بازدید ۲۰۰۲
۱
94 شرکت بورسی و فرابورسی از شناسایی سود خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۰۲۹۱
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸ 21 October 2020

به گزارش بورس تابناک، 94 شرکت از شناسایی سود خبر داد.

 1. «خفولا» در گزارش 6 ماهه با سود های غیرعملیاتی به عدد  1123 ریالی به ازای هر سهم رسیده است .
 2. «خفناور» 6 ماهه به زیان 50  ریالی به ازای هر سهم رسیده است.
 3. «ختوقا» در 6ماهه 27 ریال سود محقق کرده است که عمده آن از محل سود فروش سرمایه گذاری هاست.
 4. کشت و صنعت جوين «جوین» در 12 ماهه 847 ریال سود محقق کرده است
 5. «وبصادر» در 6 ماهه به ازای هر سهم 289 ریال محقق کرده است این عدد در مدت مشابه سال  قبل 3 ریال بود و کل سود  سال قبل 14 ریال .در سهم بانک از درآمدهای مشاع که  به نوعی سود عملیاتی بانک هاست، «وبصادر» رشد 249 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را دارد و در 3 ماهه  دوم پیشرفت خوبی کرده است . مبادلات ارزی در 6ماهه 975 میلیارد تومان زیان درج شده و سایر درامد ها نقش بسزایی درروند سود سازی دارد  .
 6. پکویر در ۹ماهه با عدد خوب ۱۴۹۰ میلیارد ریالی در سود عملیاتی مواجه بود. 6ماهه  538 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت.   6 ماهه 258 میلیارد ریال سود خالص و 119  ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود ۹ماهه سود خالص ۹۶۴ میلیارد ریال بود .
 7. تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده «کباده» در 6ماهه به سود 1331 ریالی رسیده که کمی از مدت مشابه سال  قبل بیشتر است.
 8. «وپویا» حسابرسی شده  6ماهه به سود 1275 ریالی رسیده است.
 9. «فپنتا» در 6 ماهه تلفیقی 38856 ریال سود محقق کرده . در سود اصلی این عدد  1324 ریال است. سهم  3ماهه  721 ریال محقق کرده بود  و 49 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت در 6 ماهه  سود عملیاتی به 88 میلیارد ریال رسیده است . سود تلفیقی جالبی را  فپنتا دارد.
 10. «شگل» در 9 ماهه 1339  ریال سود محقق کرده است  .  6 ماهه  885 ریال سود محقق کرده در 3ماهه  386 ریال محقق کرده بود. سهم در 3ماهه  488 میلیارد ریال سود عملیاتی و 385 میلیارد ریال سود خالص داشت . در 6 ماهه این عدد 1104 میلیارد ریال سود عملیاتی و 6ماهه 885 میلیارد ریال سود خالص دارد. 9 ماهه 1697 میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص 1339  میلیارد ریال است.
 11. «سصوفی» در 6 ماهه  686 ریال بوده و شرایط خوبی دارد .  3 ماهه 223 ریال سود محقق کرده است که رشد خوبی داشت. سهم در3 ماهه  316 میلیارد ریال سود عملیاتی و 245 میلیارد ریال سود خالص دارد در 6 ماهه 800 میلیارد ریال سود عملیاتی و 755 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 12. «سرود» در 6 ماهه 762 و در 3ماهه 266 ریال سود محقق کرده است. سهم  3 ماهه به سود عملیاتی 269 و سود خالص 215 میلیارد ریالی رسیده است در 6 ماهه  سود عملیاتی 717 و سود خالص 616 میلیارد ریال بود و پیشرفت خوبی درسود عملیاتی داشته است.
 13. «قاسم» در گزارش 6 ماهه  583 ریال سود هرسهم داشته است   3 ماهه به سود 470  ریالی رسیده بود. سهم در3 ماهه  277 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1372 میلیارد ریال سود خالص داشت در 6 ماهه 685 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1705 میلیارد ریال سود خالص دارد پیشرفت خوبی در سود عملیاتی داشته ولی سود غیرعملیاتی برای 3 ماهه اول است.
 14. «سمایه» در 6 ماهه 9480 ریال زیان محقق کرده است . زیان انباشته شرکت 307 هزار میلیارد ریال است. تنها نکته خاص سرمایه این است که وضعیت زیان دهی شرکت اندکی شتابش کمتر شد.
 15. «پلاسک» هم  به اندک سودی رسیده و 3 ریال سود در 6 ماهه محقق کرده است.
 16. «غدام»  در 6 ماهه به سود  350  ریالی به ازای هر سهم  رسیده بود و 9 ماهه 809 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است.
 17. «ساروم» در 6 ماهه  1711 ریال سود محقق کرده است  سهم  3ماهه  732 ریال محقق کرده بود.سهم 3ماهه 1109 میلیارد ریال فروش ، 585 میلیارد ریال سود عملیاتی و 512 میلیارد ریال سود خالص دارد.6 ماهه  سود عملیاتی به 1355 میلیارد ریال رسیده و سود خالص 1197 میلیارد ریال است گزارش خوبی برای ساروم بوده است.
 18. «فسازان» رشد سود خوبی داشته 6 ماهه 1208 ریال سود داشته و این در حالی است  که در 3ماهه 400  ریال محقق کرد. سهم 3 ماهه  281 میلیارد ریال سود عملیاتی  239 میلیارد ریال سود خالص داشته 6 ماهه  سود عملیاتی 841 و سود خالص 725 میلیارد ریال بوده است.
 19. «هرمز» 6 ماهه  847  ریال سود محقق کرده است  3ماهه  167 ریال محقق کرده بود  و گزارش بسیار خوبی داشت. سهم 3ماهه 5033 میلیارد ریال سود عملیاتی و 4174 میلیارد ریال سود خالص دارد در 6 ماهه  سود عملیاتی 23920 و سود خالص 21186 میلیارد ریال است و البته  7392 میلیارد ریال سود تسعیر ارز دارد.
 20. «وپست» در 6 ماهه  690 ریال سود تلفیقی و 647  ریال سود اصلی داشته  است که مدت مشابه قبل این عدد 18 ریال زیان بود.
 21. «قثابت» در 12ماهه تلفیقی 140 ریال زیان و در سود اصلی 229 ریال زیان محقق کرده است.
 22. «سپيد» ماکيان شرکتی است که در فرابورس پذیرفته شده و امید نامه اش منتشر شده و حالا قصد  دارد به  بازار بیاید سهم این دوره 6 ماهه خوب نبوده و فقط 88 ریال سود محقق کرد.
 23. «فالوم» و فروش انواع هادی‌های متناسب با درخواست خریدار شرکت اسسکو به مبلغ 431 میلیارد ریال.
 24. «وبشهر» را باید 12ماهه دید ولی در هر صورت 6ماهه  366 ریال سود محقق کرده است کخ مدت مشابه سال قبل این عدد  20 ریال بود.
 25. «وبملت» در 6 ماهه  335 ریال سود محقق کرده است  که 351% از مدت مشابه بیشتر است سهم  ۴۵,۳۱۵,۲۶۸ میلیون ریال  سهم بانک از درآمدهای مشاع و ۱۲۱,۰۷۱,۹۹۸ میلیون ریال درامد مبادلات ارزی دارد.
 26. «وکادو»  در 3 ماهه 3ریال سود محقق کرده است.
 27. «لپیام» 9 ماهه  159  ریال سود محقق کرده است که در حد و حدود  سال قبل بود.
 28. «شستان» 6 ماهه  5 ریال سود محقق کرده است.
 29. «شستا» در 3 ماهه  553 ریال سود محقق کرده است.
 30. «پلوله» در 6 ماهه کمی سرعت زیان  دهی را کنترل کرده و 316 ریال زیان محقق کرده و در 3 ماهه نیز 223 ریال زیان داشت. سهم توضیح داده است فقدان سرمایه در گردش مشتریان دولتی ( شرکت های آبفای شهری و روستایی و سازمانهای جهاد کشاورزی ) ، کاهش قابل ملاحظه مناقصات و همچنین حضور رقبا در مناقصات موجود با مبالغ غیر منطقی و پایین در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹و همچنین عدم شناسایی تعدیلات به دلیل عدم تحقق آن ، منجر به کاهش میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.
 31. «نطرین» در 6 ماهه  95 ریال سود محقق کرده و نسبت به سال قبل نصف شده است سال قبل 101 میلیارد ریال و امسال 52 میلیارد ریال سود خالص داشته است.
 32. «غسالم» در 6 ماهه  38  ریال سود محقق کرده است.
 33. مرغ اجداد زربال از زیر مجموعه های  «زکوثر» در 6 ماهه سال  قبل 787 و 6 ماهه امسال نصف ان  یعنی 354 میلیارد  ریال سود خالص داشت.
 34. «وهور» فروش سهام شرکت گهر انرژی سیرجان  و شناسایی سود 7024 میلیارد ریالی.
 35. «فرآور» در 6 ماهه  315 ریال سود محقق کرده است مدت مشابه نیز به همین شکل بوده است.
 36. «وملت» 59 ریال سود در 9 ماهه محقق کرده است.
 37. کرازی در6 ماهه  806 ریال سود تلفیقی و در سود اصلی 801 ریال سود محقق کرده است. 3 ماهه  در سود تلفیقی 244 ریال و در سود اصلی 248 ریال محقق کرده است. سهم 3 ماهه  355 میلیارد ریال سود عملیاتی و 298 میلیارد ریال سود خالص داشت. در 6 ماهه  سود عملیاتی 959 و سود خالص 960 میلیارد ریال است.
 38. گزارش خاص «نوری» سهمی که 3 ماهه  2453 ریال محقق کرده  بود در 6 ماهه  به تحقق سود  14820  ریالی رسیده است. نوری در 3 ماهه  2543 ریال سود محقق کرده است . سود عملیاتی 4862 میلیارد ریال و سود خالص با کمک اقلام متفرقه 3683 میلیارد ریال در جمع به  7630 میلیارد ریال رسیده است. در 6 ماهه 41436 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و رشد خاصی کرده است . 1500 میلیارد تومان  تسعیر ارز دارد  . سود خالص 44460 میلیارد ریال شده است
 39. «سیمرغ» در 9 ماهه  454 ریال محقق کرده است . در 6 ماهه  272 ریال سود محقق کرده است  مدت مشابه  9 ماهه قبل 62  ریال بوده و کل سود سال قبل 353  ریال بوده است.
 40. «شلیا» در 12ماهه  1098 ریال سود محقق کرده است. با توجه به صدور برگ قطعی مالیاتی برای دوره مالیاتی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۶و۳۱/۰۵/۱۳۹۷وهمچنین برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای ۹۶و۹۷ و صدور برگ مطالبه سازمان تامین اجتماعی جهت مابه التفاوت بیمه سخت و زیان آور یکی از پرسنل بازنشسته بین سالهای ۱۳۸۲تا۱۳۹۷در طی دوره مورد گزارش اثرات ناشی از این تعدیلات در حساب سود وزیان انباشته منعکس و حسابهای مالیات پرداختنی و سایر حسابهای پرداختنی اثرات مذکور منعکس گردید.
 41. گزارش افق کوروش واقعا جالب بوده سهمی که سال  قبل در6  ماهه 1881  میلیارد  ریال سود عملیاتی داشت در 6 ماهه امسال به 3443  میلیارد ریال رسید و در سود خالص با کمک  سود های متفرقه درامد  سرمایه  گذاری ها که  6964  میلیارد ریال بوده  به 9799  میلیارد ریال سود خالص در 6 ماهه  رسید. 3 ماهه  با  سرمایه  جدید  1540  ریال محقق کرده بود  6 ماهه این عدد 3266 ریال بوده است.
 42. «خفنر» در 6 ماهه  116 ریال سود محقق کرده است.
 43. «وگردش» در 6ماهه  106 ریال سود محقق کرده است در مدت مشابه سال  قبل این عدد  زیان بود.
 44. «کمرجان» در 9 ماهه  793 ریال سود محقق کرده است. سهم  3 ماهه 153 ریال  و 6 ماهه  405 ریال سود محقق کرده است.
 45. «گشان» در مجمع از 11410 ریال 1141 ریال تقسیم کرد.
 46. «خکرمان» هم در 6 ماهه 22 ریال محقق کرده است.
 47. «توریل» با درامد  سرمایه گذاری ها متحول شد. 6 ماهه  650 ریال  سود محقق کرده است. سهمی که 508 ریال در 3 ماهه  سود محقق کرده و 1400  میلیارد ریال ان  غیرعملیاتی است در 3 ماهه  289 میلیارد ریال  سود عملیاتی و 1626 میلیارد ریال سود خالص داشت در 6 ماهه  سود عملیاتی 742 میلیارد ریال  و سود خالص 2080 میلیارد ریال است و رشد خوبی کرده است  گزارش خوبی از نظر عملیاتی داشته است.
 48. گزارش خوب از «کویر» سهم در 6ماهه  2178 ریال سود محقق کرده است. در 6 ماهه  2178 ریال محقق کرده و عدد خوبی داشت سهمی که  3 ماهه  599  ریال محقق کرد و پیشرفت  بالایی داشت. سهم در 3ماهه 2600  میلیارد ریال سود عملیاتی و 2156 میلیارد ریال سود  خالص دارد.در 6 ماهه 7772 میلیاردریال سود عملیاتی و 7839 میلیارد ریال سود خالص دارد  . گزارش خوبی است.
 49. «غاذر» در 3 ماهه به تحقق سود  587 ریالی رسیده است  که از 43 میلیارد ریال سود خالص حدود  17 میلیارد ریال غیرعملیاتی است.در 6 ماهه  949 ریال سود داشته که 63 میلیارد ریال آن سود عملیاتی بوده است و به سود خالص 71 میلیارد ریالی رسیده است.
 50. «شتران» در 6 ماهه با  سرمایه جدید  348  ریال محقق کرده است  سهم  در شفاف سازی های قبل در 5 ماهه  20425 میلیارد ریال ، در 3 ماهه  13328 و در 6 ماهه 26066 میلیارد ریال سود محقق کرده است.  نکته جالب در گزارش «شتران»  تا 5 ماهه  سود ناخالص محقق شده  5517 میلیارد ریال بوده در 6 ماهه و در یک ماه اخر این عدد  به  7028 میلیارد ریال رسیده و رشد خوبی در یک ماه اخیر داشت.
 51. «فولاژ» در یک گزارش خوب 944 ریال سود در 6 ماهه محقق کرده است. در 6 ماهه 944 و در 3ماهه  331 ریال محقق کرده است. سهم در 3 ماهه  2522 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1985 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه 6883 میلیارد ریال سود عملیاتی و 5664 میلیارد ریال سود خالص دارد  . گزارش خوبی است که هنوز سود غیرعملیاتی در ان  لحاظ نشده است.
 52. سرمایه گذاری پردیس «پردیس» در 9ماهه  1282 ریال سود محقق کرده است.
 53. «ونفت» در 9ماهه 318  ریال سود محقق کرده است.
 54. «ومهان» 6ماهه 1446 ریال سود محقق کرده است.
 55. «پتایر» در 6 ماه  به ازای هر سهم  3526 ریال سود محقق کرده است  که 173% از مدت مشابه قبل بیشتر است.
 56. «کفپارس»: سال مالی شرکت منتهی به آذر است. این شرکت در نه ماهه نخست سال جاری حدود ۱ میلیارد تومان (معادل ۱۰ تومان به ازای هر  سهم) سود خالص شناسایی کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این شرکت حدود ۵ میلیارد تومان زیان ساخته بود. این شرکت در تابستان حدود ۲۴.۹ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فصل گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت از روند با ثباتی برخوردار نیست. در این فصل حدود ۲۷ درصد گزارش شده است که نسبت به فصل گذشته ۱۳ درصد افت کرده است. در نتیجه این شرکت در این فصل حدود ۲۱۳ میلیون تومان سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سود ۱.۹ میلیارد تومانی فصل گذشته افت شدیدی را تجربه کرده است. با وجود گزارش فصلی نامناسب ساختار مالی شرکت در کل رو به بهبود است. قیمت سهم ۱۷،۳۰۰ تومان است و در سه ماه گذشته متوقف بوده است.
 57. «وسپه» در 9 ماهه به ازای هر سهم 1120  ریال سود محقق کرده است.
 58. «وتوسم» در 9ماهه  2628  ریال سود محقق کرده است.
 59. «ارفع» در 6 ماهه با  سرمایه جدید  769 ریال سود محقق کرده است  در 3 ماهه با  سرمایه جدید 372 ریال محقق کرده بود. در 6 ماهه 11911 میلیارد ریال سود عملیاتی و 9229 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 60. «سیدکو»  در 6 ماهه  554 ریال سود محقق کرده است که مدت مشابه قبل این عدد 68 ریال بوده است.
 61. «فایرا»: در 6 ماهه  1360  ریال سود محقق کرده است  در حالی که  3 ماهه  160  ریال محقق کرده بود. سهم  3ماهه با فروش 9683 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 1106 و سود خالص 830 میلیارد ریالی مواجه شده در 6 ماهه  سود عملیاتی به 8318 و سود خالص 7069 میلیارد ریال بود و گزارش خوبی را  راهی کدال کرده است.
 62. «وغدیر» را  باید در 12ماهه دید ولی در هر صورت 9 ماهه  314 ریال سود محقق کرده است.
 63. «دامین» در 6ماهه 516 و  3 ماهه  214 ریال سود محقق کرده بود   در 3 ماهه  سهم 432 میلیارد ریال سود عملیاتی و 289 میلیارد ریال سود خالص دارد .در 6 ماهه  سود عملیاتی 1006 و سود خالص 697 میلیارد ریال بود که کمی هزینه مالی بیشتر شد
 64. «مادیرا» در سه ماهه اول 170 ریال و در سه ماهه دوم با رشد 387 درصدی 828 ریال سود به ازای هر سهم ساخت. این شرکت در دوره شش ماهه در مجموع 998 ریال سود به ازای هر سهم ساخته که نسبت به مدت مشابه سال قبل سود خالص شرکت 91 درصد رشد داشته است. انصافا «مادیرا» هم شرایط جالبی داشته و 998 ریال سود در 6 ماهه  محقق کرده است وحدود  دوبرابر مدت مشابه سال قبل سود داشته است. سهم 3 ماهه 170 ریال محقق کرد.سهم 3 ماهه 688 میلیارد ریال سود عملیاتی و 543 میلیارد ریال سود خالص داشت 6 ماهه سود عملیاتی با  یک جهش 3466 و سود خالص 3194 میلیارد ریال است
 65. «دفرا» در 6 ماهه  870 ریال سود محقق کرده است  . سهم  6 ماهه خوبی داشت چرا که 222 ریال به ازای هرسهم در 3 ماهه سود محقق کرده است . 3 ماهه 199 میلیارد ریال سود عملیاتی 155 میلیارد ریال سود خالص دارد. 6 ماهه 782 میلیارد ریال سود عملیاتی . 609 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 66. «ولراز» در 6 ماهه  112 ریال  زیان محقق کرده است.
 67. «ونیرو»  در 6 ماهه  320  ریال سود محقق کرده است این عدد در مدت مشابه سال  قبل 3 ریال بود.
 68. «دالبر» در 6 ماهه 1091 ریال سود محقق کرده است. 3 ماهه  282 ریال محقق کرده است. در 3 ماهه  فروش 1713 و سود عملیاتی 745 میلیارد ریالی سود خالص 524  میلیارد ریالی را داشت. 6 ماهه 2056 میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص 2029 میلیارد ریال بوده است.
 69. «وخارزم»  در مجمع 50 ریال تقسیم کرد.
 70. «ساراب» در 6 ماهه  598  ریال سود محقق کرده و  6 ماهه 645 میلیارد ریال سود عملیاتی و 753 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 71. «سفانو»  در 3 ماهه  682 ریال سود محقق کرده است .6 ماهه نیز این عدد 1601 ریال است. سهم  287 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و 341 میلیارد ریال سود خالص. در 6 ماهه نیز سود عملیاتی به 700 و سود خالص 800 میلیارد ریال رسیده است.
 72. «غبهار» در 6 ماهه 296 ریال سود محقق کرده است.
 73. «سخاش» در 6 ماهه  2930 ریال محقق کرده سهمی که در  3 ماهه 1038 ریال سود محقق کرده بود. سهم در 3 ماهه   119 میلیارد ریال سود عملیاتی و 129 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه  سود عملیاتی 377 و سود خالص 366 میلیارد ریال بود.
 74. «سغرب» در 6 ماهه 734 ریال سود محقق کرده است در 3 ماهه با سود های غیرعملیاتی به تحقق سود  436 ریالی رسیده است. در 3 ماهه  167 میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و 84 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی محقق کرده و به  سود  218 میلیارد ریالی رسیده است. در 6 ماهه  سود عملیاتی 316 میلیارد ریال و سود خالص 366 میلیارد ریال  بوده و نرمال پیش رفت.
 75. «کنور» در بین سنگ آهنی ها جالب بوده  6 ماهه  3287  و 3 ماهه 2267 ریال سود محقق کرده است. در 3 ماهه سود عملیاتی 1798 میلیارد ریال و سود غیرعملیاتی 4947 و در مجموع سود خالص 6656 میلیارد ریال است. در 6 ماهه  سود عملیاتی 3591 میلیارد ریال و سود خالص 9652 میلیارد ریال بوده . رشد خوبی در سود داریم به واسطه سود غیرعملیاتی.
 76. سرمايه گذاري «وآوا» نوين در 6 ماهه 2147  ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است.
 77. «خپارس» در 3 ماهه 134 ریال زیان محقق کرده است  و 6 ماهه  393 ریال سود محقق کرده در 3 ماهه 1715 میلیارد ریال زیان عملیاتی و 1417 میلیارد ریال هزینه مالی دارد  . در 6 ماهه زیان عملیاتی به 5436 میلیارد ریالی رسیده و رشد بالایی در زیان دهی داشته . زیان  8928 میلیارد ریالی را داشته است  .
 78. «دسبحا» با کمک درامد های غیرعملیاتی به سود 186 ریالی رسیده است .
 79. «خدیزل» در 6 ماهه 927 و  3 ماهه 276 ریال سود محقق کرده است در 3 ماهه  سود عملیاتی  319 میلیارد ریال است ولی با تحقق 99 میلیارد ریال درامد سرمایه گذاری ها به سود خالص 275 میلیارد ریالی رسیده است. در 6 ماهه  سود عملیاتی با رشد 1212 میلیارد ریال و سود خالص 962 میلیارد ریال شده است.
 80. «ورفاه» در 6 ماهه 131 ریال سود محقق کرده است
 81. «کپرور» در 6 ماهه 1107 ریال سود داشت سهمی که 3 ماهه  360  ریال محقق کرده . در 3 ماهه کپرور 145 میلیارد ریال سود عملیاتی و با کمک  سود غیرعملیاتی 194 میلیارد ریال سود خالص دارد در 6 ماهه  سود عملیاتی 595 و سود خالص 597 میلیارد ریال است.
 82. «شدوص» در 6 ماهه 604 سود محقق کرده است .  3 ماهه به سود  275 ریالی رسیده است. 3 ماهه  158 میلیارد ریال سود عملیاتی و 130 میلیارد ریال سود خالص دارد. 6 ماهه 352 میلیارد ریال سود عملیاتی 286 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 83. «حکشتی» را باید 12ماهه دید ولی در هر صورت 3 ماه  10  ریال زیان محقق کرده است.
 84. سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر «ثعتما» در 6ماهه به ازای هر سهم 2925 ریال سود محقق کرده است
 85. «ثمسکن» در 9 ماهه 253 ریال سود محقق کرده است مدت مشابه این عدد  19 ریال است
 86. «دسانکو» این شرکت در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۸ میلیارد تومان (معادل۲۱ تومان به ازای هر  سهم) سود خالص شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹۹ درصد رشد داشته است. این شرکت در تابستان حدود ۱۱۸ میلیارد تومان فروش داشته که بهترین فروش فصلی شرکت محسوب می شود. حاشیه سود ناخالص شرکت با ۱۱ درصد کاهش نسبت به فصل گذشته، به ۳۶ درصد رسیده است. در نتیجه این شرکت در این فصل حدود ۱۲.۲ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که بهترین عملکرد فصلی شرکت محسوب می شود. قیمت سهم ۱،۷۷۴ تومان است و در سه ماه گذشته ۴۵ درصد افت داشته است.
 87. «شپترو» همچنان در مدار زیان است 6ماهه 285  و 3 ماهه نیز 45 ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرده بود
 88. «وصنا» در 9 ماهه  1633 ریال سود محقق کرده است مدت مشابه قبل این عدد 372 ریال بوده است
 89. «شرنگی» در 6 ماهه 6764 ریال سود محقق کرده است.
 90. «حفاری» در 6ماهه  1503 ریال سود محقق کرده است که بیش از هزار میلیارد تومان درامد تسعیر دارد و عمده درامد  و سود خالص 7832 میلیارد ریالی ناشی از همین امر است . سهم  در 6 ماهه 840 میلیارد ریال سود ناخالص دارد.
 91. «غپینو» 30 ریال به ازای هر سهم در 3 ماهه محقق کرده بود در 6 ماهه 97 ریال محقق کرده است.
 92. «خکمک» در 6 ماهه  به  سود 3ریالی رسیده است.
 93. «وحکمت» در 6 ماهه 118 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه قبل که 20 ریال بوده رشد خوبی داشته است.
 94. «کحافظ» در6 ماهه 266 ریال سود محقق کرد. سهم 3 ماهه امسال به 55 میلیارد ریال سود رسیده در نهایت 38 ریال به ازای هر سهم محقق کرد. در 6 ماهه سود عملیاتی با رشد 192 و با کمک سود غیرعملیاتی 390 میلیارد ریال سود خالص داشت.

منبع:دنیای بورس

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۲:۳۵
باوجودتبلیغات شبانه روزی وحمایت های همه جانبه رسانه ای منجلمه تیترننمودن اخبار سقوط های سهمگین بورس امروز نیزشاخص کل روندنزولی داشت و باشکست سطح مقاومتی هم اکنون در استانه سقوط به کانال یک میلیون وسیصدهزار واحدی است
صفهای فروش بسیارمتراکم هستند
روندنزولی دلار نیز باوجودبمباران شدید تبلیغاتی متوقف شده وهم اکنون درکانال ۲۸۰۰۰ واحدی قراردادرد وسکه نیز دوباره به کانال ۱۴میلیون بازگشت
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران ولی الله سیف احمد عراقچی هفته وحدت
آخرین اخبار