کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟

افزایش سرمایه چند نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان افزایش سرمایه ۳ نماد بانکی نیز به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.
کد خبر: ۱۱۶۷۷۲۵
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۸ 13 March 2023

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، امروزشرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

صدور مجوز افزایش سرمایه وپخش

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت هلدینگ داروپخش  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    جبران مخارج سرمایه گذاری‌های انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر

تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه وپاسار

باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک پاسارگاد مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه ۳ نماد بانکی  

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام  کوثر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت بیمه کوثر  از مبلغ ۱۶,۸۸۵,۰۳۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۴,۹۹۹,۹۹۹ میلیون ریال  (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶,۶۸۲,۳۱۴ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۷۵۱,۵۴۴ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۶۸۱,۱۱۱ میلیون ریال)، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱  تعیین شده  ست.

ثبت افزایش سرمایه وبملت

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳  افزایش سرمایۀ  شرکت بانک ملت  از مبلغ ۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۹۰۹۵۷۱۳۸ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ورفاه

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت بانک رفاه کارگران از مبلغ ۱۹۲,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور بهبود ساختار سرمایه و نسبت‌های قانونی بانک که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

ثبت افزایش سرمایه  قچار

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳  افزایش سرمایۀ شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال از مبلغ ۲,۴۵۵,۹۶۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۴۴۰۴۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه کسرا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱  افزایش سرمایۀ شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان  از مبلغ ۳,۶۷۱,۲۷۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۳۶۸,۲۷۳ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۶۹۷۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  بکام

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از مبلغ ۱۰,۰۴۰,۱۰۳,۶۳۹,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳,۶۷۸,۸۲۸,۲۴۹,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور انجام اصلاح ساختار مالی وتامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و افزایش ظرفیت تولید، تکمیل طرح تولید پچ کورد مسی و نوری و اسپیلیتر کابل نوری و طرح توسعه تولید انواع کابل‌های شبکه cat که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  ساربیل

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سیمان آرتا اردبیل از مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور  اصلاح ساختار مالی شرکت و تقویت توان و انعطاف مالی و برخورداری از مزایای مالیاتی نهاد‌های قانونگذار و همچنین جبران مخارج صورت گرفته جهت اجرای پروژه‌های نوسازی که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

ثبت افزایش سرمایه غشصفا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴  افزایش سرمایۀ  شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان از مبلغ ۸۳۵,۸۲۱ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۱۵۶,۱۹۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۳۲۰۳۶۹ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه کچاد

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱  افزایش سرمایۀ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۷۳۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه شگامرن

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون  از مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور به اصلاح ساختار مالی، تامین مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد ارائه  گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وتوکا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد  از مبلغ ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های سرمایه پذیر که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه تملت

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه بانک ملت  از مبلغ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تقویت ساختار مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و جلوگیری از خروج منابع نقدی و توسعه فعالیت‌های تامین مالی و افزایش سودآوری ارائه گردید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
برچسب منتخب
# برنامه هفتم توسعه # دهه کرامت # اسدالله اسدی # موشک خیبر # حقآبه هیرمند # حج 1402
آخرین اخبار
وب گردی