در مورد نرخ مرگ در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


نرخ مرگ واحدی برای اندازه گیری میزان مرگ و میر در یک جامعه آماری است که در دانش اپیدمیولوژی یا همه گیرشناسی برای آن فرمول مشخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا با کمک این نرخ بتوان به تصویری روشن‌تر از وضعیت فراگیری و اثرگذاری یک بیماری دست یافت.


نحوه محاسبه


اپیدمیولوژیست‌ها برای محاسبه نرخ مرگ، شمار فوتی‌های یک بیماری را بر مجموع فوتی‌ها و بهبود یافته‌ها تقسیم می‌کنند. به بیان دیگر آن‌ها تعداد افراد فوت شده را بر مجموع بیمارانی که سرنوشتشان مشخص شده است، تقسیم می‌کنند. البته از آنجا که این نرخ بر حسب درصد بیان می‌شود و در نتیجه باید نتیجه کسر در عدد ۱۰۰ ضرب بشود.


ملاحظه


نکته اینکه در این فرمول برای مجموع بیمارانی که هنوز بستری و یا تحت مداوا هستند و بهبودی کامل خود را به دست نیاوردند، جایی در نظر گرفته نشده است و در محاسبات لحاظ نمی‌شوند.
با این حال برخی به اشتباه تصور می‌کنند که نرخ مرگ با تقسیم تعداد فوتی‌ها بر تعداد کل مبتلایان به دست می‌آید. این در حالی است که در ایپدمیولوژی وضعیت آن دسته از مبتلایان اهمیت دارد که وضعیت نهایی شان مشخص شده است؛ مبتلایانی که تاب نیاورده و جان باخته اند (فوتی ها) و یا مبتلایانی که سلامت خود را بازیافته اند (بهبودیافتگان).

 

در مورد نرخ مرگ در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

اخیر نرخ مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و... به همین تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در... حالی است که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰... درصد است در مورد نرخ بهبود در ویکی تابناک بیشتر...
کد خبر: ۱۱۶۱۳۶۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۶۱۲۵۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۶۱۰۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۶۰۹۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۶۰۷۳۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۶۰۵۸۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۶۰۴۵۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۶۰۳۵۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۹


اخیر نرخ مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و... به همین تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در... حالی است که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰... درصد است در مورد نرخ بهبود در ویکی تابناک بیشتر...
کد خبر: ۱۱۶۰۱۷۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۵۹۹۹۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷


اخیر نرخ مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و... به همین تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در... حالی است که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰... درصد است در مورد نرخ بهبود در ویکی تابناک بیشتر...
کد خبر: ۱۱۵۹۷۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۵۹۶۴۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۵۹۳۹۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۵۹۲۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۵۹۱۸۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۲


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۵۹۰۵۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۵۸۸۳۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۵۸۶۹۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۵۸۵۲۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸


قرار دارند بر پایه آمار های ۲۴ ساعت اخیر نرخ... مرگ در کشورمان ۱ ۹ درصد است و به همین... تناسب نرخ بهبود ۹۸ ۱ درصد این در حالی است... که میانگین نرخ مرگ در جهان ۱ ۰ درصد است...
کد خبر: ۱۱۵۸۳۵۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷


nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ