در مورد قانون اساسی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری (رئیس‌جمهور وقت)،  اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام خمینی (ره) در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید.

 

نتیجه تصویری برای قانون اساسی + تابناک"
تاریخچه


در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانش در پاریس مطرح شد. در همان‌جا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعد‌ها پس از پیروزی انقلاب، این پیش‌نویس توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۵۷،  امام خمینی (ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید.  همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.


ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


در ادامه به صورت کلی به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود:
مقدمه
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم: قوه مقننه
فصل هفتم: شورا‌ها
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم: قوه مجریه
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲) - ب-اهداف (۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات (۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیت‌ها (۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهاد‌ها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا (۱۰۸) -ب-صلاحیت (۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط (۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات (۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری- (اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهاد‌های زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا (۱۱۲) -ب-صلاحیت (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا (۱۷۶) -ب-صلاحیت (۱۷۶)
۳-نیرو‌های مسلح-الف- ارتش (۱۴۳تا۱۴۹) - ب-سپاه پاسداران (۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما (۱۱۰–۱۷۵)

۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سه‌گانه
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب (۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس (۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان (۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه (۶۶) -و-کمیسیون‌ها (۶۶) -ز-دیوان محاسبات عمومی (۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا (۹۱–۹۲) ب-صلاحیت (۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شورا‌های اسلامی-الف-اعضا (۷) -ب-صلاحیت (۱۰۰) - ج-انواع ان (۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴) اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیس‌جمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیس‌جمهور
الف-شرایط (۱۱۴تا۱۲۰) - ب-صلاحیت- (اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری (۱۳۱)
۲-معاون اول (۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان (۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران (۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)

 ۵-وزیران (۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه (۱۲۸و۱۷۶) - ۷-وزیر اطلاعات (۱۷۶) -۸-وزیر دادگستری (۱۶۰)

قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب (۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور (۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور (۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری (۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)

۵-سازمان بازرسی کل کشور (۱۷۴)
۶-دادگاه‌ها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹، ۱۶۸و۱۷۲)

 

شورا‌ها


بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شورا‌ها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شورا‌ها اختصاص دارد. این شورا‌ها شامل شورا‌های محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها می‌باشد.

شورا‌های محلی در سطوح مختلفی، چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده‌است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شورا‌های محلی در قانون اساسی مطرح شده‌است. تصمیمات شورا‌ها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزام‌آور می‌باشد.
علاوه بر این، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شورا‌های استان‌ها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده‌است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آن‌ها را عهده‌دار است و همچنین می‌تواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شورا‌های محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهاد‌ها تحقق نیافت. (البته اولین شورا‌ها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند، اما عمر و گستره این شورا‌ها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شورا‌های محلی محدود به شورا‌های شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استان‌ها و شورای عالی استان‌ها نشد. شورا‌های شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهاد‌های محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شورا‌های صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحد‌های مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحد‌ها (چون واحد‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) می‌باشد.


حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی


در ادامه به صورت کلی به حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی اشاره می شود:
حقوق فردی
برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،  سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... (اصل ۲۹)
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
حق برخورداری از نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
تضمین حقوق زنان:
۱ - ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در
صورت نبودن، ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیت‌ها
آزادی احزاب،  جمعیت‌ها،  انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)

 

 

در مورد قانون اساسی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس... گذاری در تولید شفافیت و رقابت پذیری تولید اجرای قانون...
کد خبر: ۹۷۰۵۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


بند سه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز... گانه دولت اهداف مندرج در اصل دو قانون اساسی محقق...
حقوق بشر بر این حق تاکید دارد قانون اساسی جمهوری... قانونگذاری اجازه الحاق به میثاق مذکور را یافته است حق... شناسد به گزارش « تابناک» بند سه اصل سوم قانون... اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از وظایف دولت را...
کد خبر: ۹۶۸۵۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


ولادیمیر پوتین خواستار تعویق برگزاری رفراندوم مربوط به اصلاحات قانون... اساسی به دلیل شیوع کرونا شد و هفته آینده در...
ولادیمیر پوتین خواستار تعویق برگزاری رفراندوم مربوط به اصلاحات قانون... اساسی به دلیل شیوع کرونا شد و هفته آینده در... باید همه پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی به تاریخ دیگری... موکول شود اصلاحات قانون اساسی که طی ماه های گذشته...
کد خبر: ۹۶۸۲۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷


آوریل ۳ اردیبهشت درباره اصلاحات قانون اساسی به دلیل شیوع... این کشور گفت که مهمترین قانون ایمن ماندن از ویروس...
کد خبر: ۹۶۸۱۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


سخنگوی کرملین امروز دوشنبه گفت همه پرسی اصلاح قانون اساسی...
سخنگوی کرملین امروز دوشنبه گفت همه پرسی اصلاح قانون اساسی...
کد خبر: ۹۶۷۶۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴


به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیت های قانونی ذکر... شده در قانون اساسی لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف... شده است این لایحه تغییرات بنیادینی را در قانون قبلی... و قانون قبلی عیان خواهد شد ...
« اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت... هیات دولت ارائه کرد اصل ۱۱۳ قانون اساسی برای رییس... ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه... بعد از رهبری» و « مسئول اجرای قانون اساسی» نیز...
کد خبر: ۹۶۵۲۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


در خبرگان قانون اساسی و ۱۶ سال مشاور رئیس جمهوری...
کد خبر: ۹۶۵۰۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱


منابع دیپلماتیک سوری از احتمال برگزاری نشست کمیته تدوین قانون... اساسی سوریه پیش از پایان مارس در ژنو خبر دادند...
منابع دیپلماتیک سوری از احتمال برگزاری نشست کمیته تدوین قانون... اساسی سوریه پیش از پایان مارس در ژنو خبر دادند... نشست های کمیته تدوین قانون اساسی سوریه پیش از پایان... کار کمیته قانون اساسی سوریه در این نشست نیز عنوان...
کد خبر: ۹۶۵۰۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقتبس از... مقدمه قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه است حق بر خدمات...
و نسل دوم حقوق بشر نیز در مقدمه قانون اساسی... قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه بودند به تامین اجتماعی توجهی... بر سلامت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی اصل ۲۹... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقتبس از مقدمه قانون...
کد خبر: ۹۶۴۵۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


۸۵ قانون اساسی و آئین نامه داخلی به کمیسیون تلفیق... و بازنشستگان شود طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس می...
کد خبر: ۹۶۲۷۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


کنند که دولت آلبانی وی را به نقض قانون اساسی...
کد خبر: ۹۶۰۳۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (۶)؛
تفسیر قانون مقوله ای مهم در هر نظام حقوقی به... شمار می رود چون قانونگذار علیرغم تلاش بسیار امکان تسلط... به همه مسائل مبتلابه در اجرای قانون را ندارد در... ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قانون عادی...
باید اذعان کرد قانون اساسی ثروت مدون هر جماعت انسانی... نظم درمی آورد و چون قانون اساسی یک کشور حاصل... نیست به گزارش « تابناک» قانون اساسی به عنوان والاترین... الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون...
کد خبر: ۹۶۰۰۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام... طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست... های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین طرح اصلاح... ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با موازین شرع...
کد خبر: ۹۵۹۸۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


انقلاب اسلامی ما انقلاب موازنه ها بود و قانون اساسی... موازنه های اصولی و قانونی و عرفی خلاصه کرد امروزه... از شورای نگهبان در انجام وظایف آن منطبق با قانون... اساسی حمایت می کرد و در عین حال میزان را...
کد خبر: ۹۵۸۸۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۵


نویسندگان و طراحان قانون اساسی ایران یکی از حقوق اثرگذار... در اصل ۵۹ قانون اساسی مورد تاکید قرار داده و... بود که در سال ۱۳۶۸ هم قانونی با نام «... قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای...
کد خبر: ۹۵۸۶۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


و همچنین رعایت ماده ۹ قانون مدنی پذیرفته شده است... به گزارش « تابناک» ماده ۹ قانون مدنی اظهار می... دارد مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت... قانون است در میان قضات و مقامات قضایی هنگام صدور...
کد خبر: ۹۵۸۳۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۲


بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (۵)؛
باید اذعان کرد قانون اساسی ثروت مدون هر جماعت انسانی... به نظم درمی آورد و چون قانون اساسی یک کشور... مردمی نیست به گزارش « تابناک» قانون اساسی به عنوان... قانون مدار پی می ریزد الگویی که قوای اجرایی تقنینی...
کد خبر: ۹۵۷۴۵۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (۴)؛
از تعرض تقسیم شده است قوانین اساسی مختلف نیز به...
باید اذعان کرد قانون اساسی ثروت مدون هر جماعت انسانی... به نظم درمی آورد و چون قانون اساسی یک کشور... مردمی نیست به گزارش « تابناک» قانون اساسی به عنوان... قانون مدار پی می ریزد الگویی که قوای اجرایی تقنینی...
کد خبر: ۹۵۶۸۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


بازخوانی اصول قانون اساسی درباره قانونگذاری در کشور (۳)
قانون اساسی پذیرفته است که در مسائل بسیار مهم اقتصادی... اصل ۵۹ قانون اساسی یک اصل مترقی محسوب می شود... ولی سوال اساسی این است که درمورد چه موضوعاتی و...
باید اذعان کرد قانون اساسی ثروت مدون هر جماعت انسانی... به نظم درمی آورد و چون قانون اساسی یک کشور... مردمی نیست به گزارش « تابناک» قانون اساسی به عنوان... قانون مدار پی می ریزد الگویی که قوای اجرایی تقنینی...
کد خبر: ۹۵۶۳۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (۲)
بیشتر مردم مجلس را نهاد قانونگذاری می شناسند اما رکن... قانونگذاری در آن نیست برای اعمال وظیفه نظارت مجلس شورای...
باید اذعان کرد قانون اساسی ثروت مدون هر جماعت انسانی... به نظم درمی آورد و چون قانون اساسی یک کشور... مردمی ندارد به گزارش « تابناک» قانون اساسی به عنوان... قانون مدار پی می ریزد الگویی که قوای اجرایی تقنینی...
کد خبر: ۹۵۵۴۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv