در مورد افغانستان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات

افغانستان کشوری با اقتصاد کشاورزی سنّتی و میزان پایینی از سطح آگاهی (سواد عمومی و تخصصی)، و فاصله ی روشن از زندگی نوین صنعتی شناخته می شود. این ویژگی‌ها یک کشور عقب نگاه داشته شده را در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشان می دهند. بنابراین، افغانستان کشوری است که بافت کلی اجتماع آن از معیار‌های نوین جهانی فاصله دارد؛ از جمله آنکه میزان شهرنشینی و زندگی شهری در این کشور پایین است؛ زیرا شهرنشینی تنها ۳۰ درصد جمعیت این کشور را شامل میشود.

افغانستان دارای ۳۴ استان و حدود چهارصد شهرستان است. اقتصاد عمومی افغانستان کشاورزی سنّتی است. در این زمینه نیز امکانات و شیوه‌های صنعتی بسیار ضعیف و کمرنگ هستند. برای نمونه، درصد پایینی از تخصص و اصلاحات در بخش کشاورزی در ابعاد آبیاری، کشت و برداشت محصولات وجود دارد.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند: جامعه افغانستان یک جامعه قومی و قبیله‌ای است و ملّت سازی در این کشور، روند درستی را طی نکرده و یا اصلا شکل نگرفته است. بهترین دلیل آن این است که هویّت ملّی در این کشور شکل کاملی پیدا نکرده و افراد این کشور پیش از آنکه افغانی (هویّت ملّی) باشند، هزاره، ازبک، پشتون و تاجیک هستند. بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان از بافت سنّتی و بسته آن کشور نشأت گرفته است. بر این اساس، تمامی ساختارهی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ماهیت خود، از روند جدید و شیوه معمول دنیایی کنونی فاصله دارند.

نظام سیاسی افغانستان از حیث نهاد‌های سیاسی و اداری، وضعیت بدی را سپری می کند. از این لحاظ، ساختار به شدت ساده، کهنه و ناکارآمدی دارد. در این زمینه، بخشی از مشکلات به خاطر فقدان تخصص نیرو‌ها و بخشی دیگر نبود سازماندهی درست و عدم امکانات لازم است.

جامعه عقب نگاه داشته شده افغانستان در بعد اجتماعی، رفتاری و روانی نیز وضعیتی بسته دارد. میزان تنش های فردی و گروهی افراد بالاست، و مدارا و تساهل اجتماعی، فرهنگی و همگرایی بین اقوام بسیار ضعیف. در نتیجه، تاریخ سیاسی این کشور «تاریخ کشمکش اقوام بری خودمختاری و یا سیطره قومی» لقب یافته است، به نحوی که پیش از دوره کنونی هیچ نوع مشارکت فراگیر قومی در این کشور شناخته شده نیست.

تاریخ افغانستان دهه ۱۳۴۰ و سال ۱۳۴۳ را اوج موفقیت تلاش های دموکراسی خواهی معرفی میکند. در این دوره، پادشاهی مطلقه به مشروطه تبدیل شد، قانون اساسی نسبتاً دموکراتیکی تدوین گردید و برخی از آزادی‌های ناموفق سیاسی و اجتماعی نیز تجربه شد. اما این تلاش‌ها قدم های ابتدایی محسوب می شدند و نشانه کمتری از یک ایده عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در خود داشتند. همانگونه که بستر اصلی آن‌ها نیز از سطحی بودن باور‌ها و فعالیت‌های دموکراتیک در رنج بود.

پس از این تاریخ، هرچند همواره اصطلاح دموکراسی و آزادی رواج یافته و تداوم داشت، اما هیچگاه بعد سیاسی نیافته و به گفتمان مسلّط سیاسی و اجتماعی افغانستان تبدیل نشد.

مهمترین دلیل عدم موفقیت روند دموکراسی خواهی در افغانستان، سطحی بودن تفکر و اندیشه دموکراسی خواهان بوده است، در عین آنکه باور سطحی آنان به ارزش‌های دموکراسی نیز تابع مهمی از این شکست به حساب میآید. دلیل دیگر این شکست را میتوان غلبه تفکر و گرایش‌های قومی ـ. قبیله‌ای دانست. سومین عامل ناشی از سنّتی بودن بافت کلی جامعه افغانستان است، که این عامل تاکنون نیز چالش اصلی روند دموکراسیخواهی و عملیاتیشدن آن در حال و آینده این کشور به شمار می آید.

جغرافیا

افغانستان حدفاصل آسیای میانه و آسیای جنوب غربی به مرکزیت کابل است. همسایگان افغانستان، پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. این کشور با ۶۵۲٬۸۶۴ کیلومتر مربع مساحت چهل و یکمین کشور وسیع دنیا است و جمعیت آن در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۱ میلیون نفر بود. فارسی دری و پشتو زبان‌های رسمی این کشور و اسلام دین رسمی آن است. این کشور در محل ژئواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که خاور، جنوب، باختر و آسیای میانه را به هم وصل می‌کند.

افغانستان کشوری محصور در خشکی و کوهستانی است که بین جنوب آسیا و آسیای میانه در طول جغرافیایی ۶۰ تا ۷۵ درجه شرقی و عرض ۲۹ تا ۳۸ درجه شمالی قرار گرفته‌است. بلندترین نقطه کشور قله نوشاخ به ارتفاع ۷٬۴۸۵ متر از سطح دریا در شمال شرقی کشور در مرز تاجیکستان است.

این کشور از نظر جغرافیایی به سه منطقه متمایز از یکدیگر تقسیم می‌شود؛ دشت‌های شمالی کشور که ناحیه‌ای عمدتاً زراعی است. فلات جنوب غربی که بیشتر چشم‌اندازی بیابانی و نیمه‌خشک دارد و ارتفاعات مرکزی از جمله رشته‌کوه هندوکش که این دو را از هم جدا می‌کند.

افغانستان آب‌وهوایی خشک، تابستان گرم و زمستان سرد دارد. زمستان‌های ارتفاعات مرکزی و شمال شرقی افغانستان بسیار سرد و خشن است. به طوری‌که میانگین دما در دی ماه به زیر ۱۵- درجه سانتیگراد می‌رسد. از سوی دیگر مناطق کم ارتفاع جنوب غربی (حوضه سیستان)، منطقه جلال‌آباد در شرق و دشت‌های ترکستان در کنار رود آمودریا در شمال، تابستان‌هایی گرم دارند و میانگین دمای آن‌ها در تیرماه به بیش از ۳۵ درجه می‌رسد.

بیشتر رودخانه‌های مهم افغانستان از ارتفاعات مرکزی کشور سرچشمه گرفته و به دریاچه‌های کوچک داخلی ریخته یا در شنزار‌های بیابانی فرو می‌روند. آمودریا، هلمند، کابل‌رود و هریرود مهمترین حوضه‌های آبی کشور را تشکیل می‌دهند.

آمودریا که ۲۵۴۰ کیلومتر طول دارد و از یخچال‌های پامیر سرچشمه می‌گیرد و حدود ۲۴۱ هزار کیلومتر مربع از خاک افغانستان را آبیاری می‌کند. حدود هزار کیلومتر از این رود مرز بین افغانستان و جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان است. آمودریا از جایی که رود کوکچه در غرب شهر فیض‌آباد به آن می‌ریزد قابل کشتیرانی می‌شود. 

ساختار حاکمیتی فعلی افغانستان

روند جدید سیاسی افغانستان پس از انهدام برج‌های تجارت جهانی نیویورک و حملات نظامی آمریکا به افغانستان به وجود آمد. در این زمان و با سرنگونی طالبان، با وساطت سازمان‌های بین المللی و کشور‌های فعال در بحران افغانستان، اجلاس بزرگی از سوی طرف‌های سیاسی افغانستان در شهر بن آلمان شکل گرفت.

این اجلاس در نهایت، به معاهده بین المللی «بن» منجر شد که همانند اصل برگزاری اجلاس، از سوی سازمان‌های بین المللی، کشور‌های قدرتمند جهانی و کشور‌های همسایه، مورد حمایت و تأیید بود. در این معاهده، تمامی طرف‌های سیاسی مؤثر افغانستان متعهد شدند فرایند جدید نظام سیاسی این کشور را با نظارت سازمان ملل و تأمین مشارکت فراگیر همه اقوام و گروه‌های سیاسی به انجام رسد و هر کدام همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند. معاهده «بن» تمام مراحل شکل گیری نهاد‌ها و مراحل تأسیس نظام سیاسی جدید افغانستان را بر مبنی اصول دموکراسی، انتخابات عمومی و آزاد و مشارکت متناسب تمامی اقوام و گروه‌های سیاسی افغانستان قرار داد.
 

بسیاری از صاحبنظران افغانستان معتقدند: شرایط جدید افغانستان پس از معاهده «بن»، سرآغاز فصل جدید و متفاوتی در تاریخ این کشور است. از این رو، از نظر حاکمیت مردمی و روی آوری به ارزش‌های دموکراتیک، این دوره متفاوت از تمام دوره‌های تاریخی این کشور است. نقطه تمایز بعدی این دوره تعامل گسترده افغانستان با کشور‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی است.

به طور کلی شرایط جدید یا افغانستان نوین با سرنگونی حکومت استبدادی و فرقهی طالبان، اولین مرحله از دموکراسیسازی خویش را آغاز کرد. در این مرحله، شرایطی به وجود آمد که حکومت طالبان در نتیجه قیامهی مردمی فروپاشید. در این زمینه، همکاری نیروهی بین المللی نیز کاملا مشهود بود.

در مرحله دوم، روند جدید دموکراسی سازی با شکل گیری نظام جدید تداوم یافت که برگزاری اولین لویه جرگه بری تأسیس نظام، سرآغاز این روند بود. در اولین لویه جرگه افغانستان، ریاست جمهوری حامد کرزی مورد تأیید قرار گرفت و تمامی وزری او به رأی گذاشته شد. همانگونه که فرایند‌های بعدی تشکیل نظام نیز مورد بحث قرار گرفت و درباره آن‌ها تصمیمگیری شد.

برگزاری «لویه جرگه» یا مجلس بزرگان اقوام، در سنّت سیاسی و اجتماعی افغانستان، یک اقدام مردمی بری شکل گیری نظام سیاسی محسوب میشود. البته در ماهیت واقعی این مجلس اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را همانند «مجلس مؤسسان» و برخی دیگر متفاوت از آن، ارزیابی می کنند.

اقتصاد افغانستان

کشور افغانستان به دلیل محدودیت عای جغرافیایی از جمله محصور بودن در خشکی و عدم توان بهره برداری از منابع زیرزمینی و نیز درگیری با جنگ در طول سالیان متمادی دارای یک اقتصاد ضعیف و شکننده است. با این حال اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجهی پس از سال ۲۰۰۲ با توجه به کمک‌های بین‌المللی بهبود یافت.
 

برای مثال در سال ۲۰۰۲ جامعه جهانی در شهر بن مبلغ ۹۷ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرد که از آن جمله ۳۹ میلیارد دلار درعرصه‌های ساختمانی، راه ومیدان سازی، عمران کانالها، آبرسانی شهر و روستاها، کمک به کشاورزان و... به مصرف رسید.

به طور کلی افغانستان از نظر صادرات و واردات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و در سال ۲۰۱۰ صادرات این کشور قریب به ۵۴۷ میلیون دلار بود که با این مبلغ این کشور در رده ۱۶۴ مین کشور صادرکننده جهان قرار می‌گیرد. عمده صادرات کشور افغانستان تریاک و حشیش است که این کالا به کشور پاکستان ۲۵٫۹ ٪، هند (۲۵٫۵ ٪)، ایالات متحده ۱۴٫۹ درصد، تاجیکستان ۹٫۶ ٪، آلمان ۵ ٪ صادر می‌شود.

همچنین واردات افغانستان در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۸ میلیارد دلار بوده است که نشان از ضعف اقتصادی بالا در این کشور دارد. به طور کلی واردات افغانستان طور عبارت است از: منسوجات، محصولات نفتی، ماشین آلات و دیگر کالا‌ها نظیر مواد ساختمانی و مواد غذایی.

واردات محصول در این کشور بیشتر از طریق کشور‌های روسیه، آمریکا، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، کنیا و پاکستان صورت می‌گیرد.

سیاست خارجی افغانستان

حکومت کنونی افغانستان جز با اسرائیل با همهٔ کشور‌های دنیا دارای روابط سیاسی است. دولت افغانستان اعلام داشته که در صورت تشکیل کشور کاملاً مستقل فلسطین روابط کامل خود را با اسرائیل برقرار خواهد کرد. در رابطه با ارتباطات افغانستان با ایران نیز نکته آن است که به سبب ارتباطات ریشه دار فرهنگی، ایران نقش مهمی در سیاست خارجی افغانستان دارد، علاوه بر این ایران یکی از بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری افغانستان است. پس از سرنگونی طالبان و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان روابط تجاری افغانستان و ایران افزایش چشمگیری داشته‌است. البته این روابط تاکنون بیشتر صادرات ایران به افغانستان بوده‌است. ایران و افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر و بازسازی شبکه حمل و نقل افغانستان همکاری دارند.
 

افغانستان و ایران اگرچه بر توافقنامهٔ امضا شده توسط امیر عباس هویدا و محمد موسی شفیق نخست وزیر‌های وقت هر دو کشور در مورد تقسیم حق آب هیرمند تاکید دارند ولی در سال‌های اخیر که مشکل کمبود باران وجود دارد بر سر تقسیم آب رودخانه هیرمند در منطقهٔ سیستان اختلاف نظر دارند.
 

در مورد افغانستان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

طالبان: مطابق توافقنامه نیست
دولت افغانستان اعلام کرده که ۱۰۰ زندانی طالبان را "به... آزاد کرد دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که... فنی این گروه با دولت افغانستان شریک ساخته بود "...
که هرگز به میدان جنگ بر نمی گردند دولت افغانستان... است فرامی خوانند حکومت افغانستان گفته بود طالبان نخست خواهان... ویدئویی داشتند شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که در... قبلا با حکومت افغانستان شریک شده و رهایی آن ها...
کد خبر: ۹۷۱۰۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


سفر به کابل به رهبران افغانستان اعلام کرده است که... خود را از افغانستان خارج می کند ...
گزارشی نوشت پامپئو در سفر به کابل به رهبران افغانستان... آمریکا تمام نیرو های خود را از افغانستان خارج می... یعنی صلح با طالبان را به گوش رهبران افغانستان برساند... وزیر خارجه آمریکا به رهبران افغانستان این پیام ترامپ را...
کد خبر: ۹۷۰۷۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


در افغانستان اعلام کرد این فرد بازداشت نشده بلکه به...
داعش در افغانستان اعلام کرد این فرد بازداشت نشده بلکه... نوشت مسئول گروه فتنه گر داعش در افغانستان به همراه... شدند گفتنی است که اداره امنیت ملی افغانستان در این...
کد خبر: ۹۷۰۷۵۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


اداره امنیت ملی افغانستان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد... عضو این گروه در جنوب افغانستان دستگیر کرده است ...
افغانستان می گوید این حمله با کشته شدن مهاجم به... خیبر ایجنسی فعالیت داشته است " امنیت ملی افغانستان می... نیز به گفته امنیت ملی افغانستان"قاری زاهد مشهور به معاذ... مسئول نظامی داعش در افغانستان و سیف الله مشهور به...
کد خبر: ۹۷۰۲۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


وزارت بهداشت افغانستان شمار مبتلایان به ویروس کرونا را ۲۵۸...
افغان وحید مایار سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان شامگاه پنجشنبه از... مثبت در افغانستان با در نظر گرفتن موارد بالا به... ۲۵۸ مورد رسید مقامات افغانستان همچنین اولین مورد مرگ و... تاکنون ۵ نفر بر اثر ویروس کرونا در افغانستان جان...
کد خبر: ۹۶۹۷۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵


پذیرش رایگان اتباع خارجی مقیم از جمله اتباع افغانستان در...
آوا در اطلاعیه سفارت افغانستان در تهران آمده است طبق... سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران طی جلسات متعدد مشکلات... ابراز سپاس و قدردانی کرده است سفارت افغانستان در تهران...
کد خبر: ۹۶۹۶۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴


هلمند افغانستان هشت تن کشته و دو تن زخمی شدند...
هلمند افغانستان هشت تن کشته و دو تن زخمی شدند... افغانستان امروز چهارشنبه اظهار کرد با انفجار یک بمب کنار...
کد خبر: ۹۶۹۴۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳


مهمترین خبر‌های بهمن ماه ۹۸
سردار سلیمانی در افغانستان کشته شد رونمایی ترامپ از جزئیات... سردار سلیمانی در افغانستان کشته شد هشتم بهمن ماه ۹۸... آمریکایی در افغانستان کشته شده است آندرا شاخص ترین چهره... وی مسئول عملیات های سیا علیه عراق ایران و افغانستان...
کد خبر: ۹۶۹۱۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲


حداقل شش نفر از نظامیان دولت افغانستان در جریان حمله...
افغانستان حداقل شش نفر از سربازان ارتش این کشور کشته... شدند این خبر را وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده و... زابل صورت گرفته است وزارت دفاع افغانستان در بیانیه خود...
کد خبر: ۹۶۹۰۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱


سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان در واکنش به... دولت افغانستان تعلق می گیرد ...
وزارت دولت در امور صلح افغانستان در واکنش به اظهارات... « هیأت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بعد از مشوره... مردم و همه شمول بودن هیئت به دولت افغانستان تعلق... در امور صلح افغانستان همچنین تصریح کرد « در این...
کد خبر: ۹۶۸۹۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به افغانستان از اقدام کابل...
فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به افغانستان از اقدام کابل... از الجزیره زلمای خلیل زاد فرستاده آمریکا در امور افغانستان... نوشت می خواهم به دولت افغانستان و شخصیت های سیاسی... جامعه افغانستان است روز جمعه دولت افغانستان فهرستی از ۲۱...
کد خبر: ۹۶۸۶۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


دولت افغانستان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در...
به گزارش تابناک به نقل از فارس دولت افغانستان از... به اجرا در می آید وزیر بهداشت افغانستان در این... دانست سرپرست وزارت کشور افغانستان نیز در این نشست گفت... فعال خواهند بود بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت افغانستان...
کد خبر: ۹۶۸۴۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


دولت افغانستان یک تیم ۲۰ نفره از شخصیت های سرشناس...
دولت افغانستان یک تیم ۲۰ نفره از شخصیت های سرشناس... دولت افغانستان معرفی شد افراد مذکور عبارتند از "معصوم استانکزی... زندانیان طرفین دولت افغانستان و طالبان از ۳۱ مارس ماه... افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان در...
کد خبر: ۹۶۸۲۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷


براساس بررسی های بانک جهانی اگر در افغانستان اقدامی برای...
در گزارشی اعلام کرد که اگر در افغانستان هیچ اقدامی... ممکن شمار مبتلایان به این ویروس در افغانستان به ۲۶... وزارت بهداشت افغانستان گفت که براساس این بررسی اگر اقدامات... ۱۴ هزار نفر برسد « فیروزالدین فیروز» وزیر بهداشت افغانستان...
کد خبر: ۹۶۸۰۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


کشور به افغانستان به دلیل تداوم بن بست سیاسی در...
کشور به افغانستان به دلیل تداوم بن بست سیاسی در... واشنگتن یک میلیارد دلار کمک مالی به افغانستان را متوقف... می کند وزیرخارجه آمریکا قطع کمک مالی به افغانستان را... شرایط فعلی افغانستان تلاش های مورد نظر آمریکا برای صلح...
کد خبر: ۹۶۷۸۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


رهبران دولت افغانستان دیدار کرد بدون نتیجه پایان یافت و...
رسانه های افغانستان هدف از این سفر را اجرایی شدن... یافته است روزنامه ۸صبح افغانستان به نقل از منابع معتبر... عبدالله و مشاور پیشین وزارت خارجه افغانستان نیز در صفحه... دلاری کمک های خود به افغانستان خبر داده است در...
کد خبر: ۹۶۷۷۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


آتش گشوده بود بازداشت کردند اوایل مارس طالبان افغانستان اعلام... حملاتش علیه نیروهای دولتی افغانستان ادامه می دهد چرا که...
کد خبر: ۹۶۷۶۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴


اعلام نشده وارد افغانستان شد تا روند اجرای توافق آمریکا...
اعلام نشده وارد افغانستان شد تا روند اجرای توافق آمریکا... وزیر امور خارجه آمریکا با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان... وجود آمده در افغانستان و گفت وگوهای صلح بین افغان... ریاست جمهوری افغانستان در پیام توئیتری اعلام کرد محمد اشرف...
کد خبر: ۹۶۷۶۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴


نگرانی تحولات افغانستان را دنبال می کنیم از رهبران سیاسی... اختلافات پیش آمده در افغانستان تلاش کنند ...
جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات جاری در افغانستان بیانیه... افغانستان را از نزدیک دنبال می کند و در مورد... انتخابات ها در افغانستان و غفلت از درس های گرفته... کردن مصالح ملی مردم افغانستان برای تامین اهداف تبلیغاتی رئیس...
کد خبر: ۹۶۷۵۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴


گروه طالبان در افغانستان اعلام کرده است اگر شیوع ویروس...
کند هرچند خطر گسترش کرونا مردم افغانستان را به دلیل... از دولت و گروه طالبان در افغانستان خواسته بود که... باید آتش بس کنند دولت افغانستان در واکنش به این...
کد خبر: ۹۶۶۸۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv