا جنیدی گفت در... نیست گفتگوی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری را می... ادامه گفتگو با جنیدی را که در حاشیه نشست هیأت...
کد خبر: ۱۰۴۵۳۴۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


به گزارش « تابناک» به نقل از ایسنا لعیا جنیدی... است یعنی اصل بر منع نیست جنیدی خاطر نشان کرد...
کد خبر: ۱۰۴۵۳۰۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری تاکید کرد که توهین...
رئیس جمهوری جنیدی در تشریح ابعاد حقوقی توهین به رئیس... اصل بنیادین را فراهم آورد جنیدی همچنین خاطرنشان کرد در...
کد خبر: ۱۰۳۳۸۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴


با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان ثبت احوال و تنی چند از استانداران برگزار شد:
اجرای این احکام و مقررات جلسه ای با حضور لعیا... جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور درخشان نیا رئیس سازمان ثبت... در ابتدای این جلسه دکتر جنیدی به مسیر طولانی که... خود اهتمام داشته باشند دکتر جنیدی با اشاره به نامه...
کد خبر: ۱۰۲۱۸۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبر معظم...
« اف ای تی اف» این خبر را لعیا جنیدی... انقلاب در همین باره خبر داده بود حالا لعیا جنیدی... تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است پاسخ های مکتوب جنیدی...
کد خبر: ۱۰۲۱۱۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


به گزارش تابناک به نقل از ایلنا لعیا جنیدی معاون... به توافق برسیم جنیدی با بیان این که در حال... به هیچ عنوان مساله شرط برای سازمان مطرح نیست جنیدی...
کد خبر: ۱۰۱۷۶۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷


انتشار یادداشتی به ذکر برخی نکاات پرداخت لعیا جنیدی در...
کد خبر: ۱۰۱۱۵۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


به گزارش « تابناک» به نقل از ایلنا لعیا جنیدی... است نقض کنند جنیدی تأکید کرد در مرحله بعد هم...
کد خبر: ۱۰۰۳۳۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۸


معاون حقوقی رئیس جمهور با ابراز خرسندی از شنیده شدن انتقادات در وزارت آموزش و پرورش بیان کرد:
به گزارش تابناک, در این جلسه دکتر لعیا جنیدی معاون... عملا چندان قابل استیفاء نیست جنیدی در رابطه با سند... برخوردار باشند و محدود نشوند » جنیدی با اشاره به... مشروع جامعه را از این منظر پاسخ بدهد جنیدی با...
کد خبر: ۱۰۰۲۴۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


شصت و دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد:
به گزارش تابناک در ابتدای این جلسه دکتر لعیا جنیدی... نظام حقوقی غفلت نشود دکتر جنیدی در خصوص سند تحول... به انجام رسید جنیدی با اشاره به اینکه توسعه و... حقوقی دولت هستند جنیدی با اشاره به ابلاغ منشور اخلاق...
کد خبر: ۱۰۰۲۲۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


در آستانه سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور و توسط معاون حقوقی رئیس جمهور صورت گرفت:
معاونت حقوقی رئیس جمهور با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی...
به گزارش تابناک دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور... فراهم کند دکتر جنیدی افزود ادبیات حاکمیت قانون و مسئولیت... منبع حقوقی قوانین مکتوب است » جنیدی با تشریح ویژگی... کنیم » جنیدی با اشاره به نقش معاونت حقوقی رئیس...
کد خبر: ۱۰۰۱۲۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا لعیا جنیدی در... که آمریکا چنین موقعیتی در برابر برجام ندارد جنیدی تاکید... جلوگیری کند جنیدی در پاسخ به این پرسش که معاونت...
کد خبر: ۹۹۹۰۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


لعیا جنیدی گفت رئیس جمهوری بیش از ۳۰ اخطار قانون...
عمومی و رسانه ای نبود لعیا جنیدی حقوقدان و عضو... که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی... آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است جنیدی...
کد خبر: ۹۹۸۳۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲


های دولتی کشور با دکتر لعیا جنیدی معاون امور حقوقی...
های دولتی کشور با دکتر لعیا جنیدی معاون امور حقوقی... ریزی سازمان سمت حاضر بودند در جلسه مذکور لعیا جنیدی... از خانم جنیدی درخواست شد با توجه به تجارب و... دکتر جنیدی ضمن تأیید مباحث مطروحه در خصوص مطالبات کارمندان...
کد خبر: ۹۶۳۴۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


منع قانونی برای کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری نیست
به گزارش تابناک به نقل از فارس لعیا جنیدی معاون... برای فرزند خود تلاش می کرد به گفته جنیدی قانون... است جنیدی با اشاره به آماری از حضور زنان ایرانی... مدیریت جای کار هنوز وجود دارد جنیدی افزود علی رغم...
کد خبر: ۹۵۹۷۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


خبری بود که روز گذشته لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس... جلسه هیأت وزیران می شود جنیدی که روز گذشته در... شد جنیدی با اشاره به اینکه از معاونت حقوقی خواسته... باشند آیا در این باره دولت ایده ای دارد» جنیدی...
کد خبر: ۹۵۸۶۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


گذشته لعیا جنیدی در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع...
اخیر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور درباره ارائه لایحه... شورای نگهبان انتقاداتی مطرح شده بود روز گذشته لعیا جنیدی...
کد خبر: ۹۵۸۶۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv