بازدید ۵۹۰۳
صهیونیست ها همواره به حضور کشاورزان و دامداران لبنانی در نزدیک خطوط مرزی معترض و آنها و اعضای خانواده شان را بارها از درون چادرها و از محل کشت و زرع ربوده و بعداز ساعت ها بازجویی آزاد کرده اند.
کد خبر: ۳۹۸۱۴۵
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۹ 05 May 2014
مردم جنوب لبنان می گویند که صهیونیست ها امروز از سایه خودشان هم می ترسند، دامدارها، کشاورزان و تردد دیگر مردم عادی هم در نزدیکی مرزها آنها را نگران می کند و با کمترین شکی بلافاصله مثل مور و ملخ در منطقه حاضر می شوند.

«حسن شیث» بخشدار شهر « کفرکلا» به ایرنا گفت: ترس صهیونیست ها از شهروندان لبنانی از آنجا ناشی می شود که آنها خوب می دانند تمام مردم جنوب لبنان نه تنها مقاوم بوده بلکه پشتیبان مقاومت و چشم همیشه بیدار آن هستند.

کفرکلا لفظی سریانی و مرکب از کفر( روستا) و کلا(عروس) و به همین دلیل مردم محلی از آن به عنوان شهرک عروس نام می برند.

کفرکلا در 96 کیلومتری بیروت پایتخت لبنان ودر جنوب شرقی استان جنوب لبنان و فرمانداری مرجعیون و درقلب کوههای « العویذی» واقع است و درآن سوی سیم های خاردار شهرک های مرزی صهیونیست نشین قراردارد.

موقعیت جغرافیایی این شهرک لبنانی بسیار مهم است و صهیونیست های اشغالگر هنگام تجاوز به لبنان از آن به عنوان دروازه ورود به لبنان استفاده کرده اند.

صهیونیست ها همواره به حضور کشاورزان و دامداران لبنانی در نزدیک خطوط مرزی معترض و آنها و اعضای خانواده شان را بارها از درون چادرها و از محل کشت و زرع ربوده و بعداز ساعت ها بازجویی آزاد کرده اند.

اخیرا هم به رویش فزاینده علف ها و رشد گیاهان در طول مرزهای با جنوب لبنان معترض شده اند و این شرایط طبیعی هم برای آنها «نگرانی امنیتی» بدنبال داشته است.

صهیونیست ها در طول مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی نگرانی امنیتی احساس می کنند چرا که به باور آنها این امر احتمالا می تواند بستر عملیاتی مناسبی برای مقاومت ایجاد کند.

پایگاه خبری صهیونیستی ˈواللاˈ وابسته به رژیم اشغالگر اخیرا به نقل از منابع امنیتی ارتش صهیونیستی نوشت: رویش گیاهان و علف ها روبه رشد بوده و با تراکم شدید، زمین های موازی با سیم های خاردار در مرز فلسطین اشغالی با لبنان را پوشانده اند که ضمن ایجاد اختلال در جریان برق سیم ها عملیات گشت زنی یگان های مرزی را دچار مشکل کرده است.

این پایگاه صهیونیستی افزود: پوشش گیاهی منطقه فرآیند کنترل مرزها را در مقابل هرگونه اقدامات نیروهای حزب الله بویژه نصب کمین و مین گذاری که شبیه آنچه اخیرا رخ داد، با چالش جدی مواجه کرده است.

ارتش رژیم اشغالگرصهیونیستی بیمناک است که حزب الله بخواهد از پوشش گیاهی در حال توسعه و علف های پرتراکم منطقه نزدیک حصار مرزی با فلسطین اشغالی برای حمله به گشتی های آن، با مین گذاری و نصب کمین بهره برداری کند.

نگرانی صهیونیست ها از گیاهان و علف ها، کشاورزان و دامداران مساله تازه ای نیست، قریب به چهار سال قبل هم ارتش رژیم اشغالگر به بهانه اینکه درختی در نوار مرزی واقع در منطقه «عدسیه» مانع دید سربازان آن و دیده بانی دقیق بر مناطق لبنانی می شود برای قطع آن اقدام کرد.

این اقدام باعث درگیری بین ارتش لبنان با نیروهای رژیم اشغالگر شد که در نهایت به شهادت دو تن از سربازان ارتش لبنان و یک شهروند لبنانی انجامید و در این درگیری همچنین چند نظامی صهیونیست از جمله یک افسر هم زخمی شدند.

امروز بار دیگر نگرانی از پوشش گیاهی به عنوان امتیازی برای مقاومت جهت تهدید دشمن و گشتی های آن در مرزهای فلسطین اشغالی- جنوب لبنان خواب را از چشم فرماندهان ارتش صهیونیستی ربوده است؛ اما چرا این نگرانی الان باید بازگردد؟ چه چیزی حساسیت دشمن صهیونیستی را برانگیخته است؟ چرا باید فرماندهان دشمن تا این اندازه بیمناک شوند؟ پاسخ آن را فقط در قدرت روز افزون مقاومت و وفاداری مردم جنوب به آن می توان یافت.

هراس صهیونیست ها صرفا به همین پوشش گیاهی و علف ها محدود نمی شود، چنین بیم و هراسی نزد سربازان صهیونیست که در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی و جنوب لبنان تردد می کنند ، بخوبی قابل مشاهده است ، گویی از سایه خودشان هم وحشت دارند این را می شود از رفتارهایشان و استفاده از زره پوش های بدون سرنشین بخوبی احساس کرد.

نیروی زمینی ارتش صهیونیستی اخیرا روبه روی کشتزارهای اشغالی «شبعا» پنج تن از جمله دو چوپان و سه زن لبنانی را توقیف و بعد از ساعاتی آزاد کرد.

گفته شد دشمن از چوپانان ربوده شده پیرامون مینی که اخیرا در حین عبور گشتی های صهیونیستی منفجرشد، بازجویی کرده اند.

مردم منطقه می گویند، دشمن صهیونیستی برای ازبین بردن گیاهان و علف های مناطق مرزی حتی با سوزاندن آنها از طریق افشاندن مواد نفتی آتش زا ناتوان مانده است ، چگونه می خواهد در مقابل نیروهای ورزیده مقاومت ایستادگی کند.

بخشدار کفرکلا به خبرنگار ایرنا گفت: امروز معادله دقیقا معکوس شده است، دشمنی که زمانی ما را می ترساند حالا دیگر نه تنها از ما می ترسد که از سایه خود هم ازبیم این که مبادا رزمنده مقاومت در تعقیب او می باشد هراسان است.

شیث افزود: بدون شک سیاست تهدید دشمن علیه دامداران و کشاورزان لبنانی شهرک کفرکلا برگرفته از ترس و نگرانی و همچین ماهیت سلطه جویانه آن است.

وی اضافه کرد: دشمن صهیونیستی دائما تلاش می کند تا فضایی از تنش و نگرانی در مرزهای لبنان ایجاد کند برای اینکه می خواهد کشاورزان و دامداران لبنانی خانه ها و آبادی و شهرک هایشان را ترک کنند تا آنها هم بر منابع آبی منطقه دست درازی کنند و هم امنیت خود را افزایش دهند.

بخشدار کفرکلا برحق دامداران و کشاورزان لبنانی در بهره وری از زمین های خود و کشت وجب به وجب خاک آن با وجود چسبیدگی به حصارهای مرزی پوشیده از سیم های خاردار تاکید کرد.

شیث خاطرشنان کرد: رفتارهای تهدید آمیز ارتش دشمن صهیونیستی هیچ اثری برعزم مردم لبنان و بویژه کشاورزان و دامداران این منطقه ندارد و آنها زمین ها و املاکشان را بویژه اینکه در سایه مقاومت قرار دارند، ترک نمی کنند.

شهردار کفرکلا هم به خبرنگار ایرنا گفت: دشمن صهیونیستی از زمانی که ترس در وجودش رخنه کرده دیگر به اقدام نظامی علیه منطقه و مردم آن هم نمی اندیشد چرا که بخوبی دریافت چنین اقدامی به قیمت از دست رفتن امنیت و جان نیروهای نظامی آن تمام می شود.

« نجیب حلاوی» با تاکید به اینکه« اقدامات تهدید آمیزدشمن هرگز نمی تواند در دل فرزندان مقاومت رعب بیآفریند»،، افزود: تهدید کشاورزان و دامداران ناشی از وحشت و عجزی است که دشمن در مواجهه با نیروهای مقاومت و افزایش قدرت و حضور آن در مرزهای لبنان احساس می کند و برای همین بیمی دائمی از امنیت متزلزل خود دارد.

دو تن از کشاورزان لبنانی که هنگام کار بر روی زمین هایشان با ناسزا و تهدید و شلیک هوایی دشمن صهیونیستی روبه رو شده بودند به خبرنگار ایرنا گفتند: چنین اقدامات و حرکت هایی ما را نمی ترساند می دانیم از سر پوچی و ناتوانی است.

«محمود حسین الحاج سرحان »و « رضا فقیه» افزودند: اینها نشان می دهد دشمن نه تنها از مردم لبنان که ازسنگ و درخت هم واهمه دارد و برای همین ابایی ندارد از اینکه به بهانه ی تامین دیده بانی بهتر به دشمنی با درختان هم مبادرت ورزد غافل از اینکه اینگونه رفتارها با وجود استقامت ما و حضور سلحشورانه مقاومت فایده ای برای آنها نخواهد داشت.

سرحان و فقیه تاکید کردند: هرچقدرهم دشمن صدایش را بلندتر کند و یا بر تعدادش بیافزاید ما کشاورزان و دامداران منطقه مقاوم تر و مصمم تر برای حضور در زمین هایمان خواهیم شد و دست از کار وتلاش برنمی داریم.
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
المپیک 2020 توکیو کرونای دلتا موج پنجم کرونا تنفیذ حکم ریاست جمهوری ارشا اقدسی محمدرضا گرایی