در مورد سکه تمام بهار آزادی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید (امامی) امروز به ۱۱ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان رسید که قیمت آن نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ۲۸۰ هزار تومان کاهش یافت.
کد خبر: ۱۱۰۶۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۴۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به بهای ۱۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۶۲۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به بهای ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۵۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به بهای ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۵۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به بهای ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۵۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۳۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۵۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید (امامی) امروز به ۱۲ میلیون و ۲۸ هزار تومان رسید که قیمت آن نسبت به روزکاری گذشته ۳۳ هزار تومان افزایش یافت.
کد خبر: ۱۱۰۴۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۴۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۴۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۳۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۲۱ بهمن ماه) به ۱۲ میلیون تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۴۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۶۶۶ تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۴۰۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۱

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۳۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۳۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۳۰۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۲۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۹۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۲۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۳۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۱۰۱۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید. 
کد خبر: ۱۱۰۰۹۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

قیمت سکه امروز در بازار تهران، با ۷۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز کاری گذشته به ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. 
کد خبر: ۱۱۰۰۵۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۷۴ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۹۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

قیمت سکه امروز در بازار تهران با ۱۳۳ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۲‌ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۹۸۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ