در مورد عصبی کننده در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

با تاثیرگذاری بر انتقال دهنده های عصبی بر مغز و... دهنده های عصبی مواد شیمیایی مهمی هستند که با احساسات... ما ارتباط دارند به عنوان مثال انتقال دهنده عصبی سروتونین... تواند عناصر سازنده انتقال دهنده های عصبی را ایجاد کند...
کد خبر: ۱۰۱۱۵۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


تیک آف؛
کد خبر: ۷۶۶۰۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv