بازدید 1192268

سهم ارث زن پس از مرگ شوهر

براساس ماده 861 قانون مدني زن پس از مرگ همسرش ارث مي‌برد به شرط اين كه در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده 880 قانون مدني مي‌گويد: «اگر زن كه وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.»
کد خبر: ۲۱۶۲۸۱
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱ 14 April 2019
براساس ماده 861 قانون مدني زن پس از مرگ همسرش ارث مي‌برد به شرط اين كه در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده 880 قانون مدني مي‌گويد: «اگر زن كه وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.»

اگر شوهر در زمان فوت هيچ فرزند يا نوه‌اي از همسرش يا از همسران قبلي نداشته باشد، زن از اموال مرد يك چهارم ارث مي‌‌برد. در غير اين صورت يك هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.
 

پيشتر، زن به استناد ماده 946 قانون مدني فقط از اموال منقول (هر چيزي كه از شوهر باقي مانده بود) ارث مي‌برد و در اموال غيرمنقول (ساختمان و زمين) سهمي به او نمي‌رسيد. اما پس از 70 سال مجلس هشتم ماده قانوني را تصويب كرد كه براساس آن زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، يك هشتم از اموال منقول، يك هشتم ديگر نيز از قيمت اموال غيرمنقول از جمله عرصه و عيان - ساختمان و زمين - ارث خواهد برد.

در صورتي كه مرد هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زن يك چهارم از اموال منقول، همه اموال خواهد بود. همچنين از فروش اموال غيرمنقول يعني عرصه و عيان - ساختمان و زمين - به ميزان يك چهارم سهم خواهد برد.
 

ارث مرد دارای چهار زن عقد دائم


ماده 942 قانون مدني مي‌گويد: «اگر مردي داراي دو يا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، يك هشتم از اموالش بين زنان به طور مساوي تقسيم خواهد شد.البته به اين نكته مهم نيز بايد توجه داشت، دو زن كه يكي از آنها فرزندي ندارد اما زن دوم دو دختر و يك پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن كه فرزندي از شوهر متوفي نداشته است، ولي به علت وجود فرزندان همسر دوم نصف يك هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.»ماده 843 قانون مدني به وصيت‌كننده اجازه داده كه فقط تا ثلث اموالش را وصيت كند. اگر وصيت فرد متوفي بيش از اين مقدار باشد بايد ورثه در خصوص بقيه اموال اجازه دهند. يعني اگر خانه‌اي كه از سوي شوهر متوفي براي همسرش وصيت شده از نظر قيمتي بيش از يك سوم اموال او نباشد وصيتنامه صحيح است. در غير اين صورت بايد ورثه درباره بقيه ثلث اموال اجازه دهند.

براساس ماده 940 زني كه عقد دائم مرد متوفي بوده ارث مي‌برد و اگر زني كه در عقد موقت مرد بوده ارث نخواهد برد.در ماده 943 قانون آمده است: «اگر مرد، زن خود را به صورت رجعي (طلاقي كه به طور معمول انجام مي‌يابد) طلاق داده باشد و در زمان عده فوت كرده باشد زن از اموال شوهر ارث مي‌برد.
 

 قانون جدید سهم الارث زن از شوهر خود

براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد به شرط این که در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌‌برد. در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

پیشتر، زن به استناد ماده ۹۴۶ قانون مدنی فقط از اموال منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و در اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید. اما پس از ۷۰ سال مجلس هشتم ماده قانونی را تصویب کرد که براساس آن زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول، یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و عیان – ساختمان و زمین – ارث خواهد برد.

وضعیت ارث مرد دارای چند زن و بدون فرزند

در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از اموال منقول، همه اموال خواهد بود. همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و عیان – ساختمان و زمین – به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.

ماده ۹۴۲ قانون مدنی می‌گوید: «اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از اموالش بین زنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد.البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت، دو زن که یکی از آنها فرزندی ندارد اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، ولی به علت وجود فرزندان همسر دوم نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.»ماده ۸۴۳ قانون مدنی به وصیت‌کننده اجازه داده که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند. اگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیتنامه صحیح است. در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.

قسمت دوم 

مطابق قوانین ومقررات ایران هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری به شرط اینکه در زمان مرگ پیمان زناشویی وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمی باشد از او ارث می برد . استثنائاتی در این مورد وجود دارد که از بحث خارج است .
در خصوص احکام ارث زن و شوهر ، سه تفاوت عمده در قانون مدنی ایران به چشم می خورد و زوجین به شرح زیر از یکدیگر ارث می برند :

۱ ـ میزان ارث شوهر دو برابر زن است . یعنی شوهر در صورت نبود فرزند نصف دارایی زن را به ارث می برد و در صورتی که اولاد داشته باشد یک چهارم از ترکه زن ارث می برد در حالی که زن یک چهارم از ترکه زن ارث می برد در حالی که زن یک چهارم از اموال مرد را درصورت نداشتن فرزند و با وجود اولاد یک هشتم را به ارث می برد .

۲ ـ در صورتی که شوهر تنها ارث زن باشد ، تمام ترکه زن میراث اوست ولی زنی که تنها وارث شوهرش است همان یک چهارم را ارث می برد و بقیه جزء اموال دولت خواهد بود .

۳ـ شوهر از تمام اموال زن ارث می برد در حالی که زن از زمین ارث نبرده ، عین بنا و درخت را نمی تواند تملک نماید و تنها سهم خود را از بهای آنها به ارث می برد . ( تغییر پیدا کرد ) در گذشته احکام ارث به جهت شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانه ی خود ، تا حدی پاسخگوی نیازهای اقتصادی زنان پس از فوت شوهرانشان بود .به عنوان نمونه در خانواده های پرجمعیت گذشته ، سهم زن با خویشاوندان نسبی در تعادل بود و گاه بیشتر از سهم فرزندان می شد ، زمین و عرصه بنا ، ارزش اقتصادی چندانی نداشته و بنا ، درخت و چاه ارکان اصلی دارایی به شمار می رفت که زن از آنها ارث می برد . اما ، امروزه تحولات اقتصادی ، اخلاقی و خواست های اجتماعی ، ضرورت هایی را ایجاب نموده که اخلاق عمومی ، سازمان های بین المللی و حقوق بشر نیز از آن حمایت می کنند و چنین نابرابری هایی را نمی پذیرند .

تفاوت سهم زن و شوهر از ارث برگرفته از آیه ی ۱۱ سوره ی نساء می باشد . بنابراین امکان تغییر آن در نظام حقوقی اسلامی با توجه به قانون اساسی وجود ندارد . اما با تمهیدات فرعی می توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد یا برابر نمود . شوهر می تواند یک سوم ماترک خود یا کمتر از آن را به سود همسرش وصیت کند . یا در زمانی که زنده است . مثلاً آپارتمان متعلق به خود را به نام همسرش نماید .

اما به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده حق منافع آن را تا زمانی که خود زنده است برای خودش نگه دارد یا حق انتفاع از ملکی را تا زمانی که همسرش زنده است به او ببخشد و به این ترتیب در برقراری عدالت در خانواده کوشش نماید .

در خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده ۹۴۶ قانون مدنی اعلام می دارد : «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه فقط از اموال ذیل : ۱ ـ از اموال منقوله ، از هر قبیل که باشد . ۲ ـ از ابنیه و اشجار و ماده ی ۹۴۷ قانون مذکور در تکمیل محدودیت ارث زن بیان می دارد : « زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و … » .

به این ترتیب زن از زمین و بهای آن ارث نمی برد و معادل قیمت بنای احداثی در آن یا درختان ، به اندازه ی سهم خود شریک است . و در صورتی که بها از سوی وارثان پرداخت نشود او می تواند به تجویز ماده ی ۹۴۸ قانون مدنی حق خود را از عین بنا و درختان استیفاء نماید .

اجرای این مواد مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد نموده است . در روستاها تنها دارایی با ارزش همسران همان زمین زراعی می باشد و خانه روستایی ارزش چندانی ندارد که مطابق قانون زن از این زمین زراعی ارث نمی برد .

پس از زلزله بم ، که تمامی ساختمان ها خراب شدند و درختان از بین رفتند ، آنچه باقی ماند ، زمین بود که چون زنان از آن ارث نمی بردند بسیاری نتوانستند سرپناهی برای خود تهیه کنند و در نتیجه سربار دیگران شدند .

در شهرها گاه در زمینی با ارزش اقتصادی بالا ، تنها یک ساختمان کلنگی وجود دارد که ارزش چندانی نداشته و نمی تواند پاسخگوی حتی ابتدایی ترین نیاز زن پس از مرگ همسرش باشد .

بروز تمامی این معضلات ، سبب گردید که با توجه به اینکه در قرآن مجید که مهمترین منبع حقوق اسلامی است قید و استثنایی در خصوص اینکه زن می تواند از تمام ترکه شوهر ارث برد وجود ندارد .

ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی به جهت تبعیت از یکی از اقوال مختلفی که فقیهان در خصوص میراث زوجه بیان داشته اند وضع گردیده و قول های دیگری نیز در فقه امامیه هست که امکان تبعیت از آن وجود دارد ، در جهت متعادل نمودن این نابرابری ها طرحی به مجلس ششم برای اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پی آن زن می توانست از همه اموال شوهر ارث برد .

اما این طرح در سال ۸۳ از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت . در پی فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمین هم ارث می برد ، مجدداً این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی دوره هفتم قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۸۷/۱۱/۶ ، مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح و ماده ۹۴۷ قانون مدنی حذف گردید که این قانون از فروردین ماه ۱۳۸۸ لازم الاجرا گردیده است . ماده ی ۹۴۶ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد .

ارث زوجی که هیچ فرزندی ندارند

در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می باشد . ماده ی ۹۴۸ ـ هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند . به این ترتیب زن از بهای زمین نیز ارث می برد و در صورتی که وارث بهای آن را به وی پرداخت ننماید می تواند ازعین اموال استیفاء حق نماید . هر چند که اصلاح این مواد تمامی مشکلات بانوان را در زمینه ی ارث حل نماید و نابرابری های دیگری نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتی جهت برخورداری زنان از اموال همسرانشان است .

به خصوص در مورد زنان روستایی که پس از سال ها تلاش و کار در مدیریت خانواده و به ثمر رساندن زمین های کشاورزی می توانند از اموال غیر منقول همسرشان پس از مرگ وی ارث برندطرح ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بحث داغ مجلس هفتم در ماه های آخر کاری خود شده بود و تصویب نهایی آن بنا به دلایلی مسکوت مانده بود، بالاخره دیروز با اکثریت آرا به تصویب نهایی مجلس هشتم رسید. نمایندگان مجلس هشتم تصویب کردند زنان از یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرند و به این ترتیب بحثی که از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتیجه رسید.

بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر در ماه های آخر کار مجلس ششم مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث رای داده بود تا زنان از اموال غیرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند.

تا پیش از این و طبق قانون مدنی ایران زنان فقط به میزان یک هشتم و آن هم از اعیانی(درخت و منزل) ارث می بردند و هیچ سهمی از عرصه(زمین) نداشتند. وقتی در ماه های پایان کار مجلس هفتم بار دیگر مساله ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر توسط برخی از زنان مجلس مطرح شد، زنان مجلس ششم ترجیح دادند درباره لایحه مسکوت مانده در شورای نگهبان سکوت کنند تا شاید سریع تر و به دور از جریانات سیاسی این قانون به نفع زنان تغییر کند. بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح شد که زنان نماینده مجلس در دیدار با مقام معظم رهبری، مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان را مطرح کرده بودند و ایشان نظر مساعد خود مبنی بر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند.

در روزهای پایانی آذرماه سال گذشته که برای اولین بار در مجلس هفتم بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول در مجلس مطرح شد، نمایندگان با ۱۱۴رای موافق و ۳۳رای مخالف به یک فوریت طرح نحوه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول همسر رای دادند، هرچند طراحان و موافقان این طرح، تلاش داشتند این طرح را با قید دو فوریت به تصویب برسانند اما طرح اختلاف نظر بین فقها در مورد ارث زنان در مجلس باعث شد برخی از نمایندگان از دادن رای به دو فوریت این طرح خودداری کنند و به این ترتیب یک فوریت این طرح با اختلاف چهار رای به تصویب برسد.

موج اظهارنظرها و مخالفت برخی مراجع تقلید با تصویب این طرح در مجلس باعث شد تا این بار نفیسه فیاض بخش عضو فراکسیون زنان مجلس، در بهمن ماه سال گذشته در استفساریه یی از برخی مراجع تقلید و مقام معظم رهبری به پاسخ برسد و بدین ترتیب زنان مجلس تلاش کردند با تغییر ادبیات این لایحه، مجدداً طرح ارث بری زنان به صورت دو فوریتی و پس از پایان بررسی بودجه سال ۷۸به مجلس ارائه شود.

مقام رهبری در آخرین فتوای خود در پاسخ به سوالی درباره میزان ارث بری زوجه از اموال غیرمنقول، گفته بودند: « زن در صورت فرزنددار بودن شوهر، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورت نداشتن فرزند حتی از همسر دیگر سهم او یک چهارم می باشد.» هرچند انتظار می رفت با گشوده شدن راه تغییر قانون ارث با جدیت بیشتری در مجلس هفتم پیگیری شود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری و در ماه آخر کاری به بررسی خارج از نوبت طرح تغییر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر رای ندادند.

هرچند نفیسه فیاض بخش اعتقاد داشت: «به استناد ماده ۱۴۸ آیین نامه و به دلیل گذشت سه ماه از اعلام وصول این طرح در کمیسیون قضایی باید این طرح خارج از نوبت در مجلس رسیدگی می شد و احتیاج به رای مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس نبود، اما آقای باهنر نظرشان این بود که باید درباره طرح این موضوع در مجلس رای گیری شود و متاسفانه با اختلاف آرای بسیار کمی مجلس به این موضوع رای نداد و آقای باهنر هم به اعتراض ما در این مورد توجهی نکرد.» با پایان کار مجلس هفتم، ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر بار دیگر در مجلس هشتم مطرح شد.

نمایندگان مجلس هشتم در یکی از جلسات علنی آذرماه امسال به دلیل وجود ابهام، لایحه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را برای انجام تغییراتی به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداندند.

با اصلاح موارد ابهامی، بار دیگر این طرح روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته تصویب کردند:«زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

همچنین در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.» نمایندگان با اصلاح ماده ۹۴۸ مصوب کردند: « هر گاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.» آنان همچنین ماده ۹۴۷ از این قانون را حذف کردند. اصلاحیه قانون ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر با ۱۶۹ رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر و با استناد به فتاوی مقام رهبری و دیگر فقها و مراجع تقلید به تصویب رسید تا بدین ترتیب قانون ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بعد از تدوین آن در سال ۱۳۱۱ همچنان بدون تغییر مانده بود، به نفع زنان تغییر کند.

قسمت سوم 

سهم الارث زن متوفی
۱) اگر تنها وارث متوفی زن و فرزند (دختر و پسر) باشند. یک هشتم ترکه به زن او تعلق می گیرد و بقیه بین فرزندان او بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد تقسیم می شود.

۲) اگر تنها وارث متوفی زن و پدر و مادرش باشند. سه دوازدهم ترکه به زنش می رسد. وچهار دوازدهم ترکه به مادرش می رسد و باقی مانده که پنج دوازدهم هست به پدرش می رسد.

۳) اگر متوفی زن و فرزند (دختر و پسر) و پدر و مادر داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را به ارث می برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می شود بطوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.

سهم الارث دختر متوفی

۱) اگر تنها وارث متوفی دختر او باشد همه ترکه به او تعلق می¬گیرد.
۲) اگر تنها وارث متوفی چند دختر باشند همه ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می¬شود.
۳) اگر تنها وارث متوفی پسران و دختران او باشند همه ترکه بین آنها تقسیم می¬شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد. در این مسأله فرقی بین یک یا چند پسر و همچنین یک یا چند دختر نمی¬کند و در هر صورت ترکه باید طوری تقسیم شود که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.
۴) اگر تنها وارث متوفی چند دختر و مادرش باشند. یک ششم ترکه به مادر تعلق می¬گیرد و چهار ششم ترکه بین دختران بطور مساوی تقسیم می¬شود. و یک ششم باقی مانده تقسیم بر پنج می¬شود و یک پنجم آن به مادر و چهار پنجم آن بین دختران بطور مساوی تقسیم می¬شود.
۵) اگر تنها وارث متوفی یک دختر با پدر و مادرش باشد. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و سه ششم به دختر تعلق میگیرد و باقی مانده که یک ششم می¬باشد تقسیم بر پنج می¬شود و یک پنجم آن به پدر و یک پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق می¬گیرد.
۶) اگر تنها وارث متوفی چند دختر با پدر و مادر متوفی باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و بقیه که چهار ششم می¬باشد بین دختران به طور مساوی تقسیم می¬شود.
۷) اگر تنها وارث متوفی فرزند (دختر و پسر) و زنش باشند. یک هشتم ترکه به زن او تعلق می¬گیرد و بقیه بین فرزندان او بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد تقسیم می¬شود.
۸) اگر تنها وارث متوفی دختر و پسر و پدر و مادر متوفی باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم ترکه به مادر و بقیه که چهار ششم می¬باشد بین دختران و پسران تقسیم می¬شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.
۹) اگر متوفی فرزند (دختر و پسر) و زن و پدر و مادر داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را به ارث می¬برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می¬شود به طوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.

سهم الارث مادر متوفی

۱) اگر تنها وارث متوفی مادر او باشد همه ترکه به مادر او تعلق می¬گیرد.
۲) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدر او باشند. یک سوم ترکه به مادر او و دو سوم ترکه به پدرش تعلق می¬گیرد.
۳) اگر تنها وارث متوفی مادر و چند دختر باشد. یک ششم ترکه به مادر تعلق می¬گیرد و چهار ششم ترکه بین دختران بطور مساوی تقسیم می¬شود. و یک ششم باقی مانده تقسیم بر پنج می¬شود و یک پنجم آن به مادر و چهار پنجم آن بین دختران بطور مساوی تقسیم می¬شود.
۴) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با یک دختر باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و سه ششم به دختر تعلق میگیرد و باقی مانده که یک ششم می¬باشد تقسیم بر پنج می¬شود و یک پنجم آن به پدر و یک پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق می¬گیرد.
۵) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با چند دختر باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و بقیه که چهار ششم می¬باشد بین دختران به طور مساوی تقسیم می¬شود.
۶) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدر و زنش باشند. سه دوازدهم ترکه به زنش می¬رسد. و چهار دوازدهم ترکه به مادرش می¬رسد و باقی مانده که پنج دوازدهم هست به پدرش می¬رسد.
۷) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با دختر و پسرش باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم ترکه به مادر و بقیه که چهار ششم می¬باشد بین دختران و پسران تقسیم می¬شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.
۸) اگر متوفی مادر و پدر و زن و فرزند (دختر و پسر) داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را به ارث می¬برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می¬شود به طوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.

«ارث» یکی از موضوع های اجتماعی است که اصول و قواعد پیچیده حقوقی در آن کمتر به چشم می خورد.ارث در لغت به معنی مالی است که از متوفی باقی می ماند و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او انجام می شود. یکی از موارد ارث، نحوه ارث بردن زن از شوهر است.
یک وکیل پایه یک دادگستری دراین باره اظهار داشت: قرآن کریم مقررات ارث را به صراحت بیان کرده و طبق آن سهم وارثان مشخص شده که یکی از آن ها ارث زن از شوهر است.
«محمد خوراشاهی» با اشاره به این که طبق قانون مدنی زنی که زوجه دایمی مرد باشد از او ارث می برد، عنوان کرد: زنی که با مردی به طور موقت ازدواج کرده است از او ارث نمی برد حتی اگر این مورد را در عقد نکاح موقت شرط کرده باشد.

وی ادامه داد: در قرآن کریم به سهم الارث زن از اموال شوهر اشاره شده است که طبق آن اگر شوهر دارای فرزند باشد سهم زن یک هشتم از اموال شوهر است و اگر فرزند نداشته باشد، زن یک چهارم از اموال شوهرش را به ارث می برد. براساس احادیث و روایات زن از اموال غیرمنقول ارث نمی برد و تنها از بهای بنا(ساختمان و ملک) و درختان ارث می برد.وی تصریح کرد: با توجه به تحولات اخیر قانون مدنی ایران در سال ۱۳۸۷ اصلاح ماده ۹۴۶ این قانون سهم ارث زن از شوهر تغییر کرد که طبق این ماده قانونی «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب یاد شده است.»وی با تاکید بر این که این اصلاحیه تحول بزرگی را در مورد سهم الارث زوجه ایجاد کرده و به موارد گفته شده قرآن در مورد ارث نزدیک شده است، گفت: قبل از اصلاح این ماده قانونی، زن برحسب مورد یک هشتم یا یک چهارم از همه اموال منقول ارث می برد اما در مورد اموال غیرمنقول وی از ارث محروم بود و تنها از ساختمان (بناها) و درختان ارث می برد آن هم از قیمت آن ها که محاسبه می شد یک هشتم یا یک چهارم آن به زن تعلق می گرفت.
وی بیان کرد: طبق قانون قبل از اصلاح، اگر فردی دارای هیچ مال منقولی نبود مانند پول نقد، طلا و جواهر و وسیله نقلیه، اما دارای چندین ملک مزروعی بود، به همسرش هیچ ارثی نمی رسید و تنها در صورت داشتن بنا و ساختمان و درخت، زن از قیمت آن ها ارث می برد.وی اضافه کرد: براساس قانون جدید، اگر فردی دارای زمین باشد، زن از قیمت آن ارث می برد که این به نفع زنانی است که همسرانشان دارای اراضی زراعی هستند.

«خوراشاهی» عنوان کرد: طبق تبصره ماده ۹۴۶ اصلاحی قانون جدید، ارث زن در مورد همسرش که پیش از این قانون فوت شده اما اموال وی تقسیم نشده است اجرا می شود براساس این تبصره اگر فردی در سال های قبل فوت کرده اما هنوز اموالش تقسیم نشده است اموالش طبق قانون جدید تقسیم می شود. وی با اشاره به این که زن متوفی می تواند سهم الارث خود را از اموال متوفی (منقول و غیرمنقول) مطالبه کند، گفت: اگر قبل از تصویب این قانون اموال متوفی تقسیم شده باشد، زن نمی تواند تقسیم مجدد آن را براساس قانون جدید بخواهد.منبع: ایران
تور تابستان ۱۴۰۳
آموزشگاه آرایشگری مردانه
خرید چیلر
فریت بار
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۲۷۵
عجيب است شوهر از زن خيلي بيشتر ارث مي برد تا زن از شوهر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
عجيب نيست اطلاعات تو از جهان هستي بسيار كم است
ناشناس
| Australia |
۱۶:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
برای ما که عجیب نیست. قانون ضد زن همین است دیگه/
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
وقتي قانون گذار مرد باشه هيچ تعجبي نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
تامین هزینه های زندگی بر گردن مرده نه زن در هر شرایطی و این زن میره شوهر میکنه و شوهرش باید خرجیشو بده ولی مرد باید دوباره بعد از ازدواج هزینه های بچه های قبلیش و زن دومش رو بده
ناشناس
| United States of America |
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
دقیقا؛
اگه مردی فوت شه و تنها وارثش فقط همسرش باشه؛ نصف اموال به زن میرسه و بقیه به دولت میرسه!
ولی اگه همین مرد زنش فوت کنه؛ همه اموال به مرد میرسه!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
چرا قوانين بازنگري نميشه؟ مگر در عصر جاهليت زندگي ميكنيم؟ چرا وقتي فرزند فوت ميكنه از پدرش هيچي ارث نميبره، اما پدر از فرزند ارث ميبره. بابا والا بخدا اين قوانين براي دوران جاهليت هست
چه قدر ما زنها توي اين مملكت ارج و قرب داريم ها!!! دستتون درد نكنه
پاسخ ها
زهرا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
واقعا ارزش زن تا این حده درسته
ناشناس
| - |
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
قیمت زن را نگفت که شما برزخ شدی مسئله ارث مسئله اقتصادی است و طبیعتا مردها متکفل ان هستند شما لازم نیست هزینه کسی رل بدهی اما بر پسر شما واجب است هزینه زندگی شما را بدهد و.....
ناشناس
| Germany |
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
این ارزشی که اسلام به زن قائل بود اینه،؟
در آلمان در زمان حیاط و پس از مرگ زن مالک نصف کلیه اموا مردش است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
بهتره به زن هیچی ندن درستش اینه
محمد
| Germany |
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
واقعا اسلام فهمید چه موجوداتی هستید.
ناشناس
| - |
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
ناشناس12:37 ، بعد در آلمان مرد قانونا، موظف هست خرج مسكن و خوراك و پوشاك و درمان و ...كليه هزينه هاي متعارف زنش رو بده؟
در آلمان اگه زن تو خونه غذا پخت و لباس شست و از بچه ها نگهداري كرد قانونا ميتونه بابتش حق الزحمه دريافت كنه؟
در آلمان اگه زن به بچه شير داد ميتونه بابتش از مرد درخواست وجه كنه؟
اين ارزشيه كه اسلام براي زن قائله ، زن مثل ملكه ميتونه شاغل نباشه ، هيچ كاري تو خونه و بيرون انجام نده ، حتي اگه به هردليل نخواست به بچه ها شير هم نده و مردش موظفه همه هزينه هاي اونو بپردازه. البته اگه زن در اين امور با شوهرش همراهي كنه و به ميل خودش اين كارها رو بدون مزد انجام بده ، نزد خداوند پاداش و ثواب فراواني داره.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
پس بیشتر مواظب خودتون باشید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
استدلال های جالبی می بینم مثلاً ناشناس 19:06
موقع دیه میگن خانما خوشحال باشید دیه مرد زیاده چون به زن میرسه و زن ردآمدی نداره به فکرش بودن
تو ارث میگن نه زن چون خرج کسی رو نمیده باید کمتر بگیره یکی نیست بگه خوب اگه نتونه دوباره ازدواح کنه یا پسر نداشته باشه تکلیف اون زن بی گناه چیه
این قانون نمی تواند شامل حال زنانی شود که کارمند بودند و شوهرانشان بچه دار نشده اند
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
هم ارث میبرند هم نفقه هم مهریه ... باز هم میگویند چقدر ما بیچاره ایم
این قانون نمی تواند شامل حال زنانی شود که کارمند بودند و شوهرانشان بچه دار نشده اند و تمام درامد زن صرف زندگی و خرید خانه و وسایل زندگیش شده که همه را قانون متعلق به مرد می داند. تکلیف زنان شاغل که شوهرانشان با پول و درامد زنانشان به خانه و زندگی رسیده اند چه می شود. قانون قدیمی که در قران نیز امده برای زمان ما که زنان شاغل هستند به درد نمی خورد و قانون گزاران باید در این باره چاره ای درست بیندیشند.
پاسخ ها
شیعه محمد رسول الله
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
خدمت شما عرض کنم
که بی توجهی به اصول و قوانین همیشه مشگل ساز بوده و هست
از اون جمله میشه به این قوانین اشاره کرد زن لزومی نداره از مال خود در زندگی مشترک هزینه کنه یا زن موظف به شیر دادن فرزند و کارهای خدماتی زندگی مشترک نیست و سایر موارد حقوقی در شرع اسلام در مورد زنان و زندگی مشترک که ای کاش دخترهای ما زمان عقد به جای اینکه دنبال لباس عروس و سفره عقد بگردن دنبالل
آموختن این مطالب میبودنر
مثل دلیل دو برابر بودن دیه مرد نسبت به دیه
زن به این دلیل که اگر مرد از دست رفت زن بتواند با معلق قابل توجه
تری برای ادامه زندگی
ولی زنها همیشه به این قانون شاکی بودن
حالا در مورد کار کردن زن و خرج کردن پول خود در زندگی مشترک
هم داستان همین است
لزومی ندارد زن دست به این کار بزند چون قانون این اجازه را به زن داده
چون تفکیک و جدا کردن این مورد از زندگی یک مرد به منظور پس
گرفت امکان پزیر نیست مگر اینکه مدارک کافی موجود باشه
وقتی در قوانین اشاره شده به این که زن موظف به این موارد مثل کار کردن بیرون از خونه نیست
یعنی اگر انجام داد به میل خود و انتخواب خود انجام میده
حالا از روی محبت یا هرچیزی
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
اگر زن کارکرد اموال باید به نسبت درآمد دوطرف تقسیم گردد بعد هرچه ماند زن طبق شرع ارث می برد
ناشناس
| Germany |
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
زن لزومی ندارد کارکند، شیردهد، یا از درآمد خودخرج زندگی کند،؟ پس بفرمایید وظیفه زن بعنوان شریک زندگی مرد در چیست.؟
ناشناس
| Netherlands |
۲۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
این اشتباه خودتان است .
ناشناس
| Iraq |
۰۶:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
سلام
ناشناس عزیز لطفا در استفاده از افعال دقت کنید تا خدای ناکرده به قرآن، ناخواسته ظلم نکنید.
قانون قدیمی که در قران نیز امده برای زمان ما که زنان شاغل هستند ...". .ممنون
مريم
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
با سلام، زن مي تواند بعد از فوت شوهر مهريه خود را از اموال او طلب نمايد و بعد از كم كردن مهريه همسر مابقي اموال با قانون ارث تقسيم مي شود. ماشاالله تو كشور ما هم كه مهريه ها طوريه كه بچه ها شانس بيارن ته مال و اموال چيزي براشون بمونه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
متاسفانه در دنیا فعلا خیلی چیزها سر جاش نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
بشری که از عقل محدودی برخوردار است چگونه به خود حق می دهد در باره حکم خدا این گونه سخن بگوید؟ نیازهای اساسی بشر از ابتدای زندگی تا کنون یکسان بوده است هر چند نیازهای متغیری هم داشته است. بیان قرآن بر اساس نیازهای اساسی و همیشگی بشر است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
جناب شیعه ی رسول الله فکرمیکنید این که زن می تواند کار نکند و به دست مرد نگاه کند معنی اش این است که حق زن
ضایع نشده است ؟ خوب از این به بعد مردا تو خونه بنشینند ما زنان مکلف به دادن مخارج شویم دیه ما و سهم الارث نیز دو برابر شود.
فکر میکنید رسول خدا اگر بود همچنان همین قوانین را به کار می بست؟!! همانطور که رسول خدا قوانیین روزگار خودش را تغییر داد حتما در این روزگار هم آن را تغییر میداد.
سحر
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
همه میدونیم که حضرت خدیجه س به کار تجارت مشغول و بسیار ثروتمند بودن عجیبه برام شما فکر می کنید قبل از شما زن شاغل وجود نداشت
اگر شوهر درسال1385فوت کرده باشد آیا سهم ارث زن مشمول قانون مصوب جدید است؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
قانون ان موقع مال همون موقع است.مگر دوباره زنده شوند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
بله
. این قانون براس 1370 است
بزرگترین ارزوی من در حال حاضر خبر مرگ شوهرم هست فورا قبل از انکه زن صیغه ایش عقد قانونی کنه
پاسخ ها
عباس
| Germany |
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
مگه میشه
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
بجای آرزوی مرگش یه کم فکرکن ببین چرا شوهرت رفته زن صیغه کرده؟
ببین من خودم یه مردم،اگه آدم زنش دلخواه خودش باشه و باهم دوست باشند هیچ زن دیگه ای به چشمش جذاب نیست
ناشناس
| Germany |
۱۲:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
موقع خواستگاری اگر بجای دل عقل خودتو بیشتر بکار انداخته بودی الان پشیمون نبودی.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
آقای ناشناس آیا به خانم ها متقابلا حق میدید که اگه شوهرشون باب میلشون نبود همسر دیگه در کنار شوهرشون و یا رفیق برای خودشون بگیرند؟ کمی انصاف
خوب چیزیه، هر چیزی که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند م
به ناشناس 13:36
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
آیا شما این حق را برای زن هم قایلید که اگه شوهرش باب میلش نبود چنین کاری را انجام بده
در صورتی که اموال در دست دیگر ورثه باشد بطوری که از آنها اطلاعی نداشته باشند چه باید کرد؟
پاسخ ها
دنیا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
داریم مردهایی رو که ظاهرا با همسرشون خوبن ولی باز خیانت میکنن . خیانت دلیل تراشی نداره که شما میگی ببین چرا شوهرت رفته زن صیغه کرده .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
باید. با سند ثابت کنی از اموال متوفی است. سپس با قوانین امور حسبی درخواست مهریه از وراث کنی سپس که وراث مدیون تشخیص داده شدند. از آنها اموال را بگیری
ماده قانونی مجلس هشتم شماره بدهید
سلام سوالی داشتم ایا یک هشتم بهای سهم ارث زن از اموال غیرمنقول مرد انتقالش بوسیله سند قطعی ممکن است یا باید در هنگام انتقال قطعی ملک اقرار به وصول ثمنیه عرصه واعیان نماید؟باتشکر
سلام..خسته نباشید.
تشکر از زحمات شما...موفق باشید.
التماس دعا.
سهم الرث زن از شزهره فوت شده چیست?(با 9فرزند)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
داره میگه یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم قیمت اموال غیر منقول.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
یک هشتم فقط سهم خودشه و سهم بچه ها جداگونه بهشون میدن
یه خونه 60 متری رو 1/4 کنند یعنی علنا زن را بی خانمان میکنند یا پول پیش خونه مستاجریشو 1/4 کنند با این مبلغ ناچیز دیگه هیچی گیرش نمیاد این مزد زن بدبختیه که سالها با شوهرش زندگی کرده حالا بعد مرگش باید اواره بشه بهتره شان زن در نظر گرفته شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
جالبه که 3/4 ارث به حکومت می رسه خخخخخخخخخ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
به حکومت نمیرسه به ورثه های مرد از جمله مادر پدر و خواهر برادر و بچه های اونا میرسه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
همون دیگه. مثلا همسر من از ازدواج اولش بچه داره که 24 سالشه و سالی یکی دوبار سر میزنه به باباش. من هنوز بعد از 10 سال ازدواج بچه ندارم چون همسرم چند ساله درگیر سرطان و بیماریهای دیگه ست. دور از جونش دور از جونش بلایی سرش بیاد سهم من بدبخت که مهریم هم 10 تا سکه بوده از این سالها حتی مقداری نمیشه که بتونم زندگی کنم. اگر هم الان چیزی بنام من بزنه این سو تفاهم واسه همه پیش میاد که میخوام حق بچشو بخورم.
عالی بود ازلطف شما بسیار ممنون و سپاسگزارم
باسلام من همسر سوم هستم و از شوهرم فرزندي ندارم اما شوهرم از همسر اولش دو پسر دارد اگه همسرم فوت كند با توجه به اينكه من عقد دايم ايشان هستم چقدر ارث مي برم ؟ در ضمن مهريه خودم را مي توانم بعد فوت ايشان از اموالش بردارم؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
قباله ازدواج میبری دفترخانه ای که ثبت شده,اونجا اجراییه میدن برای اداره ثبت اسناد,بعدمیتونی مهریه رو ازرواموالی ک معرفی میکنی برداری
با سلام پدر من سال 79 فوت نمودند ايشان 4 پسر و 3 دختر دارند. همچنين 2 همسر دارند ماترك ايشان چگونه تقسيم ميشود.
پاسخ ها
سپید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
قیمت مالی اموال رو تقسیم بر هشت میکنن؛ حالا یک هشتم اموال میشه سهم اون دو تا زن (یعنی نفری یک شونزدهم بهشون میرسه)
.
.
حالا هفت هشتم باقی مونده رو؛ تقسیم میکنن بر یازده و نفری دو سهم به پسرا میدن و نفری یک سهم به دخترا
.
.
.
سلام میخواستم به پرسم اگر خانمی شوهرش فوت کنه در ساله 1367و در ساله 1368 انحصار وراثه انجام داده باشند ایا زن طبق قانون اصلاحی از زمین کشاورزی سهم میبره یا طبق قانونی سالی که انحصار وراثه شده از زمین کشاورزی یهم نمیبره
ممنون از مطالب خوبتون
ایا زن میتواند تا زمان انحصار وراثت (وقتی که شوهر او از رنی که قبلا طلاق داده ..و یک دختر دارد)از اموال باقی مانده از وی استفاده کند ..مثل منزلی که در ان سکونت داشته اند ‌‌استفاده از گوشی موبایل شوهر و غیره؟
سلام پدرم فوت كرده زن دوم دارد ولي برادرم سهم خودرابه خواهرش فروخته والان زن بابا شكايت كرده بابت مهريه ويك هشتم ودادگاه قيمت گذاشته قيمت پاين ترازقيمت فروخته شده برادرم الان حاظربه قيمتي كه دادگاه گذاشته است نيست مي گويد من فروخته ام تموم شده خواهرم چه كار كندچون موقع فروختن سهم زن دوم رانصف دختر فروخته لطفا راهنمايي كنيد من حالامتوانم مابه التفات پول خودمو ازطربق شكايت بگيرم ممنون
سلام پدرم فوت كرده زن دوم دارد ولي برادرم سهم خودرابه خواهرش فروخته والان زن بابا شكايت كرده بابت مهريه ويك هشتم ودادگاه قيمت گذاشته قيمت پاين ترازقيمت فروخته شده برادرم الان حاظربه قيمتي كه دادگاه گذاشته است نيست مي گويد من فروخته ام تموم شده خواهرم چه كار كندچون موقع فروختن سهم زن دوم رانصف دختر فروخته لطفا راهنمايي كنيد من حالامتوانم مابه التفات پول خودمو ازطربق شكايت بگيرم ممنون
سلام
اگر در دوران نامزدی در اثر حادثه ای شوهر فوت کند آیا از اموال او به زن میرسد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
خودت داری میگی دوران نامزدی!!!! حتی زن صیغه ای هم نوشته ارث نمی برد چه برسه به نامزدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
ای کلک.
ناشناس
| Netherlands |
۲۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
بعد عقددایم نه زمان نامزدی وصیغه.
پدرم ازدواج کرده و360 سکه مهرش کرده ایا بعد از فوت پدر زن میتواند سکه را از اموالش بگیرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
بله میتواند
آیا بعد از مرگه يه شوهره که در عین حالا هیچ بچي نداشته باشد چجوری میباشد
آخه چرا زن باید یک هشتم ببرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
کلی هم که بابت مهریه گیرش میاد. شما خانمها جقدر زیاده خواه هستید؟
ناشناس
| United States of America |
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
کاربر ۱۴:۵۹
پس داری میگی خوبه خانمها مهریه زیاد بگیرن دیگه؟
عقل سلیم چنین نظری داره واقعا؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
نه اینکه مهریه کم میگیرین
سلام درصورتیکه زن شاغل باشد چقدرازاموالشوهربعدازطلاق به ارث میبرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
بعد از طلاق که دیگه زن طرف نیست که در صورت مرگ اون آقا ارثی بهش برسه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
بعد از طلاق میتونه هم مهریه بگیره هم اجرت المثل که بستگی دار چقدر حقوق گرفته وخرج زندگی کرده رو بگیره
سلام اگر زنی عقد دایم باشد ولی هنوز ازدواج نکرده باشد شوهر مرحوم شود از دیه و غرامت و مستمری به چ صورت به زن میرسد?آیا پدر ومادر متوفی هم سهمی دریافت میکنند?
سلام
پدر من یک زن داشته وآن زن فوت می کند واز آن زن فرزند دارد ویک زن دیگر میگرد واز آن زن دو فرزند دارد والان پدر فوت کرده برای تقسیم ارث آن مادرم به چه شکل ارث میبرد وفرزندان دیگر پدرم ازدواج کرده اند ولی ما نه این رو برای ما توضیح دهید ممنون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
اون زنی که زودتر از پدرتون فوت کرده دیگه ارثی نمی بره؛
و اون زنی که در زمان فوت پدرتون زنده بودن ؛ یک هشتم اموال رو به ارث میبرن
.
.
.
ارث فرزندان هم ربطی به مجرد و متاهل بودنشون نداره.
هفت هشتم باقی مونده اموال رو بین بچه ها تقسیم میکنن(به پسرها دو برابر دخترا ارث میرسه)
با سلام ،
مادرم قبل از مرگ پدرم جدا شده بود اما طلاق نگرفته، و پرونده فساد اخلاقی دارد ، حال میشود با توجه به پرونده و شاهد مانع از دریاف ارثیه و مهریه شود؟
اما برای انحصار وراثت مدارکش داده شده ، و ماه دیگر برگه احصار و مالیات بر ارث اماده میشود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
فساد اخلاقی چه ربطی به ارث داره خواهره من
ایا مردی که فوت کرده و از زن اولش بچه دارد و زن ادلش فوت کرده و از زن دوم بچه ندارد از اموال منقول ارث میبرد
ایا اگر اتفاقی برای من بیفتد نامزدم ارث میبرد
پاسخ ها
قراملکی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
زنِ بدون فرزند اگر تنها همسر شوهرش باشد در صورت فوت شوهرش یک چهام از اموالش را ارث می برد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
اگر عقد دایم باشید بله
برادرمن دردوران نامزدی فوت کرده تکلیف مهریه نامزدش چیست؟
پاسخ ها
قراملکی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
اگر بعد از عقد و قبل از دخول فوت کرده باشند نصف مهریه تعلق میگیرد
اگر مردی بخواهد در حال حیات همه ی اموال منقول و غیر منقولش را بعد از فوت به همسرش منتقل کند، چطور ممکن است؟

در صورتی که ملک و خانه سند ندارد و قول نامه ای است.
ممنون
زن وشوهر که با همدیگر رحمت خدا بروند در تصادف وهیچ فرزندی نداشته باشند پدر مادر داشته باشند دیه به انها تعلق بگیرد چطور تقسیم میشود
آیا زنی که خود شاغل است و بیمه دارد از حقوق مستمری شوهر متوفی ارث میبرد یا خیر؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
بله
خواهرم بعد از 34 سال زندگی شوهرش مرده وعقیم بوده حالا آیا خانه به خواهرم ارث می رسد یا. ..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
نه متاسفانه؛
فقط یک چهارم خونه به خواهرتون میرسه
خواهرم بعد از 34 سال زندگی شوهرش مرده وعقیم بوده حالا آیا خانه به خواهرم ارث می رسد یا. ..
پاسخ ها
ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
یک هشتم بهش میرسه
سلام پیرزنی که شوهرش فوت کرده وبچه ای از شوهرش ندارد تکلیفش چیست ؟آیا هم مهریه و هشت یک را می برد؟ یا فقط هشت یک را به ارث می برد. پیرزن زن سوم بوده ودر دوران پیری عقد کرده بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مهریه رو که میبره
اگه اون مرد از زنهای قبلیش طلاق گرفته بوده یا اون زنها مرحوم شده بودن ؛ الان این خانم یک هشتم میبره؛
اگه اون زنها هم دز زمان مرگ مرد همسر قانونیش محسوب میشدن حالا این یک هشتم به تعداد این زنها تقسیم میشه
واقعا قانون مسخره ای هستش
کار کن پا به پا شوهر
اونوقت یک هشتم بهت برسه
واقعا بی انصافیه
پاسخ ها
عبدالحمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
خانم محترم میتونی کار نکنی و مثل خانمها در خونه بشینیم تمام درآمد خانمها از کار کردن مال خودشون است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
عبدالحمید جان شما چرا تو فانتزی های خودتونید، به خدا از این خبرا نیست درآمد خانم کلش میره واسه قسط و ...
اگر شخصی به علت تصادف فوت کند و فرزندی نداشته باشد فقط همسر و مادر داشته باشدبعد از یک چهارم که به همسر و یک ششم که به مادر تعلق میگیرد مابقی دیه چگونه بین انها تقسیم میشود
ولی این واقعا بی انصافیه کاش حداقل 1/2 بود ....
به شخصی که 3000 متر زمین کشاورزی و یک خانه به مساحت 700 متر خانه سرا به مساحت 1700 متر چقدر سهم یک هشتم همسرش می شود .البته همسر اول که مادر بزرگم بودند فوت کردند ایشان همسر دوم هستند
اگر پدر و مادر فوت شده باشند( فوت مادر بعد از پدر) آیا سهم مادر جدا حساب وبین فرزندان تقسیم میشود؟
سهم مادر فقط از اعیان است یا از عرصه و اعیان؟!
برای محاسبه سهم الارث زن از اموال شوهر ابتدا مهریه زن از اموال جدا می شود سپس یک هشتم اموال محاسبه میشود?
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بله
پدرم فوت کرده و انحصار وراثت انجام شده , سهم مادرم یک هشتم مشخص شده , اما تکلیف مهریه اش چه میشود ؟
زن بیشتر زحمت مبکشه تو یه زندگی
مرد بمیر ویک بچه داشته باش مادر مرد نگهداریش بر گردن بگیره زن ازواج مجدد کن میتون برگرد ارث بخواهد
سلام هرچه کار کردم دادم به شوهرم بعد از مرگ او چقدر ارث خواهم برد
سلام برادرم فوت شده فرزندی ندارد همه اموالشو زنش بالا کشیده اموالی که نصف بیشترش مال مابوده که دراختیار برادرم چطوری میتونیم به حقمون برسیم
با عرض سلام ارثیه میتی که یک پدر و دو همسر که یکی یک دختر داشته باشد چگونه است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
نفری یک شونزدهم به هر زن میرسه
و نفری یک هفتم به هر دختر
متاسفم واسه مملکتی که زن رو که ستون خانوادست و انقدر بزرگوار اینطور کوچیک میشمره
از نظر من این خیییییییییییییییلی غیر منصفانه هست.مادر من بعد از 50 سال فداکاری و از خود گذشتگی و کار و بی خوابی در خونه پدرم فقط یک هشتم از پدرم ارث داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من شبها و روزهایی رو دیدم که مادرم برای کمک حال پدر بودن چه خون دلها که نخورده.یه زن روستایی که شبانه روز پشتیبان و کمک پدرم بوده طوری که ما بچه ها چه پسر و چه دختر وقتی از فداکاریهای مادرم حرف میزنیم بغض میکنیم.بعضی وقتا فکر میکنم مادرم فقط بعد از مرگ(خدا نکنه که من میمیرم)فقط میتونه یه خواب راحت داشته باشه.البته پدرم آدم خوبیه ولی هیچ وقت نمیتونه یه ذره از فداکاریهای مادرمو جبران کنه.من راضیم که سهم من صفر باشه ولی به مادرم بایک هشتم مال پدرم توهین نشه.من فکر میکنم ما بچه ها اندازه سر سوزنی به درد پدر نخوردیم ولی نقطه مقابل ما مادرم هست که تمام زندگیشو فدا کرده پس چرا سهم ما بیشتره و سهم مادرم یه ذره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خیلی دلم گرفت از مطلب بالا خیلللللللللللللللی.خیلی برای معصومیت مادرم اشک ریختم.
پاسخ ها
راستی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
به نظرم شما بچه ها که میدونید مادرتون چقدر تلاش کرده ، بعد از تقسیم ارث ، خودتون از سهم خودتون روی هم بگذارید و به مادرتون هدیه کنید. گفته شده سهم زن اینقدره ولی نگفتن که هدیه دادن به مادر ممنوعه !
عبدالحمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
لازم نیست اشک بریزی سهم الارث خودتان را به مادرانتان بدهید
ما باید قبول کنیم الان سال 2017 هستش
پاسخ ها
ناشناس
| Malaysia |
۱۷:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۲۰۱۹ الان
بینظر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
لطفا به تاریخی که نظر داده اند توجه کنید ان زمان 2017بوده .عجولانه پاسخ ندهید
سلام شوهر من یه زن صیغه ای داره از اون یه پسر داره بعد از فوت، حقوقی هم به اون پسر وزن میرسه اگه یه ثبت قانونی بهم بده که کل حقوق شغلی به من برسه این چگونه هست البته هنوز بازنشسته نشده وحقوق نمیگیره تقریبا ۶ یا ۷ سال مونده تا بازنشسته بشه اصلا مال واموال هم نداره میشه راهنماییم کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
اگه اون خانم صیغست ازث نمیبره ولی پسرش ارث میبره
سلام
من دختری از زن اول دارم
و زن دوم گرفتم و عقد دائم بعد از فوت من حقوق من به کی میرسه لطفا جوابشو به ایمیلم بدید ممنونم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بنظرم بین دختر وخانمتون حقوق تقسیم میشه.تازمانی که دختر ازدواج نکرده بعداز ازدواج کامل به همسرتون میرسه اگر ازدواج نکنه
ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
الان به دخترت کمک کن انچه میخای بعد مرگ بدی چون حقوقت به زن میرسه
متاسف
زن یه فرشتس
زن یه فرشتس
سلام .اگر مردی فوت کند و دو فرزند داشته باشد و یک ساختمان سه طبقه اگر فرزندان بخواهند به اسم مادرشان کنند امکانش هست?..و اینکه اگر بفروشد هم امکانش هس ک قانون همه چی رو بدن ب زنه فوتی?
به من باشه نمیزارم هیچ دختری ازدواج کنه که این بی عدالتی ها یه جایی درست بشه .ما زنها فرشته ایم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
شیطان هم جزو فرشته ها بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
شیطان جن بود بیسواد
اگر شوهر زن فوت کند و زن بعد از مدتی ازدواج کند از ارث شوهر فوت شده چیزی به او میرسد در صورتی که عقد دائم بوده ولی فرزندی نداشته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بله ؛اگه در زمان فوت مرد هنوز زن و شوهر بودن زن یک هشتم ارث میبره
با سلام پدر من فوت کرده پدرم سه همسر دارد که از زن اولش هفت فرزند یک پسر وشش دختر و از همسر دومش که مادرم هستش یک دختر و دو پسر دارد که دو همسر اول و دوم ایشون مردن و همسر سوم ایشون هیچ فرزندی ندارد اما زنده هستش حق ارث چطور تقسیم میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
اموال رو تقسیم بر هشت کنید؛حالا یک هشتمش میشه سهم هر سه زن با هم(هر کدوم از اون زنها که در زمان فوت پدرتون زنده بودن ارث میبرن و اگه زنی بعد از فوت پدرتون مرحوم شده باشه باز هم از اموال پدرتون ارث میبره و حالا ارثش میرسه به بچه های خودش)حالا هفت هشتم باقی مونده رو تقسیم بر سیزده کنید(چون۷تا دختر و ۳تا پسر هستید و پسرها ۲برابر ارث میبرن )؛ هر دختر یک سیزدهم و هر پسر دو سیزدهم ارث میبرن
سلام خواهشا جواب بدید .
مادر بنده دو ساله فوت شده .بابام بعد سالگرد مامانم رفت یک زن گرفت .بابام 64سالشه زن عقدی گرفت 43ساله .ما هفت تا خواهر و برادریم پدر ساده من 25تا سکه مهریه زن عقدی خود کرده و عقد دائم نموده .از وقتی این زن پاشو گذاشته همه ماهارو اواره کرده.بحث های الکی راه میندازه ک ب هر نحوی ما تو خوئه بابام نیایم .و تهدید میکنه ک من میرم مهریمو اجرا میزارم .بابام هم یک خونه داره ک الان ساکنه ب متراژ 250 مترک قیمت خونه فک کنم سیصد میلیون باشه .میخواستم بدونم این زن اگه مهریشو اجرا بزاره میتونه حیاط بابام رو بگیره ازش .یا خدای نکرده فوت شه بابام حقوق این زن چی میشه تو روبه خدا قسمتون میم خداجوابمو بدید .خیلی نگرانیم .ما ک بهر حال از این خونه میریم .بابام تنها با این زن میمونه میترسیم .یکی راه قانونی جلو پامون بزاره .ممنون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بله میتونه اجرا بذاره؛
و حتی اگه خدای ناکرده پدرتون فوت کنه طبق قانون اول مهریه زن رو میدن و بعد باقی مونده اموال رو بین وراث تقسیم میکنن
سلام خواهشا جواب بدید .
مادر بنده دو ساله فوت شده .بابام بعد سالگرد مامانم رفت یک زن گرفت .بابام 64سالشه زن عقدی گرفت 43ساله .ما هفت تا خواهر و برادریم پدر ساده من 25تا سکه مهریه زن عقدی خود کرده و عقد دائم نموده .از وقتی این زن پاشو گذاشته همه ماهارو اواره کرده.بحث های الکی راه میندازه ک ب هر نحوی ما تو خوئه بابام نیایم .و تهدید میکنه ک من میرم مهریمو اجرا میزارم .بابام هم یک خونه داره ک الان ساکنه ب متراژ 250 مترک قیمت خونه فک کنم سیصد میلیون باشه .میخواستم بدونم این زن اگه مهریشو اجرا بزاره میتونه حیاط بابام رو بگیره ازش .یا خدای نکرده فوت شه بابام حقوق این زن چی میشه تو روبه خدا قسمتون میم خداجوابمو بدید .خیلی نگرانیم .ما ک بهر حال از این خونه میریم .بابام تنها با این زن میمونه میترسیم .یکی راه قانونی جلو پامون بزاره .ممنون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
مهريه حكم بدهي رو داره و تقسيم ارث بعد پرداخت كامل بدهي هاي متوفا انجام ميشه يعني اول ايشون مهريشون رو تمام و كمال مي گيرم بعد تقسيم ارث انجام ميسه
پدر درغید حیات است سن پدر ۷۷ سال است هفت فرزند،از زن اول دارد و دو فرزند از زن دوم نصف زمین خودرا به ارث زن دوم و دو فرزند دراورده وادعای ارث دوباره هم کرده اند حکم ان چیست
باسلام، زن عمو و عموی بنده نزدیکه ۴۰ساله باهم زندگی کردن.فرزندی نداشتن علت هم ازعمویم بود.این زن از بیمه عمر وحقوق و مسکن و...چقدرارث میبره.مادر عموی من نیزباوجود حقوقی که از شوهرش براش مونده ایادوباره ازعمویم من حقوق و...میبره.عموهام همه کارمندان.
سلام پدر من الان یک ساله که فوت کرده ۱۳ میلونپول نقد داره و برادرام به مادرم میگن تو باید نصف سهم خواهرو برداری ایا این درست است
پاسخ ها
ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
ببخشید خانم برادرات خلیی عوضی هستن
باسلام.. خانم کاربکنه یا کارنکنه شوهرش وظیفه داره کار کنه وخورد وخوراک وپوشاک و تفریحات زن را درحد معقول وعرف دوطرف براورده کنه وبنابه قانون و شرع هرچی از خانه پدری بیاره ویا اضافه توبیرون تفریحی یا مجبوری کارکنه همش به خودش میرسه وکسی حق دخل وتصرفش را نداره وبعد فوتش دیگه بهش ربطی نداره پولش به کی برسه یا نرسه...
نظرات منقطع وناقص فرستاده میشن.. لااقل نظرم راکامل میذاشتید تا حرفهام مفهوم پیداکنه
متاسفم
زن از املاک تجاری شوهر ارث میبره؟؟؟
سلام من شوهرم دو ماهه فوت کرده دو فرزند دارم یه دختر ۶ساله و یه پسره دو ساله شوهرم کارمند صنایع دفاع بود تنها چیزی که از شوهرم برام مونده یه خونه نیمه کاره که فقط ستون زدیم خودم هم حامله ام دو ماهمه میخا ستم بدونم وضعیت ما چی میشه پدرش فوت کرده مادر داره ۱۰۰ سکه مهریمه
پاسخ ها
زهرا
| Germany |
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
تسلیت میگم بهتون. انشالله خدا بهتون صبر و استقامت بده. اول مهریه ی شما از اموال همسرتون کم میشه و حکم بدهی ایشون به شما رو داره. از باقی اموال یک هشتم سهم شما. یک ششم سهم مادر و باقی سهم فرزندان به نسبت پسر دو برابر دختر.
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
البته به شرطی که دادخواست برای مهریه بدهید اول مهریه شما باید پرداخت شود بعد تقسیم می شود
ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
خداوند رحمتش بکند اما مهریه را قبل از فوت میدن نه بعد از فوت شما فقط ارث یک هشتم رو میبری بقیش مال بچه هاشه مادرشم نمیبره برای اینکه خودش بچه داره
ناشناس
| - |
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
ali
چرا بلد نيستي جواب اشتباه به مردم ميدي و گمراهشون ميكني؟
مهريه زن بعد از فوت شوهر در اولويت پرداخت هست
در قوانین قبلی زن فقط از عرصه ملک یعنی زمین ارث می‌برد ولی طبق قانون جدید از اعیان ملک ( نه عیان ) یعنی از ساختمان و درختان میوه و امثال آن که در زمین وجود دارد هم ارث می‌برد ، البته بعضی از مراجع تقلید ارث بردن از اعیان را تأیید نمی کنند ولی طبق فتوای رهبر انقلاب و برخی مراجع دیگر ، ارث می‌برند.
اگر شوهر در زمان فوت هيچ فرزند يا نوه‌اي از همسرش يا از همسران قبلي نداشته باشد، زن از اموال مرد يك چهارم ارث مي‌‌برد. در غير اين صورت يك هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

اینم بگید که اگه مثلا اموال شوهر خونش باشه زن آواره می شه تا حکومت به سهم خودش از خونه برسه اونم بین 3 تا 7 برابر زن !!!!!!!!!!!!!!!!
خوب اگر بچه داشت یک هشتم به زن میرسه و بقیه هم به بچهها. اگر بچه نداشت یک چهارم به زن میرسه ، سه چهارم بقیه به کی میرسه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
متاسفانه به دولت
.....در صورتي كه مرد هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زن يك چهارم از اموال منقول، همه اموال خواهد بود. همچنين از فروش اموال غيرمنقول يعني عرصه و عيان - ساختمان و زمين - به ميزان يك چهارم سهم خواهد برد.....
چقدر چند همسری در اسلام اثرات خوبی داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
سلام برادر
زن بعنوان شریک زندگی مرد است عنوان دارد اما نه در ارثیه ، اما پس از مرگ مرد اگر بچه ای نداشته باشه یک هشتم از ارث را می برد میشه بفرمایید بقیه اموال نصیب کی میشه.؟! آیا کسانیکه ارث به آنها میرسه از خانواده مرد بیشتر از زن زحمت کشیدن در جمع اوری ارث آیا این قانون واقعا عادلانه است.؟!
حال اگر خدای ناکرده زن به رحمت خدابرود وخانه که به اسم اوست چقدر ارث به مرد میرسد و چقدر به فرزندان .بالاخره اين شتري است که در خانه همه کس مي خوابد.چه مرد باشد چه زن .ومتاسف هستم برای زن و شوهری که از خداوند طلب مرگ برای یکدیگر میکنند . مرگ ومیر دست خداوند متعال است اینقدر بهم کینه نورزیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
در این حالت یک چهارم به مرد میرسه
ما خانوادگی‌تصمیم‌گرفتیم قانون بد غیر مساوی ارث بین خواهر برادر را اجرا نکنیم، خواهر و براد‌همه ارث‌مساوی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
آفرین/منم برگه ی بیمه عمرم را به نسبت مساوی بین پسرم و دخترم تعیین و تکمیل کردم
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
زنت چی؟
اگر کسی بخواهد برای انچه دارد وصییت کند که به چه کسانی تمام اموالش را بدهد باید چه کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
متاسفانه نمیتونه؛
طبق قانون ایران هر فرد فقط بر یک سوم اموالش بعد از مرگ حق و حقوق داره.
یعنی اگه یک نفر وصیت قانونی کنه که همه اموالش بعد از مرگشمثلا به بچش برسه؛ باز هم بعد از مرگ اموال رو تقسیم بر سه میکنن و یک سوم رو کامل میدن به بچه . برای دو سوم باقی مونده هم طبق قانون عادی کشور تقسیم ارث رو انجام میدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
باید در زمان حیاتش اینکار را کند
بنابر فرمایش پیامبر اعظم ص دادن یک عدد خرمای پو سیده در زمان حیات ارزشمندتر از یک انبار خرما در بعد از حیات است
من یه مرد هستم ولی از این قانون خجالت کشیدم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
دقیقا/منم همینطور
زن و مرد هردو انسانند
خیلی قانونهای دیگه هم هست که باید حدف یا تغییر کنه
ضمنا منم یه مردم
ناشناس
| - |
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
چون درست متوجه نشدي
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
شارع مقدس قطعا از شما بیشتر می فهمد اشکال در قانون ارث نیست سبک زندگی ما
مطابق شرع نیست در شرع مقدس زن ومرد بمنزله لباس هم هستند بیواسطه ومحرم اسرار یکدیگر ایا امروز هم اینگونه است صد البته که همواره استثنائاتی وجود داشته وخواهد داشت از مردان خیانتکار وزنان خیانتکار
یک چیز جالب که نظرات مربوط به سال های 1390 تا 1397 هست و شما هر سال این مطلب رو دوباره منتشر می کنید که کار خیلی خوبی هست برای اینکه آگاهی مردم بره بالا ، اما ای کاش تو این 7 سال به سوالاتی هم که داخل نطرات اومده بود با اصلاح کردن مطلب پاسخ می دادید.
با تشکر فراوان
خیلی عجیب ،و بی عدالتی است ؟
قبل از تقسیم ارث باید دیون متوفی پرداخت شود ومهریه زن به تمام دیون ارجحیت دارد
آیا ماشین جزمهریه حساب میشه یا مستسنیات دین حساب میشه
همیشه فکر میکنم فقهایی که باعث شدند طبق نظرشان تا قبل از تغییر قانون سال ۷۰ ،زن از اعیان و عرصه ارث نبرد ،چه جوابی در پیشگاه خدا دارند، چه خانمهایی می شناسیم که بعد عمری زندگی ، سر پیری به مستاجری افتادند و چه محنت ها ایجاد شد.
با تمام احترامی که به شرعیات قائلم، ولی بایستی درنظر داشت که قوانین ما منطبق برقوانین حاکم بر شرع است و بیشتر ریشه درمتون اسلامی دارد. برای صدر اسلام است وانطباق دادن با مسائل روز بسیار سخت می باشد. درحال حاضر این قوانین درجوامع بشری کمتر جای می گیرند. حتی درایران مسائلی وجود دارد که با این قوانین منطبق نیست و شبهه غیرعادلانه بودن آن خطرناک است و به پایه های اعتقادی مردم لطمه می زند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
میخوای نماز هم واجب نباشه که یه وقت به پایه های اعتقادی شما لطمه نخوره؟
تعارف نکنا
یک هشتم منقول و غیر منقول و گرفتن مهریه برای زنان دیگه چیزی برای ورثه نمی مونه
زنی از شوهر قبلی صاحب فرزند است ایا پس از مرگ زن ان فرزند از مادرش ارث میبرد
وقتی باقی اموال دست حکومت هست با حکم ثانویه قابل جبرانه. چرا قانونگزار این تغییر رو ایجاد نمیکنه؟
باید مهریه رو حذف کنن بویژه وقتی زن و شوهر هر دو دارن هم کار میکنن هم بچه داری!
وقتی دونفر باهم ازدواج میکنند هر چه که در دوران ازدواج انها بدست امده است متعلق بهر دوی انهاست بنا براین اگر یکنفر فوت کند دیگری صاحت تمام اموال او خواهد بود که پس از ازدواج حاصل شده است. و اگر جدا شوند نصف اموال بهر کدام خواهد رسید. مگر نمی گوئیم زندگی مشترک.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
هر وقت جنابعالی بر مسند قانونگذاری قرار گرفتیدوفرمایشات شما به قانون تبدیل شد ما همگی در خدمت شما هستیم
متاسفانه عدم اشنائی به قوانین یکی از بزرگترین مشکلات ما ایرانیان است وتوقع داریم هرکاری را که بنظر خودمان درست امد انجام داده وانرا قانونی بدانیم
جهل به قانون اخرین عذری که بیشتر مجرمان عنوان میکنند
به نظرمن خیلی هم کاردرستی هست که یک هشتم به مادرمیدن چون پدرمن به رحمت خدارفته ومادرم توبین پنج فرزندمیخوادهمه ی سهم خودش روبده به یکی وای بی انصافی مگه مافرزندهمین مادرنیسیم
سلام ایا زن میتواند بعد از فوت بدون تقسیم اموال مرد یک بخش از اموال مرد را جدا کند و بفروشد؟
مرد اختیار زحمتکشی خودشو داره زن گرفتن هم در اسلام ممنوع نیست دستور تقسیم ارث هم مشخصه پس خانم ها نگران نباشند ضمنا اگه خانم ها به حق وحقوق خودشان بعد از مرگ همسر واقف باشند مطمئن باشند زودتر از شوهرشان از بین میرن ونیاز ی به حساب وکتاب نیست حالا زن از ارث مرد مهریه میبره ،یک هشتم ارث میبره مرد از نداشته زن چی گیرش میاد
سلام ببخشید در انتهای ما حق خواهرها را برادر خورده و ارث آنها را نداده حالا سه خواهر حق خود را می خواهند دو خواهر دیگر طرف برادر و به نفع او علیه سه خواهر هستند آیا این سه خواهر می توانند با وجود ممنانعت و سنگ اندازی دو خواهر حق خود را بگیرند
سلام پدرم۱۰دیماه۱۳۸۷فوت کرده گواهی حصروراثت درتاریخ۲۱شهریور۱۳۸۸صادرشده به مادرم ازاموال غیرمنقول وزمین یک هشتم میرسدیاخیر؟باتشکر
پدرمون.فوت.کرده.مادرم.هستند.زمین.کشاورزی.وادوات.کشاورزی.وخونه.چجوری.تقسیم.وایا.زمین.کشاورزی.که.الان.گندم.هست.به.کل.وراث.تقسیم.میشه
سلام. آقایان محترم تصور بفرمایند بنده خواهر آنها هستم. لطفا عدالت داشته باشید.
سالهاست که کار میکنم. تقریبا اندازه شوهرم سابقه کار دارم. اما تمام درامد من صرف کلاسهای بچه و خریدهای روزانه میشود. شوهرم هم به این خرجها و کلاسها اعتقادی ندارد. هیچ وقت هم ریالی به من پول نداده. من هم برای حفظ آبرو و زندگی بلانسبت مشترک، دارم میسازم. خانه و ماشین و همه چیز هم به نام شوهرم است.
حضرات بفرمایند اگر اتفاقی برای شوهر من و یا زندگی مشترکمان افتاد سهم من از این زندگی چقدر است؟ آیا باید آخر عمری آواره خانه این و آن شوم؟
این چه عدالتی است؟؟؟!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
خواهر محترم هیچگاه ودر هیچ جائی قوانین خود را با افراد تطبیق نمی کنند بلکه این افراد هستند که باید علی رغم میلشان خود را با قوانین تطبیق دهند
متاسفانه افراد بمیل خود کارهائی را انجام میدهند ووقتی می بینند اقداماتشان به نفعشان تمام نشده قوانین دینی وکشوری را زیر سوال میبرند
مدیر ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
من به عنوان مرد ایرانی از این قوانین شرمنده ام
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
خواهر من مخارج زندگی وظیفه شوهرته
عرصه و اعيان . عيان اشتباه است .
انسان انسانه چه زن و چه مرد . در ثانی منقول و غیر منقول دیگه چیه امدیم و مرد هر چی داشت غیر منقول بود تکلیف زن چی میشه ؟ زنی که کل عمرشو گذاشته پای مرد و خونواده
زن و مرد باید در قانون حقوق برابر داشته باشند
اگر مردی فوت کند در صورتیکه هیچ وارثی غیر از همسرش نداشته باشد,آیا کل سهم ارث به همسرش می رسد و یا یک هشتم به او می رسد. اگر یک هشتم, تکلیف بقیه ارث چه می شود؟
پاسخ ها
مژگان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
می رسه به دولت
در دوران توسعه دانش و بینش بشری، در زمانی که بسیاری از زنان دارای توان فکری و مدیریتی بیشتری نسبت به مردان می باشند، حتی بسیاری از خانواده ها را زنان می گردانند، عقب ماندگی فرهنگی و قانونی همین است
اگر می خواهیم کشوری با توسعه پایدار در آینده داشته باشیم می بایست اصلاح کاملی در این خصوص صورت گیرد تا حق به زنان و مردانی برسد که پایه های رشد خانواده و جامعه خود هستند
بنده کارشناس ارشد فقه هستم این مباحثی که مطرح شده نشان میدهد که چقدر بانوان کشورمان و ایضا آقایان از مباحث ارث بیگانه اند و اسلام و خدا و پیامبر را متهم به بی عدالتی میکنند صرفا به دلیل اینکه حاضر نیستند مقداری زحمت مطالعه به خودشان بدهند.
ای بابا. ! یکی از بچه ها مادر زنی داره که این مادرزن قبل از فوت شوهری که سکته کرده بود بردش محضر و تمام دارایی شوهر بنام خودش کرد و بچه هاشون بزرگ و شوهر کرده و زن گرفته اند اما مادره نشسته تو خونه شوهری و تمام دارایی بنام خودش کرده زیرکانه و و حقوقش هم میگیره میخوره و حقوق دو فرزند که مجرد بودن و در دهه 60 از دنیا رفته اند حقوق اونا را هم میگیرد و هر طور دلش میخواد عیش و نوش و کیف اندر کیفش میکنه و حتی میگه به هر کس دلم بخواد کمک میکنم بجز بچه ها خودم. بخاطر اینکه مردم بگن فلان زن ادم خوبیه. خواه ایا این درسته از نظر اسلام ایا حرام نیست ؟؟؟؟؟و اینکه. نوه ها خود این زن بدهکار و مستاجرند اما حاضر نیست که کمکشون کنه ایا درسته ولی برا افرادی خرج میکنه که اون نیاز ندارند
این منصفانه نیست . زن به چه دلیل ارث ببرد . مگر زحمت کشیده که ارث ببرد ؟
قانون جوامع غربی در این مورد بهترین قانون است
یکی از کامنت ها در ابتدا نوشته: حیاط!!! منظورش حیات بود.
چرا زنان سخنی از مهریه به میان نمی اورند. مردان چیزی به اسم مهریه ندارند. وقتی مردی مرد اولین چیزی که از ارث او قابل برداشت است مهریه زن است . این روزها که مهریه زنها از کل ثروت مردان بیشتر است و در واقع هه ارث به انان می رسد. از سوی دیگر زنان در فقه اسلامی هیچ وظیفه ای در قبال تامین هزینه زندگی ندارند و انچه بدست می اورند از ان خود انهاست. قوانین اسلامی اگر کامل اجرا شود کاملا به نفع زنان است و نه مردان اما عرف جامعه سبب شده که این قوانین کامل اجرا نشود. زن حتی در قبال کار در خانه و شیر دادن فرزند هم می تواند از شوهرش مزد بگیرد.
عالی بود
من همسر دوم هستم، شوهرم هنسر قبلیش را طلاق داده والان ماهانه مهریه رو داره پرداخت میکنه میخواستم بدونم بعد از فوت همسرم مهریه همسر قبلی چطور پرداخت میشود
قانون ایران اگه کامل بخونید کاملا با زن هست در صورتیکه در ایران عرف وارد شده در قانون ما هست که مرد وظیفه داره تمام مخارج پرداخت کنه پخت غذا شیر دادن و نظاففت همه چی حتی میتونه حق الزحمه دریافت کنه ولی چون با قانون اشنا نیست و عرف و اینکه از قدیم رایج بودده که زن حقی نداره برای همه جا افتاده ولی زن در قبال کار در خانه و شیر دادن به بچه و .. میتونه مزد بگیره حتی این موضوع خیلی افراد کم در عقدنامه خوندن که نصف دارایی مرد برای زن هست در زندگی و در زمان طلاق همانند قانون بریتانیا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
شما درتس میفرمایید. ولی آیا میشود به مرد ایران یگفت که در قبال کار خانه و شیر دادن، پول به زنش بدهد؟ دمار از روزگار آن زن در خواهد آورد. نتیجه اش میشود وضعیت من که سالهاست هم بیرون از خانه کار میکنم و هم تمام کارهای خانه را از یک خانم خانه دار، بهتر و بیشتر، انجام میدهم. هیچ حق و حقوقی هم ندارم. تمام حقوقم هم خرج میشود. و همه حقوق شوهرم هم صرف خرید خانه میشود. الان قرار است خانه سومش را بخرد و بدون در نظر گرفتن حق من. هیچ وقت، هیچ چیزی را به اسم من نمی کند. همیشه هم میگیود اگر خرج نکنی حق نداری بوری سر کار. بعد از عمری درس خواندن و دکترا گرفتن و کار کردن نمی توانم خانه نشین شوم.
بیشتر حقوقم هم صرف کلاس موسیقی و چرتکه و ورزش پسرم میشود. و هزینه های دیگر. او هم همیشه میگوید پسرم به این کلاسها نیزای ندارد. نفرستش.
این که عدالت نیست.
حالا اگه یه زن که با هزار امید و ارزو اومده همسر یک مرد زن مرده شده ولی هرچی منتظر میشه شوهرش نمی میره باید چه خاکی تو سرش بریزه؟ لطفا تجربه تان را در اختیارش بگذارید.
سلام ادمین عزیزودوستان گرامی
یه دخترعمودارم شوهرش فوت کردنزدیک ۳۰سال همسرمردی بودکه صاحب فرزندنمیشدحالاخواهروبرادرای همسرش دارن بهش میگن توفقط حقوق برادرمون بایدبگیری وارث ومیراثش بین خودمون بایدتقسیم کنیم به توهیچ ارثی نمیدیم پدرومادرهمسرش هم فوت کردن میخوام ببینم ازنظرقانونی چنددرصدبهش ارث میرسه؟یااصلابهش ارث تعلق میگیره یانه راستی مهریه اش روهم نگرفته بهش مهریه تعلق میگیره یانه؟
وقتی در این مملکت، عرف همه حقوق را به مردان داده باید چه کرد؟ وقتی اعتماد به نفس کاذبی که جامعه به مردان داده، راه را بر همه چیز بسته، یک زن باید چه کند؟
کدام زن در این شرایط میتواند از شوهرش، نفقه برای کار خانه و شیر دادن بگیرد؟ شوهر بیچاره اش میکند.
نگاهی به زنهای شاغل این جامعه بیاندازید. اگر حقوقشان را خرج نکنند، شوهر تهدیدش میکند حق نداری بروی سر کار.
یکی مثل من که هیات علمی است، با 14 سال سابقه کار، هیچ چیزی ندارد چون باید برای فلان و بهمان کلاس بچه و وسیله خانه خرج کنم. اما شوهرم با حقوق کارمندی، خانه و ماشین دارد. به نام خودش هم میخرد.
جامعه و قانون بفرماید حق من کجاست؟
زنی که شوهرش فوت کرده و ۵ تا دختر که همه ازدواج کردن و مادر متوفی زنده است آیا حقوق بهش تعلق میگیره و در صورتی که متوفی برایش دفترچه با پرداخت آزاد گرفته است
سلام اگه زنی بداز فوت شوهر بهش ۱/۸برسه بد بخاد بده ب(یکی از فرزندان)ایا این ارث به فرزندن قانونی است؟یا باید بین همه تقسیم بشه؟
من درآمدم چند برابر همسرم هست به طوری که نه تنها خرج زندگیمون می کنم که پس انداز هم می کنم و قصد دارم خونه بخرم ولی عشقی که دارم به من حکم می کنه حتما سه دونگ خونه ای که تمامش رو می خوام با پول خودم بخرم به نام همسرم بکنم اصلا هم برام پول اهمیت نداره. همه پولامو حاضرم بریزم به پاش چون اونم هر چی داره به هر اندازه ای که داره، حالا کم یا زیاد، به پای من می ریزه....
حالا خدایی نکرده، خدا اون روز رو نیاره، اگه یه اتفاقی بیفته، یعنی مادر ایشون باید تو اموال ما سهیم بشن؟؟؟؟؟
خب همین قانون مسخره باعث میشه من بترسم
بعد میگن زن ها پول پرستند
خب وقتی قانون گذار به قوانینی عمل می کنه که مال قرن ها پیشه و به روز نشده، چطوری انتظار دارید بین زن و شوهرها اختلافی نیفته؟؟؟؟؟
مگه اینکه به نامش بکنم بعد ازش بخوام هبه کنه به خودم. که این هم باعث سوء تفاهم میشه...
آخه چرا انقدر عقب افتاده ایم؟؟؟؟؟
سلام . پدر من حدو 2 سال هست که فوت کرده . مادرم در ایران نیست و پدرم همسر دوم دارد . ما 4 خواهر و یک برادر هستیم و هیچ کدام متأهل نیستیم و تنها چیزی که از پدرم مانده یک خانه است که ما در آن ساکن هستیم . حالا زن دوم طلب مهریه کرده و در خواست فروش خانه را دارد در حالی که با فروش خانه و پرداخت مهریه و 1/8 خانم چیزی برای خرید خانه ای دیگر باقی نمیماند و ما باید آواره شویم به وکیل مراجعه کردیم گفتن حتی اگر کل قیمت خانه به اندازه مهریه باشد باید پرداخت شود . این همسر دوم که شوهر اول خودششهید شده و دو فرزند از او دارد و هر دو ازدواج کردن بعد از ازدواج با پدرم همچنان حقوق همسر اولش را از بنیاد شهید دریافت میکرد و میکند خودش بازنشسته و حقوق بگیر دولت است و حالا هم حقوق پدرم را میگیرد قانونگذار به ما میگه هر 3 حقوق بهش تعلق یگیره و هیچکدوم قطع نمیشه برای اینکه زنها برای از دست دا ن حقوق همسران از ازدواج بعدی سرباز نزنن و باز هم ازدواج کنن این چه جور منطقی هست . در ضمن این خانم در طول زندگی با پدرم 1 خانه برای خودش 1 خانه برای پسرش و 1 خانه هم بذای دخترش خریده یعنی هر 3 سرپناه دارن و هیچگونه نیاز مالی ندارن حال تکلیف ما 5 فرزند چه میشود . حرف ما اینه که این خانم اگر مهریه رو گرفت حداقل از دریافت حقوق پدر من امتناع کند تا حد اقل برای ما چیزی بماند که بتوانیم خانه ای اجاره کنیم چون بعد از تقسم بندی حقوق هم بیشترین مبلغ به این خانم میرسه و برای ما چیزی باقی نمیماند که بشه باهاش اجاره هم داد لطفا یه نفر راهنمایی کنه
با سلام یک سوال داشتم {یک هشتم }از ۲۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ چقدر میشود

با تشکر
سلام ممنون میشم جواب بدین.مردی فوت کرده دارای یک زن و چهار دختر وهفت پسر میباشد کل دارایی این خانواده یک خونه و صدو پنجاه میلیون پول نقد میباشد لطفا نحوه تقسیم بین ورثه رو اعلام میکنید،ممنون.
پدرم زن صیغه ای داره و ازش یه پسر داره و نادرم ک زن اول یه دختر و پسر داره مهریه زن صیغه ای خسلی زیاد بعد فوت پدرم چطوری ارث تقسیم میشه اول حق مادرم میدن یا زن صیغه ای؟لطفا جواب بدین لازم ب ذکر معریه زن صیغه ای خیلی بالاست حدود۲۰۰سکه
پدرم سال 55 فوت شده و مادرم سال 91 زمینی زراعی از پدرم به ارث مانده آیا مادر مرحومم از زمین مانده ارث میبرد
کدوم مرد مسلمانی این حقوق شیر و پخت و پز و ... را پرداخت میکنه چیزی که ما در مردان مسلمان میبینیم اینه که مرد هرکاری بکنه مرد هست دیگه و زن باید حیا کنه آبروداری کنه و سکووووت
برای نمونه از جامعه گروهی از زنان و بفرستید پیش مردان مسلمانشون بگید در کمال خوشی و خرمی درخواست مهریه و حق شیر و پخت و پز کنن نتیجه رو ببینی یا تمسخره یا اگر پرداخت کنن طلاق هم میدن
سلام باباي من سه ماهي ميشه فوت شده، دوتا دختر داره، مادرش هم در قيد حياته و ارث ميخواد، تمام دارايي پدرم يه خونس با ماشيني كه ثبت نام كرده و هنوز تحويل ندادن و يك مقدار پس انداز، مامانم كارمند بازنشسته هست و طي اين سالها هرچي گرفته داده ب بابام، ايا ميتونيم ثابت كنيم اينو؟ و اگه ثابت بشه چه اتفاقي ميوفته؟ از پول پيش پرداخت ماشين هم ب مادرش ارث ميرسه؟ قضيه ماشين ب چه صورته؟
ما دو تا خواهریم که متاسفانه پدر و مادرمان زود تر از پدرانشان فوت کردند . هم از خانواده مادر به ما ارث نرسید هم خانواده پدری که حداقل دو تا مغازه به ما میرسید که متاسفانه طبق قانون هیچ ارثی به ما نرسید. متاسفانه خانه پدری ما رو هم بخاطر اینکه پدرم ضامن عمویمان بود و ایشان به خارج فرار کردند بانک از ما گرفت بعد از کلی کار تونستیم پول جور کنیم و بقیه پول رو بدیم . این کجاش عدالته الهی هست ؟
سلام یه ازخدمتتون داشتم برای پسرخالم پدرش فوت کرده وخودش مریض راستش مصرف مواد داره میخوادبدونه مادرش میتونه بات این مسئله ارثشونده باتشکر
بیچاره مرد حمالی کنه و انتظار دارن ... دوقورت و نیم شون هم باقیه.
قانون مزخرفیه یه عمر زن بدبختی می کشه با کم زیاد زندگی میکنه آخرشم گردن کلفتها فامیل مرد ارث میبرند مخصوصا اونا که فرزندی ندارند
دختر تو ایران همه جوره همایت میشه مهریه نفقه حق شیر یا تجرد تا آخر عمر گرفتن حقوقچه از والدین چه از شوهر فوت شدش پس این اسمش همایت نیست؟! استخدامها هم ماشاالله همه همهجآ خانم میخوان پسر نه درآمد داره نه شغل نه میتونه ازدواج کنه ولی در کشورهای دیگه وقتی میگن برابری که از والدین یا همسر شاغل فوت شدش مثل دختردیا خانم حقوق مستمری بگیره مخصوصا اولاد ذکور آخر مثل دختر بهش میرسه بتونه ازدواج کنه یا زندگی بچرخونه اگر نصف نرسه لااقل یک سومش میرسه بعد بگین حی دخترا برابر نیستن قدرت خدا هیچوقتم راضی نیستن اگر واقعا برابری میخواین شما هم باید از خیلی چیزها مثل مرد بگذرین البته میدونم بازم یه جواب واسه حرفهای من پیدا میکنین جواب بدین امیدوارم این حرفهای منو بد یا جهت طرف گیری برداشت نکن چه آقایون چه خانوما برین ببینید حقوق مستمری هم به دختر وهم به پرهای آخر میرسه برابر تو کشورهای خارجی خدا میدونه سر این حقوقو مهریه نفقه چه زندگیهای شیرینی از هم پاشیده
زنی شوهرش فوت شده است و هیچ فرزندی ندارند و زن دیگری هم ندارد فقط مادر شوهر در قید حیاط است سهم ارث زن نسبت به اموال و دارایی شوهر چگونه است
سلام
زني هسنم كه از همسر اول يه دختر دارم كه با منه. با اقايي ازدواج كردم كه سيتيزن المانه و از آلمان حقوق بازنشستگي ميگيره. ازدواج ما توي المان ثبت نشده. ايا در صورت فوت ايشان، حقوقشون به من ميرسه؟ بايد الان كاري كنم؟
سلام
من ، كارمندم و يه بچه دارم.
يه خونه و به ماشين به نام خودمه.
چكار ميتونم كنم كه بعد از فوتم، داراييم فقط به دخترم برسه؟
اگر پدر بمیرد ودو زن داشته باشد از زن اول چند بچه که همراه پدر فوت شده باشند و از زن دوم یک دختر مانده باشد تکلیف ارث چیست ؟
سلام پدرم زن اولش فوت کرده و ۳دخترداردزن دوم گرفت و بچه نداردپدرم فوت کرد زن دومش ارث میبردلطفا راهنمایی کنیدباتشکر
چرا خانمها همش میگن ماعمرمان رابپای شوهروخوانواده گذاشتیم مگه شما تو اون خونه زندگی نمیکنید چیزی نمیخورید نمی پوشید تفریح نمیکنید خوانوادت نمیاد تو اون خونه مهمونیهای فامیلیت برقرارنیست از داشتن فرزندانتان لذت نمیبریدو ....
یه جوری حرف میزنند انکار بلانصبت کلفت خونه هستند وبابت همه کارهایی که دارن میکنند حقوق ودست مزد میخوان ،پس مهریه وشیربها واسه چیه که مرد باید به زن بده ؟!
خوب اگه قرار باشه مردمهریه وشیربها رابده و بابت هرکاری که میکنید تو اون خونه بهتون حقوق بده پس مرد دیوانه نیست که بیاد ازدواج کنه و کلی مسولیت ودرد سربرای خودش درست کنه حق حقوق به زنی بده که دارو تو خونه اون زندگی میکنه خرج ومخارج رفتو امدهای خوانواده و فامیل زن راهم بده و تازه اخرشم به جامعه زنانهم بدهکار باشه ....، مگه مرد صبح تاشب سر کارو دنبال تامین نیازهای خوانواده نیست اگه منسفانه درنظر بگیرید این مرد هست که عمرشو داره فدای خوانواده میکنه نه زن ، وقتی هم که میاد خونه هزار تا مشکلات دیگه و نق وپق خانم وبچه ها را بایدتحمل کنه ، اتفاقا این مردها هستند که باید خواهان حقوق برابر در جامعه باشند نه خانمهای پر مدعا....
سلام پدر شوهر من فوت کرده و بعد از آن مادر شوهرم دوباره ازدواج کرده آیا از اموال پدر شوهر مرحومم به مادر شوهرم چیزی میرسه؟
سلام لطفا به سوال من پاسخ بدین چرا مرد از همسرش یک چهارم ولی زن از همسرش یک هشتم ارث میبره ؟ منطق این کجاست ؟ زن بعد شوهرش آواره میشه و شاید دیگه نخواد ازدواج کنه پس نیاز به دارایی شوهرش داره که خودش برای جمع اوریش زحمت کشیده اما مرد بعد فوت زنش به چهل نرسیده ازدواج مجدد میکنه ارث میخواد چیکار اونم یک چهارم بعضا تمامش یک سوال دیگر دارم اگر مردی فوت کنه و تمام اموالش فرضا یک میلیارد باشه همسرش مهریه شو بزاره اجرا و مهریه ش یک میلیارد یا بیشتر بشه تکلیف چیه؟ اما تمام اموال فقط به همسر میرسه؟
من همسر دوم هستم فرزندی ندارم .اما همسرم سه فرزنددارد آیا بعد فوت همسرم اموال غیر منقول بمن میرسد؟ جقدر؟
سلام من پدرم فوت کردند پنج ماه قبل ازفوت بایک خانومی ازدواج کردندوازایشون بچه ندارندتکلیف ارث ایشون چی میشه؟؟خیلی بده که یک هشتم ازاموال ماراباپنج ماه اومدن ببره
سوال دارم ،پدرم ۶ ماه فوت کرده ۲ سال قبل منزل خودش را به نام من وخواهرم‌کرد و الآن که فوت کرده همسردوم پدرم ادعا می کنه که ازمنزلی که پدرتان بنامتان کرده ارث میبرم ووسایل خونه راهم می خواهد چکارباید بکنم
برادرام سال 1368 فوت کرده وسهم همسر از اموال غیر منقول ..خانه مسکونی..به چه میزان خواهد بود ..آیا از آرصه منزل مسکونی یک هشتم می برد ؟ یا فقط از عرصه ارث می برد ..تشکر فراوان از عنایتتان
ایا بعداز مرگ پدرم مادرم از خانه ارث میبره
سلام من تک فرزند هستم پدرم بعد فوت مادرم منزل را با وکالت بلا ازل بنام بنده زده بعد تجدید فراش کردن بعد از فوت پدرم زن دوم از ملک سهم میبرد یا نه
سلام مادرم پار سال با یه مرد ازدواج کرده بعد 6ماه شوهرش فوت کرد الان پسراش میگن بابام همه اموالش رو به اسم ما زده آیا در دادگاه شکایت کنم از ارث یک هشتم مادرم سهم میبره؟
زن اولی فوت شده باشد و با یک زن عقد دائمی باشد و هیچ بچه ای از زن دومی ندارد ولی از زن اولی دارد
چه کنیم که مال به زن دومی نرسد
با سلام ،مادر بنده دوسال پیش فوت کردن مادربزرگم چند ماه پیش به رحمت خدا رفت ،خونه ی پدربزرگم را فروختن می خوام بدونم مادر من که قبل از مادرش فوت کرده از یک هشتم مادرش ارث میبره یه نه؟؟
قوانین ایران فقط به نفع مردهاس
واسه همینه همه چیو کاسه خودشون می خوان
و بع زن هیچی نمیدن
ولی می تونن ده تا زنم بگیرن و اسیر خودشون کنن
آیا کسی که قبل سال ۸۰ زن شوهر فوت کرده باشن اموال غیر منقول به تاریخ روز یک چهارم زنش ارث خواهد برد.یا فقط از اموال غیر منقول
مگر مرد بيچاره چه گناهى كرده كه هرچى بدست بياره دو دستى تقديم زن بكنه مهريه پرداخت كنه اجرت الأمثل پرداخت كنه نفقه پرداخت كنه وبعدشم تمام اموالش هم نصف شود پس بلانسبت جى ميمونه براى مرد اي واقعا بدور ازعدالت است اين اسلام نيست كه اونقدر به حقوق زن درمقابل مرد اهميت دادهاند تمام زنان مردهارو برده خود كردهاند وتكان بخورند طلاق ميگيرند وتمام زندگى مردو ازش ميگيرند مردرو اداره ميكنن جالبه كه باز اگرزن كار كند مرد حق ندارد با حقوق او دست بزند وخرج خانواده بكند اما مرد بايد كور شود حقوقش رو خرج زندگى كن اين است نتيجه ى اين عدالت بيشتر خانواده از هم پاشيده اند وتمام جامعه به فساد كشيده شده است يعنى در اصل حقوق مرد ازش گرفته شده است اين واقعا عدالت نيس بايد اين قانون إصلاح شود تا مردان بتونند درست مديريت كنند رزندگيها از پاشيده نشن وزنا به هر بهونه اى تقاضاى طلاق نكنن
پدرم فوت کرد مادرم پنچ روزبعداز آن فوت کرد انحصار وراثت چگونه وچه مدارکی لازم است
سلام
پدرم سالها پیش فوت کرده
من فرزند پسر و متاهل هستم. و مادرم پیش من زندگی میکنه. مادرم چطور میتونه سهم الارث بهای اموال غیر منقولش را به من هبه کنه در صورتی که هنوز زمین به فروش نرفته و قرار هم نیست که به فروش بره
من پدرم فوت کرده .زمانی که اولین بچه ی خود را بدنیا اورده،تقریبا دوساله بوده سند خونه امون را زده به اسم اون حالا خواهرم مارو از خونه انداخته بیرون میخواستم ببینم راهی وجود داره که خونه به من یا مادرم هم برسه ؟؟؟ممنونم کمکم کنید
من پدرم فوت کرده .زمانی که اولین بچه ی خود را بدنیا اورده،تقریبا دوساله بوده سند خونه امون را زده به اسم اون حالا خواهرم مارو از خونه انداخته بیرون میخواستم ببینم راهی وجود داره که خونه به من یا مادرم هم برسه ؟؟؟ممنونم کمکم کنید
با سلام سوالی که من دارم اینه که مادرم بعداز پدرم فوت کرد و مادرم از شوهر قبلیش۳تا بچه داره آیا ارثیه مادرم که همون یک هشتم هست به فرزندان شوهر اولش هم تعلق میگیره یا فقط به فرزندان همین شوهرش که پدرم هست تعلق میگیره؟
سلام.ایا زن بعد از مرگ شوهرش ارثی را که از شوهر خود به اورسیده را میتواند به دخترانش ببخشد در حاای که پسر نیز دارد 4پسر4دختر وپسران قانونی هیچ کاری نتوانند بکنند.ممنون میشم جواب بدین
مادرم زمین خود را به پدرم بخشید ولی پدرم در این اواخر فوت کرد ایا مادرم حق تصرف مال بخشیده شده را دارد.
سلام
پدربنده یکساله فوت کرده ما ۳پسر۴دختر مادر بنده
آیا غیراز یک هشتم سهم خود میتواند از اموال ارثیه ادعای مهریه کند
شوهری فوت کرده و ارث دارد ولی بنام خودش نیستن و فرزندی هم ندارد چیزی ب زن میرسد یا خیر
باسلام خواهر من وشوهر و دوفرزند پسر دارد که خواهرم وشوهرش وپسر کوچکش به دست پسر بزرگترش به قتل میرسن حادثه به این صورت بوده که اول برادرش را میکشد بعد پدرش را ودراخر مادرش بین هر قتل یک ساعت وقت میبرد حالا سوال بنده از جناب عالی این است که یک بعد مرگ داماد ما همسرش که خواهر بنده است زنده بوده و الان ورثه اول خواهر من وپسرش که قاتل سه شخص بوده چگونه ارث تقسیم میشه ایا به پسر قاتل چه قتل عمدیاغیرعمد باشه ارث میرسه یا نه وبعد با وجود همسرش وراث های طبقه دوم که خواهر وبرادرانش است ارثی میرسد یا نه ممنون میشوم کامل توضیح بدید تشکر
آیا پس از فوت مرد از اموال او مهریه زن پرداخت میشود؟
سلام محترم سه برادر است جدا برادر خوردشان زن میگرد هفت سال درخانه پدرش میماند پول ندارد که عروسی کن بعد از هفت سال عروسی میکوند یک ماه از عروسیش میکوزرد شهید میشوددر روزاول دولت مبلغ صد هزار افغانی برای برادر ش میدهد هکرامیه بعد از ۱۵روز باردوم مبلغ ۱۹۰۰۰۰.افغانی یک ساله ماشش را به خانمش داد بعد از یک ماه شهید شودن شوهر ش خودش هم فود نمود در مدت ۶۰روز هر دوشان فود نمود ایا این چیزیه که دختر از خانه پدر خود آوردبود پول که دولت بریش دادبود پدر و مادرپسر فود نمود برادر و خواهر خورد درخانه هم ندارد برادر آن دیگر جدا میباشد مراث بجامانده مثل جزیه دختر و پول به فامیل پسر میرست یا به فامیل دختر تشکر
با سلام بعد از مرگ پدرم نا مادریم میتواند ارث از اموال پدرم یعنی از ۲ تا خانه ارث ببرید مهریه اش را میبرد ولی از چیز دیکر چه هیچ فرزندی هم از پدرم ندارد ولی مهریه اش سنگین اس با تشکر
سلام ،مردی فوت کند وبعداز یکسال همسرش زن دوم بوده فوت کند آیا به فرزندان از مادر سهمی میرسد درصورتی که هیچ چیزی بنام مادرشان نیست و هنوز ارث پدر را تقسیم نکرده اند .
سلام پدرم سال ۱۳۵۱ فوت شده ز مین کشاورزی ویک خانه داشت مادرم سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد واز ازدواج دوم چهار تا بچه دارد من فرزند پسر اول زمین کشاورزی را فروختم ولی پول اورا تنها خوردم مادرم سال۸۷ فوت شد حالا یکی از فرزنذان ازدواج دوم ادعا ی ارث مادرشان از زمینی که فروختم می خوان
اگر شوهری وصیت کرده که ثلث اموالش اعم از منقول و غیر منقول صرف فلان کار خیر شود، آیا این ثلث اموال شامل یک هشتمی که همسرش از او به ارث می برد می شود؟
سلام پدر م بر اثر تصادف فوت کرد، دیه بهش تعلق گرفت، مادرم مهریه اش راگرفت،یک هشتم هم میخواهد که ازدیه کم کند،آیا از خانه وماشین وچیزهای که به اسم پدرم هست مادرم سهمی دارد
سلام پدرم بنده روازباجناقش زمانی که به دنیاآمدن گرفت و به نام خودش شناسنامه گرفت ویک ملک داشتن که پس ازمرگمادرم زن دوم گرفتن و4دونگ ازاون روبه ایشان زدن و2دونگ رودرمحضرسندقطعی بنام خودشان نگه داشتن آیابه بنده اثری میرسد
ایامن پسر ندارم ویک دختر دارم بعد فوت همسرم اموالش چطوری تقسیم میشه
سلام.من از همسرم یه پسر دارم که به خاطر یه سری مشکلات باشوهرم دعوام شد و مجبورم کرد مهریه مو ببخشم و من همه ی مهریه مو بخشیدم و فقط فرزندم رو ندادم و ماشین رو هم از نامم در اورد و به نام خودش کرد و خانه را هم به نام خودش کرده بود حالا سوال من این هست که اگرشوهرم فوت کنه و منم چون مهریه ندارم چه جوری خانه و ماشین را میتونم داشته باشم و اینکه محتاج دست پسرم و خانواده ی شوهرم نشم ؟ و اینکه راضی نیستم یه قرون از زحمتهایی که من کشیدم در این زندگی به خانواده ی شوهرم برسه و میخوام که بعد از فوتم و درحد توانم برای پسرم همه چی رو نگه دارم
سلام من سوالی داشتم .پدر شوهرم فوت شده .مادر شوهرمچون شاغل بوده ادعا میکنه که من تمامی حقوقمو خرج خانه وخانواده کردم والانتمامی اموالبرای من است.ایا از لحط قانونی درست میتونه همچین ادعایی بکند
باعرض سلام و خسته نباشید
من پدرم فوت کرده و اینکه میخواستم بدونم
که ایا همچین امکانی وجود داره ک از ارثش به
مادر و پدر ان مرحوم ارث نرسه چون فرزندان و زن ان مرحوم درقید حیات هستند
پدرم به تازگی فوت شده و میخواستم بدونم ارثش به چه کسایی میرسه
دوفرزند یک دختر ویک پسر دارد
وهمسر ان مرحوم هم درقید حیات هست
برچسب منتخب
# انتخابات # محمدباقر قالیباف # مصطفی پورمحمدی # سعید جلیلی # علیرضا زاکانی # امیرحسین قاضی زاده هاشمی # مسعود پزشکیان # انتخابات ریاست جمهوری