در مورد تغذیه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۸۹۸۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

کد خبر: ۸۹۷۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کد خبر: ۸۹۶۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

کد خبر: ۸۹۴۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

کد خبر: ۸۹۴۰۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

کد خبر: ۸۹۴۰۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

کد خبر: ۸۹۲۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

کد خبر: ۸۸۸۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

واضح است، خانوار‌هایی که بیش از این میزان، مواد غذایی در سبد مصرفی شان سهم داشته باشد، تورم شدیدتری را تجربه می‌کنند. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته ۷۵.۶ درصد افزایش یافته است. قیمت میوه و خشکبار نیز۷۶.۶ درصد افزایش یافته است.
کد خبر: ۸۸۷۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۳

کد خبر: ۸۸۷۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

کد خبر: ۸۸۶۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

کد خبر: ۸۸۶۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

کد خبر: ۸۸۶۰۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

کد خبر: ۸۸۴۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

کد خبر: ۸۸۲۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

کد خبر: ۸۸۲۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

کد خبر: ۸۸۱۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

کد خبر: ۸۸۰۶۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

کد خبر: ۸۷۳۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

کد خبر: ۸۷۲۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳