ریتم

برچسب: ریتم
ریتم؛
کد خبر: ۸۸۲۳۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


ریتم؛
قطعات خاصی را اجرا کرده که ریتم و ترکیب صدای...
کد خبر: ۸۸۲۲۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


ریتم؛
کد خبر: ۸۸۱۱۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


ریتم؛
کد خبر: ۸۸۱۰۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


ریتم؛
کد خبر: ۸۸۰۹۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


ریتم؛
کد خبر: ۸۸۰۹۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


ریتم؛
کد خبر: ۸۸۰۸۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


ریتم؛
ترکیب سازهای مختلف نواهای متفاوتی را در ریتم های مختلف...
کد خبر: ۸۸۰۸۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


ریتم؛
کد خبر: ۸۸۰۶۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


ریتم؛
کد خبر: ۸۸۰۶۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


ریتم؛
ریتم و ترکیب صدای متفاوت نسبت به آنچه تاکنون شنیده...
کد خبر: ۸۸۰۵۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


ریتم؛
کد خبر: ۸۸۰۵۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


ریتم؛
کد خبر: ۸۷۹۹۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


ریتم؛
شان گنجانده شده قطعات خاصی را اجرا کرده که ریتم...
کد خبر: ۸۷۹۹۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


ریتم؛
کد خبر: ۸۷۹۶۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲


ریتم؛
کد خبر: ۸۷۹۶۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲


ریتم؛
کد خبر: ۸۷۹۴۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


ریتم؛
کد خبر: ۸۷۹۴۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


ریتم؛
کد خبر: ۸۷۹۳۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


ریتم؛
کد خبر: ۸۷۹۱۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv