بازدید ۲۵۴۴
تعداد نماد‌های عرضه اولیه شده در سال جاری تا به امروز به ۱۳ نماد رسید. بازدهی نماد‌های عرضه اولیه شده در سال جاری چگونه بوده است؟
کد خبر: ۱۰۷۸۳۶۲
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۰ 25 September 2021

به گزارش بورس تابناک، بازار در سال جدید بعد از یک صعود دوباره شرایط چندان مساعدی را نداشت و بیشتر نماد‌ها دوباره در اصلاح قیمتی قرار گرفته اند، اما امروز بعد از مدت‌ها شاخص کل روند صعودی در پیش گرفت و بیشترین رشد بورس در سال ۱۴۰۰ را با افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی رقم زد، به هر صورت اصلاحات قیمتی به نماد‌های عرضه اولیه شده در سال جاری نیز رسیده است. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا به امروز ۱۳ عرضه اولیه در بازار سرمایه انجام شده است. عرضه اولیه‌های سال ۱۴۰۰ با عرضه سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان کلید خورد و در ادامه عرضه اولیه شرکت های تولید و توسعه سرب روی ایرانیان، شرکت صنعت غذایی کورش، شرکت لیزینگ کارآفرین، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری و محصولات کاغذی لطیف و ... را شاهد بودیم، میزان بازدهی این عرضه اولیه‌ها تا امروز مورخه ۳ مهرماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

فگستر و بازدهی ۱۱۲ درصدی 

 ۷۵ میلیون سهم فگستر  در ۲۲ اردیبهشت برای ‏عرضه اولیه در نظر گرفته شده بود که در جریان آن هر سهم این شرکت در نماد معاملاتی «فگستر» ۶۱۷۹ ریال قیمت خورد و به هر کد حداکثر ۲۹ سهم فگستر رسید، بعد از گذشت ۵ ماه با رسیدن به قیمت ۱۳۱۰۹ ریال، بازدهی ۱۱۲ درصدی را داشته است.

فتوسا و بازدهی ۷۳ درصدی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) در نماد معاملاتی «فتوسا» در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه عرضه اولیه شد و به هر کد حداکثر ۲۸ سهم فتوسا اختصاص یافت و ۷۸۴۲ ریال قیمت خورد، فتوسا با توجه به قیمت پایانی ۱۳۶۴۴ در پایان معاملات امروز بازدهی ۷۳ درصدی را داشته است.

غکوروش و بازدهی ۵۳ درصدی 

عرضه اولیه غکورش به عنوان سومین عرضه اولیه سال جاری  ۵ خرداد ۱۴۰۰ انجام شد و به هر نفر ۷۴ سهم رسید و به قیمت هر سهم ۲۹۹۵۰ ریال در بورس تهران کشف قیمت و معامله شد. «غکوروش» که زمان بازگشایی با  ۲۹۹۵۰ ریال قیمت خورد امروز  به ۴۵۹۸۰ ریال رسید و تا امروز ۵۳ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است.


ولکار و بازدهی ۸۷ درصدی

در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ چهارمین عرضه اولیه امسال انجام شد.  در این عرضه اولیه به هر کد ۵۱ سهم در سقف قیمت ۲۲۰۰ ریال اختصاص یافت. «ولکار» که زمان بازگشایی ۲۲۰۰ ریال قیمت خورد امروز را با قیمت ۴۱۳۲ ریال به پایان رساند و تا به امروز ۸۷ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است.

ومدیر و بازدهی ۶۳ درصدی

عرضه اولیه ومدیر به عنوان پنجمین عرضه اولیه سال جاری ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ انجام شد. در این عرضه اولیه تعداد ۳۶۸ سهم به هر کد معاملاتی اختصاص یافت. قیمت هر سهم ۲۹۹۰ ریال در بورس تهران کشف و معامله شد
«ومدیر» که زمان بازگشایی با ۲۹۹۰ ریال قیمت خورد امروز به ۴۸۹۲ ریال رسید و تا امروز ۶۳ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است.


لطیف و بازدهی ۳۷ درصدی

عرضه اولیه لطیف به عنوان ششمین عرضه اولیه سال جاری  ۲ تیر ۱۴۰۰ انجام شد. در این عرضه اولیه به هر کد معاملاتی که در عرضه اولیه لطیف شرکت کرده بودند حداکثر ۱۰ سهم در حداکثر قیمت ۳۲۵۰ تومانی تعلق یافت.
«لطیف» که زمان بازگشایی با ۳۲۵۰۰ ریال قیمت خورد و امروز به ۴۴۵۲۹ ریال رسید و تا امروز ۳۷ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است.

سپید و بازدهی ۱۷۸ درصدی

عرضه اولیه سپید به عنوان هفتمین عرضه اولیه سال جاری  ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ انجام شد. در این عرضه اولیه به هر کد معاملاتی که در عرضه اولیه سپید شرکت کرده بودند حداکثر ۱۵۰ سهم در حداکثر قیمت ۲۱۰۰  تومانی تعلق یافت.
«سپید» که زمان بازگشایی با ۲۱۰۰۰ ریال قیمت خورد و امروز به ۵۸۵۵۰ ریال رسید و تا امروز ۱۷۸ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است

وهامون و بازدهی ۹۳ درصدی

عرضه اولیه وهامون به عنوان هشتمین عرضه اولیه سال جاری  ۶ مردادماه ۱۴۰۰ انجام شد. در این عرضه اولیه به هر کد معاملاتی که در عرضه اولیه وهامون شرکت کرده بودند حداکثر ۱۶۱ سهم در حداکثر قیمت ۱۹۰  تومانی تعلق یافت.
«وهامون» که زمان بازگشایی با ۱۹۰۲ ریال قیمت خورد و امروز به ۳۶۷۹ ریال رسید و تا امروز ۹۳ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است


مدیریت و بازدهی ۱۰۱ درصدی

عرضه اولیه مدیریت به عنوان نهمین عرضه اولیه سال جاری ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ انجام شد. در این عرضه اولیه به هر کد معاملاتی که در عرضه اولیه مدیریت شرکت کرده بودند حداکثر ۷۶ سهم در حداکثر قیمت ۵۰۲ تومانی تعلق یافت.
«مدیریت» که زمان بازگشایی با ۵۰۲۳ ریال قیمت خورد و امروز به ۱۰۱۱۴ ریال رسید و تا امروز ۱۰۱ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است

کیمیاتک و بازدهی ۵۴ درصدی

عرضه اولیه کیمیاتک به عنوان دهمین عرضه اولیه سال جاری ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰ انجام شد و از عرضه آن هنوز یک ماه نگذشته است. در این عرضه اولیه به هر کد معاملاتی که در عرضه اولیه کیمیاتک شرکت کرده بودند حداکثر ۷۲ سهم در حداکثر قیمت ۲۳۰۰ تومانی تعلق یافت.
«کیمیاتک» که زمان بازگشایی با ۲۳۰۰۰ ریال قیمت خورد و امروز به ۳۵۶۲۰ ریال رسید و تا امروز ۵۴ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است

فجهان و بازدهی ۲۱ درصدی

عرضه اولیه فجهان به عنوان یازدهمین عرضه اولیه سال جاری ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰ انجام شد. در این عرضه اولیه به هر کد معاملاتی که در عرضه اولیه فجهان شرکت کرده بودند حداکثر ۱۴۵۲ سهم در حداکثر قیمت ۵۵۰ تومانی تعلق یافت.
«فجهان» که زمان بازگشایی با ۵۵۰۰ ریال قیمت خورد و امروز به ۳۵۶۲۰ ریال رسید و تا امروز ۲۱ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است

فسبزوار و بازدهی ۱۹ درصدی

عرضه اولیه فسبزوار به عنوان دوازدهمین عرضه اولیه سال جاری ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ انجام شد. در این عرضه اولیه به هر کد معاملاتی که در عرضه اولیه فسبزوار شرکت کرده بودند حداکثر ۱۴۵۲ سهم در حداکثر قیمت ۳۱۲۵ تومانی تعلق یافت.
«فسبزوار» که زمان بازگشایی با ۳۱۲۵۰ ریال قیمت خورد و امروز به ۳۷۳۴۰ ریال رسید و تا امروز ۱۹ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است

توسن و بازدهی ۲۱ درصدی

عرضه اولیه توسن به عنوان سیزدهمین عرضه اولیه سال جاری ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ انجام شد. در این عرضه اولیه به هر کد معاملاتی که در عرضه اولیه توسن شرکت کرده بودند حداکثر ۵۰ سهم در حداکثر قیمت ۷۶۳ تومانی تعلق یافت.
«توسن» که زمان بازگشایی با ۷۶۳۰ ریال قیمت خورد و امروز به ۱۰۰۴۷ ریال رسید و تا امروز ۳۱ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است

نماد "سپید" که در ۲۳ تیرماه عرضه اولیه شد با ۱۷۸ درصد بالاترین بازدهی را در بین عرضه اولیه‌های که برای عموم مردم در سال ۱۴۰۰ انجام شده، داشته است. در این مدت عرضه اولیه‌های دیگری نیز مانند "حافرین" و "شکام" نیز داشته ایم که به دلیل این که فقط به صندوق‌ها عرضه شدند در لیست حضور ندارند.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران هفته وحدت طرح جهش تولید مسکن عابدین خرم