در مورد سکه تمام بهار آزادی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

قیمت سکه امروز با افزایش ۳۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۱۳۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

قیمت سکه امروز با افزایش ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۱۲۶۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

قیمت سکه امروز با کاهش ۱۲۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۱۲۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

قیمت سکه امروز با افزایش ۲۸۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۱۲۳۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

قیمت سکه امروز با افزایش ۱۷۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۱۲۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

قیمت سکه امروز با کاهش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته، به ۱۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۱۱۹۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

قیمت سکه امروز با افزایش ۸۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۱۱۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

قیمت سکه امروز با کاهش ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۱۱۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۹

قیمت سکه امروز با افزایش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۱۱۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

قیمت سکه امروز در بازار تهران با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به ۱۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۹۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید (امامی) امروز به ۱۲ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۹۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

قیمت سکه امروز در بازار تهران با افزایش ۱۷۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۹۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

 قیمت سکه امروز در بازار تهران با افزایش ۱۲۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۹۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

قیمت سکه امروز در بازار تهران با کاهش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به بهای ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۸۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

 قیمت سکه امروز در بازار تهران با افزایش ۱۹۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به بهای ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۸۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

قیمت سکه امروز در بازار تهران با افزایش ۱۹۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به بهای ۱۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۸۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۳۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به بهای ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۷۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید (امامی) امروز به ۱۱ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۷۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۴ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به بهای ۱۲ میلیون و ۳۴ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۷۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به بهای ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۷۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ