پول پاشی

برچسب: پول پاشی
کد خبر: ۹۱۸۰۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


تازگی اخباری منتشر شده بود که حکایت از پول پاشی... در خصوص نصبش داشت پول پاشی هایی که صالحی تأکید...
کد خبر: ۹۱۷۷۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


پولپاشی گسترده در طرح تحول سلامت مانع خدمات رسانی جامع...
بیماران بویژه دهکهای اقتصادی پایین جامعه را داشته باشیم پول... پاشی گسترده در طرح تحو ل سلامت مانع خدمات رسانی... پزشکان شده است یادآورشد پولپاشی گسترده در طرح تحو ل...
کد خبر: ۸۹۷۱۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv