بازدید 29023

نحوه تقسیم ارث مادر چگونه است؟

چه وکیل برای انحصار وراثت داشته باشید و چه نه باید مراحل زیر را برای تقسیم ارث مادر به فرزندان طی کنید. فقط توجه داشته باشید در صورتی که خود وراث قصد انجام این کار را دارند، نیاز به حضور تمام وراث در همه مراحل نیست و حضور یکی از آن‌ها یا وکیل‌شان کافی است.
کد خبر: ۱۱۷۵۱۸۱
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۷ 13 May 2023

نحوه تقسیم ارث مادر چگونه است؟

به گزارش «تابناک»، در ادامه فرایند و مراحلی که لازم است برای تقسیم ارث مادر پیگیری و عملیاتی شود به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است: 

 1. در مرحله اول باید گواهی فوت متوفی از ثبت احوال به صورت آنلاین یا حضوری دریافت شود.
 2. یکی از وراث یا وکیل آن‌ها باید به همراه مدارک هویتی وراث و گواهی فوت به شورای حل اختلاف شهری که آخرین محل زندگی متوفی بوده، مراجعه کنند.
 3. وراث باید به همراه دو نفر شاهد (از آشنایان متوفی باشند) به دفتر ثبت اسناد مراجعه کرده تا وراث تائید شوند و استشهادیه انحصار وراثت را دریافت کنند.
 4. به همراه مدارک هویتی و استشهادیه باید مجدد به شورای حل اختلاف مراجعه و دادخواست گواهی انحصار وراثت را ثبت کنند.
 5.  مالیات بر ارث متوفی را محاسبه و برگه مالیاتی را دریافت کنند.
 6. درنهایت باید در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند تا گواهی انحصار وراثت صادر شود.

قانون ارث از مادر تفاوتی با قانون ارث از پدر ندارد. بعضی افراد بر این باور هستند که اگر مادر فوت کند و دو فرزند دختر و پسر داشته باشد، اموال مادر بین دو فرزند به صورت مساوی تقسیم می‌شود.

در حالی که این یک قانون کلی است که پسر در هر حالت دو سوم فرزند دختر ارث ببرد. در شرایطی که خانمی فوت کند و فرزند داشته باشد، میزان ارث فرزند از مادر متفاوت است که در ادامه بررسی می‌کنیم.

قانون ارث از مادر

اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:

سهم الارث فرزندان در قانون مدنی

 • ‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد.
 • ‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.
 • ‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن‌ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر سهم می‌برد.
 • در صورتی که زن دارای فرزند خوانده باشد، براساس تقسیم ارث فرزند خوانده‌، چنانچه نام او در شناسنامه ثبت شده باشد، صاحب ارث نخواهد بود.

سهم الارث فرزند دختر از مادر

سهم الارث فرزندان از مادر (دختر) بسته به این که وراث دیگری دارد یا خیر، به شرح زیر است:

 • اگر مادر یک فرزند دختر و یک فرزند پسر داشته باشد، فرزند پسر دو برابر فرزند دختر ارث می‌برد.
 • اگر مادر فقط یک فرزند دختر داشته باشد همه اموال به دختر می‌رسد.
 • اگر خانمی که فوت کرده یک فرزند و مادر داشته باشد یک ششم اموال به مادر ایشان و چهار ششم به فرزند دختر می‌رسد. یک ششم باقی مانده تقسیم بر ۵ می‌شود که مجدد یک پنجم به مادر و چهار پنجم به فرزند دختر می‌رسد. اگر چند فرزند دختر داشته باشد هم به ترتیب گفته شده انجام می‌شود.
 • اگر خانم فوت شده، پدر، مادر و فرزند دختر داشته باشد، یک ششم پدر، یک ششم مادر و سه ششم به فرزند می‌رسد و یک ششم باقی مانده طبق دستور بالا بر پنج تقسیم می‌شود.
 • اگر متوفی خانم، مادر، پدر، دختر و یک پسر داشته باشد؛ طبق دستور بالا یک ششم به پدر، یک ششم به مادر و چهار ششم باقی مانده به نسبت دو به یک بین فرزند دختر و پسر تقسیم می‌شود.
 • سهم الارث جنین که زنده به دنیا آید مساوی با دیگر فرزندان خواهد بود.
سهم الارث فرزند پسر از مادر

سهم الارث فرزندان از مادر (پسر) به صورت زیر است:

 • در صورتی که وارث متوفی فقط فرزند پسر ایشان باشد ارث فرزند از مادر شامل تمام اموال خواهد بود.
 • اگر وراث متوفی پدر، مادر و فرزند پسر باشد، یک سوم اموال بین والدین و دو سوم دیگر به فرزند پسر می‌رسد.
 • در شرایطی که متوفی همسر و فرزند پسر داشته باشد، یک چهار به آقا و بقیه اموال به فرزند پسر می‌رسد.
تقسیم ارث زن بدون فرزند

در صورتی که خانمی فوت کند و فرزندی نداشته باشد تقسیم ارث زن بدون فرزند به صورت زیر است:

 • اگر همسر داشته باشد یک دوم اموال ایشان به همسرش می‌رسد و بقیه اموال بین وراث دیگر تقسیم می‌شود.
 • اگر فرزند نداشته باشد بسته به وراثی که دارند و طبقه‌ای که وراث در آن هستند، اموال بین‌شان تقسیم می‌شود.

تقسیم ارث طلای مادر

تقسیم ارث مادر به نوع اموال ایشان ارتباطی ندارد ولی در شرایطی که طلا بین اموال به جا مانده از مادر باشد ممکن است شرایط متفاوتی ایجاد شود. تقسیم ارث طلا به صورت عرفی بین دختران متوفی انجام می‌شود ولی به صورت قانونی هیچ فرقی با اموال دیگر ندارد. اگر همه‌ی وراث با این موضوع موافق باشند که طلای مادر بین دختران تقسیم شود، ایرادی ندارد. اگر راضی نباشند باید بر اساس قانون انحصار وراثت انجام شود. در صورتی که مادر در وصیت نامه خود قید کرده باشد که همه‌ی طلا به دختر برسد ولی وراث دیگر راضی نباشند، یک سوم طلا طبق وصیت بین ورثه نام برده تقسیم می‌شود.

طبقات ارث

در این زمینه ارث مادر چگونه تقسیم میشود؟ همان طور که اشاره شد، تقسیم ارث مادر با افراد دیگر تفاوتی ندارد و براساس طبقات ارث انجام می‌شود. بر طبق قانون، وراث در سه طبقه تقسیم می‌شوند. که به ترتیب اولویت طبقه اول از طبقات دیگر بالاتر است و در صورت حضور هر ورثه از طبقه اول طبقات دیگر ارث نمی‌برند.

 • در طبقه اول پدر، مادر، فرزند و نوه قرار دارند.
 • در طبقه دوم پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر، برادر و فرزندان آن‌ها هستند.
 • طبقه سوم شامل خاله، عمه، عمو، دایی و فرزندان آن‌ها می‌شود.

*هر طبقه به دو درجه تقسیم می‌شود که اولویت درجه اول از درجه دوم بالاتر است. برای مثال اگر هیچ وارثی در طبقه اول نباشد و در طبقه دوم خواهر و برادر باشد و فرزندان آن‌ها هم باشد، دیگر فرزندان آن‌ها ارث نمی‌برند. بر این اساس سهم الارث طبقه اول‌، سهم الارث طبقه دوم و سهم الارث طبقه سوم برحسب قانون مشخص خواهد شد.

قوانین انحصار وراثت

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن‌ خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ‌نمیبرد. (ماده ۹۰۸ قانون مدنی)

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها ‌تقسیم میشود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم میشود مگر اینکه مادر حاجب ‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد. (ماده ۹۰۹ قانون مدنی)

 جمع بندی:

 تقسیم ارث مادر همانند پدر انجام می‌شود. در صورتی که مادر، تنها یک فرزند داشته باشد، تمام ارث به او می‌رسد. همچنین چنانچه فرزندان جنسیتی مشابه داشته باشند، تقسیم ارث به‌صورت مساوی خواهد بود.

اما چنانچه دو یا چند فرزند از دو جنس متفاوت وجود داشته باشند، سهم پسر، دوبرابر دختر ارزیابی می‌شود. قانون ارث از مادر تنها مختص فرزندان نیست و به خانواده و دیگر اعضای فامیل او نیز تعلق دارد. در این باره یک وکیل انحصار وراثت کمک شایانی خواهد کرد.

منبع: دادسو

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
سلام چرا در مورد سهم ارث پدر خانواده از همسر توضیح داده نشده. یعنی
ارث پدر از همسرش با حضور فرزندان جگونه است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
سهم ارث پدر از فرزندان مانند سهم ارث مادر از فرزندان است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
یک چهارم
این چه آشفته بازاریه
مثل کره بین همه بچه ها از وسط نصف بشه بهتره که
چرا همه جا پسر دوبرابر دختر ارث ببرددرتمام موارد بالا زن ارث كمتري ميبرد ولي در استراليا درهر شرايطي ارث زن ومرد بأهم برابرند باين نحو اگر مادر مرد ورثه بين پدرخانواده يك سهم وبچه ها همه شان يك سهم هميشه مرد وزن حاصل زحمات خودشان بين دوتايشان تقسيم ميشود اگر دوسال زندگي كردند خواستند از هم جداشوند زن وشوهو هر چه داشته باشند بين هم تقسيم ميشود ولي در بعضي موارد زن مقدم تر از مرد است مثلاً در استخدام أولويت بإخانم هاست درخوردن غذا اول بچه هاغذا ميخورند بعدخانم وإقا يعني در تمام موارد اول بچه ها بعدخانم ها در اخر اقايان
پاسخ ها
نادر
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
در ایران هم اول خانم ها از درب وارد می شوند . اگر فقط یک جای نشستن باشه اولویت با خانمهاست . در اونجا که اولویت با خانم است وظیفه مرد قانونا تهیه مخارج زندگی نیست . و اینکه در کل ضعیف ترها اولویت در غذا و آب خوردن دارند و این هم منطقی و طبیعی هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
شما تشریف ببر گواهی انحصار وراثتتون رو از استرالیا بگیر
ایا این شرایط به سنی ها هم شامل میشود
چون ایران وسایر ممالک اسلامی کلیه مخارج پدر ومادر اعم از مریضی ومخارج فوت وهمچنین کلیه دیون پدر ومادر به عهده پسر میباشد واقعا درقدیم باید جایگاه خانواده را نگر میداشتند ولی دختر با گرفتن نصف سهم هیچ گونه مسئولیتی ندارد اگر قانونی باشد که درکلیه مخارج باپسر همپایه باشد تقسیم بصورت مساوی ارث عادلانه است البته درشهر که پسر ودختر چندان بعد از مرگ والدین مسئولیتی ندارد تقسیم مساوی عادلانه است
مقاله فوق دارای ایراداتی است ، اشتباه در چنین مطالب و مقالاتی می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان شود. بهتر است تنظیم و انشای چنین مطالبی را به یک وکیل دادگستری بسپارید. چنانچه لازم شد بنده همکاری میکنم
واقعا در این خصوص حاکمین شرع باید تجدید نظر کنند.....دختر و پسر ندارد و همه باید به نسبت مساوی از این سهم الارث سود ببرنند....بخصوص دختران مجرد
جرا ارث پدرمساوی بین دختر پسر تقسیم نمیکند دختر برای پدر مادر بیشتر زحمت میکشن این انصاف نیست
برچسب منتخب
# غزه # فلسطین # آلودگی هوا # بیتا فرهی # پروانه معصومی # ایام فاطمیه