در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

انتشار این رمزارزها بانک های تجاری را دچار چالش می... و همین ممکن است دست بانک های مرکزی را در... محدود کردن بانک های تجاری باز بگذارد ...
بانک مرکزی از راه اندازی آزمایشی رمزارز ملی بر پایه... سابق بانک مرکزی اعلام و عنوان شده بود که رمز... پولی به پشتوانه ارز و طلای بانک مرکزی منتشر می... ورود بانک مرکزی به انتشار رمزارز علیرضا شامخی - یک...
کد خبر: ۱۰۸۲۸۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶


درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی آزمایشی رمزارز...
از سوی عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی اعلام... و طلای بانک مرکزی منتشر می شود که این رمز... حرف باقی ماند در واکنش به ورود بانک مرکزی به... به ایسنا گفت ورود بانک مرکزی به انتشار رمزارزها ضروری...
کد خبر: ۱۰۸۲۸۱۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶


روایت مرحبا از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس:
رئیس بانک مرکزی کشور از منابع ارزی کافی برخوردار است...
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حضور رئیس بانک مرکزی... نظیر ساماندهی نظام بانکی و شرایط مدیریتی نظام بانکی ارز... شورای اسلامی تصریح کرد به گفته رئیس بانک مرکزی کشور... که رئیس بانک مرکزی برای اولین بار مطرح کرد راه...
کد خبر: ۱۰۸۲۷۶۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶


بانک مرکزی در شرایطی سقف بازپرداخت کارت اعتباری را به...
به گزارش « تابناک» به نقل از روزنامه خراسان بانک... مرکزی بخشنامه اصلاح شده کارت اعتباری مرابحه را به روز... در شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است مزیت عمده... تسهیلات از بانک را ندارد ضمن این که به اصطلاح...
کد خبر: ۱۰۸۲۷۴۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶


مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۶ مهرماه
درباره پیک ششم کرونا و بررسی اقدامات مشابه روسای بانک... مرکزی پس از صدور حکم رئیس بانک مرکزی در دولت... و اقتصاددانان بار ها از نبود استقلال بانک مرکزی انتقاد... به اختیارات رییس بانک مرکزی آسیب می زند یکی از...
کد خبر: ۱۰۸۲۷۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶


فضای مجازی برای بی ثبات کردن بازار ارز به بانک... مرکزی و دستگاه های مربوط دستور داد از فضاسازی های... رئیسی همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی... را موظف کرد مدیریت تراز بانک ها به ویژه بانک...
کد خبر: ۱۰۸۲۵۶۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵


محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی نوشت رای پرونده چند نفر... از مدیران ارشد بانک مرکزی در دولت حسن روحانی روز... اله سیف رییس اسبق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون... وقت ارزی بانک مرکزی در میان این جمع منجر به...
کد خبر: ۱۰۸۲۴۸۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵


گزارشی از جزئیات محکومیت پرونده اخلالگران ارزی سال ۹۶
بانک مرکزی احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با...
رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی احمد عراقچی و... شود احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه... به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک... مرکزی تصمیم می گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به...
کد خبر: ۱۰۸۲۳۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴


کارشناسان اقتصادی اصلاح ساختار بانک ها و فراهم کردن زیر...
سیما کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی در برنامه... و بانک مرکزی بیشتر می تواند پول پرقدرت و پایه... پولی را کنترل کند این کارشناس افزود بانک های مرکزی... بانک های مرکزی نرخ بهره را به عنوان متغیر سیاستی...
کد خبر: ۱۰۸۱۹۹۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲


و صندوق ها و بانک ها هم نقدینگی خود را... اعظم فروش اوراق ناشی از عملیات بازار باز بین بانک... مرکزی با بانکها است که ثبت آمار معاملات در بازار... باز بانک مرکزی است و ارتباطی با فروش اوراق توسط...
کد خبر: ۱۰۸۱۷۲۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰


به گزارش ایسنا طبق اعلام بانک مرکزی وضعیت فروش اوراق... بانک مرکزی انتشار این اوراق در دومین ماه تابستان سالجاری...
کد خبر: ۱۰۸۱۵۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰


های طرح جهش تولید مسکن برای دهکهای مختلف توسط بانک... مرکزی اعلام نشده یک نماینده مجلس مبلغ اقساط را ۳...
بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی همراهی لازم را... هنوز بانک مرکزی رقمی اعلام نکرده و رایزنی بین وزارت... با دستگاههای ذی ربط بخصوص بانک مرکزی موکول می شود...
کد خبر: ۱۰۸۱۴۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹


کرد رئیس جمهور همچنین خواستار نظارت جدی و عملیاتی بانک... مرکزی بر همه بانک ها از جمله بانک های خصوصی... کارشناسان اقتصادی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی است در...
کد خبر: ۱۰۸۱۲۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸


به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین آخرین گزارش بانک... مرکزی نشان می دهد که تا پایان مردادماه امسال ۷۲... گزارشی است که بانک مرکزی از متغیرهای عمده پولی و...
کد خبر: ۱۰۸۱۲۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸


با نظر به مشخص شدن رئیس کل بانک مرکزی و...
کد خبر: ۱۰۸۱۱۷۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸


به گزارش ایسنا گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای... بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی...
کد خبر: ۱۰۸۱۱۶۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸


طبق اعلام بانک مرکزی نرخ دلار در پایان مردادماه سال...
به گزارش ایسنا بانک مرکزی در گزارشی نرخ فروش دلار... در بازار بین بانکی و بازار آزاد در دو ماه... در تیر ماه دلار در بازار بین بانکی معادل ۴۲۰۰... نرخ فروش دلار در بازار بین بانکی و بازار آزاد...
کد خبر: ۱۰۸۱۱۶۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸


وی درمورد رئیس جدید بانک مرکزی نیز گفت انتخاب آقای... صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نیز باید... به بازار سرمایه سیگنال مثبت دهد زیرا اولین رئیس بانک... مرکزی است که به صورت مستقیم سکان سازمان بورس را...
کد خبر: ۱۰۸۱۱۴۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸


تابناک اقتصادی بررسی کرد
ریاست کلی علی صالح آبادی بر بانک مرکزی رای مثبت... دارد حالا در برهه ای از زمان به بانک مرکزی...
روز چهارشنبه هفته گذشته بود که سرانجام بانک مرکزی رئیس... است وی تا قبل از اینکه ریاست بانک مرکزی را... بر عهده بگیرد مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بود صالح... تکیه زد مدیرعامل پیشین بانک توسعه صادرات ایران در حالی...
کد خبر: ۱۰۸۱۰۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷


آبادی رئیس بانک مرکزی توصیه کرد که یکسری اقدامات را...
آبادی به ریاست بانک مرکزی پیشنهاد می شود اقدامات زیر... ⁧نقدینگی⁩ به وسیله شبکه بانکی خصوصا بانک های خصوصی &rlm... شبکه بانکی در سامانه متمرکز اعطای تسهیلات استفاده از نشان... سپرده های بانکی و اِعمال محدودیت هایی بر سپرده های...
کد خبر: ۱۰۸۰۹۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv