فلسفه یونان

برچسب: فلسفه یونان
را در رشتۀ فلسفه غرب شروع کرد و از دانشگاه... که من یکی دو تا درس فلسفه گرفتم و دیدم... همین دلیل تغییر رشته دادم و فلسفه خواندم بنابراین رشتۀ... فلسفه را بعد از ورود به دانشگاه پیدا کردم بعد...
کد خبر: ۹۱۴۴۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv