با این حال خبرگزاری تسنیم نوشته که بررسی‌های میدانی از وقوع درگیری میان مرزبانان ایران در مرز نیمروز و «عده‌ای مسلح با هویت نامشخص» حکایت دارد.