در مورد قلم خاص در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

قلم در حقیقت به مثابه زبان دوم آدمی است و... را سیاهه کند رسالت قلم نوشتن است و کارش شبیه... آفریدن و همین ویژگی منحصر به فرد است که قلم... را مقدس می کند تا جاییکه پروردگار به قلم سوگند...
قلم در حقیقت به مثابه زبان دوم آدمی است و... را سیاهه کند رسالت قلم نوشتن است و کارش شبیه... آفریدن و همین ویژگی منحصر به فرد است که قلم... را مقدس می کند تا جاییکه پروردگار به قلم سوگند...
کد خبر: ۹۷۹۱۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv