در مورد بارندگی شدید در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۷۲۳۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

کد خبر: ۷۲۲۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

کد خبر: ۷۲۲۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

کد خبر: ۷۲۲۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

کد خبر: ۷۲۰۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

کد خبر: ۷۲۰۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

کد خبر: ۷۱۸۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

کد خبر: ۷۱۷۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

کد خبر: ۷۱۶۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

کد خبر: ۷۱۳۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

کد خبر: ۷۰۹۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

کد خبر: ۶۸۶۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

کد خبر: ۶۸۵۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

کد خبر: ۶۸۴۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

کد خبر: ۶۸۰۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

کد خبر: ۶۷۹۲۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۳

بارندگی شدید یک هفته اخیر در فسا موجب طغیان رودخانه ها، خسارت به برخی خانه ها و مزارع کشاورزی به ویژه در روستای سنان شد.
کد خبر: ۶۶۹۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

کد خبر: ۶۶۸۴۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

کد خبر: ۶۶۸۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹

کد خبر: ۶۶۸۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹