آموزش و پرورش
 
 
کلیات

وزارت آموزش و پرورش ایران به لحاظ بودجه و نیز جمعیت مرتبط بزرگ‌ترین وزارتخانه ایران است که مسئولیت امور آموزشی کودکان و نوجوانان (معمولاً ۶ تا ۱۸ سالگی) و نیز تریبت معلم را عهدهدار است. این وزارتخانه از سال ۱۳۴۳ که از وزارت فرهنگ جدا و مسئولیت آموزش عالی (دانشگاهها) را نیز عهدهدارشد، اما پس از تشکیل وزارت علوم، برای اداره امور دانشگاه‌ها و امور پژوهشی در سطوح عالی، وزارت آموزش و پرورش وظیفه آموزش رایگان همه افراد در مقاطع پیش دبستان، دبستان، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه و همچنین اداره دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را بر عهده گرفت. سید محمد بطحایی وزیر کنونی آموزش و پرورش است. همچنین تمامی مهد کودک‌ها باید برای فعالیت خود از وزارت آموزش و پرورش مجوز بگیرند.

معاونت‌ها

وزارت آموزش و پرورش برای انجام بهتر وظایف خود معاونت‌های فراوانی را زیر نظر خود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به معاونت‌های آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، تربیت بدنی و سلامت، پرورشی و فرهنگی، حقوقی و امور مجلس و توسعه مدیریت و پشتیبانی اشاره کرد.

سازمان‌های زیر مجموعه

این وزارتخانه در ساختار تشکیلاتی اش تعدادی سازمان را نیز پوشش می دهد که عبارتند از: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
سازمان دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده و سازمان نهضت سوادآموزی.

وزیران آموزش پرورش در دوران انقلاب اسلامی

آموزش و پرورش که پس از انقلاب اسلامی با هدف حذف بی عدالتی‌های آموزشی و گسترش زمینه‌های تحصیل در اقصی نقاط کشور فعالیت‌های خود را آغاز کرد، وزرای فراوانی را در رأس هرم مدیریتی خود دیده است که به ترتیب زمانه در ادامه به نام آن‌ها اشاره می‌شود.

غلام حسین شکوهی ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸، محمد علی رجایی ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹، محمد جواد باهنر ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰، علی اکبر پرورش ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، سید کاظم اکرمی ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸، محمد علی نجفی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، حسین مظفر ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، مرتضی حاجی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، محمود فرشیدی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، علی رضا علی احمدی ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، حمید رضا حاجی بابایی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، علی اصغر فانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، فخرالدین دانشآشتیانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ و سید محمد بطحایی از سال ۱۳۹۶.

وظایف وزارت آموزش و پرورش

براساس مفاد قانون، وزارت آموزش و پرورش، مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگى و نظارت بر امور آموزشى و پرورشى دوره هاى پیش دبستانی، دبستانی، راهنمائى تحصیلی، متوسطه و مراکز وابسته به خود را در سراسر کشور بهع هده دارد.

در این قانون تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانش آموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع)، یکى از هدف هاى اساسى وزارت آموزش و پرورش ذکر و محدودهٔ فعالیت آن در دو بخش کلی، آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصی، مطرح شده است. این قانون به زمینه هاى جلب مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش از هر طریق ممکن تأکید و این وزارتخانه را به تشکیل شوراى عالى و شوراهاى منطقه اى آموزش و پرورش مکلف کرده است.
 

اهم وظایف

به موجب قانون، براى وزارت آموزش و پرورش ۲۷ وظیفه تعیین شده است که بعضى از آن‌ها عبارتند از:

۱- تشکیل شوراى عالى آموزش و پرورش براساس قانون (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸) و اصلاحیههاى آن

۲- تشکیل شوراهاى منطقهاى که حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسید

۳- هماهنگى با وزارتخانههاى فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سایر دستگاههائى که بهنحوى در امر آموزش دخالت دارند به منظور هماهنگ کردن آموزش‌ها در چارچوب نظام آموزشى کشور

۴- تهیه و پیشنهاد برنامههاى میانمدت و بلندمدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش

۵- زیر پوشش قراردادن کلیه کودکان لازمالتعلیم و تقویت نهضت سوادآموزى

۶- تأمین نیروى انسانى آموزشى و پرورشى وزارت آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسرا‌ها و مراکز تربیتمعلم و آموزشکدههاى فنى و حرفهاى

۷- تأمین آموزش و پرورش رایگان براى همهٔ مردم تا پایان دورهٔ متوسطه

۸- آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش بهمنظور ارتقاء سطح توانائى شغلى آنان

۹- تألیف، چاپ و توزیع کتابهاى درسى و نشریات کمک آموزشى براساس برنامهریزىهاى زمانبندى شده در چارچوب نظام آموزشى با رعایت اصل پانزده قانون اساسى جمهورىاسلامى ایران و با رعایت بافت متناسب زندگى روستائی، عشایرى و شهرى

۱۰- نظارت بر اجراء صحیح و دقیق کلیه آئیننامه‌ها و سنجش و ارزیابى نتایج حاصل از برنامه‌ها

۱۱- ارتباط مستمر با اولیاء دانشآموزان و استمداد از آن‌ها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر

۱۲- توجه لازم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانشآموزان، پرورش خلاقیتهاى هنرى آنان و نیز استفاده از هنر در فعالیتهاى آموزشى و تربیتى

۱۳- برنامه ریزى و اجراء برنامههاى جاذب و متنوع به منظور استفادهٔ مفید و سازنده از اوقات فراغت دانش آموزان در محدودهٔ اعتبارات مصوب دستگاههاى اجرائى ذىربط با استفاده از کمکهاى مردمى.

اهداف اساسى وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف خود و در اسناد بالا دستی اش اهدافی را ترسیم کرده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

- ماده ۱: تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانشآموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع).

- تبصره ۱:وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق اصل ۱۲ قانون اساسى در مناطقى که پیروان دیگر مذاهب اسلامى سکونت دارند ترتیبى اتخاذ نماید که آموزش تعلیمات دینى دانشآموزان مطابق فقه مذهب آنان باشد.

- تبصره ۲:اقلیتهاى دینى طبق اصل ۱۳ قانون اساسى در تألیف کتب درسى دینى و تدریس آن‌ها براساس کتب دینى و آئین و سنت خود در مدارس خود با نظارت وزارت آموزش و پرورش آزاد هستند.

- ماده ۲:  رشد فضایل اخلاقى و تزکیه دانشآموزان بر پایهٔ تعالیم عالیه اسلام،  تبیین ارزشهاى اسلامى و پرورش دانشآموزان براساس آن‌ها، تقویت و تحکیم روحیه اتکاء به خدا و اعتماد به نفس، ایجاد روحیه تعبد دینى و التزام عملى به احکام اسلامى، ارتقاء بینش سیاسى بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینههاى مختلف، جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسى کشور، ایجاد زمینههاى لازم براى حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادى و سیاسى از طریق آشنا ساختن دانشآموزان به علوم، فنون، صنایع و حرف مورد نیاز جامعه براساس اولویتهاى موجود در کشور، شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهاى دانشآموزان و تقویت روح بررسى و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه هاى علمی، فنی، فرهنگى و علوم اسلامى با تأکید بر نفى روحیهٔ مدرک گرائى، رشد دادن و تقویت روحیهٔ عدالتپذیرى و عدالتگسترى و ظلمستیزى و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین، تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر بهعنوان وظیفهاى همگانى و متقابل،  ایجاد روحیه پاسدارى از قداست و استوارى بنیان و روابط خانواده براساس تعالیم عالیه اسلام، ایجاد روحیهٔ احترام به قانون و التزام به اجراء آن و حمایت از برخوردارى عموم مردم از حقوق قانونى خویش، ایجاد و تقویت روحیهٔ اخوت اسلامى و تعاون عمومى و انفاق و ایثار،  ایجاد روحیهٔ صرفهجوئى و قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرفزدگى،  تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندى به نظم و انضباط.
 


- ماده۳: آموزش و پرورش به دو بخش کلى آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصى بهشرح زیر تقسیم مىشود و وزارت آموزش و پرورش که از این پس وزارت نامیده مىشود عهده دار اجراء آن خواهد بود:

- آموزش عمومى شامل ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن، آموزش مبانى اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمى و هنرى در حدى که هر فرد به طور عام به آن احتیاج دارد.

- آموزش نیمه تخصصى به دو بخش علمى و علمى - عملى (فنى و حرفهای) به شرح ذیل تقسیم مىشود:

۱. آموزش علمی، عبارت است از آموزش هائى که با توجه به اهداف آموزش هاى دورهٔ متوسطه ضمن تکمیل آموزش هاى عمومى با فراهم آوردن مبانى و زمینه هاى فراگیرى علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیهٔ استدلال و تفکر با مبادى علوم و فنون آشنا و او را براى طى مدارج عالیه آماده مىسازد.

۲. آموزش علمى - عملى (فنى و حرفه ای) عبارت است از آموزشهائى که فرد را برمبناى تعلیم مهارت هائى که جنبه کاربردى و عملى دارد، جهت احراز شغل یا حرفهٔ معینى آماده مى سازد و یا بر کارآئى و توانائى افراد شاغل به فنون و حرف مىافزاید.

- تبصره ۱: جهت اشاعه آموزشهاى علمى - عملى (فنى و حرفهای) و ایجاد جاذبه براى ورود به این آموزش‌ها امکان ادامه تحصیل فارغالتحصیلان این بخش تا عالىترین سطوح آموزشى باید فراهم گردد.

- تبصره ۲: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى موظف هستند در جهت تأمین مفاد این ماده در چارچوب ضوابط کلى آموزشى کشور با وزارت همکارى نمایند.
 

آموزش و پرورش

برچسب: آموزش و پرورش
سید جواد حسینی نسبت به گزینه های دیگر مطرح... شده اگرچه شانس بیشتری دارد و جدی تر است اما... به لحاظ سوابق عقب تر از دو رقیب دیگری است... که نام آنها برای تصدی کرسی وزارت آموزش و پرورش...
در پی استعفای « سید محمد بطحایی» از وزارت آموزش... و پرورش و پذیرش استعفای او توسط رئیس جمهور گزینه... های مختلفی برای تصدی سرپرستی این وزارتخانه مطرح شدند که... نهایتا « حسن روحانی» از میان این گزینه ها با...
کد خبر: ۹۱۲۷۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان... اینکه از سال ۹۷ تاکنون حدود ۵۰۰ مدرسه خشت و... گلی کشور برچیده شده است گفت در حال حاضر ۴۰۰مدرسه... خشت و گلی در کشور وجود دارد به گزارش «...
کد خبر: ۹۱۲۳۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


تعطیلات تابستانه که بسیاری از استادان و معلمان از تدریس... خود در سال و ترم گذشته برای آینده هم برنامه... ریزی و دانش اندوزی کنند آنچه در پی می اید... نبایدهایی است که دانستن آن ها برای هر معلم و...
کد خبر: ۹۱۲۲۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی معاون آموزش های... عمومی و مهارتی دانشگاه را منصوب کرد به گزارش تابناک... اسلامی با صدور حکمی دکتر سید محمد بطحائی را به... عنوان معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی...
کد خبر: ۹۱۱۳۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲


حسینی با اشاره به وضعیت جذب نیروی انسانی جدید در... این وزارتخانه زمان احتمالی برگزاری آزمون استخدامی را اعلام کرد... به گزارش « تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان... سید جواد حسینی سرپرست آموزش و پرورش در گفت وگویی...
کد خبر: ۹۱۰۳۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸


رئیس شورای آموزش و پرورش استان تهران از حل موقت... مشکل مدارس تحت ملکیت بنیاد شهید خبر داد و گفت... دو مدرسه ای که پلمب شده بودند نیز بزودی فک... پلمب می شوند به گزارش « تابناک» شکرالله حسن بیگی...
کد خبر: ۹۱۰۳۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸


مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با... بیان اینکه برگزاری کلاس های آمادگی کنکور آموزش جبرانی و... مانند آن پس از دریافت مجوز کتبی از ستاد شاهد... حال حاضر و در فصل ثبت نام مدارس تنها مجاز...
کد خبر: ۹۱۰۳۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸


عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس از آماده شدن طرح استخدام نیروهای... خرید خدمات آموزشی خبر داد و گفت طرح مذکور در... حال حاضر در نوبت طرح شدن در کمیسیون آموزش و...
محمدرضا صباغیان بافقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری... خانه ملت با بیان اینکه برنامه ششم توسعه تأکید دارد... که راه ورود معلمان به آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان... است گفت بنابراین تنها راه استخدام در آموزش و پرورش...
کد خبر: ۹۰۹۷۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس... کشور با اشاره به نبود زیرساخت های لازم برای استانداردسازی... سیستم گرمایشی در مدارس برخی استان های کشور از تداوم... وجود سیستم های گرمایشی غیر استاندارد در بیش از ۱۳۶...
کد خبر: ۹۰۹۳۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
ما برای شما در تابناک جوان هر روز گزید ه... ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون موضوعات کسب... و کار رسانه فرهنگ و هنر خانواده نشاط و سرگرمی... جامعه و را تولید و/یا ارائه می کنیم تابناک جوان...
گزارش کامل گزیده خبرهای « تابناک جوان» را بخوانید... خاطره زیبای سامان گلریز از ورودش به تلویزیون+فیلم چرا موج... کره ای نوجوانان را درگیر می کند ایران به دنبال... عکس یادگاری با آمریکا نیست خنک ترین شهرهای این روزها...
کد خبر: ۹۰۹۱۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱


مدیر کل دفتر امور تربیتی ومشاوره وزارت آموزش و پرورش... خبر داد که امسال علاوه برطرح نماد بالغ بر ۱۵... برنامه دیگر در حوزه آسیب های اجتماعی دانش آموزان و... توانمند سازی آنها رونمایی واجرا خواهد شد به گزارش «...
کد خبر: ۹۰۸۵۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹


برنامه امتحانات نهایی تیر ماه سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ ویژه مناطق... آسیب دیده از سیل استان های خوزستان لرستان و گلستان... برنامه امتحانات نهایی تیر ماه سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ ویژه مناطق... آسیب دیده از سیل استان های خوزستان لرستان و گلستان...
کد خبر: ۹۰۸۴۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۸


مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت محور... اصلی پایگاه های تابستانی آموزش یک مهارت است و اگر... پایگاهی در فصل تابستان به برگزاری کلاس تقویتی اقدام کند... با آن برخورد می شود به گزارش « تابناک» به...
کد خبر: ۹۰۸۲۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
ما برای شما در تابناک جوان هر روز گزید ه... ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون موضوعات کسب... و کار رسانه فرهنگ و هنر خانواده نشاط و سرگرمی... جامعه و را تولید و/یا ارائه می کنیم تابناک جوان...
گزارش کامل گزیده خبرهای « تابناک جوان» را بخوانید... رییس جمهور نباید در زندگی خصوصی مردم مداخله کرد 9... نشانه خاموش بروز مشکل در استخوان ها درگیری لفظی لاریجانی... و یک نماینده بر سر « اموال نامشروع مسئولان» +فیلم...
کد خبر: ۹۰۷۸۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


در مراسم تجلیل از خیرین مدرسه ساز « بنیاد علوی»... مورد تقدیر قرار گرفت به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی... مهندس مایلی معاون امور فنی و مهندسی بنیاد علوی گفت... حضور استاندار تهران سرپرست وزارت آموزش و پرورش رئیس سازمان...
کد خبر: ۹۰۷۸۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد حامی سرمایه... گذاری در حوزه نرم افزارهای آموزشی و بسترهای بومی هستیم... که به توسعه آن ها منجر می شوند به گزارش... « تابناک» مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و...
کد خبر: ۹۰۶۶۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹


رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و... پرورش از برگزاری آزمون های ورودی مدارس استعدادهای درخشان در... ۳۰ و ۳۱ خرداد خبر داد به گزارش « تابناک»... خسرو ساکی در گفت وگو با ایسنا در این باره...
کد خبر: ۹۰۶۴۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹


مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش جزئیات... هدایت تحصیلی دانش آموزان را اعلام کرد و گفت صدور... برگه های هدایت تحصیلی پس از اعلام نتایج امتحانات و... از ۱۰ تیرماه انجام می شود به گزارش « تابناک»...
کد خبر: ۹۰۵۵۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


صدور هرگونه بخشنامه در آخرین روزهای وزارت سید محمد بطحایی... وزیر پیشین آموزش و پرورش درباره ممنوعیت پخش هرگونه موسیقی... در مدارس ازسوی این وزارتخانه تکذیب شد به گزارش «... از روزنامه ها با عنوان « توبیخ شادی در مدارس»...
کد خبر: ۹۰۵۲۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳


سرپرست وزارت آموزش و پرورش:
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت رتبه بندی در قالب... لایحه ای آماده و ارائه شد که مراحل را طی... کرد و اصلاحیه خورد و اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت... است که به زودی به صحن هیئت دولت می رود...
کد خبر: ۹۰۴۶۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv