در مورد آموزش و پرورش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

وزارت آموزش و پرورش ایران به لحاظ بودجه و نیز جمعیت مرتبط بزرگ‌ترین وزارتخانه ایران است که مسئولیت امور آموزشی کودکان و نوجوانان (معمولاً ۶ تا ۱۸ سالگی) و نیز تریبت معلم را عهدهدار است. این وزارتخانه از سال ۱۳۴۳ که از وزارت فرهنگ جدا و مسئولیت آموزش عالی (دانشگاهها) را نیز عهدهدارشد، اما پس از تشکیل وزارت علوم، برای اداره امور دانشگاه‌ها و امور پژوهشی در سطوح عالی، وزارت آموزش و پرورش وظیفه آموزش رایگان همه افراد در مقاطع پیش دبستان، دبستان، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه و همچنین اداره دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را بر عهده گرفت. سید محمد بطحایی وزیر کنونی آموزش و پرورش است. همچنین تمامی مهد کودک‌ها باید برای فعالیت خود از وزارت آموزش و پرورش مجوز بگیرند.

معاونت‌ها

وزارت آموزش و پرورش برای انجام بهتر وظایف خود معاونت‌های فراوانی را زیر نظر خود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به معاونت‌های آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، تربیت بدنی و سلامت، پرورشی و فرهنگی، حقوقی و امور مجلس و توسعه مدیریت و پشتیبانی اشاره کرد.

سازمان‌های زیر مجموعه

این وزارتخانه در ساختار تشکیلاتی اش تعدادی سازمان را نیز پوشش می دهد که عبارتند از: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
سازمان دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده و سازمان نهضت سوادآموزی.

وزیران آموزش پرورش در دوران انقلاب اسلامی

آموزش و پرورش که پس از انقلاب اسلامی با هدف حذف بی عدالتی‌های آموزشی و گسترش زمینه‌های تحصیل در اقصی نقاط کشور فعالیت‌های خود را آغاز کرد، وزرای فراوانی را در رأس هرم مدیریتی خود دیده است که به ترتیب زمانه در ادامه به نام آن‌ها اشاره می‌شود.

غلام حسین شکوهی ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸، محمد علی رجایی ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹، محمد جواد باهنر ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰، علی اکبر پرورش ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، سید کاظم اکرمی ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸، محمد علی نجفی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، حسین مظفر ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، مرتضی حاجی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، محمود فرشیدی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، علی رضا علی احمدی ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، حمید رضا حاجی بابایی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، علی اصغر فانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، فخرالدین دانشآشتیانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ و سید محمد بطحایی از سال ۱۳۹۶.

وظایف وزارت آموزش و پرورش

براساس مفاد قانون، وزارت آموزش و پرورش، مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگى و نظارت بر امور آموزشى و پرورشى دوره هاى پیش دبستانی، دبستانی، راهنمائى تحصیلی، متوسطه و مراکز وابسته به خود را در سراسر کشور بهع هده دارد.

در این قانون تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانش آموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع)، یکى از هدف هاى اساسى وزارت آموزش و پرورش ذکر و محدودهٔ فعالیت آن در دو بخش کلی، آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصی، مطرح شده است. این قانون به زمینه هاى جلب مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش از هر طریق ممکن تأکید و این وزارتخانه را به تشکیل شوراى عالى و شوراهاى منطقه اى آموزش و پرورش مکلف کرده است.
 

اهم وظایف

به موجب قانون، براى وزارت آموزش و پرورش ۲۷ وظیفه تعیین شده است که بعضى از آن‌ها عبارتند از:

۱- تشکیل شوراى عالى آموزش و پرورش براساس قانون (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸) و اصلاحیههاى آن

۲- تشکیل شوراهاى منطقهاى که حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسید

۳- هماهنگى با وزارتخانههاى فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سایر دستگاههائى که بهنحوى در امر آموزش دخالت دارند به منظور هماهنگ کردن آموزش‌ها در چارچوب نظام آموزشى کشور

۴- تهیه و پیشنهاد برنامههاى میانمدت و بلندمدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش

۵- زیر پوشش قراردادن کلیه کودکان لازمالتعلیم و تقویت نهضت سوادآموزى

۶- تأمین نیروى انسانى آموزشى و پرورشى وزارت آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسرا‌ها و مراکز تربیتمعلم و آموزشکدههاى فنى و حرفهاى

۷- تأمین آموزش و پرورش رایگان براى همهٔ مردم تا پایان دورهٔ متوسطه

۸- آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش بهمنظور ارتقاء سطح توانائى شغلى آنان

۹- تألیف، چاپ و توزیع کتابهاى درسى و نشریات کمک آموزشى براساس برنامهریزىهاى زمانبندى شده در چارچوب نظام آموزشى با رعایت اصل پانزده قانون اساسى جمهورىاسلامى ایران و با رعایت بافت متناسب زندگى روستائی، عشایرى و شهرى

۱۰- نظارت بر اجراء صحیح و دقیق کلیه آئیننامه‌ها و سنجش و ارزیابى نتایج حاصل از برنامه‌ها

۱۱- ارتباط مستمر با اولیاء دانشآموزان و استمداد از آن‌ها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر

۱۲- توجه لازم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانشآموزان، پرورش خلاقیتهاى هنرى آنان و نیز استفاده از هنر در فعالیتهاى آموزشى و تربیتى

۱۳- برنامه ریزى و اجراء برنامههاى جاذب و متنوع به منظور استفادهٔ مفید و سازنده از اوقات فراغت دانش آموزان در محدودهٔ اعتبارات مصوب دستگاههاى اجرائى ذىربط با استفاده از کمکهاى مردمى.

اهداف اساسى وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف خود و در اسناد بالا دستی اش اهدافی را ترسیم کرده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

- ماده ۱: تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانشآموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع).

- تبصره ۱:وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق اصل ۱۲ قانون اساسى در مناطقى که پیروان دیگر مذاهب اسلامى سکونت دارند ترتیبى اتخاذ نماید که آموزش تعلیمات دینى دانشآموزان مطابق فقه مذهب آنان باشد.

- تبصره ۲:اقلیتهاى دینى طبق اصل ۱۳ قانون اساسى در تألیف کتب درسى دینى و تدریس آن‌ها براساس کتب دینى و آئین و سنت خود در مدارس خود با نظارت وزارت آموزش و پرورش آزاد هستند.

- ماده ۲:  رشد فضایل اخلاقى و تزکیه دانشآموزان بر پایهٔ تعالیم عالیه اسلام،  تبیین ارزشهاى اسلامى و پرورش دانشآموزان براساس آن‌ها، تقویت و تحکیم روحیه اتکاء به خدا و اعتماد به نفس، ایجاد روحیه تعبد دینى و التزام عملى به احکام اسلامى، ارتقاء بینش سیاسى بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینههاى مختلف، جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسى کشور، ایجاد زمینههاى لازم براى حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادى و سیاسى از طریق آشنا ساختن دانشآموزان به علوم، فنون، صنایع و حرف مورد نیاز جامعه براساس اولویتهاى موجود در کشور، شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهاى دانشآموزان و تقویت روح بررسى و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه هاى علمی، فنی، فرهنگى و علوم اسلامى با تأکید بر نفى روحیهٔ مدرک گرائى، رشد دادن و تقویت روحیهٔ عدالتپذیرى و عدالتگسترى و ظلمستیزى و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین، تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر بهعنوان وظیفهاى همگانى و متقابل،  ایجاد روحیه پاسدارى از قداست و استوارى بنیان و روابط خانواده براساس تعالیم عالیه اسلام، ایجاد روحیهٔ احترام به قانون و التزام به اجراء آن و حمایت از برخوردارى عموم مردم از حقوق قانونى خویش، ایجاد و تقویت روحیهٔ اخوت اسلامى و تعاون عمومى و انفاق و ایثار،  ایجاد روحیهٔ صرفهجوئى و قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرفزدگى،  تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندى به نظم و انضباط.
 


- ماده۳: آموزش و پرورش به دو بخش کلى آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصى بهشرح زیر تقسیم مىشود و وزارت آموزش و پرورش که از این پس وزارت نامیده مىشود عهده دار اجراء آن خواهد بود:

- آموزش عمومى شامل ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن، آموزش مبانى اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمى و هنرى در حدى که هر فرد به طور عام به آن احتیاج دارد.

- آموزش نیمه تخصصى به دو بخش علمى و علمى - عملى (فنى و حرفهای) به شرح ذیل تقسیم مىشود:

۱. آموزش علمی، عبارت است از آموزش هائى که با توجه به اهداف آموزش هاى دورهٔ متوسطه ضمن تکمیل آموزش هاى عمومى با فراهم آوردن مبانى و زمینه هاى فراگیرى علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیهٔ استدلال و تفکر با مبادى علوم و فنون آشنا و او را براى طى مدارج عالیه آماده مىسازد.

۲. آموزش علمى - عملى (فنى و حرفه ای) عبارت است از آموزشهائى که فرد را برمبناى تعلیم مهارت هائى که جنبه کاربردى و عملى دارد، جهت احراز شغل یا حرفهٔ معینى آماده مى سازد و یا بر کارآئى و توانائى افراد شاغل به فنون و حرف مىافزاید.

- تبصره ۱: جهت اشاعه آموزشهاى علمى - عملى (فنى و حرفهای) و ایجاد جاذبه براى ورود به این آموزش‌ها امکان ادامه تحصیل فارغالتحصیلان این بخش تا عالىترین سطوح آموزشى باید فراهم گردد.

- تبصره ۲: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى موظف هستند در جهت تأمین مفاد این ماده در چارچوب ضوابط کلى آموزشى کشور با وزارت همکارى نمایند.
 

در مورد آموزش و پرورش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و... پرورش گفت برای جلوگیری از اصلاحات غیرضروری کتب درسی دارای... مُهر اعتبار می شوند ...
و المسلمین علی ذوعلم در نشست شورای معاونان اداره کل... آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه در سازمان... پژوهش و برنامه ریزی هشت کلان پروژه طراحی شده گفت... انتظار داریم با اجرایی شدن این هشت کلان پروژه سند...
کد خبر: ۹۵۵۲۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


وزیرآموزش وپرورش آموزش مهارت های پایه اجتماعی به دانش آموزان... را مهم ترین و اصلی ترین وظیفه نظام تعلیم و... تربیت دانست به گزارش ایسنا صبح امروز محسن حاجی میرزایی... در حاشیه بازدید سرزده از دبیرستان کوثر در محله جمال...
کد خبر: ۹۵۴۶۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


از سال ۹۵ طرح و سناریوهای مختلف آن در شورای... عالی آموزش و پرورش آماده شده اما اختلاف بر سر... این است که کدام مرجع موضوع را بررسی و تصویب...
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر... اینکه زمان تغییر تقویم آموزشی فرارسیده است گفت از سال... ۹۵ طرح و سناریوهای مختلف آن در شورای عالی آموزش... و پرورش آماده شده اما اختلاف بر سر این است...
کد خبر: ۹۵۴۲۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵


وزیر آموزش و پرورش گفت نشر خبر کذب حمایت مالی... برای بازسازی مدارس سوری نشان ناراحتی دشمنان از همکاری منطقه...
عصر جمعه در حساب توییتری خود نوشت مذاکرات ۲روزه در... سوریه حول تبادل دانش درباره کتب درسی مهارت آموزی و... نوسازی مدارس بود وی ادامه داد نشر خبر کذب حمایت... مالی برای بازسازی مدارس سوری نشان ناراحتی دشمنان از همکاری...
کد خبر: ۹۵۴۱۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴


رییس جمهوری قانون الزام دولت در تعیین سرفصل "جنایات و... توطئه های آمریکا" در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها... را روز چهارشنبه دوم بهمن ماه برای اجرا به وزارتخانه... های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت...
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و... فناوری گفت سرفصل برنامه درسی جنایات و توطئه های آمریکا... در مقطع کارشناسی دانشگاه ها گنجانده می شود رییس جمهوری... قانون الزام دولت در تعیین سرفصل "جنایات و توطئه های...
کد خبر: ۹۵۴۰۵۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴


معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش... از افزایش سقف وام مسکن و اعطای وام خرید کالا...
ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و... پرورش در نشست خبری با رسانه ها درباره اعطای وام... به فرهنگیان گفت برای اعطای وام به فرهنگیان قرارداد جدیدی... را با بانک ملی خواهیم داشت که شامل وام خرید...
کد خبر: ۹۵۳۱۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


لاریجانی در دیدار تشکل‌های صنفی معلمان عنوان کرد:
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حل مشکلات... معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش گفت سبک کردن بار... وزارت آموزش و پرورش انتقال برخی کار ها به مردم... و استفاده از فناوری برای تحقق عدالت آموزشی از جمله...
و مسئولان کانون های صنفی معلمان سراسر کشور امروز یکشنبه... ۲۹ دی ماه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی... دیدار و گفتگو کردند لاریجانی در دیدار با تشکل های... معلمان و مسئولان کانون های صنفی معلمان سراسر کشور اظهار...
کد خبر: ۹۵۳۰۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


بر اساس اطلاعیه فوری آموزش و پرورش در پی بارش... برف برودت هوا و لغزندگی معابر همه مدارس تهران امروز... تهران نیست و شامل مدارس شهر های چهاردانگه اسلامشهر ملارد... شهریار بهارستان قدس شهر ری کهریزک رباط کریم فشافویه دماوند...
بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش شهر تهران تمامی مدارس... این شهر و بسیاری دیگر از شهرهای استان تهران امروز... به گزارش « تابناک» ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش تهران... اعلام کرد به علت بارش شدید برف و برودت هوا...
کد خبر: ۹۵۲۷۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد به دلیل بارش... برف و برودت هوا مدارس ۱۲ شهرستان استان تعطیل شد...
به گزارش تابناک به نقل از مهر روابط عمومی آموزش... و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد با توجه به برودت... هوا و بارش شدید برف فردا یکشنبه ۲۹ دی ماه... مدارس ابتدایی نواحی یک و دو ارومیه سردشت مدارس ابتدایی...
کد خبر: ۹۵۲۶۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


وزیر آموزش و پرورش گفت اصلی ترین ماموریت آموزش وپرورش... این است که افرادی تربیت کند که در زندگی روی... پای خود بایستند از انفعال و درماندگی نجات یابند و... از حقوق خود دفاع کنند ...
میرزایی امروز پنجشنبه ۲۶ دی ماه در گردهمایی سالانه شوراهای... آموزش و پرورش استان خراسان رضوی که در سالن شهید... باهنر استانداری برگزار شد اظهار کرد قانون شوراهای آموزش و... پرورش یک قانون خوب و مترقی است روش مشارکت را...
کد خبر: ۹۵۲۲۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش... دلیل بارش برف و برودت هوا روز چهارشنبه ۲۵ دی...
رئیس اداره هواشناسی از تعطیلی مدارس مقاطع تحصیلی ابتدایی و... متوسطه اول در بخش های قمصر نیاسر و برزک از... توابع این شهرستان خبر داد به گزارش « تابناک» عباس... ارغوانی در گفت وگو با تسنیم در کاشان ضمن اشاره...
کد خبر: ۹۵۱۸۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


وزارت آموزش و پرورش با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش... برای اعلام نتایج اولیه چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش... وپرورش در هفتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی کشور آبان... گزارش ایسنا وزارت آموزش وپرورش با صدور اطلاعیه ای مواردی...
کد خبر: ۹۴۹۴۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶


معاون وزارت آموزش وپرورش با اشاره به استخدام ۱۸ هزار... و ۹۵ نفر از طریق آزمون استخدامی گفت از هدفمندی... یارانه ها ۳۰۰ میلیارد تومان به مدارس شبانه روزی رسید...
معاون وزارت آموزش وپرورش با اشاره به استخدام ۱۸ هزار... و ۹۵ نفر از طریق آزمون استخدامی گفت از هدفمندی... یارانه ها ۳۰۰ میلیارد تومان به مدارس شبانه روزی رسید... ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و...
کد خبر: ۹۴۹۱۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش از لغو... کلیه امتحانات دانش آموزان در سراسر کشور در روز های... دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه خبر...
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا خسرو ساکی در... گفتگو با شبکه خبر در این باره اعلام کرد که... به اطلاع دانش آموزان و همکاران می رسانیم به منظور... تسهیل حضور دانش آموزان در مراسم تشییع و مجالس ترحیم...
کد خبر: ۹۴۹۰۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


وزیر سابق آموزش و پرورش در حساب کاربری توئیتر خود...
وزیر سابق آموزش و پرورش در حساب کاربری توئیتر خود... ایرنا محمدبطحایی پیرو به شهادت رسیدن سردار قاسم سلیمانی در... فرودگاه بغداد در حساب کاربری توئیتر خود نوشت « به... همکارانم در سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می...
کد خبر: ۹۴۸۸۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش درباره... تاثیر سوابق تحصیلی بر کنکور سراسری ۹۹ و نحوه ترمیم... این سوابق در کنکور اظهار کرد سهم سوابق تحصیلی برای... کنکور سال ۹۹ مصوب شده است بر این اساس سهم...
تاثیر سوابق تحصیلی بر کنکور سراسری ۹۹ و نحوه ترمیم... این سوابق در کنکور اظهار کرد سهم سوابق تحصیلی برای... کنکور سال ۹۹ مصوب شده است بر این اساس سهم... سوابق تحصیلی نسبت به سال تحصیلی قبل تغییری نکرده و...
کد خبر: ۹۴۸۷۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳


مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از لغو امتحانات داخلی... مدارس استان کرمان در روز های شنبه یکشنبه و دوشنبه... اسکندری نسب ضمن تسلیت شهادت سردار سرافراز و شجاع جهان... اسلام حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد در پی وقوع این...
کد خبر: ۹۴۸۷۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳


مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش... با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد تمام مدارس کشور در... روز های شنبه و یکشنبه ۱۴ و ۱۵ دی ماه... دایر هستند و به فعالیت خود ادامه می دهند ...
به گزارش تابناک مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت... آموزش و پرورش در اطلاعیه ای شهادت سردار حاج قاسم... سلیمانی را که به دست تروریست های پلید آمریکایی به... معظم انقلاب اسلامی رئیس جمهور فرماندهان سپاه پاسداران ارتش خانواده...
کد خبر: ۹۴۸۶۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳


سازمان سنجش مسوول برگزاری آزمون علمی جذب نیروی انسانی بود... اعلام می شود ...
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا معاون برنامه ریزی... و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش روز پنجشنبه در... حاشیه افتتاح مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان قشم به خبرنگاران گفت... آموزش و پرورش سهمیه جذب ۱۸ هزار و ۹۵ نفر...
کد خبر: ۹۴۸۴۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲


یک کارشناس آموزش و پرورش با استناد بر سخنان نمایندگان... مجلس در گذشته مبنی بر تخصیص بودجه 10 هزار میلیاردی... برای طرح رتبه بندی معلمان تصریح کرد طرح کنونی آن... چیزی نبود که قرار بر اجرای آن بود در واقع...
یک کارشناس آموزش و پرورش با استناد بر سخنان نمایندگان... مجلس در گذشته مبنی بر تخصیص بودجه 10 هزار میلیاردی... برای طرح رتبه بندی معلمان تصریح کرد طرح کنونی آن... چیزی نبود که قرار بر اجرای آن بود در واقع...
کد خبر: ۹۴۷۷۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv