در مورد بازگشایی پرونده قضایی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

خصوص پیدا نشد بازپرس پرونده خواهان ارائه مدرک شد در... ادامه تحقیقات پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه ششم دادسرای... باتوجه به مدارک موجود در پرونده دستور داد تا گواهی...
کد خبر: ۶۸۲۱۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv