بازدید 5422

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی دارد؟

خیانت در امانت از جمله جرم هایی است که سالانه بسیاری از شهروندان با آن رو به رو می شوند و برای اعاده دادرسی در این رابطه راهی دادگاه می شوند. در ادامه توضیحاتی بیشتر در این باره و مجازات این نوع جرم آمده است.
کد خبر: ۱۱۶۳۳۶۰
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۵ 09 February 2023

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی دارد؟

به گزارش «تابناک»، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

آنطور که در تعریف خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است،  هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در توضیح خیانت در امانت باید گفت که جرم خیانت در امانت از جمله جرایم غیر قابل گذشت بوده به عبارت دیگر، گذشت شاکی خصوصی نیز مانع تعقیب و ادامه رسیدگی نمی‌باشد.

 همچنین بر طبق قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مجازات جرم خیانت در امانت را ۶ ماه تا ۳ سال در نظر گرفته که در صورت وجود شرایطی، دادگاه نیز می‌توانست مجازات شخص را تخفیف یا تعلیق نماید

به عبارت دیگر در خصوص اعمال تخفیف یا تعلیق مجازات، دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی نداشته و تخفیف و تعلیق مجازات در صورت وجود شرایطی در اختیار قاضی رسیدگی کننده بوده است.

کاهش مجازات حبس تعزیری
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ ۲۳/۲/۹۹ شاهد تحولات قانون گذار در خصوص مجازات جرم خیانت در امانت می‌باشیم که در ادامه بدان اشاره می‌گردد:

کم کردن حبس
با بررسی ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشاهده می‌گردد محدوده جرایم قابل گذشت توسعه یافته است و همچنین به موجب تبصره ماده فوق حداقل و حداکثر مجازات‌های تعزیری در جرایم قابل گذشت به نصف، کاهش پیدا کرده است

 و همچنین لازم به توضیح است که به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۸ این قانون، چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را به بیش از حداقل مقرر در قانون تعیین کند می‌بایست علت صدور حکم مجازات به بیش از حداقل را در حکم خود ذکر نماید

همچنین به موجب تبصره الحاقی به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ هرگاه در خصوص جرمی، حکم با مجازات حبس، به کمتر از نود و یک روز صادر شده باشد قاضی موظف به اعمال مجازات جایگزین حبس در خصوص آن مجازات می‌باشد.

یکی از جرایمی که از دایره شمول جرایم غیر قابل گذشت خارج گردیده و به موجب قانون فوق، جز جرایم قابل گذشت شده است،  خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ می‌باشد.

از تحولات و آثار قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص جرم خیانت در امانت، کاهش حبس آن از ۶ ماه تا ۳ سال به ۳ ماه تا ۵/۱ سال می‌باشد.

از دیگر آثار قانون کاهش حبس تعزیری بر جرم خیانت در امانت می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 در صورتی که شاکی حاضر به رضایت نباشد و همچنین علل و شرایطی مبنی بر صدور حکم به بیش از حداقل مجازات (بیش از ۳ماه) وجود نداشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده می‌بایست حبس مقرر را به یکی از مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل نماید.

اشتراک گذاری
برچسب منتخب
# برنامه هفتم توسعه # حقآبه هیرمند # حج 1402 # رضامراد صحرایی # عبدالعلی قوام
وب گردی