در مورد افغانستان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات

افغانستان کشوری با اقتصاد کشاورزی سنّتی و میزان پایینی از سطح آگاهی (سواد عمومی و تخصصی)، و فاصله ی روشن از زندگی نوین صنعتی شناخته می شود. این ویژگی‌ها یک کشور عقب نگاه داشته شده را در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشان می دهند. بنابراین، افغانستان کشوری است که بافت کلی اجتماع آن از معیار‌های نوین جهانی فاصله دارد؛ از جمله آنکه میزان شهرنشینی و زندگی شهری در این کشور پایین است؛ زیرا شهرنشینی تنها ۳۰ درصد جمعیت این کشور را شامل میشود.

افغانستان دارای ۳۴ استان و حدود چهارصد شهرستان است. اقتصاد عمومی افغانستان کشاورزی سنّتی است. در این زمینه نیز امکانات و شیوه‌های صنعتی بسیار ضعیف و کمرنگ هستند. برای نمونه، درصد پایینی از تخصص و اصلاحات در بخش کشاورزی در ابعاد آبیاری، کشت و برداشت محصولات وجود دارد.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند: جامعه افغانستان یک جامعه قومی و قبیله‌ای است و ملّت سازی در این کشور، روند درستی را طی نکرده و یا اصلا شکل نگرفته است. بهترین دلیل آن این است که هویّت ملّی در این کشور شکل کاملی پیدا نکرده و افراد این کشور پیش از آنکه افغانی (هویّت ملّی) باشند، هزاره، ازبک، پشتون و تاجیک هستند. بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان از بافت سنّتی و بسته آن کشور نشأت گرفته است. بر این اساس، تمامی ساختارهی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ماهیت خود، از روند جدید و شیوه معمول دنیایی کنونی فاصله دارند.

نظام سیاسی افغانستان از حیث نهاد‌های سیاسی و اداری، وضعیت بدی را سپری می کند. از این لحاظ، ساختار به شدت ساده، کهنه و ناکارآمدی دارد. در این زمینه، بخشی از مشکلات به خاطر فقدان تخصص نیرو‌ها و بخشی دیگر نبود سازماندهی درست و عدم امکانات لازم است.

جامعه عقب نگاه داشته شده افغانستان در بعد اجتماعی، رفتاری و روانی نیز وضعیتی بسته دارد. میزان تنش های فردی و گروهی افراد بالاست، و مدارا و تساهل اجتماعی، فرهنگی و همگرایی بین اقوام بسیار ضعیف. در نتیجه، تاریخ سیاسی این کشور «تاریخ کشمکش اقوام بری خودمختاری و یا سیطره قومی» لقب یافته است، به نحوی که پیش از دوره کنونی هیچ نوع مشارکت فراگیر قومی در این کشور شناخته شده نیست.

تاریخ افغانستان دهه ۱۳۴۰ و سال ۱۳۴۳ را اوج موفقیت تلاش های دموکراسی خواهی معرفی میکند. در این دوره، پادشاهی مطلقه به مشروطه تبدیل شد، قانون اساسی نسبتاً دموکراتیکی تدوین گردید و برخی از آزادی‌های ناموفق سیاسی و اجتماعی نیز تجربه شد. اما این تلاش‌ها قدم های ابتدایی محسوب می شدند و نشانه کمتری از یک ایده عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در خود داشتند. همانگونه که بستر اصلی آن‌ها نیز از سطحی بودن باور‌ها و فعالیت‌های دموکراتیک در رنج بود.

پس از این تاریخ، هرچند همواره اصطلاح دموکراسی و آزادی رواج یافته و تداوم داشت، اما هیچگاه بعد سیاسی نیافته و به گفتمان مسلّط سیاسی و اجتماعی افغانستان تبدیل نشد.

مهمترین دلیل عدم موفقیت روند دموکراسی خواهی در افغانستان، سطحی بودن تفکر و اندیشه دموکراسی خواهان بوده است، در عین آنکه باور سطحی آنان به ارزش‌های دموکراسی نیز تابع مهمی از این شکست به حساب میآید. دلیل دیگر این شکست را میتوان غلبه تفکر و گرایش‌های قومی ـ. قبیله‌ای دانست. سومین عامل ناشی از سنّتی بودن بافت کلی جامعه افغانستان است، که این عامل تاکنون نیز چالش اصلی روند دموکراسیخواهی و عملیاتیشدن آن در حال و آینده این کشور به شمار می آید.

جغرافیا

افغانستان حدفاصل آسیای میانه و آسیای جنوب غربی به مرکزیت کابل است. همسایگان افغانستان، پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. این کشور با ۶۵۲٬۸۶۴ کیلومتر مربع مساحت چهل و یکمین کشور وسیع دنیا است و جمعیت آن در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۱ میلیون نفر بود. فارسی دری و پشتو زبان‌های رسمی این کشور و اسلام دین رسمی آن است. این کشور در محل ژئواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که خاور، جنوب، باختر و آسیای میانه را به هم وصل می‌کند.

افغانستان کشوری محصور در خشکی و کوهستانی است که بین جنوب آسیا و آسیای میانه در طول جغرافیایی ۶۰ تا ۷۵ درجه شرقی و عرض ۲۹ تا ۳۸ درجه شمالی قرار گرفته‌است. بلندترین نقطه کشور قله نوشاخ به ارتفاع ۷٬۴۸۵ متر از سطح دریا در شمال شرقی کشور در مرز تاجیکستان است.

این کشور از نظر جغرافیایی به سه منطقه متمایز از یکدیگر تقسیم می‌شود؛ دشت‌های شمالی کشور که ناحیه‌ای عمدتاً زراعی است. فلات جنوب غربی که بیشتر چشم‌اندازی بیابانی و نیمه‌خشک دارد و ارتفاعات مرکزی از جمله رشته‌کوه هندوکش که این دو را از هم جدا می‌کند.

افغانستان آب‌وهوایی خشک، تابستان گرم و زمستان سرد دارد. زمستان‌های ارتفاعات مرکزی و شمال شرقی افغانستان بسیار سرد و خشن است. به طوری‌که میانگین دما در دی ماه به زیر ۱۵- درجه سانتیگراد می‌رسد. از سوی دیگر مناطق کم ارتفاع جنوب غربی (حوضه سیستان)، منطقه جلال‌آباد در شرق و دشت‌های ترکستان در کنار رود آمودریا در شمال، تابستان‌هایی گرم دارند و میانگین دمای آن‌ها در تیرماه به بیش از ۳۵ درجه می‌رسد.

بیشتر رودخانه‌های مهم افغانستان از ارتفاعات مرکزی کشور سرچشمه گرفته و به دریاچه‌های کوچک داخلی ریخته یا در شنزار‌های بیابانی فرو می‌روند. آمودریا، هلمند، کابل‌رود و هریرود مهمترین حوضه‌های آبی کشور را تشکیل می‌دهند.

آمودریا که ۲۵۴۰ کیلومتر طول دارد و از یخچال‌های پامیر سرچشمه می‌گیرد و حدود ۲۴۱ هزار کیلومتر مربع از خاک افغانستان را آبیاری می‌کند. حدود هزار کیلومتر از این رود مرز بین افغانستان و جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان است. آمودریا از جایی که رود کوکچه در غرب شهر فیض‌آباد به آن می‌ریزد قابل کشتیرانی می‌شود. 

ساختار حاکمیتی فعلی افغانستان

روند جدید سیاسی افغانستان پس از انهدام برج‌های تجارت جهانی نیویورک و حملات نظامی آمریکا به افغانستان به وجود آمد. در این زمان و با سرنگونی طالبان، با وساطت سازمان‌های بین المللی و کشور‌های فعال در بحران افغانستان، اجلاس بزرگی از سوی طرف‌های سیاسی افغانستان در شهر بن آلمان شکل گرفت.

این اجلاس در نهایت، به معاهده بین المللی «بن» منجر شد که همانند اصل برگزاری اجلاس، از سوی سازمان‌های بین المللی، کشور‌های قدرتمند جهانی و کشور‌های همسایه، مورد حمایت و تأیید بود. در این معاهده، تمامی طرف‌های سیاسی مؤثر افغانستان متعهد شدند فرایند جدید نظام سیاسی این کشور را با نظارت سازمان ملل و تأمین مشارکت فراگیر همه اقوام و گروه‌های سیاسی به انجام رسد و هر کدام همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند. معاهده «بن» تمام مراحل شکل گیری نهاد‌ها و مراحل تأسیس نظام سیاسی جدید افغانستان را بر مبنی اصول دموکراسی، انتخابات عمومی و آزاد و مشارکت متناسب تمامی اقوام و گروه‌های سیاسی افغانستان قرار داد.
 

بسیاری از صاحبنظران افغانستان معتقدند: شرایط جدید افغانستان پس از معاهده «بن»، سرآغاز فصل جدید و متفاوتی در تاریخ این کشور است. از این رو، از نظر حاکمیت مردمی و روی آوری به ارزش‌های دموکراتیک، این دوره متفاوت از تمام دوره‌های تاریخی این کشور است. نقطه تمایز بعدی این دوره تعامل گسترده افغانستان با کشور‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی است.

به طور کلی شرایط جدید یا افغانستان نوین با سرنگونی حکومت استبدادی و فرقهی طالبان، اولین مرحله از دموکراسیسازی خویش را آغاز کرد. در این مرحله، شرایطی به وجود آمد که حکومت طالبان در نتیجه قیامهی مردمی فروپاشید. در این زمینه، همکاری نیروهی بین المللی نیز کاملا مشهود بود.

در مرحله دوم، روند جدید دموکراسی سازی با شکل گیری نظام جدید تداوم یافت که برگزاری اولین لویه جرگه بری تأسیس نظام، سرآغاز این روند بود. در اولین لویه جرگه افغانستان، ریاست جمهوری حامد کرزی مورد تأیید قرار گرفت و تمامی وزری او به رأی گذاشته شد. همانگونه که فرایند‌های بعدی تشکیل نظام نیز مورد بحث قرار گرفت و درباره آن‌ها تصمیمگیری شد.

برگزاری «لویه جرگه» یا مجلس بزرگان اقوام، در سنّت سیاسی و اجتماعی افغانستان، یک اقدام مردمی بری شکل گیری نظام سیاسی محسوب میشود. البته در ماهیت واقعی این مجلس اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را همانند «مجلس مؤسسان» و برخی دیگر متفاوت از آن، ارزیابی می کنند.

اقتصاد افغانستان

کشور افغانستان به دلیل محدودیت عای جغرافیایی از جمله محصور بودن در خشکی و عدم توان بهره برداری از منابع زیرزمینی و نیز درگیری با جنگ در طول سالیان متمادی دارای یک اقتصاد ضعیف و شکننده است. با این حال اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجهی پس از سال ۲۰۰۲ با توجه به کمک‌های بین‌المللی بهبود یافت.
 

برای مثال در سال ۲۰۰۲ جامعه جهانی در شهر بن مبلغ ۹۷ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرد که از آن جمله ۳۹ میلیارد دلار درعرصه‌های ساختمانی، راه ومیدان سازی، عمران کانالها، آبرسانی شهر و روستاها، کمک به کشاورزان و... به مصرف رسید.

به طور کلی افغانستان از نظر صادرات و واردات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و در سال ۲۰۱۰ صادرات این کشور قریب به ۵۴۷ میلیون دلار بود که با این مبلغ این کشور در رده ۱۶۴ مین کشور صادرکننده جهان قرار می‌گیرد. عمده صادرات کشور افغانستان تریاک و حشیش است که این کالا به کشور پاکستان ۲۵٫۹ ٪، هند (۲۵٫۵ ٪)، ایالات متحده ۱۴٫۹ درصد، تاجیکستان ۹٫۶ ٪، آلمان ۵ ٪ صادر می‌شود.

همچنین واردات افغانستان در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۸ میلیارد دلار بوده است که نشان از ضعف اقتصادی بالا در این کشور دارد. به طور کلی واردات افغانستان طور عبارت است از: منسوجات، محصولات نفتی، ماشین آلات و دیگر کالا‌ها نظیر مواد ساختمانی و مواد غذایی.

واردات محصول در این کشور بیشتر از طریق کشور‌های روسیه، آمریکا، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، کنیا و پاکستان صورت می‌گیرد.

سیاست خارجی افغانستان

حکومت کنونی افغانستان جز با اسرائیل با همهٔ کشور‌های دنیا دارای روابط سیاسی است. دولت افغانستان اعلام داشته که در صورت تشکیل کشور کاملاً مستقل فلسطین روابط کامل خود را با اسرائیل برقرار خواهد کرد. در رابطه با ارتباطات افغانستان با ایران نیز نکته آن است که به سبب ارتباطات ریشه دار فرهنگی، ایران نقش مهمی در سیاست خارجی افغانستان دارد، علاوه بر این ایران یکی از بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری افغانستان است. پس از سرنگونی طالبان و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان روابط تجاری افغانستان و ایران افزایش چشمگیری داشته‌است. البته این روابط تاکنون بیشتر صادرات ایران به افغانستان بوده‌است. ایران و افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر و بازسازی شبکه حمل و نقل افغانستان همکاری دارند.
 

افغانستان و ایران اگرچه بر توافقنامهٔ امضا شده توسط امیر عباس هویدا و محمد موسی شفیق نخست وزیر‌های وقت هر دو کشور در مورد تقسیم حق آب هیرمند تاکید دارند ولی در سال‌های اخیر که مشکل کمبود باران وجود دارد بر سر تقسیم آب رودخانه هیرمند در منطقهٔ سیستان اختلاف نظر دارند.
 

در مورد افغانستان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۸۸۵۵۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۲ اسفندماه؛
در ایران کمتر از افغانستان روزنامه مردم سالاری در گزارشی... از حداقل دستمزد در افغانستان نیز کمتر شده است این... حتی از حداقل دستمزد در افغانستان نیز کمتر شده است... ۸۶ دلار در ماه است اما در افغانستان حداقل دستمزد...
کد خبر: ۸۸۵۳۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


افغانستان نیز در آن حضور داشتند را شدیداً محکوم کرد... دولتی افغانستان نیز در آن حضور داشتند را شدیداً محکوم... دولت و مردم افغانستان است وی عنوان کرد رمز ناکامی... تمامی ارکان دولتی و مردمی افغانستان است قاسمی افزود داعش...
کد خبر: ۸۸۳۸۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۷


شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان و...
شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان و... عبدالله عبدالله مدیر اجرایی حکومت افغانستان در سالگرد مرگ "عبدالعلی... اجرایی افغانستان حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین محمد حنیف اتمر... اسلامی افغانستان محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان...
کد خبر: ۸۸۳۷۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶


سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان گفت آسمان پاکستان هنوز برای هواپیماهای...
سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان گفت آسمان پاکستان هنوز برای هواپیماهای... به نقل از بی بی سی اداره هوانوردی افغانستان اعلام... کرد که آسمان پاکستان هنوز بر هواپیماهایی که از افغانستان... هواپیماهای افغانستان کاملاً برداشته نشده است قاسم رحیمی سخنگوی اداره...
کد خبر: ۸۸۳۶۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


وقایع اتفاقیه؛
نظامی مجاهدین و وزیر دفاع اسبق افغانستان بود او در... جنگ های شوروی و جنگ های داخلی افغانستان نقش عمده... برای اشغال وحشیانه افغانستان در پیش گرفتند که در جریان...
کد خبر: ۸۸۳۵۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


حضور نظامی آمریکا صلح و ثبات به افغانستان بزودی باز...
افغانستان تفاهم نخواهند کرد نماینده مردم رامیان و آزادشهر در... مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افغانستان حیات خلوت ایالات... شمال افغانستان شاهد انتقال تروریست های داعش از سوریه به... افغانستان را سر می دهند و به همگان اعلام می...
کد خبر: ۸۸۳۱۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


مناطق جنوبی افغانستان دست کم ۲۰ نفر جان خود را... مهر بر اثر جاری شدن سیل در جنوب افغانستان صدها...
کد خبر: ۸۸۲۵۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


منابع خبری افغانستان اعلام کردند که هفت مهاجم انتحاری روز... نیوز افغانستان اعلام کرد که درگیری هنوز ادامه دارد وزارت... دفاع افغانستان پیش از ظهر امروز اعلام کرده بود که... افغانستان در باره تلفات و خسارات این درگیری اظهار نظری...
کد خبر: ۸۸۲۱۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
کد خبر: ۸۸۲۱۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰


افغانستان ۶ زخمی برجای گذاشت به گزارش « تابناک» به... شده در شهر مزار شریف افغانستان ۶ نفر زخمی شدند... « عادل شاه عادل» سخنگوی پلیس ولایت بلخ افغانستان گفت...
کد خبر: ۸۸۱۸۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


در پی قتل مردی به نام لطیف در افغانستان در... بین الملل فرستاد تا متهم به زودی به افغانستان منتقل...
کد خبر: ۸۸۱۶۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


شهروندان افغانستان در ولایت غزنی در اعتراض به تداوم بمباران...
شهروندان افغانستان در ولایت غزنی در اعتراض به تداوم بمباران... خبرگزاری مهر به نقل از آوا شهروندان افغانستان در استان... از نیروهای امنیت ملی افغانستان در پی حملات هوایی نیروهای... در مناطق مرزی منطقه جاغوری نیروهای امنیت ملی افغانستان به...
کد خبر: ۸۸۱۵۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


میزگردی با حضور مولوی پژوهانی از ترکیه و افغانستان...
به سراغ چند تن از مولوی پژوهان ترکیه و افغانستان... افغانستان بلکه در همه جهان اعتبار زیادی یافته است اما... هم با افکار مولانا آشنا بودند در افغانستان زادگاه مولانا... شد در افغانستان شیوه خاصی از مثنوی خوانی رایج است...
کد خبر: ۸۸۱۴۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


نخستین محموله کالاهای بازرگانی افغانستان از طریق بندر چهابهار در... مراسیم با حضور رئیس جمهوری افغانستان به سمت هند حرکت...
نخستین محموله کالاهای بازرگانی افغانستان از طریق بندر چهابهار در... مراسیم با حضور رئیس جمهوری افغانستان به سمت هند حرکت... نخستین محموله کالاهای بازرگانی افغانستان از طریق بندر چهابهار امروز... بازرگانی که حاوی ۵۷۰ تُن از کالاهای صادراتی افغانستان است...
کد خبر: ۸۸۰۹۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


اشرف غنی:
رئیس جمهور افغانستان در مراسم ارسال اولین محموله این کشور... را تغییر می دهد افغانستان تا ۱۸ سال پیش تنها... رییس جمهور افغانستان در مراسم ارسال اولین محموله تجاری افغانستان... امروز یک تغییر دیدگاه در امور حکومتداری در افغانستان عملی...
کد خبر: ۸۸۰۹۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


در افغانستان حمله کردند و این مدرسه را به آتش...
کد خبر: ۸۷۹۸۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


استانداری ننگرهار در افغانستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی آنها... منفجره را که از پاکستان وارد افغانستان شده بود شناسایی... ابنا دولت افغانستان همواره پاکستان را به حمایت از گروه...
کد خبر: ۸۷۹۳۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


کد خبر: ۸۷۹۲۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸


در حادثه انفجار بمب کنار جاده ای در قندهار افغانستان...
در حادثه انفجار بمب کنار جاده ای در قندهار افغانستان... خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس پلیس افغانستان امروز یکشنبه...
کد خبر: ۸۷۹۲۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv