در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده‌است. در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده‌است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده‌است. هر چند که در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ نمایندگان مجلس این نهاد را «مجلس شورای اسلامی» نامگذاری کردند. هم‌اینک در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس (با رئیس مجلس) ۲۹۰ نفر است و ریاست این دوره از مجلس به عهده علی اردشیر لاریجانی است.

نتیجه تصویری برای مجلس + تابناک

 

دوره نمایندگی


دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دور قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.

 

تعداد نمایندگان


شمار نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائی و نظایرآن حداكثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می كنند. محدودة حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می كند. 

 

رسمیت یافتن مجلس


پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آئین نامة مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آئین نامة داخلی و موافقت دو سوم حاضران لازم است.

 

سوگند یاد کردن نمایندگان 


نمایندگان باید در نخستین جلسة مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد.
نمایندگانی كه در جلسة نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه ای كه حضور پیدا می كنند مراسم سوگند را به جای آورند.

 

انتخابات مجلس در صورت وقوع جنگ


در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخاب نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

نتیجه تصویری برای مجلس + تابناک

لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس


مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامة رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسة غیرعلنی تشكیل می شود. مصوبات جلسة غیرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

 

شرایط تصویب قوانین مجلس


مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نودوششم آمده برعهدة شورای نگهبان است.

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می كنند نیست.

 

ممنوعیت واگذاری اختیار نمایندگی


سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند ، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامة سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های ذیربط واگذار كند و یا اجازة تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرای اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

 

در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

نگاهی به مصوبات مجلس در هفتمین روز بررسی جزییات بودجه سال ۱۴۰۲
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ، راس ساعت ۸ و ۳۶ دقیقه با حضور ۲۲۰ نفر از نمایندگان آغاز شد. قبل از این جلسه یک جلسه غیرعلنی برگزار شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه پرداختند
کد خبر: ۱۱۶۶۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرای آموزش و پرورش، نیرو، نفت و اقتصاد در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد.
کد خبر: ۱۱۶۶۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۱

نگاهی به مصوبات مجلس در ششمین روز بررسی جزییات بودجه سال ۱۴۰۲
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (پنجشنبه، ۱۱ اسفند ماه) به ریاست قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ، راس ساعت ۸  و ۱۷ دقیقه و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه پرداختند.
کد خبر: ۱۱۶۶۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۱

نگاهی به مصوبات مجلس در پنجمین روز بررسی جزییات بودجه سال ۱۴۰۲
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، 10 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ، راس ساعت 8 و 10 دقیقه با حضور بیش از دوسوم نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه پرداختند
کد خبر: ۱۱۶۶۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در خصوص مسئله مسمومیت دانش‌آموزان دختر در قم، بروجرد و چند شهر دیگر، عنوان کرد: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته از جانب نمایندگان و اعزام گروهی از نمایندگان مجلس به قم، و نتیجه آزمایش‌های انجام شده مشخص شد که گاز ان.2 (N2) در سم  منتشر شده در مدارس وجود داشته است.
کد خبر: ۱۱۶۵۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

نگاهی به مصوبات مجلس در چهارمین روز بررسی جزییات بودجه سال ۱۴۰۲
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۷ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ، راس ساعت ۸ و ۸ دقیقه با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه پرداختند.
کد خبر: ۱۱۶۵۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

نگاهی به مصوبات مجلس در سومین روز بررسی جزییات بودجه سال ۱۴۰۲
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۷ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ، راس ساعت ۸ و ۱۲ دقیقه با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه پرداختند.
کد خبر: ۱۱۶۵۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

گویا برخی از این نمایندگان مهم و تاثیرگذار در مجلس ، تشکیل «جمعیت»ها یا «مجمع«هایی که اکثرا عنوان های مردم پایه دارند و ورود به فعالیت های انتخاباتی را راهکاری بهتر ارزیابی می کنند، بدون توجه به اوضاع حاکم بر کشور و دوره ای که در حال گذران آن هستیم، سعی دارند منافع و نیازهای جناحی و شخصی خود را برآورده نمایند.
کد خبر: ۱۱۶۵۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

مصوبات دومین روز بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۷ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ، راس ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه با حضور ۲۱۲ نماینده آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه پرداختند.
کد خبر: ۱۱۶۵۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

نگاهی به مصوبات مجلس در نخستین روز بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۲
صبح امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ، راس ساعت ۱۰  و با حضور ۲۳۴ نماینده آغاز شد. در این روز نمایندگان مجلس در ۳ شیفت صبح، عصر و شب جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ را در بخش درآمدی تا تبصره ۶ بررسی نمودند.
کد خبر: ۱۱۶۵۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

آقای رئیس‌جمهور می‌تواند با حضور در این جلسه شنونده صحبت‌ها و نظرات نمایندگان باشد. این مساله از این جهت حائز است که در حال حاضر یکی از دغدغه‌هایی که ما داریم این است که صحبت‌هایی که درخصوص سیاست‌های ارزی به آقای رئیس‌جمهور منتقل می‌شود به نوعی باشد که کامل و جامع الاطراف نباشد و شاید دیدگاه‌های متنوع و متفاوت را به اطلاع آقای رئیس جمهور نرسانند.
کد خبر: ۱۱۶۵۱۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

نگاهی به مصوبات وتذکرات امروز بهارستان نشینان
نمایندگان مردم در خانه ملت، با تکیه بر ابزار نظارتی خود در نشست امروز، استنکاف و نقض قانون عوامل اجرایی در حادثه فروریزش ساختمان متروپل را بررسی و پرونده متخلفان را به قوه قضاییه ارسال کردند.
کد خبر: ۱۱۶۴۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت:‌ شرکت در راهپیمایی مقابله با تلاش دشمنان برای درهم‌شکستن اتحاد ملت است.
کد خبر: ۱۱۶۳۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۱

نگاهی به مصوبات و تذکرات امروز بهارستان نشینان؛
نمایندگان مردم در مجلس، با بررسی مجدد «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» ایرادات شورای نگهبان به این طرح را برطرف و در ادامه عملکرد دولت در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را بررسی کردند.
کد خبر: ۱۱۶۳۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

نگاهی به مصوبات و تذکرات امروز بهارستان نشینان؛
وکلای ملت در نشست امروز صحن مجلس ضمن تعیین نرخ مالیات بر انتقال دارایی‌ها و ساز و کار محاسبه سنوات خدمتی کارکنان نیروهای مسلح پس از دوره نمایندگی، از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای عفو جمع کثیری از متهمان اغتشاشات اخیر قدردانی کردند.
کد خبر: ۱۱۶۲۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

روز گذشته، برخی بر اساس برداشتی که از مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی داشتند، ادعا کردند که براساس این مصوبه، همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، در حالی که این برداشت بر اساس آنچه از مصوبه منتشر شده خلاف واقع بوده است.
کد خبر: ۱۱۶۲۲۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

نگاهی به مصوبات و تذکرات امروز بهارستان نشینان؛
در نشست نظارتی امروز مجلس، وزرای نفت و صمت برای پاسخ به پرسش های نمایندگان در مورد نقش موثر نقص فنی خودرو در تصادفات جاده‌ای و عدم مدیریت مصرف گاز و تشکیل صف‌های طویل حضور یافتند و سرانجام دو نماینده مشروط از پاسخ‌های اوجی و فاطمی امین قانع شدند.
کد خبر: ۱۱۶۲۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

کد خبر: ۱۱۶۲۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

نگاهی به مصوبات و تذکرات امروز بهارستان نشینان؛
نمایندگان مجلس که از ابتدای دوره یازدهم قوه مقننه به دنبال اصلاح و تغییر در چارچوب انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند، امروز فرصتی فراهم شد تا این موضوع در صحن علنی رقم بخورد تا در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی مردم با شرایطی بهتر وکلای خود را راهی بهارستان کنند.
کد خبر: ۱۱۶۱۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

تاج قول VAR داد، باشگاه‌ها کمک ویژه خواستند
کد خبر: ۱۱۶۱۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ