در مورد جنگ اوکراین در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

با سیصد و هفتاد و هفتمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و هفتاد و هفتمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۷۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹

یک مقام اطلاعاتی لیتوانی به توان روسیه برای ادامه جنگ اوکراین با توجه به منابعی که مسکو در اختیار دارد، اشاره کرد.
کد خبر: ۱۱۶۷۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹

با سیصد و هفتاد و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و هفتاد و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۷۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

با سیصد و هفتاد و پنجمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و هفتاد و پنجمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۷۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۷

با سیصد و هفتاد و سومین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و هفتاد و سومین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۶۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

با سیصد و هفتاد و دومین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و هفتاد و دومین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۶۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

با سیصد و هفتاد و یکمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و هفتاد و یکمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۶۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

با سیصد و هفتادمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و هفتادمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۶۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۲

دیپلمات روس ادعاهای آمریکا مبنی بر کمک نظامی چین به روسیه را به شدت رد کرد.
کد خبر: ۱۱۶۶۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۲

با سیصد و شصت و هفتمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و شصت و هفتمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۵۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

با سیصد و شصت و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و شصت و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۵۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

با سیصد و شصت و پنجمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و شصت و پنجمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۵۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

با سیصد و شصت و سومین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و شصت و سومین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۵۳۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۵

وزیر دفاع آمریکا می گوید واشنگتن انتظار دارد که اوکراین به زودی حملاتی را علیه مواضع روسیه صورت دهد.
کد خبر: ۱۱۶۵۳۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۵

ایلان ماسک:
ایلان ماسک معاون وزیر خارجه آمریکا را به جنگ افروزی متهم کرد و او را شخصی دانست که بیش از همه در آتش جنگ اوکراین می‌دمد.
کد خبر: ۱۱۶۵۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۵

وزارت خارجه چین امروز جمعه در سالروز آغاز حمله روسیه به اوکراین، «طرح صلح» این کشور برای پایان درگیری‌ها در اوکراین را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۱۶۵۳۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۵

با سیصد و شصت و دومین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و شصت و دومین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۵۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

با سیصد و شصت و یکمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و شصت و یکمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۵۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

با سیصد و شصتمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصد و شصتمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۴۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

پوتین در سخنرانی سالانه خود عنوان کرد/ در حال به روزرسانی
ولادیمیر پوتین در نطق تلویزیونی در آستانه اولین سالگرد جنگ اوکراین اعلام کرد که «عملیات نظامی ویژه در اوکراین» به منظور حفاظت از منافع روسیه انجام شده است. پوتین در ابتدای سخنرانی خود گفت: جهان با تغییرات ریشه‌ای مواجه است که تاریخ کشور و ملت ما را تعیین می‌کند.
کد خبر: ۱۱۶۴۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲