در مورد تکنولوژی نظامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

جنگ افزار؛
کد خبر: ۸۳۹۲۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۳۸۷۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۳۸۱۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷


جنگ افزار؛
کد خبر: ۸۳۷۶۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۳۷۳۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۳۷۱۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۳۶۲۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


جنگ‌افزار؛
است این هواپیمای ترابری نظامی استراتژیک در سال 1973 اولین... شمار می رود و در ماموریت های نظامی و غیرنظامی... تجهیزات نظامی چترباز و نیروهای پیاده استفاده می شود این... هواپیما به عنوان بخش مهمی از ماموریت های نظامی و...
کد خبر: ۸۳۴۷۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶


جنگ افزار؛
نظامی اش را در هوا زمین و دریا به نمایش... فروپاشی شوروی سابقه نداشته و 300 هزار نظامی هزار هواپیما...
کد خبر: ۸۳۳۵۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۳۳۴۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲


جنگ افزار؛
کد خبر: ۸۳۰۳۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲


جنگ افزار؛
کد خبر: ۸۲۹۲۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


جنگ‌افزار؛
کرد و تصاویر ماهواره ای از پایگاه های نظامی چین...
کد خبر: ۸۲۸۸۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۲۷۵۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۱


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۲۶۵۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۲۵۷۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۲۳۷۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۲۳۴۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۲۰۶۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


جنگ‌افزار؛
کد خبر: ۸۲۰۳۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv