در مورد سکه تمام بهار آزادی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۲۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۲‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۷۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۷۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۷۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۹ دی‌ماه) ، به ۱۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۶۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۴۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۵۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

قیمت سکه در بازار آزاد تهران امروز با ۴۰ هزارتومان کاهش معامله شد.
کد خبر: ۱۰۹۴۷۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۴۱۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۳۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۳ میلیون تومان رسید، قیمت سکه دیروز نیز حدود ۱۲۰ هزار تومان افت داشت.
کد خبر: ۱۰۹۳۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۲۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۲۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

امروز قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید (امامی) به ۱۳ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان رسید که قیمت آن نسبت به دیروز ۲۱ هزار تومان کاهش یافت.
کد خبر: ۱۰۹۲۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۲۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۲۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۸۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۱۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

 قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۱۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۸۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۰۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۹۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، چهارم آذرماه) به رقم ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۰۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۳۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۵۹۱ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۸۹۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

قیمت سکه در بازار تهران امروز با ۲۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۸۸۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

قیمت سکه در بازار تهران امروز با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۸۸۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ