در مورد جنگ اوکراین در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا گفت که جنگ اوکراین «باید فورا حل و فصل شود و می‌توان آن را فورا حل کرد.» ترامپ گفت که اگر بار دیگر رئیس‌جمهوری آمریکا شود، همان شبی که دوباره پیروز شود، با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهور روسیه و اوکراین تماس خواهد گرفت و خواستار نشست و حل و فصل این درگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۱۶۴۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

نشریه انگلیسی گاردین در مطلبی در تارنمای خود نوشت: خسارات و زیان‌های زیست محیطی بر جای مانده از جنگ اوکراین به حدی است که محاسبه آنها غیرممکن است.
کد خبر: ۱۱۶۴۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

با سیصد و پنجاه و هفتمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و پنجاه و هفتمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۴۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

با سیصد و پنجاه و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و پنجاه و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۴۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

بر اساس آمار‌ها یک پنجم مردم روسیه در خانه هایشان توالت ندارند و به توالت‌های عمومی می‌روند. کمبود دسترسی به توالت در خانه‌های مردم روسیه طی یک سال گذشته بار‌ها از سوی مقامات اوکراین از جمله ولودمیر زلنسکی رییس جمهوری اوکراین مورد تمسخر قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۱۶۴۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

با سیصد و پنجاه و پنجمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و پنجاه و پنجمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۴۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

با سیصد و پنجاه و چهارمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و پنجاه و چهارمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۴۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

با سیصد و پنجاه و دومین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و پنجاه و دومین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۳۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

با سیصد و چهل و هشتمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و چهل و هشتمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۳۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

با سیصد و چهل و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و چهل و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۳۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

با سیصد و چهل و پنجمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و چهل و پنجمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۲۹۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

با سیصد و چهل و چهارمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و چهل و چهارمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۲۷۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

با سیصد و چهل و سومین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و چهل و سومین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۲۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

با سیصد و چهل و دومین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و چهل و دومین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۲۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

با سیصد و چهلمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و چهلمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۲۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

رقیب سیاسی رئیس جمهور فرانسه هشدار داده است که دخالت ناتو در درگیری اوکراین می تواند به جنگ جهانی سوم منجر شود.
کد خبر: ۱۱۶۲۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

با سیصد و سی و نهمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و سی و نهمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۲۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

با سیصد و سی و هشتمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و سی و هشتمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۱۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

نخست وزیر اسبق انگلیس ادعا کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز جنگ اوکراین ، او را به حمله موشکی تهدید کرده و گفته که ظرف یک دقیقه کار او ساخته است.
کد خبر: ۱۱۶۱۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

با سیصد و سی و هفتمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و سی و هفتمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۱۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹