در مورد آموزش و پرورش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

وزارت آموزش و پرورش ایران به لحاظ بودجه و نیز جمعیت مرتبط بزرگ‌ترین وزارتخانه ایران است که مسئولیت امور آموزشی کودکان و نوجوانان (معمولاً ۶ تا ۱۸ سالگی) و نیز تریبت معلم را عهدهدار است. این وزارتخانه از سال ۱۳۴۳ که از وزارت فرهنگ جدا و مسئولیت آموزش عالی (دانشگاهها) را نیز عهدهدارشد، اما پس از تشکیل وزارت علوم، برای اداره امور دانشگاه‌ها و امور پژوهشی در سطوح عالی، وزارت آموزش و پرورش وظیفه آموزش رایگان همه افراد در مقاطع پیش دبستان، دبستان، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه و همچنین اداره دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را بر عهده گرفت. سید محمد بطحایی وزیر کنونی آموزش و پرورش است. همچنین تمامی مهد کودک‌ها باید برای فعالیت خود از وزارت آموزش و پرورش مجوز بگیرند.

معاونت‌ها

وزارت آموزش و پرورش برای انجام بهتر وظایف خود معاونت‌های فراوانی را زیر نظر خود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به معاونت‌های آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، تربیت بدنی و سلامت، پرورشی و فرهنگی، حقوقی و امور مجلس و توسعه مدیریت و پشتیبانی اشاره کرد.

سازمان‌های زیر مجموعه

این وزارتخانه در ساختار تشکیلاتی اش تعدادی سازمان را نیز پوشش می دهد که عبارتند از: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
سازمان دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده و سازمان نهضت سوادآموزی.

وزیران آموزش پرورش در دوران انقلاب اسلامی

آموزش و پرورش که پس از انقلاب اسلامی با هدف حذف بی عدالتی‌های آموزشی و گسترش زمینه‌های تحصیل در اقصی نقاط کشور فعالیت‌های خود را آغاز کرد، وزرای فراوانی را در رأس هرم مدیریتی خود دیده است که به ترتیب زمانه در ادامه به نام آن‌ها اشاره می‌شود.

غلام حسین شکوهی ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸، محمد علی رجایی ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹، محمد جواد باهنر ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰، علی اکبر پرورش ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، سید کاظم اکرمی ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸، محمد علی نجفی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، حسین مظفر ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، مرتضی حاجی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، محمود فرشیدی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، علی رضا علی احمدی ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، حمید رضا حاجی بابایی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، علی اصغر فانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، فخرالدین دانشآشتیانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ و سید محمد بطحایی از سال ۱۳۹۶.

وظایف وزارت آموزش و پرورش

براساس مفاد قانون، وزارت آموزش و پرورش، مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگى و نظارت بر امور آموزشى و پرورشى دوره هاى پیش دبستانی، دبستانی، راهنمائى تحصیلی، متوسطه و مراکز وابسته به خود را در سراسر کشور بهع هده دارد.

در این قانون تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانش آموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع)، یکى از هدف هاى اساسى وزارت آموزش و پرورش ذکر و محدودهٔ فعالیت آن در دو بخش کلی، آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصی، مطرح شده است. این قانون به زمینه هاى جلب مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش از هر طریق ممکن تأکید و این وزارتخانه را به تشکیل شوراى عالى و شوراهاى منطقه اى آموزش و پرورش مکلف کرده است.
 

اهم وظایف

به موجب قانون، براى وزارت آموزش و پرورش ۲۷ وظیفه تعیین شده است که بعضى از آن‌ها عبارتند از:

۱- تشکیل شوراى عالى آموزش و پرورش براساس قانون (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸) و اصلاحیههاى آن

۲- تشکیل شوراهاى منطقهاى که حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسید

۳- هماهنگى با وزارتخانههاى فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سایر دستگاههائى که بهنحوى در امر آموزش دخالت دارند به منظور هماهنگ کردن آموزش‌ها در چارچوب نظام آموزشى کشور

۴- تهیه و پیشنهاد برنامههاى میانمدت و بلندمدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش

۵- زیر پوشش قراردادن کلیه کودکان لازمالتعلیم و تقویت نهضت سوادآموزى

۶- تأمین نیروى انسانى آموزشى و پرورشى وزارت آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسرا‌ها و مراکز تربیتمعلم و آموزشکدههاى فنى و حرفهاى

۷- تأمین آموزش و پرورش رایگان براى همهٔ مردم تا پایان دورهٔ متوسطه

۸- آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش بهمنظور ارتقاء سطح توانائى شغلى آنان

۹- تألیف، چاپ و توزیع کتابهاى درسى و نشریات کمک آموزشى براساس برنامهریزىهاى زمانبندى شده در چارچوب نظام آموزشى با رعایت اصل پانزده قانون اساسى جمهورىاسلامى ایران و با رعایت بافت متناسب زندگى روستائی، عشایرى و شهرى

۱۰- نظارت بر اجراء صحیح و دقیق کلیه آئیننامه‌ها و سنجش و ارزیابى نتایج حاصل از برنامه‌ها

۱۱- ارتباط مستمر با اولیاء دانشآموزان و استمداد از آن‌ها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر

۱۲- توجه لازم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانشآموزان، پرورش خلاقیتهاى هنرى آنان و نیز استفاده از هنر در فعالیتهاى آموزشى و تربیتى

۱۳- برنامه ریزى و اجراء برنامههاى جاذب و متنوع به منظور استفادهٔ مفید و سازنده از اوقات فراغت دانش آموزان در محدودهٔ اعتبارات مصوب دستگاههاى اجرائى ذىربط با استفاده از کمکهاى مردمى.

اهداف اساسى وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف خود و در اسناد بالا دستی اش اهدافی را ترسیم کرده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

- ماده ۱: تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانشآموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع).

- تبصره ۱:وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق اصل ۱۲ قانون اساسى در مناطقى که پیروان دیگر مذاهب اسلامى سکونت دارند ترتیبى اتخاذ نماید که آموزش تعلیمات دینى دانشآموزان مطابق فقه مذهب آنان باشد.

- تبصره ۲:اقلیتهاى دینى طبق اصل ۱۳ قانون اساسى در تألیف کتب درسى دینى و تدریس آن‌ها براساس کتب دینى و آئین و سنت خود در مدارس خود با نظارت وزارت آموزش و پرورش آزاد هستند.

- ماده ۲:  رشد فضایل اخلاقى و تزکیه دانشآموزان بر پایهٔ تعالیم عالیه اسلام،  تبیین ارزشهاى اسلامى و پرورش دانشآموزان براساس آن‌ها، تقویت و تحکیم روحیه اتکاء به خدا و اعتماد به نفس، ایجاد روحیه تعبد دینى و التزام عملى به احکام اسلامى، ارتقاء بینش سیاسى بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینههاى مختلف، جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسى کشور، ایجاد زمینههاى لازم براى حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادى و سیاسى از طریق آشنا ساختن دانشآموزان به علوم، فنون، صنایع و حرف مورد نیاز جامعه براساس اولویتهاى موجود در کشور، شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهاى دانشآموزان و تقویت روح بررسى و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه هاى علمی، فنی، فرهنگى و علوم اسلامى با تأکید بر نفى روحیهٔ مدرک گرائى، رشد دادن و تقویت روحیهٔ عدالتپذیرى و عدالتگسترى و ظلمستیزى و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین، تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر بهعنوان وظیفهاى همگانى و متقابل،  ایجاد روحیه پاسدارى از قداست و استوارى بنیان و روابط خانواده براساس تعالیم عالیه اسلام، ایجاد روحیهٔ احترام به قانون و التزام به اجراء آن و حمایت از برخوردارى عموم مردم از حقوق قانونى خویش، ایجاد و تقویت روحیهٔ اخوت اسلامى و تعاون عمومى و انفاق و ایثار،  ایجاد روحیهٔ صرفهجوئى و قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرفزدگى،  تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندى به نظم و انضباط.
 


- ماده۳: آموزش و پرورش به دو بخش کلى آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصى بهشرح زیر تقسیم مىشود و وزارت آموزش و پرورش که از این پس وزارت نامیده مىشود عهده دار اجراء آن خواهد بود:

- آموزش عمومى شامل ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن، آموزش مبانى اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمى و هنرى در حدى که هر فرد به طور عام به آن احتیاج دارد.

- آموزش نیمه تخصصى به دو بخش علمى و علمى - عملى (فنى و حرفهای) به شرح ذیل تقسیم مىشود:

۱. آموزش علمی، عبارت است از آموزش هائى که با توجه به اهداف آموزش هاى دورهٔ متوسطه ضمن تکمیل آموزش هاى عمومى با فراهم آوردن مبانى و زمینه هاى فراگیرى علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیهٔ استدلال و تفکر با مبادى علوم و فنون آشنا و او را براى طى مدارج عالیه آماده مىسازد.

۲. آموزش علمى - عملى (فنى و حرفه ای) عبارت است از آموزشهائى که فرد را برمبناى تعلیم مهارت هائى که جنبه کاربردى و عملى دارد، جهت احراز شغل یا حرفهٔ معینى آماده مى سازد و یا بر کارآئى و توانائى افراد شاغل به فنون و حرف مىافزاید.

- تبصره ۱: جهت اشاعه آموزشهاى علمى - عملى (فنى و حرفهای) و ایجاد جاذبه براى ورود به این آموزش‌ها امکان ادامه تحصیل فارغالتحصیلان این بخش تا عالىترین سطوح آموزشى باید فراهم گردد.

- تبصره ۲: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى موظف هستند در جهت تأمین مفاد این ماده در چارچوب ضوابط کلى آموزشى کشور با وزارت همکارى نمایند.
 

در مورد آموزش و پرورش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت در راستای پیگیری دستورات... ریاست جمهوری در سفر اخیر وی به کهگیلویه و بویراحمد... تمامی مدارس کانکسی بالای ۱۵ نفر و کپری در کشور... و این استان برچیده می شود ...
روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران یاسوج اظهار داشت روزهای مهرماه... ماه فصل شکوفایی علم و خرد هست و توفیق نصیبم... شد در در این ایام پر مهر و نشاط در... استان کهگیلویه و بویراحمد حضور پیدا کنم وی افزود در...
کد خبر: ۱۰۸۳۳۶۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹


بخشنامه استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در آموزش و... پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ...
به گزارش « تابناک» به نقل از فارس به منظور... معرفی نیروهای آموزشی به دوره مهارتی یک ساله و در... راستای اجرای تکلیف بند « د» بودجه ۱۴۰۰ بخشنامه «... استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران» از سوی معاونت برنامه...
کد خبر: ۱۰۸۳۳۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد مدارس زیر ۳۰۰... نفر در اول آبان ماه بازگشایی می شوند ...
به گزارش « تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما موحدی... ازاول آبان ماه بامدارس زیر ۳۰۰ نفر با دستورالعمل صفر... شش سرانه فضای کلاس برای هر دانش آموز دو و... بیست و پنج صدم متر مربع و دستورالعمل صفر هفت...
کد خبر: ۱۰۸۲۹۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷


سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس درباره... شرایط حضور معلمان در مدارس در صورت بازگشایی حضوری گفت... واکسیناسیون در بیش از ۸۵ درصد معلمان انجام شده است... اما درباره نحوه مواجهه دولت با کسانی که به دلیل...
به گزارش « تابناک» علیرضا کمرئی در گفت وگو با... ایسنا در این باره اظهار کرد واکسیناسیون در بیش از... ۸۵ درصد معلمان انجام شده است برخی دو مرحله را... دریافت کرده اند و برخی نوع خاصی از واکسن را...
کد خبر: ۱۰۸۲۷۲۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶


یونیسف به نقل از یک مقام طالبان گفته که این... گروه متعهد شده به زودی مدارس دخترانه در افغانستان بازگشایی... شود ...
پس از تعطیلی مدارس دخترانه از سوی طالبان یک مقام... سازمان ملل گفته این گروه تعهد داده که مدارس دخترانه... بزودی بازگشایی شود « عمر عبدی» معاون یونیسف به خبرنگاران... گفت مدارس دخترانه در بلخ جوزجان سمنگان قندز و ارزگان...
کد خبر: ۱۰۸۲۴۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴


سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس جزئیات... و نحوه بازگشایی مدارس در آبان ماه را اعلام کرد...
به گزارش « تابناک» علیرضا کمرئی در گفت وگو با... تدریجی مدارس روستایی و عشایری بودیم همچنین مجوز فعالیت مدیریت... شده و گروه بندی شده دانش آموزان اول ابتدایی به... منظور آشنایی با معلم و محیط مدرسه صادر شد مدارس...
کد خبر: ۱۰۸۲۲۹۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴


معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت بر اساس... الگوی بازگشایی مدارس به تدریج تا پایان آبان ١٤٠٠ مدارس... فعالیت خود را به شیوه حضوری آغاز خواهند کرد و... صدور مجوز بازگشایی حضوری مدارس منوط به تکمیل و ارائه...
طی نشست مجازی معاونان وزیر با مدیران کل آموزش و... پرورش استان ها و رؤسای ادارات آموزش و پرورش مناطق... سراسر کشور که در ساختمان شهیدرجایی برگزار شد به تشریح... فعالیت های صورت گرفته درخصوص « بازگشایی مدارس» « آغاز...
کد خبر: ۱۰۸۱۳۷۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹


روزانه در سایت « نبض فناوری» گزید ه ای... از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون اخبار فناوری استارتاپ... ها و رویدادهای حوزه تکنولوژی تهیه و منتشر می گردد... گزارش کامل از گزیده خبرهای امروز « نبض فناوری» https...
کد خبر: ۱۰۸۱۲۶۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸


سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت از چهارشنبه هفته گذشته... دستورالعملی را ارسال کردیم و از امروز شنبه پایگاه های... واکسیناسیون دانش آموزی در تمام شهر ها برابر با ظرفیت... و توانمندی های شبکه بهداشت شکل گرفت ...
خارج از کشور در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد با... این اقدام واکسیناسیون دانش آموزان رشد فزاینده ای در هفته... آینده داشته باشد سرپرست وزارت آموزش و پرورش به اجرای... طرح واکسیناسیون دانش آموزان در سراسر کشور نیز اشاره کرد...
کد خبر: ۱۰۸۱۰۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷


سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس درباره... نحوه از سرگیری آموزش های حضوری مدارس از آبان ماه... توضیح داد ...
الگوی بازگشایی مدارس شرایط فعالیت آموزشی را در مدارس مشخص... می کند طبق الگوی بازگشایی مدارس روستایی و عشایری در... نیمه اول و دوم مهرماه بازگشایی می شوند وی افزود... در نیمه اول مهرماه مدارس فنی و حرفه ای و...
کد خبر: ۱۰۸۰۹۸۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷


اجرای طرح واکسیناسیون دانش آموزان در مراکز منتخب واکسیناسیون پایتخت... از امروز ۵ شنبه ۱۵ مهر آغاز شد ۹۵ مدرسه... و مرکز در مناطق ۱۹گانه برای واکسیناسیون دانش آموزان در... برابر کرونا اختصاص داده شده است این مراکز جدای از...
کد خبر: ۱۰۸۰۷۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۶


با محوریت تضمین سلامت معلمان و دانش آموزان همه مدارس... کشور از نیمه دوم آبان ماه حضوری برگزار می شوند...
به گزارش « تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و... سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد نماینده وزارت آموزش و پرورش... در یاسوج گفت با توجه به اجرای واکسیناسیون فرهنگیان و... دانش آموزان و مشارکت خوب آنان در این طرح همه...
کد خبر: ۱۰۷۸۸۳۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۶


مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان با ارسال لوح...
به گزارش « تابناک» به نقل از روابط عمومی... بانک ملت کوروش مودت در این لوح با اشاره به... موافقت نامه یکساله فی مابین اداره کل آموزش پرورش استان... خوزستان و بانک ملت برای اعطای تسهیلات اقساطی خرید کالا...
کد خبر: ۱۰۷۸۴۴۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴


در آئین بازگشایی مدارس با حضور رئیس‌جمهور مطرح شد؛
رئیس جمهور در آئین بازگشایی مدارس از توسعه ظرفیت های... فضای مجازی گفت و به شرح اهمیت پلتفرم شاد پرداخت...
شرکت ارتباطات سیار ایران صبح امروز شنبه سوم مهرماه 1400... رئیس جمهور و علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش... با حضور در مدرسه پسرانه فولادفر شهرری به صورت رسمی... در آئین بازگشایی مدارس کشور که پخش زنده آن از...
کد خبر: ۱۰۷۸۲۵۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳


معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به... آخرین روند ثبت نام دانش آموزان در مدارس گفت امکان... ثبت نام حضوری را برای خانواده هایی که به هردلیلی...
به گزارش « تابناک» رضوان حکیم زاده در گفت وگو... با ایسنا در این باره اظهار کرد خوشبختانه روند ثبت... نامها به خوبی جلو رفته است بر اساس آمار دریافتی... تا ۳۰ شهریور در پایه اول ابتدایی نسبت به آمار...
کد خبر: ۱۰۷۸۲۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳


سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فعالیت آموزشی... در ۱۱۰ کشور جهان به صورت حضوری است گفت روز... شنبه سوم مهر ۱۴۰۰ آموزش دانش آموزان را در شاد...
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی « در... انتهای الوند» ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد کرونا... خسارات زیادی به بخش های کشور وارد کرد اما فکر... می کنم آسیبی که به نظام تعلیم و تربیت وارد...
کد خبر: ۱۰۷۷۹۵۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱


و ثابت را برای استفاده از سامانۀ آموزش آنلاین شاد...
به گزارش « تابناک» به نقل از روابط عمومی ایرانسل... اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راستای تحقق عدالت... آموزشی و کمک به تسهیل فرآیندهای آموزش آنلاین مطابق با... سیاست های ابلاغی دولت سیزدهم به دنبال تعاملات صورت گرفتۀ...
کد خبر: ۱۰۷۷۸۷۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱


دانش آموزان متوسطه اول از ساعت ۷ ۴۵ تا ۱۰... ۲۰ صبح دانش آموزان متوسطه دوم و هنرجویان فنی و... حرفه ای و کاردانش از ساعت ۱۰ ۳۰ تا ۱۳... ۰۵ و ساعت حضور دانش آموزان دوره متوسطه در نوبت...
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما سال تحصیلی... ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به صورت غیرحضوری و با اتکای ویژه به شبکه... شاد و مدرسه تلویزیونی ایران آغاز خواهد شد البته به... گفته مسئولان آموزش و پرورش مدارس کم جمعیت مناطق روستایی...
کد خبر: ۱۰۷۷۸۳۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱


معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس ستاد ثبت نام... آموزش و پرورش آخرین آمار ثبت نام دانش آموزان را...
به گزارش تابناک ایسنا نوشت رضوان حکیم زاده آمار ثبت... نام دانش آموزان تا این لحظه را به این شرح... اعلام کرد - پایه اول ابتدایی یک میلیون و ۶۳۴... هزار و ۳۸۳ نفر ۹۹ ۷۵ درصد - پایه دوم...
کد خبر: ۱۰۷۷۶۸۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰


نسخه جدید شبکه آموزشی دانش آموزی یا همان به اختصار... شاد همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید رونمایی شد ...
رونمایی رسمی از نسخه جدید پلتفرم آموزشی شاد صبح امروز... 30 شهریور ماه 1400 با حضور علیرضا کاظمی سرپرست وزارت... آموزش و پرورش و مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول... در ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شد کاظمی سرپرست وزارت...
کد خبر: ۱۰۷۷۶۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv