در مورد انکار در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۱۱۶۷۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

کد خبر: ۱۱۶۰۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

کد خبر: ۱۱۵۳۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

کد خبر: ۱۱۴۹۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

کد خبر: ۱۱۴۶۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

کد خبر: ۱۱۱۹۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

کد خبر: ۱۱۱۷۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

کد خبر: ۱۱۰۵۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

کد خبر: ۱۰۹۵۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

کد خبر: ۱۰۸۸۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

کد خبر: ۱۰۸۳۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

کد خبر: ۱۰۷۷۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

کد خبر: ۱۰۷۷۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

کد خبر: ۱۰۶۵۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

کد خبر: ۱۰۵۳۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

کد خبر: ۱۰۵۲۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

کد خبر: ۱۰۴۸۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضا نمی‎کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل، امضا گرفته است و بعدا فرد در دادگاه به راحتی می‎گوید امضای من نیست و انکار می‎کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضا‌های قبلی شخص انکار کننده در اسناد مسلم‎الصدورش، این انکار را تایید می‎کند.
کد خبر: ۱۰۳۹۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

کد خبر: ۱۰۳۷۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد خبر: ۱۰۳۶۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵